MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad spoločnosti DIPOL - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Č. 36/2017 (6. novembra 2017)
Nový rekord rýchlosti prenosu dát v optickom vlákne. Japonský výskumný ústav KDDI Research, v spolupráci so spoločnosťou Sumitomo Electric Industries, oznámila vytvorenie novej rýchlosti prenosu optických vlákien. Doteraz jedno vlákno mohlo prenášať dáta pri maximálnej rýchlosti 2,15 Petabitov za sekundu (Pbit/s). Japonci, využívajúci jedno viacjadrové vlákno (19 jadier) a 114-krát priestorové multiplexovanie dosiahli 10,16 Pb / s vo vzdialenosti 11,3 km. Šírka pásma tejto objednávky je taká obrovská, že by mohla zabezpečiť simultánny prenos 100 Mb / s na 100 miliónov zariadení.
Schéma experimentu s dosiahnutím 10,16 Pbit/s v jednom viacjadrovom optickom vlákne
V každom z 19 jadier sa používa šesť režimov, z ktorých každý nesie dátový tok 89 Tbit/s. Celkový tok bol získaný vynásobením počtu režimov v jadre počtom jadier. Ďalšie zvýšenie počtu jadier alebo modov nie je v súčasnosti možné z dôvodu rušenia.
V súčasnosti sú chrbticové siete telekomunikačných operátorov postavené takmer výlučne v technológii optických vlákien. Požiadavky na šírku pásma sa neustále zvyšujú. To je zjavné najmä v prípade mobilných sietí. Podľa správy Cisco do roku 2021 mobilný trafik bude predstavovať 20% celkovej sieťovej prevádzky a bude rásť ročne o 49%. To prinúti vývoj nových, efektívnejších spojení alebo aspoň oveľa lepšie využitie existujúcich, napr. zlepšením kódovania. Takéto nové optické pripojenia môžu byť použité na nasadenie ďalšej generácie mobilných sietí, 5G, s vyššími požiadavkami na rýchlosť aj latenciu.
GSM zosilňovače/opakovače - nová smernica, nové štandardy. Nedávno európske krajiny sprísnili predpisy platné pre niektoré bezdrôtové telekomunikačné zariadenia.
Po 12. júni 2017 musia byť všetky rádiové zariadenia uvedené na trh alebo do prevádzky v súlade so smernicou 2014/53/EU.
V súčasnosti musí byť zariadenie testované na dodržanie nasledujúcich noriem:
(more info)
  • ETSI EN 300 609-4 V12.5.1
  • EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
  • ETSI EN 301 489-1 V2.1.1
  • ETSI EN 301 489-50 V2.1.1
  • EN 50385: 2002
Vyhlásenie o zhode CE so všetkými povinnými smernicami a normami pre zosilňovače/opakovače A6765, A6775, A6785
GSM Repeater SIGNAL GSM-305 (zosilňovač)
GSM Repeater SIGNAL GSM-1205 (zosilňovač)
GSM repeater Signal GSM-305 A6765
GSM repeater Signal GSM-505 A6775
GSM Repeater SIGNAL GSM-1205 (zosilňovač) A6785
Konverzia satelitných signálov DVB-S/S2 na DVB-T multiplexy pomocou technológie Wideband. Séria TERRA transmodulátorov bola rozšírená o nový model, TDX-440 R81614. Transmodulátor sa používa na príjem signálov DVB-S/S2 (8PSK/QPSK), výber požadovaných kanálov a ich retransmisiu vo formáte COFDM vo vybraných RF kanáloch vo frekvenčnom rozsahu VHF/UHF. Prístroj umožňuje používateľovi prijímať a spravovať celý rad satelitných kanálov na voľné vysielanie. Jeden panel TDX-440 R81614 môže prijímať kanály z ôsmich satelitných transpondérov a prevádzať ich do štyroch susedných multiplexov DVB-T, každý s maximálnou priepustnosťou 31,66 Mbit/s. Veľkou výhodou tohto riešenia je schopnosť integrovať transmodulátor s multiprepínačmi dSCR/Unicable (modely SRM-521 R80521, SRM-522 R80522), ktoré umožňujú nezávislé rozdeľovanie DVB-S/S2 vysielania prostredníctvom jedného kábla. Kábel poskytuje kanály DVB-S/S2 z celého pásma (10,7-12,75 GHz) do transmodulátora, ktorý umožňuje inštalátorovi vytvoriť 4 multiplexy DVB-T z predtým vybratých 8 satelitných transpondérov (s kanálmi FTA).
Satelitná parabola FAMAVAL TRX-EL 110 [tmavá]Satelitná parabola FAMAVAL TRX-EL 110 [tmavá]Konvertor Wide Band H/V GT-WB1 GT-SATKonvertor Wide Band H/V GT-WB1 GT-SATSpínaný napájací zdroj TERRA PS202F (20V 2A, digitálny SCR)Jednokáblový dSCR Multiswitch: Terra SRM-522 (290...2340MHz, trieda A, pasívna Terr. TV trasa)Transmodulátor DVB-S/S2 (8PSK, QPSK) na 4xDVB-T (COFDM): TERRA TDX-440 (FTA)Napájací zdroj TERRA UP413 (12V/4,5A, pre moduly Terra)4-cestný odbočovač FAC-4-18dB (5-1000MHz)4-cestný odbočovač FAC-4-18dB (5-1000MHz)4-cestný odbočovač FAC-4-18dB (5-1000MHz)4-cestný odbočovač FAC-4-18dB (5-1000MHz)
Príklad systému SMATV v hoteli vybaveného typickými televíznymi prijímačmi s tunermi DVB-T (nie sú potrebné žiadne satelitné prijímače). Hlavné rozdelenie satelitných kanálov po prechode na digitálnu formu DVB-T COFDM sú obľúbené riešenia používané v hoteloch. Satelitné kanály môžu byť doplnkom terestriálneho televízneho vysielania alebo môžu byť hlavným alebo jediným zdrojom programovania v systéme. Jeden panel TDX-440 R81614 môže prijímať kanály z ôsmich satelitných transpondérov a prevádzať ich do štyroch susedných multiplexov DVB-T. Výstupné multiplexy DVB-T COFDM sú distribuované používateľom pasívnou sieťou zloženou z RF rozbočovačov/odbočovačov (5-1000 MHz). Vďaka použitiu LNB GT-WB1 A98222 a multiprepínača SRM-522 R80522, ktorý využíva Wideband technológiu, môže systém distribuovať satelitné kanály z dvoch satelitov. Signály SAT IF z dvoch satelitov v pásme 290...2340 MHz sa dodávajú do multiprepínača prostredníctvom štyroch koaxiálnych káblov. Výstupný signál obsahujúci kanály zo všetkých 8 párov polarizácie/pásma (dva satelity, H a V polarizácie, nízke a vysoké pásma) je dodávaný do transmodulátora iba cez jeden koaxiálny kábel.
Kontrola kontinuity optického kábla pomocou reflektometra. Štádium kladenia káblov je vždy jednou z najviac časovo náročných a teda nákladných fáz každej inštalácie. V prípade káblov s optickými vláknami je možné ich ľahko poškodiť nesprávnou prepravou alebo uskladnením (mikroohnutia), preto je dôležité skontrolovať ich pred inštaláciou v káblových kanáloch, spojovacích komorách, stenách atď.
Teoreticky môže byť kábel kontrolovaný pomocou svetelného zdroja a merača výkonu, ale zvyčajne je ťažké realizovať túto metódu z dôvodu nedostatočného prístupu na druhý koniec kábla navinutého na bubne. V takejto situácii je vhodnou technikou použiť reflexometer. Stačí, ak zvaríte pigtail na voľný koniec kábla a pripojte reflektometer. Vzhľadom na skutočnosť, že existuje určitá mŕtva zóna udalostí (minimálna vzdialenosť, po ktorej môže byť reflexom odhalený reflektometrom), nebolo by možné overiť prvých niekoľko metrov kábla. Z tohto dôvodu by ste mali zapojiť do série ďalší rozbehový kábel s potrebnou dĺžkou.
Celý proces kontroly kábla na bubne trvá niekoľko minút a umožňuje inštalatérovi zabrániť katastrofálnemu nasadeniu poškodeného kábla. Nasledujúci obrázok znázorňuje príklad odrazového merania 500-metrovej časti optického vlákna navinutého na bubne. Tento kábel bol pravdepodobne poškodený v štádiu výroby.
Overenie kábla z optických vlákien na bubne s použitím optického meracieho prístroja Grandway FHO3000-D26 L5828. Viditeľné veľké škody okolo 348 metrov. Použitie kábla v optickom prepojení by pravdepodobne viedlo k nutnosti jeho nahradenia.
Sunell IP kamera pre náročných používateľov. DIPOL teraz ponúka nový model Sunell IP kamery SN-IPR54/14AKDN/M (III) K1682, vyznačujúce sa moderným dizajnom a pevným kovovým krytom s klasifikáciou krytia IP66. Kompaktná IP kamera je vybavená výkonným IR žiaričom (17 Super Flux LED) s dosahom do 40 m. Varifokálny objektív s priemerom 2,8 až 12 mm má uhol nastaviteľný v rozsahu 89°-35°. Sony 1/2,9" obrazový snímač s progresívnym skenovaním CMOS s rozlíšením 1920x1080 pixelov (Full HD) poskytuje vysokokvalitný obraz s nízkou úrovňou šumu. Pre zvyšovanie kvality obrazu, ako je digitálne zníženie šumu (2D, 3D-DNR) (HLC), digitálna stabilizácia obrazu (DIS), funkcia odhmlenia (DeFog), robia kameru veľmi užitočnou aj pri ťažkých podmienkach. Kamera pracuje veľmi dobre s Hikvision NVR sérií E, K a I.
Kompaktná IP kamera Sunell SN-IPR54/14AKDN/M(III) (2 MPix, 2,8-12 mm, 0,01 lx, IR do 40 m)
Pohľad na kameru Sunell SN-IPR54/14AKDN/M (III) K1682
Kamery Sunell majú veľmi priateľské, intuitívne a moderné rozhranie. Vďaka technológii Flash môže byť obrázok zobrazený v ľubovoľnom webovom prehliadači.
Konfiguračné okno kamery Sunell SN-IPR54/14AKDN/M (III) K1682
Vizualizácia pokrytia CCTV pomocou E-mapy. V prípade rozsiahlych systémov kamerového dohľadu by operátor mal vedieť presne rozloženie kamerových bodov. V prípade núdze je potrebné rýchlo identifikovať sledované oblasti. Klientský softvér IVMS-4200 dodávaný s Hikvision NVR umožňuje užívateľovi importovať rozloženia budov a políčok ako terénnych máp v podobe súborov JPEG alebo BMP. Plány budú zázemím umiestnenia symbolov kamery podľa ich aktuálneho umiestnenia.
E-map okno v systéme CCTV založenom na Hikvision DVR/NVR
Každý kamerový bod môže korelovať s konkrétnou udalosťou alarmu, ako je detekcia pohybu. Po spustení alarmu informuje operátor o udalosti symbol sirény zobrazený ikonou kamery. Dvojitým kliknutím na symbol kamery môžete operátor rýchlo zaostriť na danú oblasť a posúdiť situáciu. S veľkým počtom kamier umožňuje E-mapa operátorovi zistiť, či alarmy pochádzajú zo susedných kamier a sledovať votrelca alebo monitorovať iné núdzové situácie.
Nové produkty z ponuky DIPOLu
Skriňa hermetická 210/230/145 mm
Skriňa hermetická 210/230/145 mm R90602 je plne hermetická, nemá žiadne medzery, takže nie je možnosť dostať vodu do skrinky. Okrem toho sú dvere zabezpečené gumovým tesnením.

Kamera HD-TVI kompaktná DS-2CE16D8T-IT3 (1080p, 3,6 mm, 0.005 lx, IR do 40m) TURBO HD
Kamera HD-TVI kompaktná DS-2CE16D8T-IT3 M75665 bola navrhnutá pre použitie v CCTV systémoch založených na HD-TVI rekoréroch. Kompaktný fotoaparát poskytuje video s rozlíšením 1080p. Vďaka vysokej citlivosti (0,005 lx) a zabudovanému infračervenému žiariču (Exir) s dosahom do 40 metrov kamera zaisťuje vysokokvalitný obraz v podmienkach slabého osvetlenia alebo dokonca bez svetla.
Kamera HD-TVI stropná Hikvision DS-2CE56D8T-VPITE (1080p, 3,6 mm, 0.005 lx, IR do 20m) TURBO HD
Kamera HD-TVI stropná Hikvision DS-2CE56D8T-VPITE M75283 bola navrhnutá pre použitie v CCTV systémoch založených na HD-TVI rekoréroch. Kamera poskytuje video s rozlíšením 1080p. Vďaka vysokej citlivosti (0,005 lx) a zabudovanému infračervenému žiariču (Exir) s dosahom až 20 m zabezpečuje kamera vysokokvalitný obraz v podmienkach slabého osvetlenia alebo dokonca bez svetla. Iluminátor Exir zaručuje oveľa lepšiu rovnomernosť jasu než typické riešenia.
Oplatí sa prečítať
5 MPix rozlíšenie videa v analógových CCTV systémoch. Ďalším krokom vo vývoji analógového video monitorovania je dostupnosť riešení pre systémy s rozlíšením 5 megapixelov. Vďaka vyššiemu rozlíšeniu takýchto systémov je možné buď použiť menej kamier (každá kamera so širokým pozorovacím uhlom môže pokrývať väčšiu plochu), alebo poskytovať podrobnejšie informácie o sledovaní. Dostupné riešenia sú založené na koncepcii Turbo HD 3.0, takže požiadavky na káble a pasívne komponenty v systémoch 5 MPix sú rovnaké ako pre verzie 2 MPix a 3 MPix. Kamery s nižším rozlíšením ako aj kamery pracujúce v systémoch AHD a HD-CVI môžu byť tiež použité v týchto systémoch... >>>viac
Možnosti ovládania cez rekordér Turbo HD 3.0 DS-7216HUHI-F2/S M75516 podporujúci kamery s rozlíšením obrazu až do 5 MPix
Zváračka optických vlákien Signal Fire AI-7 + prenosná skrinka + sada nástrojov
Optická zváračka Signal Fire AI-7
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI