MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu – TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Č. 42/2022 (19. december 2022)
Vláknová optika, satelit, dron? Má Afrika šancu na prístup k internetu v 21. storočí? V novembri tohto roku Paratus Zambia, poskytovateľ sieťových služieb s vlastnou sieťovou infraštruktúrou v niekoľkých afrických krajinách, oznámil, že spolu s ///Meta/ //, technologický konglomerát so sídlom v USA, ktorý okrem iného vlastní Facebook, Instagram a WhatsApp, vybuduje do konca roku 2023 sieť 900 km optických káblov v 10 mestách v Zambii.
Dopyt po konektivite v Afrike očividne rastie už niekoľko rokov. Kríza COVID-19 v rokoch 2020 – 2021 však spomalila pokrok v zavádzaní a penetrácia širokopásmového pripojenia zostáva na regionálnej úrovni veľmi nízka. Do roku 2022 bolo k pevnému internetu pripojených menej ako 5 % domácností a len 1 % z nich na to využíva optické pripojenie. Napriek tomu sa množia iniciatívy na pripojenie väčšieho počtu obyvateľov Afriky do siete. Odhaduje sa, že do roku 2027 sa počet používateľov FTTx takmer zdvojnásobí, pričom počet pripojení na báze medených „telefónnych“ káblov zostane rovnaký alebo dokonca klesne. Pre pripomenutie, xDSL je skupina štandardov, z ktorých prvé boli implementované už začiatkom 80. rokov. Z nich najväčšie možnosti z hľadiska šírky pásma ponúkajú ADSL a VDSL, ktoré v praxi umožňujú dosahovať prenosy od 1,5 do cca 10 Mbps. Pamätajte však na obmedzenia spôsobené dĺžkou a stavom medenej kabeláže.
Subsaharská Afrika – telekomunikační operátori s najväčšou optickou sieťou
V subsaharskej Afrike sa internetová konektivita rozvíja dvoma spôsobmi. Na jednej strane sa v najvyspelejších krajinách už vlákno dostalo do väčšiny pripojených domácností. To je napríklad prípad Kene, kde je 53 percent pripojení založených na technikách prístupu z optických vlákien a iba 5 percent na technológii xDSL. Veľký podiel tu majú aj techniky bezdrôtového prístupu. V Južnej Afrike vyzerá distribúcia o niečo horšie – 33 % „trvalo pripojených“ využíva optické vlákna a 4 % xDSL. Na druhej strane, vo väčšine krajín je xDSL stále hlavným typom pripojenia, ktoré prináša internet do afrických domácností. V roku 2022 v Burundi predstavuje xDSL 94 % pripojení a iba 1 % pripojení z optických vlákien. V Kongu je to 35 % xDSL oproti 18 % optických predplatiteľov. Odhaduje sa, že do roku 2027 väčšina krajín, kde dominuje xDSL, prejde medzi predplatiteľmi xDSL a optickými sieťami.
Sieťoví operátori postupujú podobným spôsobom v celej Afrike: prvé optické inštalácie sa vykonávajú v najväčších mestách, zvyčajne v hlavných mestách, po ktorých nasledujú menšie. Túto stratégiu vysvetľuje silnejší trhový potenciál v týchto oblastiach, ale aj jednoduchosť inštalácie a nižšie náklady. Napríklad po spustení optickej služby CanalBox v Ouagadougou, Burkina Faso, v júni 2021, Vivendi Africa Group (GVA) rozšírila svoju sieť do druhého mesta v krajine, Bobo-Dioulasso, v máji 2022. Rovnaký model bol použitý v Gabone, kde GVA spustila svoju ponuku vlákien v Libreville v októbri 2017, po čom nasledoval Port-Gentil v júni 2022.
Ďalším krokom bude rozšírenie týchto služieb do vidieckych oblastí, kde žije väčšina obyvateľov Afriky (58 %), ktoré sú stále veľmi slabo pripojené k širokopásmovému pripojeniu. Kedy sa to stane? Stane sa to vôbec? Nikto nevie. V Európe problém vyriešili smernice EÚ, ktoré nariaďujú pokrytie takzvaných „bielych miest“, teda oblastí bez vysokorýchlostného prístupu na internet v určitom časovom období. Prostriedky EÚ na implementáciu týchto ustanovení prúdia do členských krajín už niekoľko rokov. Nerobte si ilúziu, že to niekto v Afrike urobí na 100 % dobročinne. Čo však môže hrať v prospech Afriky, je skutočnosť, že optická infraštruktúra je každým rokom lacnejšia a skutočnosť, že napriek potrebe rozsiahlych analýz ziskovosti danej investície väčšina operátorov vníma budovanie vlastnej optickej infraštruktúry ako obrovská príležitosť v širšom horizonte. Tí menší dokonca spájajú svoje sily, aby mohli konkurovať najväčším operátorom v pretekoch o výstavbu optických liniek. Napriek tomu to nie je v takom rozsahu, aby sa dalo hovoriť o všeobecne dostupnom internete takmer v celej Afrike.
Aktuálny stav a prognózy rozvoja optických a xDSL služieb v Južnej Afrike
Aby sa vyrovnali s nedostatočnou infraštruktúrou a vysokými inštalačnými nákladmi, niektoré spoločnosti sa chystajú va banque. Príkladom toho je StarLink, ktorý založil Elon Musk narodený v Juhoafrickej republike, spoločnosť, ktorá prevádzkuje sieť satelitov na poskytovanie internetu v oblastiach, kde je nemožné alebo neekonomické poskytovať internet inými prostriedkami. StarLink začal komerčnú prevádzku ponukou súpravy transceivera za 99 dolárov (v USA je cena 599 dolárov). Aj keď táto suma zostáva pre veľkú väčšinu obyvateľov krajiny veľmi vysoká, ukazuje ochotu a túžbu globálnych gigantov rozvíjať Afriku z hľadiska vysokorýchlostného prístupu k internetu. Toto nie je miesto, kde má spoločnosť v úmysle zastaviť, pretože si zabezpečila licenciu v Južnej Afrike v roku 2021 a v Mozambiku a Malawi v roku 2022.
Starlink nie je prvou spoločnosťou, ktorá vyskúšala nové metódy pripojenia viacerých Afričanov na internet. Loon, dcérska spoločnosť Alphabet, materskej spoločnosti Google, v roku 2021 opustila projekt stratosférických balónov vznášajúcich sa nad Keňou, aby obyvateľstvu poskytli 4G. Nápadu sa teraz ujal World Mobile, ktorý získal licenciu na Zanzibare a Tanzánii a očakáva, že ju získa aj v Keni. V prvom odseku bol spomenutý aj projekt Aquila spoločnosti Meta, ktorý zahŕňal používanie bezpilotných lietadiel prevádzkovaných vo veľkých výškach, ale tento bol v roku 2018 vypnutý.
Vláknová optika sa však javí ako najživotaschopnejšie, neexperimentálne médium. Pri správnej ochote a riadení ekonomické vyhliadky, ktoré ponúka verejne prístupná konektivita, nepochybne podporia iniciatívy prevádzkovateľov, ktorí si dobre uvedomujú skrytý potenciál v regióne.
Anténa na zosilnenie GPRS. GPRS je technika spojená s paketovým prenosom dát cez siete GSM. Maximálna rýchlosť sťahovania je 115 kbps, v praxi však rýchlosť dosahuje 30-80 kbps. GPRS umožňuje prenos telemetrických údajov na internet.
GSM sieť ako aj GPRS prenos sa často využíva na notifikácie/odčítania z meračov a komunikačných modulov ústrední. Keď je základňová stanica operátora ďaleko od takéhoto zariadenia, môžu nastať problémy s dostatočnou silou signálu. Aby sa to zlepšilo, mala by byť pripojená vhodná anténa. Nižšie uvádzame najobľúbenejšiu anténu v ponuke Dipolu na tento účel.
Anténa ATK 20/850-960MHz 20-prvková pre GSM
GSM 20-prvková anténa ATK-20 A7025
Aký nôž na mechanické spoje? Mechanické spojky na spájanie optických vlákien sú stále obľúbené riešenie používané inštalatérmi, ktorí príležitostne vykonávajú inštalácie na báze optických káblov. Častou otázkou, ktorá vzniká pri prvom nákupe príslušenstva na mechanické spájanie, je výber rezačky vlákien.
Rezačka vlákien, bez ohľadu na verziu, je najdrahšou súčasťou súpravy, takže stojí za to venovať jej trochu viac pozornosti. Na výber sú 2 typy nožov:
Precízna rezačka na vlákna F1-6000
Presná rezačka vlákien F1-6000 L5801
Rezačka vlákien Signal Fire S-06 L5882
Nôž L5882 sa používa pri zváraní vlákien pomocou zváračky optických vlákien. Zaručuje veľmi dobrú kvalitu a opakovateľnosť rezu. Napriek tomu sa použitie tohto typu noža na mechanické spájanie nejaví ako dobrý nápad. V situácii, keď sa gilotína používa so zváracím strojom, inštalatér dostane spätnú väzbu, že nôž reže zle v dôsledku nehybnosti alebo otupenia čepele. Je tiež možné, že čepeľ vôbec nereže. Potom je potrebné čepeľ správne nastaviť. Nie je to však možné bez toho, aby ste mali zváračku a overili si účinky úpravy nastavenia na obrazovke zváračky. Preto pri používaní noža L5882 na mechanické zváranie existuje riziko nevedomého nesprávneho rezu, ktorý môže mať skutočný vplyv na kvalitu spoja.
Naproti tomu nôž L5801 nevyžaduje žiadne nastavovanie. Jeho počiatočná kvalita rezu je horšia ako kvalita L5882, ale prijateľná pri vykonávaní mechanického spájania. Rezy nie sú také opakovateľné, niektoré by mohol tepelný spojovač odmietnuť, ale v drvivej väčšine prípadov je kvalita rezu úplne dostatočná na vykonanie mechanického spoja.
SMATV/SAT systém v budove s viacerými bytovými jednotkami. Multiswitchové systémy zodpovedné za dodávanie DVB-T2 digitálnej pozemnej televízie a DVB-S/S2 satelitných TV signálov do bytov sú vynikajúcim doplnkom, ako aj alternatívou káblových sietí v obytných domoch s viacerými rodinami. Použitie optických vlákien v nich môže byť spojené s mnohými výhodami, ako po technickej, tak aj finančnej stránke. Ak sa zvolia typické káble z optických vlákien, náklady na vybudovanie multiprepínačovej zbernice môžu byť niekoľko alebo viacnásobne nižšie ako náklady na medenú zbernicu. Je to spôsobené jednak skutočnosťou, že jednotková cena optického kábla môže byť nižšia ako cena kvalitného koaxiálneho kábla, ako aj skutočnosťou, že je potrebné položiť menej káblov.
Vyššie uvedený obrázok zobrazuje RACKovú skriňu namontovanú v samostatnej telekomunikačnej miestnosti pre opticko-medený multiswitchový systém. Satelitné a pozemné TV signály boli smerované cez jednovidové optické vlákno (1 vlákno na 1 optický vysielač) do dvoch optických prijímačov QUATRO ORH-2500CW A9812 SIGNAL. Toto riešenie je možné použiť vo veľkých budovách, kde sú vzdialenosti medzi schodiskami viac ako niekoľko desiatok metrov alebo keď multiprepínače a účastnícke zariadenia vyžadujú ochranu pred možným prepätím spôsobeným bleskom v blízkosti antény. Optické prijímače QUATRO ORH-2500CW A9812 SIGNAL vykonávajú spätnú konverziu média. Za prijímačmi je nainštalovaný zosilňovač SA-91L R70901 a multiprepínače MV-924L R70824 s účastníckou kabelážou.
Hikvision IP monitorovací systém založený na DS-9632NI-I8 DVR. Nižšie uvedená schéma zobrazuje monitorovací systém založený na najmodernejšom 32-kanálovom Hikvision DS-9632NI -I8 K22362 IP DVR a kamery AcuSense. DVR má 8 SATA portov, z ktorých každý podporuje pevné disky s kapacitou až 10 TB. Vďaka podpore RAID (0, 1, 5, 6, 10) môže byť systém chránený pred stratou nahrávok v prípade zlyhania disku. Systém využíva kamery AcuSense zo série EasyIP 4.0, DS-2CD2046G2-I K03141 s rozlíšením 4 Mpix a DS-2CD2086G2-I K03185 s rozlíšením 8 MP. Kamery majú šošovky s pevnou ohniskovou vzdialenosťou 2,8 mm a širokým pozorovacím uhlom. Technológia AcuSense umožňuje filtrovanie objektov ľudí/vozidiel a tým redukciu falošných poplachov. Kamery sú pripojené k 24-portovému prepínaču Ultipower 2224af PoE s celkovým príkonom 370 W.
Kompaktná IP kamera Hikvision DS-2CD2046G2-I (4 MPix, 2,8 mm, 0,003 lx, IR do 30m, WDR, H.265, AcuSense)Kompaktná IP kamera Hikvision DS-2CD2046G2-I (4 MPix, 2,8 mm, 0,003 lx, IR do 30m, WDR, H.265, AcuSense)Kompaktná IP kamera Hikvision DS-2CD2046G2-I (4 MPix, 2,8 mm, 0,003 lx, IR do 30m, WDR, H.265, AcuSense)Kompaktná IP kamera Hikvision DS-2CD2046G2-I (4 MPix, 2,8 mm, 0,003 lx, IR do 30m, WDR, H.265, AcuSense)HDD Western Digital PURPLE WD82PURZ 8TB (3,5Projektový rekordér 4K IP NVR: Hikvision DS-9632NI-I8 (32-kanálový, 320Mbit/s, 8xSATA, 2xVGA, 2xHDMI, RAID)PoE Switch: ULTIPOWER 2224af (24xRJ45/PoE-802.3af, 2xRJ45-GbE/2xSFP)
IP monitorovací systém Hikvision postavený na základe DS-9632NI-I8 K22362 DVR.
Nové produkty z ponuky DIPOLu
Anténa TRANS-DATA 5G KPZ 8/9/8
TRANS-DATA 5G KPZ 8/9/8 A741026 je smerová panelová anténa MIMO určená pre vonkajšiu inštaláciu. Je určený na príjem a prenos signálov z LTE/5G modemov. Anténa ponúka zisk 8 až 9 dBi (v závislosti od pásma). Je navrhnutý pre prácu s 5G modemami (vybavenými dvoma anténnymi konektormi), telefónmi a modemami: GSM, DCS, 3G.
UTP patch kábel 0,25 m kat. 6 modrá
UTP patch kábel [kat.6] 0,25 m modrý J21100 sa používa na pripojenie počítačov a iných zariadení do LAN.
UTP patch kábel 10 m kat. 6 modrá
UTP patch kábel [kat.6] 10 m modrý J21161 sa používa na pripojenie počítačov a iných zariadení do LAN.
Oplatí sa prečítať
Kanálové zosilňovače TERRA - kedy použiť? Jedným z hlavných problémov pri budovaní a spúšťaní SMATV systémov je veľký rozdiel v úrovniach signálu medzi jednotlivými multiplexmi . Kým v menších DVB-T2 systémoch to má malý význam (kvôli malým vzdialenostiam od antény k prijímaču a malému počtu zásuviek), v prípade rozsiahlejších systémov sú takéto rozdiely kľúčové pre správnu činnosť celého systému. . Kľúčovým dôvodom rozdielnej úrovne signálu pre jednotlivé DVB-T2 multiplexy je nerovnomerný útlm frekvencií v rôznych prostrediach, napr. vzduch, koaxiálny kábel atď. ...>>>viac
Kanálové zosilňovače TERRA PA321TP R82513 alebo PA420T R82516 umožňujú príjem DVB-T2
signály z dvoch rôznych vysielačov a rôzneho výkonu.
15-ročná záruka na káble Netset
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI