MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu – TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Č. 38/2022 (21. november 2022)
Nahradia polovodičové batérie lítium-iónové batérie? Spoločnosť ProLogium, globálny líder v inovatívnych technológiách batérií novej generácie pre automobilové, spotrebiteľské a priemyselné aplikácie, vyvinula polovodičové batérie batéria s anódou vyrobenou z oxidu kremičitého. Takáto batéria dokáže výrazne zvýšiť dojazd elektromobilov. ProLogium, partner Mercedesu na parížskom autosalóne oznámil, že prototyp článku by mal byť hotový budúci štvrťrok, no na finálnu verziu si budeme musieť ešte chvíľu počkať.
Očakáva sa, že vysoko stabilný oxidový elektrolyt nahradí horľavý kvapalný polymérny elektrolyt, a tak zabráni alebo oneskorí účinok tepelnej nestability. Stabilita elektrolytu umožňuje použitie vysokovýkonných katódových a anódových materiálov, od ktorých sa očakáva, že zabezpečia vyššiu hustotu energie v článkoch a nižšie výrobné náklady.
Aktuálne, vybrané modely elektromobilov za výhodných podmienok dokážu prejsť na jedno nabitie cca 500 km.
Očakáva sa, že polovodičové batérie túto hodnotu zdvojnásobia.
Dizajn lítium-iónových batérií, ako aj moderných polovodičových batérií je v podstate identický. Oba používajú katódu, anódu a elektrolyt. V lítium-iónovej batérii sú dve rôzne zmesi tekutého elektrolytu oddelené takzvaným separátorom. Pevná batéria používa skôr tuhý elektrolyt ako tekutý elektrolyt, ktorý funguje ako separátor. To však nie sú jediné výhody tejto technológie. Inovatívne riešenie tiež zníži množstvo lítia na minimum, čo bude prospešné pre náklady na výrobu batérií. Inými slovami, v budúcnosti budú batérie nielen lacnejšie, ale poskytnú aj oveľa dlhší dojazd. Momentálne však nevieme, kedy sa nová technológia dostane do sériovej výroby.
Aký kábel a konektory sa používajú na pripojenie antén k mobilným smerovačom? Antény používané na zlepšenie signálu mobilného operátora majú impedanciu 50 ohmov, takže každá časť rádiovej trasy musí mať túto hodnotu impedancie (TV koaxiálny kábel nie je povolený, pretože má impedanciu 75 ohmov). Príkladom kábla na predĺženie anténneho kábla je Tri-LAN 240 E1171. Čo sa týka konektorov, najčastejšie je anténny kábel zakončený SMA konektorom, do ktorého môžete zasunúť ďalší anténny konektor určený pre konkrétny modem.
Pri výbere externej antény skontrolujte, či modem podporuje technológiu MIMO (dva anténne konektory). Tieto typy modemov vyžadujú použitie vhodných antén, aby sa zaistilo, že šírka pásma prenosového kanála je udržiavaná na čo najvyššej možnej úrovni. Z modemu typu MIMO k anténam by mali viesť dva koaxiálne káble.
ATK-LOG ALP LTE MIMO 2x2 anténa (800-3000MHz, 2 x 10m káble, SMA konektory)
Anténa ATK-LOG ALP LTE sa predáva s káblami dlhými od 5 do 20 m s konektorom SMA (A7054_5, A7054_10, A7054_15, A7054_20).
Najbežnejšie v modemoch sú konektory SMA, potom priamo pasuje anténny konektor A7054. Ak má modem konektor TS5, vyžaduje sa konektor E83201, zatiaľ čo pre konektor TS9 je potrebný konektor E83206.
Anténa DIPOL SMART HORIZON DVB-T2 – parametre príjmu overené testami v teréne. Ideálna anténa je tá, ktorá má vysoký zisk, optimálnu smerovosť, relatívne malú veľkosť a nebude vyžadovať dodatočné napájanie. Aby sme vyhoveli potrebám spotrebiteľov a inštalatérov, DIPOL predstavil antény série SMART, ktoré boli optimalizované pre vyššie uvedené požiadavky.
Anténa DIPOL SMART HORIZON A2230 prešla niekoľkými testami v teréne pred komerčným nasadením, vrátane analýzy výkonu v rozsahu 10 až 100 km od 100 kW vysielača. Testy zahŕňali merania v lokalitách s rôznou hustotou zástavby, ako aj porovnávacie testy s inými DVB-T2 anténami dostupnými na trhu. Testy ukázali, že anténa je z hľadiska možností príjmu na špici. Bez väčších problémov bolo možné prijímať DVB-T signály na vzdialenosť 94 km od vysielača (100 kW, nízke pásmo UHF, profil terénu bez akýchkoľvek prekážok na trase), so silou signálu v pasívnom režime antény v priemere 50 dBμV pre 3 kanály a hodnota MER v priemere 30 dB. Tieto hodnoty treba považovať za dostatočné pre príjem 1 prijímačom. V prípade väčšej inštalácie treba použiť aktívny režim, ktorý zvýši výkon signálu o 15-20 dB a hodnotu MER o 2-3 dB.
Merač optického výkonu v zváračke Signal Fire AI-9. Zváračka optických vlákien Signal Fire AI-9 L5875 má vstavaný merač optického výkonu na meranie absolútneho a relatívneho výkonu signálu. Absolútnym meraním je zmerať skutočný využiteľný výkon signálu, ktorý sa dostane do prijímača. Príkladom je implementácia služby založenej na sieti GPON, v ktorej inštalatér po spojení účastníckeho pigtailu meria signál na vstupe účastníckeho konca (ONT), pričom overuje, že je v rozsahu -32. .-12 dBm (pre systémy GPON v triede C+).
Relatívne meranie, inak známe ako referenčné meranie, zahŕňa meranie výkonu signálu vzhľadom na konkrétnu hodnotu. Táto hodnota sa zvyčajne určuje v takzvanom procese kalibrácie merača, ktorý zahŕňa pripojenie svetelného zdroja k meraču výkonu pomocou prepojovacieho kábla. Potom nameraná hodnota (výkon zdroja mínus útlm patchcordu alebo patchcordov) sa stáva referenčnou hodnotou, vo vzťahu ku ktorej je možné vykonať meranie, berúc do úvahy vykonanú optickú dráhu. Merač potom ukáže útlm v oblasti záujmu.
Vo vyššie uvedenom príklade bol merač výkonu v zváračke Signal Fire AI-9 použitý na určenie útlmu 30 m SC/PC - SC/APC patchcordu (čierna farba). Ako zdroj svetla bol použitý L5819. Biely patchcord je merací patchcord, ktorého útlm chceme z procesu merania vynechať.
Proces merania začína kalibráciou – pripojením svetelného zdroja k meraču pomocou meracieho patchcordu a určením referenčnej hodnoty, ktorá bola v tomto prípade -6,4 dBm. Táto hodnota sa uloží do pamäte meracieho prístroja stlačením tlačidla "UNIT" na kryte zváračky (vpredu). Na obrazovke sa zobrazí „0,0 dB“. Odteraz merač ukazuje útlm prvkov, ktoré sa dostanú medzi neho a svetelný zdroj a merací patchcord. V tomto konkrétnom prípade bol útlm patchcordu 0,26 dB. Je potrebné si uvedomiť, že meraním týmto spôsobom ukazuje merač iba útlm konektora na meracom patchcorde. Ak chcete získať úplné informácie o útlme prepojovacieho kábla, konce meraného kábla by sa mali navzájom prehodiť. V tomto konkrétnom prípade by tiež bolo potrebné zmeniť merací patchcord (a prekalibrovať) kvôli potrebe zladiť konektor so svetelným zdrojom.
Merač výkonu na zváračke AI-9 je možné ovládať tlačidlami na kryte alebo prostredníctvom aplikácie pre smartfóny, tej istej, ktorá sa používa na nastavenie a kalibráciu zváracieho oblúka.
Sťahovanie nahrávok z Hik-Connect. Nová funkcia pre cloudovú službu vzdialeného prístupu Hik-Connect v telefóne. Doteraz nebolo možné sťahovať obsah pomocou pripojenia cez cloud. Tento problém bolo možné vyriešiť nahrávaním prehrávaného materiálu, ale to nebolo pohodlné, pretože to vyžadovalo čakanie, kým sa neprehrá celá zaujímavá časť. Aktuálne pribudla možnosť sťahovať nahrávky. Umožňuje vám stiahnuť si časť záznamu v dĺžke od 10 do 130 sekúnd. Nahrávky sa ukladajú do telefónu a môžete sa k nim dostať kliknutím na tlačidlo „Viac“ z hlavnej ponuky a potom na „Fotografie a video“.
Poznámka: Na fungovanie funkcie je potrebná aktuálna verzia softvéru DVR (staršie modely nemusia byť podporované).
A ak chcete stiahnuť nahrávky, kliknite na ikonu sťahovania nahrávok na paneli prehrávania a potom vyberte časť, ktorá vás zaujíma. Nahrávky sa ukladajú do pamäte telefónu - môžete si ich prezerať a exportovať z aplikácie
Nové produkty z ponuky DIPOLu
Merač signálu DVB-T/T2 (HEVC 10 bit)/C a DVB-S/S2 DD 2400 so vstavaným analyzátorom rozloženia spektra a kalibračným certifikátom
DVB-T/T2(HEVC 10 bit)/C a DVB-S/ meter S2 DD 2400 signál so vstavaným analyzátorom rozloženia spektra a kalibračným certifikátom R10205 umožňuje merať DVB-S/DVB- Satelitný signál S2 (HD), pozemný TV signál DVB-T/T2 (HD) v kompresii HEVC 10 Bit a káblový signál DVB-C. Nespornou výhodou prístroja je jeho prehľadné a ľahko použiteľné užívateľské rozhranie, ktoré uľahčuje prácu na 7" TFT-LCD displeji s vysokým rozlíšením s automatickým nastavením jasu a náhľadom prijímaného kanálu. Merač DD 2400 umožňuje merať také parametre ako: úroveň signálu vyjadrená v dBμV (rozsah merania 20...120 dBμV), MER, Noise Margin, CBER, VBER čo umožňuje nastaviť ľubovoľnú pozemnú a satelitnú TV anténu, naladiť filtre, zvoliť zosilňovače atď. Merač má zabudovaný tuner pre neustály náhľad na nastavený kanál.
Optický prijímač FTTH OD-012 H TERRA
Optický FTTH prijímač OD-012 H TERRA R81520 sa používa pre systémy využívajúce technológiu optických vlákien. Slúži na vytváranie systémov umožňujúcich prenos pozemného DVB-T2 a rádiového signálu FM/DAB. Táto technológia sa vyznačuje nízkym útlmom, nízkym rušením a čo je najdôležitejšie, umožňuje prenášať signály na veľké vzdialenosti.
Skrinka malá Pulsar AWO529WS pre vertikálnu montáž záznamníkov
Skrinka Pulsar AWO529WS M5719W sa používa na ochranu DVR pred neoprávneným prístupom alebo krádežou. Umožňuje montáž vo zvislej polohe, napríklad na stenu. Vďaka takejto montáži a malej hĺbke možno ušetriť miesto. Puzdro je dobrým riešením všade tam, kde nemôžete inštalovať hlboké skrine alebo RACK19" skrine.
Oplatí sa prečítať
Multiprepínačový systém TERRA SMATV. Systémy založené na multiprepínačoch sú profesionálne a najobľúbenejší spôsob poskytovania pozemnej televízie (FM/DAB a DVB-T2 ) a satelitné SAT (DVB-S/S2) signály viacerým účastníkom. O tom, aké programy bude sledovať, rozhoduje koncový používateľ kúpou príslušného satelitného prijímača alebo podpísaním individuálnej zmluvy s niektorým z poskytovateľov digitálnej platformy. Produkty TERRA, určené na používanie SMATV systémov, sú predovšetkým špičkovým vybavením, na ktoré sa vzťahuje štvorročná záruka. TV systémy založené na týchto komponentoch zaručujú skvelý príjem signálu po dlhú dobu...>>>viac
Príklad implementácie multiswitch systému.
DVB-T2 Signal MINI prijímač v hoteloch
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI