MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu – TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Č. 23/2022 (6. júna 2022)
Energia z baktérií pomocou 3D tlače. Keď sa zamyslíme nad potenciálom zelenej energie, najčastejšie sa nám vybavia fotovoltika, vibračné a piezoelektrické meniče, veterné turbíny a vodné turbíny. Tím výskumníkov z University of Cambridge vo Veľkej Británii demonštroval využitie baktérií a fotosyntézy na výrobu elektriny.
Výskumníci použili slnečnú energiu a baktérie na výrobu malého, ale užitočného množstva elektriny. Na vytvorenie špeciálnych elektród použili technológiu tryskovej tlače s oxidom india a nanočasticami cínu. Výsledné elektródy majú vynikajúce vlastnosti prenosu svetla.
Vytlačené elektródy s optimalizovanou výškou a rozostupom boli naplnené fotosenzitívnymi baktériami.
Mikroelektródy pripomínajú sklenené mrakodrapy. Akonáhle boli v nich samoorganizované sinice, zistilo sa, že táto kombinácia poskytuje oveľa vyšší energetický výkon ako iné známe bioenergetické technológie. Samozrejme, iné výskumné tímy extrahovali energiu z fotosyntetických baktérií, ale vedci z Cambridge trvajú na tom, že poskytnutie správneho druhu „domova“ zvyšuje množstvo energie, ktorú dokážu spracovať, o viac ako rádovo.
Prekvapivo, použité fotosyntetické baktérie nie sú vzácnym „druhom“. Tieto cyanobaktérie sú voľne žijúce, samoopravujúce sa baktérie, ktoré podľa vedcov patria medzi najrozšírenejšie formy života na Zemi. Výsledná elektrina by sa v budúcnosti mohla využiť napríklad na napájanie drobnej elektroniky.
Ako optimalizovať dobu chodu UPS? Doba chodu UPS sa môže líšiť v závislosti od veku batérie, úrovne nabitia, výkonu pripojených záťaží, prostredia a iných premenných. Aby ste predišli skráteniu doby chodu UPS a čo najlepšie využili svoje batérie, je nevyhnutné ich udržiavať v dobrom stave. Technológia správy batérií a pravidelná údržba sú užitočné pri udržiavaní prevádzkyschopnosti UPS.
Displej na UPS
Ovládací softvér
Batérie sa časom opotrebujú, čo má za následok kratšiu dobu prevádzky. Na kontrolu stavu batérie je nevyhnutné pravidelné testovanie a údržba. V Cyberpower UPS môžete použiť LCD obrazovku na UPS alebo ovládací softvér PowerPanel na vykonanie testu batérie a zistenie stavu batérie. Vo všeobecnosti by sa test batérie mal vykonávať každých 6-12 mesiacov a ihneď po výmene batérie.
Vymeniteľné
batérie
SMB s kompenzáciou teploty
režimy nabíjania
Vysoké a nízke teploty ovplyvňujú nabíjacie napätie batérie, čo môže urýchliť degradáciu batérie. UPS Cyberpower majú v základnej doske zabudovanú technológiu Smart Battery Management (SBM), ktorá zlepšuje a predlžuje životnosť batérie UPS a znižuje nadmerné zahrievanie počas pracovných cyklov pomocou trojcyklového nabíjacieho procesu. Rovnako dôležité je riadenie jednotlivých úrovní nabitia článkov. Prebíjanie alebo nedostatočné nabíjanie spôsobuje rozdiely v životnosti článkov. Napätie každej batérie sa vyrovná, čím sa zabezpečí podobný životný cyklus.
TERRA ultraselektívny kanálový zosilňovač. TERRA predstavila PA321TP TERRA R82513 programovateľný viacpásmový kanálový zosilňovač.
Zosilňovač má 2 programovateľné vstupy pre VHF pásmo (174-240 MHz)/UHF pásmo (470-694 MHz) a 1 FM vstup (87-108 MHz). Zariadenie má dvadsať nezávislých zosilňovacích ciest. Každá z ciest je zodpovedná za zosilnenie jedného multiplexu digitálnej pozemnej televízie DVB-T/T2. Znamená to tiež, že jedno zariadenie dokáže zosilniť dvadsať digitálnych multiplexov.
Každý z 20 zosilňovačov je vybavený automatickým riadením zisku (AGC) a ultraselektívnym filtrom SAW (Surface Acoustic Wave) – 30 dB v rámci 1 MHz od hranice kanála.
Kanálový zosilňovač TWIN Terra at420 (UHF, analóg TV & DVB-T, AGC)
Kanálový zosilňovač PA321TP TERRA R82513 je digitálne programovateľný prostredníctvom akéhokoľvek mobilného zariadenia so systémom Android alebo počítača so systémom Windows.
Automatické ovládanie zisku zabezpečuje:
  • automatické vyrovnanie úrovne signálu pre všetky kanály bez ohľadu na ich úroveň na vstupe zariadenia (pri zachovaní minimálnej úrovne signálu potrebnej na fungovanie systému) 113 dBμV (pre 6 MUX),
  • prispôsobenie úrovne zosilnenia periodickým zmenám signálu na vstupe systému.
Skupiny zariadení v aplikácii iVMS-4200. Po pridaní DVR do aplikácie iVMS-4200 sa môže stať, že kamery podporované DVR nie sú viditeľné v hlavnom zobrazení okno. Toto môže nastať, ak pri pridávaní DVR nie je zaškrtnutá možnosť Importovať do skupiny. Riešením je znovu pridať zariadenie so zaškrtnutou voľbou alebo vytvoriť skupinu v záložke Správa zariadení -> Skupina. Na tejto karte môžete buď manuálne vytvoriť skupinu a importovať povolenia zvolené používateľom, alebo vytvoriť skupinu podľa názvu zariadenia s automatickým importom dostupných funkcií. Vytvorenú skupinu je možné aj editovať, t.j. v prípade monitorovacieho systému môže užívateľ pridávať alebo odoberať kódovacie kanály (kamery).
Pohľad na okno na úpravu, import a vytváranie skupín
Vláknová optika: možno použiť multimódové zariadenia s jednovidovou kabelážou a naopak? Často kladenou otázkou medzi ľuďmi s malými skúsenosťami so systémami z optických vlákien je zmiešavanie zariadení a káblov a patchcordy určené pre jednorežimové alebo viacrežimové systémy. Častým a správnym tvrdením je, že v rámci jedného systému by ste nemali kombinovať rôzne typy prvkov, t. j. v prípade káblov s jednovidovými vláknami by ste mali používať vyhradené zariadenia a jednovidové patchcordy, podobne ako v prípade multimode káblov. .
Čisto praktickou možnosťou, aj keď sa absolútne neodporúča, je pripojenie jednorežimových zariadení na multimódovú kabeláž. To je možné vďaka samotnej konštrukcii multimódových vlákien: jadro je päťkrát hrubšie a je schopné prebrať všetko laserové svetlo vychádzajúce z aktívneho zariadenia. Svetlo sa do multimódového kábla dostáva bez väčších strát, šíri sa však inak ako v jednovidovom vlákne (multimodové vlákno má väčšie jadro, inú štruktúru jadra a doping). Maximálna prenosová vzdialenosť je teda v takomto prípade určite kratšia. Dá sa predpokladať, že táto vzdialenosť je zvyčajne niekoľko stoviek metrov – v závislosti od výkonu vysielača – od 200 do 500 m.
Štruktúra optických vlákien.
Kľúčovým faktorom obmedzujúcim možnosť miešania rôznych typov optických vlákien sú rôzne veľkosti jadra.
Je úplne neprijateľné a prakticky nemožné používať multimódové zariadenia s jednovidovou kabelážou. Zapojenie aj 0,5 m dlhého patch kábla do takejto inštalácie spôsobí úplnú stratu signálu na prijímacej strane. Samozrejme, je to dôsledok vyššie opísaného rozdielu v priemere jadier rôznych druhov vlákien – svetlo z lasera alebo LED, ktoré má vstúpiť do 50-mikrometrového multimódového jadra, sa dramaticky zníži pri spojenie s 9-mikrometrovým jadrom jednovidového vlákna.
Anténa pre LTE na veľké vzdialenosti. Služby bezdrôtového prístupu k internetu poskytované operátormi mobilných sietí sú čoraz populárnejšou metódou prístupu, ktorú si predplatitelia vyberajú. V závislosti od vysielača a mobilného operátora môžu byť služby bezdrôtového prístupu poskytované rôznymi technikami prenosu dát.
Pri výbere antény je dôležité získať informácie o umiestnení najbližších vysielačov vysielajúcich signály v konkrétnom štandarde. Po získaní informácií o umiestnení a podporovaných pásmach by ste mali zmerať vzdialenosť od vysielača, skontrolovať rozmiestnenie konektorov zariadenia (modem/router so zabudovaným modemom) a či router agreguje pásma. Podrobnosti o agregácii pásiem by ste mali nájsť v príručke/špecifikácii modemu alebo smerovača.
Ak základňová stanica podporuje viacero pásiem, napr. LTE800, LTE180, LTE2100 a router má funkciu agregácie, mala by sa použiť širokopásmová anténa (+++ toto je anténa najčastejšie odporúčaná DIPOLom na príjem LTE sietí v Poľsku v takmer 100%). Keď je vysielač umiestnený vo vzdialenosti nad 6 km, odporúčame použiť anténu TRANS-DATA LTE KYZ 10/10 A741024 (je to najlepšia anténa, ktorú ponúka DIPOL pre siete LTE).
Anténa TRANS-DATA LTE KYZ 10/10 A741024
Nové produkty z ponuky DIPOLu
Prepínač PoE riadený TP-Link TL-SX3016F 16xSFP N30122 je pokročilé zariadenie na správu sieťovej prevádzky prostredníctvom: rozhrania príkazového riadka (CLI), relácií telnet, SNMP a webového prehliadača. Riadené gigabitové prepínače poskytujú veľmi vysokú stabilitu a efektivitu operácií, čo sú základné funkcie vyžadované sieťovými administrátormi. Spoľahlivú prevádzku siete podporuje aj protokol spanning tree, QoS a robustné funkcie zabezpečenia prenosu.
ZTT DAC 24J 9/ 125 G.652D 1.5 L79324 je priamo uložený optický kábel. Kábel má PE plášť s vysokou odolnosťou proti drveniu (1500 N). Káble s takýmto plášťom sú odolné aj voči nízkym teplotám. Môže sa použiť na poslednej míli systému FTTH, ako aj v akejkoľvek inštalácii, ktorá si vyžaduje zemné spojenia, kde sa plášťové rúry nemôžu použiť na dodatočnú ochranu.
Optická súprava SAT/RTV OTX 1310 KIT TRIAX A9860 sa používa na inštaláciu s technológiou optických vlákien. Pomocou súpravy môžete vytvoriť systémy, ktoré umožňujú prenos satelitných SAT, pozemných DVB-T2 a FM/DAB rádiových signálov. Táto technológia sa vyznačuje nízkym útlmom, nízkym rušením a čo je najdôležitejšie, umožňuje prenášať signály na veľké vzdialenosti.
Oplatí sa prečítať
Distribúcia signálu DVB-S/S2 cez optické vlákna. Majiteľ veľkého hotelového komplexu si objednal inštaláciu pozemnej televízie poskytujúcej signál v novom štandarde DVB-T2 a satelitné signály DVB-S/S2. Inštalácia sa mala týkať 5 zariadení. Televízny systém by šíril signály v novom štandarde DVB-T2 z lokálneho vysielača a 15 satelitných programov FTA vo forme digitálnych signálov DVB-T. Na tento účel bolo zvolené riešenie založené na zariadení TERRA...>>>viac
Schéma optického a medeného systému pre 5 hotelových zariadení s distribúciou signálu DVB-T2
(4 digitálne pozemné televízne multiplexy a 8 multiplexov z transmodulátora tdx-480 R81621)
Sprievodca optickými káblami
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI