MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný Prehľad DIPOLu TV-SAT, CCTV, WLAN
Č. 19/2009 (11.05.2009)
Digitálne pozemné vysielanie v Európe - DVB-T2. Väčšina európskych krajín pracuje nad implementáciou digitálneho pozemného vysielania. Čas sa kráti, pretože na rok 2013 je ohlásené ukončenie analógového pozemného vysielania v Európe.
Aktuálne prechodné obdobie je charakterizované veľkou rôznorodosťou prenosu - súčasne sú vysielané TV signály v analógovej aj digitálnej forme.
Rovnako v oblasti digitalizácie vysielania panuje istá neistota. V súčasnosti sú dostupné nasledovné formy šírenia digitálneho signálu:
 • DVB-T MPEG-2 - najpopulárnejší štandard v Európe;
 • DVB-T MPEG-4 (H.264) - využívané v testovacích vysielaniach;
 • DVB-T2 MPEG-2;
 • DVB-T2 MPEG-4 (H.264) - cieľový štandard pozemného šírenia digitálnej TV v Európe.
Európe aktuálne dominuje štandard DVB-T/MPEG-2. Niektoré krajiny preferujú DVB-T MPEG-4 (H.264) - Francúzsko, Litva, Maďarsko, Poľsko.
Avšak konečným štandardom v celej Európe má byť DVB-T2 MPEG-4 (H.264). Prvé komerčné vysielanie v novom štandarde by malo byť spustené vo Veľkej Británii na konci tohto roku - tri HD programy. Prvým celkovo pokrytým územím s vysielaním nového štandardu bude Granada, Španielsko (November 2009).
Finálny draft DVB-T2 bol prijatý minulý rok a aplikácia štandardu ohlásená na júl tohto roku.
Či v dobe satelitného vysielania má šancu na úspech
pozemné vysielanie s vysokým výkonom, je základným protikladom.
Snímka ukazuje najvyššiu TV vežu sveta - CN Tower v Toronte.
Elektromagnetické žiarenie a živé organizmy. Živé organizmy boli odjakživa vystavené prírodnému elektromagnetickému žiareniu. Do dvadsiateho storočia toto žiarenie pochádzalo prevažne zo Slnka a magnetického poľa našej planéty. Vývoj technológií, zvlášť telekomunikačného sektora, priniesol so sebou markantné zmeny, zvyšovaním elektromagnetického "odpadu" v porovnaní s prírodným prostredím.
Doposiaľ uskutočnené štúdie jednoznačne nepotvrdzujú vplyv slabých elektromagentických polí na živé organizmy. Na druhej strane, vplyv mobilných telefónov na vznik mozgových nádorov je aktuálne diskutovanou témou. Aktuálne prebiehajú štúdie účinku sonarov na navigačné schopnosti veľrýb.
Vplyv elektromagnetického žiarenia je rovnako braný do úvahy v prípade výskytu fenoménu CCD (Colony Collapse Disorder), ktorý je zodpovedný za až 50% úbytok včelích kolónií v mnohých krajinách za posledné roky. Našťastie, v prípade vývoja telekomunikácií je viac pravdepodobný dopad chemických látok využívaných na výrobu zariadení.
Jedna vec je však istá: výskum bude pokračovať, zvlášť v oblasti vplyvu polí na znižovanie odolnosti organizmov a možného vplyvu na DNA kód.
Príroda asimiluje novodobé technológie po svojom, vtáčie hniezda v konštrukciách antén:
mobilné základňové stanice v Birminghame; Albánsku, Španielsku
Jednoduchá inštalácia veľkých SMATV systémov - radiálne multiswitche s 32 koncovými zásuvkami. Na trhu TV-SAT existuje veľká potreba využitia viacvýstupových radiálnych multiswitchov, ale vzhľadom na konštrukčné problémy len niekoľko výrobcov dokáže vysoké nároky naplniť prostredníctvom svojich zariadení. Lídrom na trhu je spoločnosť TERRA, ktorá do predaja uviedla multiswitche MSR-932 (32 zásuviek) a MSR-924 (24 zásuviek).
Útlm anténneho kábla je závislý od jeho dĺžky, vo vyšších frekvenciách je prirodzene vyšší. Na vyrovnanie tejto straty, multiswitche série MSR-9XX poskytujú rozdielne úrovne signálu na jednotlivých výstupov a pre-korekciu, napr. signály vyšších frekvencií majú vyššiu úroveň. Týmto sú vytvorené prostriedky pre kompenzáciu signálových úrovní v koncových zásuvkách pri rozdielnych vzdialenostiach od multiswitchu.
Charakteristické vlastnosti multiswitchov série MSR:
 • malé rozmery umožňujúce umiestniť zariadenia do bežných inštalačných skriniek
 • zabudovaná regulácia straty kábla
 • skupiny výstupov s rozdielnou výstupnou úrovňou
 • izolácia medzi výstupmi s vyššou hodnotou než 25dB
 • napájanie dodatočného anténneho TV predzosilňovača
 • zabudovaný sieťový zdroj
 • napájanie konvertora v línii H
9/32 Multiswitch: TERRA MSR-932 (active terrestrial path)
Multiswitch TERRA MSR-932 (9-vstupov, 32-výstupov s aktívnym terestriálom) - R70832
Prenos analógového videa v nelicencovanom pásme 2,4GHz a 5,8GHz. V mnohých prípadoch, z hľadiska ekonomických podmienok kladených na CCTV inštalácie, je vhodné zvoliť analógové kamery a bezdrôtový prenos video signálov.
Na inštaláciu a použitie takýchto zariadení na prenos obrazu v pásme 2,4GHz a 5,8GHz nie sú potrebné žiadne povolenia ani licencie, za podmienky, že použité zariadenia spĺňajú parametre kladené na nelicencované spoje vo voľnom pásme.
Na trhu je nový produkt M1557, bezdrôtový prenosový set (vysielač a prijímač) pre prenos analógového obrazu/zvuku v pásme 5,8GHz (5725 - 5875 MHz). Obidva zariadenia, vysielač a prijímač, sú vybavené prepínačom kanálov, čo zabezpečuje optimálny výber pásma pre efektívny prenos (k dispozícii je 7 kanálov). Vzhľadom na malé rozmery je možné zariadenia inštalovať v interiéri aj exteriéri v prílušnej skrinke pri CCTV kamerách.
Na trhu sú tiež dostupné zariadenia pracujúce v pásme 2,4GHz (úplná zostava sa skladá z M1525 vysielača a M1528 prijímača). Avšak vzhľadom na zarušenie 2,4GHz pásma čoraz viac popoulárnejšími WiFi zariadeniami, odporúčame použiť 5,8GHz a vyhnúť sa tak možným problémom s prenosom.

Bezdrôtové zostavy sú vhodné v prípadoch, kde existuje problém s káblovou inštaláciou, alebo náklady na takúto inštaláciu by boli neprijateľným variantom, napr. prenos cez cestné komunikácie, súkromné pozmenky a i. Ďalšou oblasťou využitia týchto zariadení je monitoring výťahov a tunelov. Systém zobrazený na snímke v aplikácii s mobilným rekordérom DVR Sunell MDR4104, môže rovnako dobre poslúžiť pre monitoring udalostí pod šírim nebom.
WLAN Panel Antenna: ATK-8/5.5GHz (22 dB; 0.7m cable + SMA/RP)Wireless Transmission System RTR05-s/7<br />(A/V transmission @ 5.8GHz)Outdoor Camera Housing: Marathon MH-806/12Day/Night Lens: COMPUTAR TG4Z2813FCS-IR (2.8-12 mm, DC, F1.3) CCTV 19Mobile DVR MDR4104 (4 channels)WLAN Panel Antenna: ATK-8/5.5GHz (22 dB; 0.7m cable + SMA/RP)Wireless Transmission System RTR05-s/7<br />(A/V transmission @ 5.8GHz)Day/Night Color Camera: SN-468C/W<br />(mechanically switching IR filter, w/o lens)
Bezdrôtový prenos obrazu zo vzdialenej CCTV kamery v pásme 5,8GHz
Emailová notifikácia s prílohou po detekovaní pohybu IP kamerou. Väčšina IP kamier (ACTi, PiXORD) je vybavená funkciou emailovej notifikácie.
Táto funkcia umožňuje zasielať emaily so zvolenou multimediálnou informáciou (napr. .jpeg , .avi), v závislosti od modelu kamery. Aktivuje ju detekovaný pohyb v obraze za účelom automatického upozorňovania obsluhujúceho personálu, alebo majiteľa v prípade narušiteľa.
Pre aktiváciu funkcie je potrebné nastaviť zóny pre detekciu pohybu (niektoré kamery umožňujú vytvoriť niekoľko takýchto zón) a úroveň citlivosti, následne zadať údaje SMTP servera (z ktorého bude email odosielaný) a adresu pre doručenie emailovej správy s touto informáciou.
Po správnej konfigurácii bude kamera zasielať email po detekcii pohybu v zadefinovanej detekčnej oblasti. Príloha bude obsahovať, napr. JPEG obrázok (PiXORD), AVI súbor (PiXORD), alebo MP4 súbor (ACTi) so zaznamenanou udalosťou.
Funkciu je možné ďalej rozširovať o možnosti emailových klientov, ako je SMS notifikácia o došlom emaily, čo zabezpečuje sústavný dohľad nad systémom a skoré odhalenie prípadnej škodlivej činnosti zo strany narušiteľa.
Okno s konfiguráciou emailovej notifikácie
Informácie, spoločne so snímkou alebo videom z CCTV inštalácie,
je možné prijímať prostredníctvom palmtopov alebo mobilných telefónov
Rozľahlý megapixelový monitoring. Čoraz väčšej popularite sa tešia monitorovacie systémy založené na megapixelových kamerách. Vychádzajúc zo skutočnosti, že rozlíšenie 1,3 Mpix je trikrát vyššie, než v bežných analógových kamerách.
Využívanie megapixelových kamier so sebou však prináša vyššie nároky na prenosové kanály, ako aj vyššiu objemovú náročnosť záznamových zariadení.
Keďže na riešenie problému so záznamom postačuje vyššia kapacita pevných diskov, naďalej jestvuje problém s prenosom video informácie cez sieť. Zvlášť ak ide o sieť typu WAN s ohraničenou šírkou pásma. S týmto prípadom sa môžeme stretnúť v rozľahlých firemných sieťach, ako sú siete obchodov, kaviarní, alebo čerpacích staníc.
Alternatívu riešenia ponúkajú sieťové rekordéri NUUO K4104, K4108, ktoré umožňujú záznam obrazu z kamier dokonca aj v megapixelovom rozlíšení na lokálnej úrovni a sprístupnia vzdialené prehliadanie online obrazu a archívu. Na tento účel postačuje zabezpečiť inštaláciu klientskej aplikácie na PC s potrebou vzdialeného monitorovania, ktorá je dodávaná spoločne s rekordérmi NUUO.
Viac o funkciách sieťového rekordéra NUUO.
1.3 Mpix Pan-Tilt IP Camera: ACTi ACM-8211Megapixel IP Camera: IQinvision IQ042 (2.0 Mpix)Outdoor Megapixel IP Camera: ACTi ACM-1231Megapixel IP Camera: ACTi ACM-42011.3 Mpix Dome Camera: ACTi ACM-74111.3 Mpix IP Dome Camera: ACTi ACM-3401Outdoor Megapixel IP Camera: ACTi ACM-1231Megapixel IP Camera: ACTi ACM-42011.3 Mpix IP Dome Camera: ACTi ACM-3401Network Video Recorder: NUUO NV-2040Network Video Recorder: NUUO NV-4080Network Video Recorder: NUUO NV-4080
Lokálny záznam vysokého rozlíšenia obrazu prostredníctvom sieťového rekordéra NUUO K4104 alebo K4108
Konfigurácia routra v domácej LAN sieti. Router spája počítačovú lokálnu sieť s inou sieťou, napr. vonkajšiu s prístupom do Internetu - s lokálnou, tvoriac tak most medzi zasielanými informáciami.
Najčastejším prípadom vybudovania siete je nahradenie počítača, pracujúceho vo vonkajšej sieti, routrom za účelom vytvorenia vlastnej LAN siete.
Na takúto inštaláciu je ideálny router TP-LINK TL-WR340GD N2951, ktorý v sebe zahŕňa prístupový bod, širokopásmový router s 4-portovým switchom FastEthernet.
Hlavnou oblasťou využitia tohto zariadenia sú malé a stredne veľké firmy, rodinné domy a apartmány. TP-LINK TL-WR340GD umožňuje jednoduché a rýchle vytvorenie bezdrôtovej siete, zdieľanie internetového pripojenia na viacerých počítačoch a ich dodatočné zabezpečenie, vďaka funkcii firewall.

Najdlôležitejšími funkciami TP-LINK TL-WR340GD N2951:
 • klonovanie MAC adresy,
 • firewall,
 • filter prístupu do Internetu,
 • static/dynamic routing,
 • prístupový bod 802.11g/b 54 Mb/s,
 • router,
 • zabudovaný 4-portový switch,
Switch TP-Link TL-SF1008D (8 ports)
Schéma využitia routera TL-WR340GD N2951
pri budovaní vnútornej siete s prístupom do Internetu
CCTV monitoring staveniska. Potreba monitoringu staveniska je vzhľadom na zabezpečenie majetku, záznamu postupu vo výstavbe a dozor nad organizáciou stavebných prác čoraz naliehavejšia. Súčasne, ako práce na stavenisku pokračujú, vzniká potreba premiestnenia kamier na iné miesto s ohľadom na viditeľnosť monitorovaného priestranstva a po skončení stavby umiestnenia kamier na miesto ďalšej investície.
Riešením tejto situácie je vybudovanie monitoringu s využitím IP kamier a bezdrôtového prenosu obrazu a zvuku z monitorovaného priestranstva. Hlavnou výhodou takéhoto monitoringu je jednoduchá zmena umiestnenia kamery na iné miesto staveniska.

Odporúčané zariadenia pre monitoring staveniska:
 • Vonkajšia IP megapixlová kamera ACTi ACM-1231 K1511,
 • Bezdrôtový prístupový bod: ULTIAIR 419KC N2300,
 • Bezdrôtový prístupový bod: ULTIAIR 319KC N2310,
 • Sieťový rekordér NUUO K4104, K4108 alebo osobný počítač pre záznam obrazu z kamier,
 • Počítač pracujúci na Internete pre vzdialené online prehliadanie obrazu ako aj prístup k archívu.
Outdoor Megapixel IP Camera: ACTi ACM-1231Wireless Access Point: ULTIAIR 319KCWireless Access Point: ULTIAIR 419KC
Schéma IP monitoringu staveniska
Realizovať vybudovanie monitorovacieho systému na vyššie uvedených zariadeniach je možné v priebehu veľmi krátkeho času.
Mobilný video monitorovací systém pre príležitostné udalosti.
V predošlých vydaniach sme písali o:

Kancelárie, obchody alebo SOHO WLAN. Internetový prístup je v súčasnej dobe nevyhnutnou funkciou každej kancelárie, hotelu, obchodného domu alebo malej firmy. Keď budova nie je vybavená drôtovou LAN infraštruktúrou, rýchlym, lacným a efektívnym spôsobom riešenia problému je bezdrôtová sieť.
TP-LINK jeden z predných výrobcov sieťových zariadení pre...
- archív TPD, 16.03.2009

Magistrálne inštalácie v obytných domoch. Základom pre vhodný anténny systém je vysoko kvalitná koaxiálna kabeláž. Kabeláž by mala byť súčasťou návrhu budovy. Káble musia byť inštalované do stien pred omietnutím...
- archív TPD, 16.03.2009

Význam konektorov v CCTV systémoch. Každý konektor, dokonca aj ten najlepší spôsobuje degradáciu signálu. Základným pravidlom je teda minimalizovanie počtu prepojení na prenosovom kanáli...
- archív TPD, 6.10.2008

Zoznam všetkých vydaní.
Megapixel video surveillance in practice
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI