MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu – TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Č. 31/2022 (3. októbra 2022)
Tepelné senzory v autonómnych vozidlách. Francúzske spoločnosti Lynred a Umicore sa spojili, aby vyvinuli systém tepelných senzorov, ktoré zlepšia možnosti automatického núdzového brzdenia vozidiel (Systém AEB) pri detekcii chodcov v nepriaznivých svetelných podmienkach.
Súčasné riešenia detekcie chodcov (kamery, radar) majú vážne obmedzenia výkonu v drsných svetelných podmienkach, ako je noc, oslepujúce slnko. Dodatočné tepelné senzory dokážu detekovať teplo živých bytostí v podmienkach s nízkou viditeľnosťou. Dôležité je, že tepelné senzory nie sú obmedzené dosahom svetlometov auta, čím sa zväčšuje detekčná vzdialenosť, čo dáva autu viac času na zabrzdenie.
V budúcnosti budú musieť autonómne vozidlá bezpečne navigovať vo dne aj v noci za každého počasia bez ohľadu na takzvaný stupeň automatizácie. Od úrovne 2 sa bude vyžadovať nové riešenie na detekciu chodcov pomocou tepelných senzorov:
  • Úroveň 5 – plná automatizácia – nie je potrebný žiadny ovládač.
  • Úroveň 4 – vysoká automatizácia – na tejto úrovni je systém vozidla plne schopný monitorovať jazdné prostredie a ovládať všetky jazdné funkcie na bežných trasách a za určitých podmienok. Vozidlo môže vodiča upozorniť, že sa blíži k svojim prevádzkovým limitom, ak napríklad existujú podmienky prostredia, ktoré si vyžadujú ľudskú kontrolu, ako napríklad sneženie. Ak vodič nereaguje, systém automaticky zabezpečí vozidlo.
  • Úroveň 3 – podmienená automatizácia. Za určitých podmienok môže auto jazdiť samo, napríklad po diaľnici.
  • Úroveň 2 – čiastočná automatizácia, t.j. vývoj úrovne 1, napr. asistent jazdy v dopravnej zápche, automatický parkovací systém.
  • Úroveň 1 – základný systém podpory vodiča, napr. aktívny tempomat, systém udržiavania v jazdnom pruhu. Elektronika dokáže jemne meniť trajektóriu vozidla (napr. obídenie prekážky), ako aj upravovať rýchlosť (zrýchľovanie, brzdenie). Naraz však môže robiť len jednu z týchto vecí. Auto stále ovláda vodič.===
  • Úroveň 0 – žiadne funkcie automatizácie jazdy akéhokoľvek druhu. Všetko je v rukách a pod kontrolou vodiča.
Cieľom projektu Heliaus (tHErmaL Vision AUgmented Awareness) financovaného EÚ je vyvinúť inteligentné systémy zložené z tepelných senzorov, ktoré budú detekovať dlhovlnné infračervené žiarenie (LWIR) na monitorovanie pasažierov v kabíne a okolia auta. Lynred v súčasnosti vyvíja produkt založený na existujúcej 12 µm technológii, ktorý by sa mohol montovať do automobilov uvedených na trh v rokoch 2024 až 2025. Cieľom projektu Heliaus je však vyvinúť novú generáciu produktov založených na 8,5 µm snímačoch, ktoré budú uvedené na trh po roku 2027. Výsledkom projektu Heliaus bude prototyp kamery integrujúcej senzory a optické technológie vyvinuté v rámci projektu. Projekt Heliaus je možné použiť v iných vysoko automatizovaných systémoch, ako je priemysel, robotika, IoT alebo zdravotníctvo.
TerrNet ​​aplikácia – rýchle a intuitívne programovanie kanálových zosilňovačov TERRA. Kanálový zosilňovač PA320TP R82513 a PA420T R82516 TERRA možno použiť samostatne – ako súčasť multiprepínača alebo systému koncovej stanice. TERRA zosilňovače sú určené na príjem RF signálov v náročných podmienkach. Budú dobre fungovať na miestach, kde sú signály rôznych úrovní vysielané z jedného alebo viacerých smerov. Každá z 20 ciest zosilnenia je vybavená automatickým riadením zisku (AGC) a ultraselektívnym filtrom SAW (Surface Acoustic Wave). Kanálové zosilňovače PA320TP R82513 a PA420T R82516 spoločnosti TERRA sú digitálne programovateľné pomocou akéhokoľvek mobilného zariadenia vybaveného systémom Android alebo Windows PC (aplikácia TERRnet). Konektor Control (zásuvka micro USB) slúži na pripojenie zariadenia na programovanie zosilňovača. Keď je zosilňovač pripojený k zdroju napájania, zelená a červená LED dióda súčasne blikajú, čím indikujú jeho konfiguráciu.
Eloxovaná FM anténa - Dipol 1RUZ PM A (všesmerová H+V)DAB / Pásmo III TV anténa: DIPOL-4/5-122-cestný TV/FM rozbočovač R-2 Signal8-way Tap: Signal O-8 (5-1000 MHz)
Príkladná schéma TV inštalácie s použitím kanálového zosilňovača TERRA PA420T R82516.
Možnosti aplikácie a konfigurácia kanálových zosilňovačov Terra: PA321TP R82513 a PA420T R82516
sú podrobne zobrazené vo videu vyššie.
Inštalácia optických vlákien pre kamery inštalované na stožiaroch. Vedenie samostatného kábla ku každému stĺpu (stožiar, svietidlo), na ktorý sa majú inštalovať kamery, je najuniverzálnejším a najmenej pracovne náročným riešením pri zváraní a ochrane optických vlákien. S tým je však spojená väčšia pracnosť pri ukladaní káblov a potreba zabezpečiť väčší priestor na káblovej trase.
V tejto topológii nemá veľký význam samotný návrh kábla, teda spôsob upevnenia vlákien v ňom. Samozrejmosťou je mať všetky parametre potrebné pre správnu prevádzku v daných podmienkach prostredia a byť dostatočne odolný proti roztrhnutiu pri vťahovaní kábla do potrubia.
Voľba hviezdicovej topológie tiež umožňuje ušetriť miesto na samotnom stĺpe – optický kábel je možné zasunúť priamo do krabice, v ktorej sú nainštalované zariadenia vrátane media konvertora, PoE prepínača, video konvertora, napájacieho zdroja atď. Optické vlákno musí byť samozrejme zabezpečené pomocou pigtailu a samotné spojenie (spájanie) by malo byť zaistené na spojovacej skrinke alebo na vyhradenej skrinke s optickými vláknami. Potom by mal byť pigtail zapojený do adaptéra z optických vlákien a spojenie so zariadením zodpovedným za konverziu signálu by malo byť vykonané pomocou prepojovacieho kábla. Kábel nezapájajte priamo do zariadenia! V budúcnosti, pri vykonávaní akýchkoľvek servisných alebo údržbárskych prác, bude inštalatér riskovať len poškodenie prepojovacieho kábla, a nie kábla, čo by znamenalo potrebu opätovného spájania vlákna.
Príklad použitia SIGNAL CCTV boxu R90601.
Utesnená krabica SIGNAL CCTV 210/230/145 mm je R90601 určená pre montáž na stĺp, stožiar alebo stenu. Vo vnútri sa nachádza montážna doska, ktorú možno ľahko odstrániť, a dve lišty DIN pre jednoduchú inštaláciu komponentov, ako sú spínače, napájacie zdroje, konvertory médií alebo mini rozvádzače z optických vlákien. Okrem toho má box ochranné vodiče, ktoré je možné pripojiť k aktívnym zariadeniam.
Do boxu sa bez problémov zmestí okrem iného aj priemyselný vypínač, napájací zdroj, hlavný vypínač a minirozvádzač v prípade systémov na báze optickej kabeláže (ak je to tak, odporúčame použiť mini rozvod ODF-DIN L5312 rám). Všetky tieto prvky je možné namontovať na DIN lištu alebo hliníkovú montážnu dosku. Vďaka dostatočnému počtu a veľkosti otvorov pre káblové priechodky je možné vyviesť a vyviesť kabeláž pre: napájanie, optický kábel, krútenú dvojlinku, pre pripojenie až 4 monitorovacích kamier.
Pripojenie čítačky DS-K1104MK k ovládaču DS-K2604T pomocou zbernice RS-485. Pomocou ovládača DS-K2604T G75018 môžete ovládať až 4 jednostranné alebo obojstranné kontrolované priechody. Zbernica RS-485, určená na pripojenie čítačiek, bola vytiahnutá priamo z hlavnej dosky na svorkovnicu vo vnútri krytu ovládača. Zbernica je na svorkovnici označená ako RS485+ (priamo na základnej doske RS485A+), RS485- (priamo na základnej doske RS485A-) spolu so zemou GND a +12V napájanie. Aby bola čítačka podporovaná ovládačom a bola priradená ku konkrétnym dverám, musí byť správne pripojená k ovládaču a adresovaná pomocou dip prepínačov na zadnej strane čítačky. Nižšie uvedená tabuľka uvádza, ktoré čítačky by mali byť adresované v závislosti od toho, ktorým dverám majú slúžiť, a schémy zapojenia svorkovnice ovládača.
DIP SwitchBod kontroly prístupuČítačka
1000 0000Dvere 1Vstupná čítačka 1
0100 0000Výstupná čítačka 2
1100 0000Dvere 2Vstupná čítačka 3
0010 0000Výstupná čítačka 4
1010 0000Dvere 3Vstupná čítačka 5
0110 0000Výstupná čítačka 6
1110 0000Dvere 4Vstupná čítačka 7
0001 0000Výstupná čítačka 8
Adresovanie čítačiek pomocou DIP prepínačov
Schéma pripojenia čítačky DS-K1104MK G75659 ku svorkovnici ovládača DS-K2604T G75018.
Optický kábel v triede horľavosti B2ca.+ Od 1. júla 2017 sa v EÚ všetky inštalačné káble v budovách považujú za stavebné výrobky podliehajúce platným predpisom. Smernica CPR vyžaduje, aby výrobcovia vypracovali a sprístupnili vyhlásenie o úžitkových vlastnostiach (DoP), ako aj označovali výrobky, na ktoré sa vzťahuje príslušná značka CE. Norma EN50575 špecifikuje požiadavky na: výkon v podmienkach požiaru, skúšobné a hodnotiace metódy pre silové, riadiace a telekomunikačné káble používané v budovách so špecifickou triedou požiarnej odolnosti. So zavedením celoeurópskych tried odozvy na oheň majú dizajnéri a architekti jasné predpisy špecifikujúce pravidlá pre výber káblov. Na dosiahnutie zvýšenej úrovne požiarnej bezpečnosti predpisy odporúčajú použitie káblov B2CA v špeciálnych budovách, ktoré musia spĺňať veľmi prísne bezpečnostné požiadavky (napr. v nemocniciach, škôlkach, výškových budovách, kancelárskych budovách a domovoch dôchodcov).
Vnútorný kábel Prysmian IC-ROUND 02J7A2 2E trieda B2ca L7002_1000
2 jednovidové vlákna G.657A2.
Optický kábel Prysmian IC-ROUND 02J7A2 L7002_1000 spĺňa zákonom požadované normy triedy nehorľavosti. Má plášť LSOH (bezhalogénová izolácia). V prípade požiaru kábel nešíri plameň, emisie dymu sú veľmi nízke a uvoľnené plyny nie sú korozívne. 2 vlákna v štandarde G.657A2 ho predurčujú na použitie v bytovej výstavbe.
Nové produkty z ponuky DIPOLu
Domáci zosilňovač HA-216R65 TERRA
Domáci zosilňovač HA-216R65 TERRA R82216 je profesionálne zariadenie používané v SMATV a káblových systémoch so spätným kanálom. Čip zosilňovača HA-216R65 na predposlednom stupni zosilnenia je vyrobený z kremíkovo-germánových nanoštruktúr SiGe (kremíkovo-germánový čip). Takéto riešenie umožňuje výrazné zníženie nelineárneho skreslenia, najmä pokiaľ ide o skreslenie druhého rádu. Konečný stupeň v recipročnom obvode je vyrobený z arzenidu gália (GaAs).
Stožiarový anténny zosilňovač: AM-346 FM/VHF-UHF-UHF ALCAD
Stožiarový anténny zosilňovač AM-346 FM/VHF-UHF-UHF ALCAD R903046 je určený pre vonkajšie aplikácie v individuálnych anténnych systémoch a malých MATV systémoch distribuujúcich signál do desiatok zásuviek. Je určený hlavne na zvýšenie úrovne signálu, aby umožnil príjem niekoľkými alebo dokonca viacerými prijímačmi. Zosilňovač má tieto vstupy: signál pásma FM+VHF (88-108 MHz + 160-260 MHz) a pásmo 2xUHF (470-862 MHz). Zosilnenie v pásmach FM+VHF je 0...20 dB, zatiaľ čo v pásme UHF je to 16...32 dB.
Satelitná anténa DIPOL DPL-120 [svetlosivá, RAL7035]
DIPOL DPL-120 [svetlosivá, RAL7035] Satelitná anténa A9682 je profesionálna oceľová satelitná anténa určená pre SMATV systémy vo viacgeneračných budovách a všade tam, kde je vysoká úroveň a dobrá kvalita signálu pri je potrebný vstup systému. Súčasťou je aj vyhradený držiak pre druhý LNB na príjem signálov z dvoch satelitných pozícií.
Oplatí sa prečítať
Zlepšenie pokrytia mobilných sietí v domácnostiach. V dôsledku vysokého útlmu stien a okien je signál mobilného telefónu často príliš slabé v domácnosti, aby ste mohli pohodlne telefonovať.

Riešením problému môže byť zariadenie GDW-505 A6777, ktoré slúži na zosilnenie signálu GSM, DCS, 3G, LTE a jeho uvedenie do interiéru. Zosilňovač musí byť pripojený k externej anténe nasmerovanej na základňovú stanicu operátora a k internej anténe, ktorá bude distribuovať zosilnený signál.>>>viac
Aplikácia v rodinnom dome
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI