MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad spoločnosti DIPOL - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Č. 39/2017 (27. novembra 2017)
Prelom v kvantovej komunikácii. Vedci na Fakulte fyziky Univerzity v Ottawe úspešne realizovali kvantový šifrovaný prenos v terénnych podmienkach.
Predtým experti demonštrovali v laboratóriách, že jednotlivé častice svetla môžu kódovať viac bitov informácií. Doteraz sa však takýto experiment nikdy neuskutočnil v prírodných podmienkach. Úspešné experimenty s kvantovou komunikáciou spočívali v posielaní iba jedného bitu informácií na fotón (nula alebo jedna). Experiment v Ottawe porušil toto obmedzenie.
Napríklad jedno písmeno bolo odoslané vo forme ôsmich signálov - kombinácie osem núl/jedničiek. Bolo veľmi ťažké získať úspešné výsledky, pretože strata niektorého zo signálov spôsobila, že písmeno alebo dokonca celá správa sa stala nečitateľnou. Vedci preto dospeli k záveru, že namiesto odosielania viacerých fotónov je lepšie obmedziť ich počet pomocou vysoko-dimenzionálneho kvantového šifrovania, čím zachovávajú všetky informácie.
Vedci z University v Ottawe poslali správu medzi dvoma budovami pomocou kvantovej kryptografie
(zdroj: www.livescience.com)
Metóda testovaná výskumným tímom vedeným Ebrahimom Karimim môže znížiť počet fotónov potrebných na odoslanie správy o 50 percent. Počas experimentu každý fotón zakódoval dva bity informácií, využívajúc obidva spinové a orbitálne momentové hybnosti. Výskumníci demonštrovali kvantové šifrovanie implementované vo voľnom priestranstve optickej siete, ktorá spája dve budovy, vzdialené 300 metrov. Ukázali, že použitie vysoko rozmerného kvantového šifrovania by mohlo zvýšiť bezpečnosť tým, že sa kvantový kanál stane odolnejší voči "šumu" spôsobenému atmosférickými podmienkami alebo inými vonkajšími faktormi.
Výskumníci na celom svete sa zameriavajú na kvantovú kryptografiu ako na spôsob zvýšenia bezpečnosti v digitálnom svete. Všetky správy, transakcie a výmeny dát medzi používateľmi internetu sú zakódované pomocou zložitých matematických algoritmov. Avšak s nedávnymi úspechmi v oblasti kvantovej výpočtovej techniky sa experti obávajú, že matematické algoritmy už nebudú v bezpečí. Kvantové počítače, keď sa stanú skutočnosťou, budú môcť vykonávať mnohé výpočty súčasne. Podľa odborníkov môže byť kvantová kryptografia reakciou na bezpečnostné problémy.
Prenos signálov DVB-T cez optické vlákna. Ponuka TERRA transmodulátorov bola rozšírená o nový model - mix-440 R81611. Transmodulátor konvertuje IP stream (TSoIP) poskytovaný v protokoloch UDP/RTP (vysielanie SPD a MPTS unicast/multicast) na štyri multiplexy DVB-T COFDM. Panel mix-440 R81611 prijíma IP stream s bitovou rýchlosťou až 200 Mbit/s a vytvára voľne konfigurovateľné štyri susedné multiplexy DVB-T, každý s maximálnou prenosovou rýchlosťou až 31,66 Mbit/s (limit je určený normou DVB-T).
Telekomunikační operátori môžu vytvárať vláknové spojenia až do vzdialenosti 20 km pomocou dvojíc zariadení:
  • IPTV Streamera: TERRA sti-440 (DVB-T/T2/C na IP, USB port) R81606, konvertujúcim 4 DVB-T multiplexy do IP streamu
  • IP transmodulátora TERRA (100/1000 Mbit/s) - 4x DVB-T mix-440 so zabudovaným USB R81611, konvertujúcim IP stream na DVB-T COFDM štandard
a populárnych, lacných média konverterov, napr. L11025. Optické prepojenie môže byť založené na iných single- alebo multimodových meničoch alebo prepínačoch s modulmi SFP.
Profesionálna VHF a UHF DVB-T anténna sada Set (H/V): DIPOL 28/5-12/21-60Napájací zdroj DR-60-12 (12VDC/4.5A, pre moduly Terra at/mt/ma)IPTV Streamer: TERRA sti-440 (DVB-T/T2/C na IP, USB port)Ethernet Media Converter M-203G (pre dva single-mode vlákna do 20 km)Ethernet Media Converter M-203G (pre dva single-mode vlákna do 20 km)IP transmodulátor TERRA (100/1000 Mbit/s) - 4x DVB-T mix-440 so zabudovaným USBNapájací zdroj DR-60-12 (12VDC/4.5A, pre moduly Terra at/mt/ma)
Príklad systému STA (DVB-T) s prenosovým médiom z optických vlákien
(prenos štyroch digitálnych multiplexov cez optické spojenie až do vzdialenosti 20 km)
Ktorá anténa pre LTE? V súčasnosti je najrýchlejším štandardom prenosu dát v mobilných sieťach LTE (Long Term Evolution). Vo všeobecnosti technológia mobilnej siete LTE umožňuje rýchlosť sťahovania až 326 Mbit/s a rýchlosť odosielania až 86 Mbit/s (šírka kanála 20 MHz, 64 QAM a MIMO 4x4). Technológia LTE je flexibilná v zmysle frekvenčného pásma a šírky pásma prenosového kanálu. Siete LTE môžu pracovať vo frekvenčných pásmach od 700 MHz (rurálne oblasti - dlhší dosah) do 2,6 GHz (metropolitné oblasti - vyššia kapacita). Dôležitým prvkom LTE je technológia MIMO (Multiple Input Multiple Output), ktorá zvyšuje efektivitu prenosu tým, že využíva viacero antén na oboch koncoch prenosových spojov.
LTE môže pracovať v širokom frekvenčnom pásme. Na slovensku sú v súčasnosti použité frekvenčné pásma 800 MHz, 1800 MHz a 2500 MHz. Ďalším krokom bude pásmo 700 MHz.
Informácie o umiestnení najbližšej základnej stanice, parametre prenosu (pásma a technológie - GPRS, 3G, LTE) možno zvyčajne získať na zákazníckej linke mobilného operátora. Okrem toho sa presvedčte aký typ konektora je použitý vo vašom modeme/routeri.
Pri výbere externej antény by mal používateľ modemu overiť, či zariadenie podporuje technológiu MIMO (má dva konektory antény). Ak áno, je potrebné použiť anténu, ktorá tiež podporuje tento štandard. Je to jednoduchý spôsob, ako dosiahnuť maximálnu priepustnosť. Maximálna vzdialenosť od základňovej stanice by nemala presiahnuť 6 kilometrov.
ATK-LOG ALP LTE MIMO 2x2 anténa (800-3000MHz, 2 x 10m káble, SMA konektory)
ATK-LOG ALP LTE MIMO 2x2 anténa A7054_10 pracuje v rozmedzí 800-3000 MHz
a je dodávaný s 10-metrovými káblami ukončenými konektormi SMA m (samec).
Anténa bola navrhnutá pre použitie s LTE modemami (s dvoma anténnymi konektormi), mobilnými telefónmi, GSM, DCS, 3G modemami.
Prepojenie PC - APC nie je správne. Napriek niekoľkým dôvodom, prečo by sa konektory UPC a APC nemali miešať (Konektory PC a APC - sú vzájomne kompatibilné?), niektorí inštalatéri používajú zariadenia s vysokým energetickým rozpočtom, nevenujú pozornosť tejto problematike. Môže sa stať, že nadmerný útlm znemožní prenos.
Bol vykonaný jednoduchý test overenia približnej hodnoty útlmu takéhoto nesprávneho prepojenia. Na tento účel boli použité Zdroj optického svetla GRANDWAY FHS1D02 L5825 a merač optického výkonu GRANDWAY FHP1B02 L5821. Merací systém bol kalibrovaný pomocou dvoch pačkordov L3213 a adaptéra L4211. Potom bol pridaný ďalší adaptér L4211, ktorý sériovo prepojil prepojovací kábel L3211 ukončený na oboch koncoch konektormi SC/PC. Kroky sú znázornené na nasledujúcich obrázkoch.
Kalibrácia meracieho systému
Meranie útlmu pačkordu SC typu PC/PC
Meranie útlmu nesprávneho spoja
Meranie útlmu pačkordu SC typu PC/PC
Svetelný zdroj L5825 Grandway generuje lasery s konštantnou výkonovou úrovňou -5 dBm. Merania sa uskutočnili pri vlnovej dĺžke 1310 nm. Počas kalibrácie zariadenie udávalo úroveň signálu -5,20 dBm. Táto hodnota bola referenčným bodom na meranie útlmu prepojovacích káblov. Po pripojení pačkordu SC/PC - SC/PC s dĺžkou jedného metra zariadenie ukázalo výsledok -5,66 dBm. Znamená to, že meraný útlm pačkordu dosiahol 0,46 dB.
Meranie útlmu nesprávne zvoleného pačkordu SC typu APC/PC
Keď bol SC/APC - SC/APC L3222 pačkord prepojený s merákom, pozoroval sa výrazný pokles úrovne signálu. Výsledok -12,34 dBm znamená, že útlm pačkordu bol v tomto prípade až 7,14 dB. To je spôsobené skutočnosťou, že v mieste prepojenia konektorov PC a APC vzduchová medzera signifikantne zoslabuje prenášaný signál. Pre istotu bolo prevedené druhé merania s podobným výsledkom. V dôsledku veľmi vysokej odrazivosti sa značná časť signálu vráti do vysielača a len malá časť sa prenáša ďalej. Existuje tiež vysoké riziko poškodenia ferule v oboch konektoroch. Stojí za zmienku, že v tomto type merania (spôsob prenosu) odrážajúce signály vrátené do zdroja svetla neinterferujú s jeho činnosťou.
Presnosť optického meracieho prístroja L5821 je +/- 0,35 dB. V prípade merania útlmu správneho prepojovacieho kábla bola možná chyba porovnateľná s nameranou hodnotou, avšak cieľom testov bolo skôr nezískanie absolútnych hodnôt, ale porovnanie výsledkov pre oba prípady. Je zrejmé, že rozdiel v útlme medzi aplikáciou SC/PC a SC/APC pačkordov s rovnakou dĺžkou je obrovský a chybová tolerancia môže byť zanedbateľná.
Kodek optimalizovaný pre systémy monitoringu videa: H.265+. H.265 + je najnovšia metóda kompresie videa implementovaná v zariadeniach Hikvision. Metóda je založená na adaptívnom kódovaní obrazu s vynikajúcim výkonom pri zachovaní vysokej kvality obrazu. V priemere sú generované údaje dvojnásobne menšie ako v prípade normy H.265. Výsledok sa dosiahol použitím špeciálnych techník:
  • predikcia pohybu: rôzne kódovanie používané na pohybovanie objektov izolovaných zo statického pozadia;
  • zníženie šifrovania kódovania: pozadie je zakódované s inými parametrami ako pohyblivé objekty, čo znižuje šum a bitrate;
  • dlhodobé plánovanie dátovej rýchlosti: kodek sa "naučí" sledovanú scénu a upraví okamžité parametre kódovania na aktuálne zmeny v obraze - v prípade vysoko dynamických scén sa okamžitá bitová rýchlosť výrazne zvýši (bitová rýchlosť kodeku H.265+ je uvedená ako priemerná hodnota, nie maximálna, takže dočasné výkyvy môžu byť veľmi veľké).
Bitová rýchlosť v H.265 a H.265+
V prípade H.265+ sa optimalizácia týka priemernej hodnoty v dlhšom časovom období
Funkcia ANR v systémoch Hikvision. Video z IP kamery sa prenáša do IP rekordéra (NVR) vo forme dátového toku. V prípade zlyhania siete alebo znižovania šírky pásma sú informácie nenávratne stratené, pretože sieť neukladá pakety a kamera ich nemôže opäť odoslať. To je dôvod pre rastúcu popularitu IP kamier s možnosťou nahrávania na kartu SD/SDHC. Zariadenie ANR (ang. Automatic Network Replenishment) vyvinuté spoločnosťou Hikvision vyhradzuje nahrávanie na kartu umiestnenú v kamere iba na obdobie problémov spojených s prepojením kamery k NVR. Po ukončení poruchy sa automaticky prenesú z karty na harddisk rekordéra. Preto v prípade prerušenia prenosu prevádzkovateľ systému nemusí robiť žiadne kroky na získanie kompletného záznamu z kamier. Táto funkcia je k dispozícii v IP rekordéroch sérií K a I. Musia spolupracovať s Hikvision IP kamerami vybavenými slotom pre pamäťovú kartu (označené písmenom F v názve kamery) a vhodnou microSD kartou.
Pamäťová karta microSDXC 64GB UHS-I class 10 (s SD adaptérom)4K IP NVR: Hikvision DS-7608NI-I2 (8ch, 80Mbps, 2xSATA, Alarm IN/OUT, VGA, HDMI)Stropná IP kamera: Hikvision DS-2CD2125FWD-I (2MPix, 2,8mm, 0,005 lx, IR do 30m, WDR, IK10, H.265/H.264)
Myšlienka funkcie ANR
Nové produkty z ponuky DIPOLu
Držiak konvertora paraboly Triax
Držiak konvertora paraboly Triax A9896 sa používa na montáž LNB v rade satelitných parabol Triax.

Anténna krabica pre DIPOL antény
Anténna krabica pre DIPOL antény E9315 sa používa pre antény DIPOL. Môže chrániť symetrizačný člen (balún) alebo zosilňovač umiestnený vo vnútri.

IP rekordér 4K NVR Hikvision DS-7716NI-K4 (16 kanálov, 160 Mbit/s, 4xSATA, Alarmové Vs/Vý, VGA, HDMI, H.265/H.264)
IP rekordér 4K NVR Hikvision DS-7716NI-K4 (16 kanálov, 160 Mbit/s, 4xSATA, Alarmové Vs/Vý, VGA, HDMI, H.265/H.264) K22167 je moderný 16-kanálový IP sieťový videorekordér schopný monitorovať, zaznamenávať a prehrávať obraz zo 16 IP kamier s rozlíšením až 8 MPix. Jeho nezávislé výstupy monitora HDMI (až 4K) a VGA (až 1080p) dokážu poskytnúť obraz s rozličným nastavením rozloženia kamier.
Novinky:
DIPOL predstavuje najnovší katalóg vybraných slaboprúdových zariadení v hoteloch. Obsahuje odporúčania a základné pokyny pre investorov a inštalatérov s cieľom zjednodušiť rozhodovanie pri zavádzaní televízie, monitorovania a počítačových systémov v hotelových komplexoch, bytových domoch a pod.
Oplatí sa prečítať
Video z IP kamery v TV anténnej inštalácii. Distribucia video signálu z analógovej kamery do TV anténneho systému je pomerne jednoduchá - vyžaduje len použitie RF modulátora (napríklad MT-32 R871734). V prípade IP kamery má výstupný signál tvar dátového toku a tento spôsob poskytovania videa viacerým televízorom nemôže fungovať ...>>>viac
Spôsob distribúcie sledovacieho videa z IP kamery do televíznej anténnej inštalácie
s použitím modulátora Signal-400 R86700 DVB-T
Zváračka optických vlákien Signal Fire AI-8 + prenosná skrinka + sada nástrojov
Zváračka optických vlákien Signal Fire AI-8
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI