MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu
Č. 31/2008 (29. Sep, 2008)
Megapixlová revolúcia v CCTV. Vývoj IP CCTV technológie bol doteraz relatívne pomalý. Dôležitým dôvodom bolo, že DV rekordéri so sieťovými funkciami (niekedy pokročilejšími ako majú niektoré IP kamery) s podporou lacných analógových CCTV kamier poskytovali atraktívnu alternatívu k IP CCTV systémom. Ale limitom analógového CCTV (PAL, NTSC) systému je rozlíšenie obrazu (PAL: 720 x 576 pix). Takéto obmedzenie pri IP kamerách neexistuje.
Pri analýze výhod megapixlových kamier môžeme zaviesť predpoklad, že optimálny detailný obraz vyžaduje približne 130 pixelov na jeden meter sledovanej scény. Pri scéne širokej 50m tak budeme musieť použiť 9 analógových kamier (s rozlíšením 720 pixelov). Pri použití IP kamier s rozlíšením 1.3Mpix (1280 x 1024), sa ich počet zredukuje na 5, pri rozlíšení 2 Mpix budú potrebné iba 4 kamery.

Menší počet kamier prináša ďalšie výhody. Tou hlavnou je nižšia cena systému a kratší potrebný čas na inštaláciu a údržbu. Menej kamier tiež znamená nižšie náklady na prevádzku - je jednoduchšie a lacnejšie spravovať kamerový systém s menším počtom uzlov. Samozrejme existuje alternatíva k takýmto megapixlovým IP kamerám - veľmi populárne rýchlootočné/PTZ kamery. S adekvátnym objektívom je možné pokryť horeuvedený príklad s jedinou PTZ kamerou.Ale takéto riešenie má mnoho zádrheľov. Tým hlavným je nutnosť prevádzkovať kameru v jednom z dvoch módov.
- kamera sníma celú oblasť, bez možnosti rozoznať malé detaily v obraze (napr. značky ŠPZ).
- s využitím optického zoomu je možné sa zamerať na požadované detaily, ale takto stratíme prehľad o celkovej situácii na scéne.
Čiastočným riešením je nasadenie operátora, ktorý bude manipulovať s kamerou a sám rozhodne, ktoré detaily sú v sledovanom obraze momentálne podstatné. Pri použití fixných kamier s vysokým rozlíšením eliminujete všetky tieto nevýhody, nakoľko je scéna stále snímaná ako celok so všetkými detailami. Neuniknú Vám tak žiadne dôležité udalosti. Vďaka veľmi vysokému rozlíšeniu je možné detaily sledovať pomocou digitálneho zoomu.

Megapixlové kamerové systémy v praxi


Obraz z megapixlovej kamery so širokouhlým objektívom Tokina 185° (M2236). Megapixlové kamery so širokouhlými objektívmi budú v budúcnosti dominovať mestským kamerovým systémom.
Multiprepínače - čo sa nachádza vnútri? Multiprepínač je elektornické zariadenie, ktoré umožňuje pripojiť ľubovoľný výstup na ľubovoľný vstup (nezávisle, každý vstup nesie rozdielny satelitný signál). Je to druh prepínača pracujúci v pásme 950 až 2150MHz. Okrem toho zvyčajne umožňuje pripojenie terestriálnych TV signálov (46 až 862MHz) alebo podobných signálov prevádzkovaných v káblových televíznych sieťach. Oddelenie dvoch druhov signálov je na starosti účastníckej zásuvky.

Pre užívateľský satelitný prijímač, multiprepínač vystupuje ako LNB konvertor so žiadanou kombináciou pásma a polarizácie. To znamená, že multiprepínače musia poskytovať simultánny a nezávislý prístup k pásmam a polarizáciám.

Nakoľko existujú dve SAT pásma (nízke: 10700 - 11700MHz, vysoké:11700 - 12750MHz) a dve polarizácie (vertikálna a horizontálna), majú 4 satelitné VF vstupy. Typicky sú ešte vybavené horeuvedeným vstupom pre distribúciu pozemného vysielania - to v súčte dáva 5 vstupov pri príjme signálu z jedného satelitu, alebo 9 vstupov pri príjme z satelitov dvoch. Multiprepínač je ovládaný riadiacími signálmi 14/18V a 0/22kHz (rovnaké aké sa používajú na ovládanie plnopásmových LNB konvertorov). V závislosti od kombinácie týchto signálov je adekvátny vstup multiprepínača pripojený na korešpondujúci výstup.
Universal QUATRO LNB: Golden Interstar 0.2dB
1 - 4-výstupový rozbočovač
2 - TV/SAT zlučovač
3 - SAT prijímače
4 - Ovládacia jednotka
5 - Odbočka
Pásma a polarizácie v LNB konvertoroch a multiprepínačoch. Typické označenie umožňuje správne pripojenie Quatro LNB konvertora k multiprepínaču:
 • Nízke pásmo (10700 - 11700MHz):
 • - Vertikálna polarizácia - V/L
  - Horizontálna polarizácia - H/L
 • Vysoké pásmo (11700 - 12750MHz):
 • - Vertikálna polarizácia - V/H
  - Horizontálna polarizácia - H/H
 • Nízke pásmo(10700 - 11700MHz):
 • - Vertikálna polarizácia - V/Lo alebo 14V/0kHz
  - Horizontálna polarizácia - H/Lo alebo 18V/0kHz
 • Vysoké pásmo (11700 - 12750MHz):
 • - Vertikálna polarizácia - V/Hi alebo 14V/22kHz
  - Horizontálna polarizácia - H/Hi alebo 18V/22kHz
Typické označenie konektorov na Quatro LNB a na multiprepínačoch
ULTIMAX - DV rekordéri pre náročných zákazníkov - aktualizácia firmware. Pri výbere digitálneho rekordéra je dôležité vedieť, či zvolený model podporuje aktualizáciu svojho sotvérového vybavenia. Aktualizovaným firmvéru môžete získať nové funkcie, nové jazykové mutácie menu, zvýšenie stability a pod. Nové verzie firmware taktiež často odstraňujú chyby staršej verzie.
Väčšina DV rekordérov umožňuje aktualizáciu FW iba cez USB rozhranie alebo DVD mechaniku. V oboch prípadoch je nutné navštíviť servisné alebo dodavateľské stredisko. Moderné DV rekordéry umožňujú aktualizáciu FW aj cez LAN rozhranie. Toto riešenie šetrí čas aj peniaze (nie je nutný transport zariadenia do strediska).
DV rekordéri ULTIMAX umožňujú diaľkovú aktualizáciu firmware ako aj uloženie aktuálnej konfigurácie.
ULTIMAX - digital video recorder for demanding customers
Okno vzdialenej správy na rekordéroch ULTIMAX
Monitoring siete obchodov. V distribuovaných CCTV systémoch je dôležité mať neustály prístup k obrazu a zabezpečiť vysokú spoľahlivosť záznamu udalostí. Systém musí byť schopný lokálneho záznamu a musí vedieť poskytovať (streamovať) obraz diaľkovo cez globálnu sieť (dual streaming).

Zariadením, ktoré spĺňa tieto požiadavky je PiXORD P4504 K2132, čo je video server schopný ukladať obraz z kamier na lokálny pevný disk. Server vie spolupracovať so štyrmi analógovími CCTV kamerami. Video stream je komprimovaný formátom MPEG-4 a môže byť prenášaný do monitorovacieho centra cez Internet. Lokálny záznam na pevný disk chráni video údaje pred problémami pri prenose cez celosvetovú sieť

V monitorovacom centre je možné obraz sledovať s pomocou softvérového balíka NUUO. Tento softvér tiež umožňuje užívateľom zaznamenávať video z kamier pripojených k vzdialeným video serverom a ovládať otáčanie PTZ kamier (ak je takýto druh kamier pripojený k video serveru).

IP CCTV zariadenia od PIXORDu
Bloková schéma jedného diaľkového uzla
Distribuovaný systém umožňuje diaľkové sledovanie obrazu v monitorovacom centre - čo je mimoriadne vhodné riešenie pre sieť obchodov a pod.
Obrazové detaily v kamerových systémoch. Pravdepodobne každý kto prišiel do styku s kamerovými systémami, sa zaujímal o zorný uhol a kvalitu obrazu. Alebo o veľkosť plochy, ktorú je možné sledovať jednou kamerou a koľko detailov je možné v obraze rozoznať.

Zo všetkého najviac to závisí od rozlíšenia kamery. Rozlíšenie sa zvyčajne udáva v pixloch/Megapixloch (Mpix), čo udáva počet najmenších obrazových elementov. IP kamery je možné rozdeliť do troch skupín: so štandardným rozlíšením, napr. K1132, so zvýšeným rozlíšením (1,3Mpix), napr. K1512) a s vysokým/veľmi vysokým rozlíšením, napr. K1412, K1422, K1433.

Druhým rozhodujúcim komponentom je objektív na kamere. Ten definuje zorný uhol (výšku a šírku snímanej scény) a má silný vplyv na celkovú kvalitu a deformácie obrazu. Pre megapixlové kamery je určená špeciálna skupina objektívov s prispôsobenými parametrami. Medzi tieto patrí napr. M2236 s ohniskovou vzdialenosťou 1,4 mm (zorný uhol 185°) alebo M2235, s nadstaviteľnou ohniskovou vzdialenosťou v rozsahu 4,5 až 13mm.
Na následujúcom obrázku môžete vidieť porovnanie kvality z troch rôznych kamier z horeuvedenými skupín rozlíšenia:
 • obecná kvalita (66 pix/meter) - premávka, ulica, obchody;
 • optimálna kvalita (131 pix/meter) - školy, letiská, banky;
 • vysoká kvalita (262 pix/meter) - kasína, pokladne.
Porovnanie kvality obrazu: a) hrubý, b) optimálny, c)detailný
Tabuľka ukazuje šírku sledovanej oblasti megapixlovou kamerou.

Megapixlové kamery

 

Rozlíšenie [Mpix]

Počet pixelov

Dĺžka monitorovanej oblasti [m]

horizontálne

vertikálne

obecná

optimálna

detailná

0.4

720

576

12

6

3

1.3

1280

1024

19

10

5

2

1600

1200

24

12

6

3

2048

1536

31

15

8

5

2560

1920

39

19

10

 
Dĺžka monitorovanej oblasti ako funkcia rozlíšenia kamery
Aké WLAN antény sú vhodné do budov? Rozmiestnenie antén a prístupových bodov (AP) v budovách je často záležitosťou pokusu a omylu, pri hľadaní najlepších výsledkov. Typicky sa AP inštalujú niekde do stredu budovy.

Kvôli potrebe pokryť signálom celú budovu, anténa by mala vyžarovať do všetkých smerov. Táto podmienka je zvyčajne splnená pri anténach dodávaných spolu s AP.
Príklad rozmiestnenia prístupových bodov v budove s poschodiami
Zresetovanie prístupového bodu TP-LINK. Občas je potrebné na prístupovom bode obnoviť továrenské nastavenia. Najjednoduchším riešením je použiť tlačidlo, umiestnené zvyčajne na zadnej strane zariadenia. Zariadenia TP-LINK sú však vybavené ochranou pred neúmuselným zresetovaním a tak sa postup mierne líši.
Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)
Procedúra pozostáva zo štyroch krokov:
 • odpojte napájanie zariadenia (vytiahnite napájací DC kábel),
 • stlačte tlačidlo Reset,
 • pripojte napájací káblik k zariadeniu,
 • tlačidlo Reset uvolnite po 10s od momentu zapnutia zariadenia
Po tejto procedúre budú obnovené továrenské nadstavenia.
SAT Krak, 16-18 Október, 2008 - veľtrh mení svoju tvár. Pred niekoľkými rokmi bola návšteva veľtrhu najrýchlejší spôsobom kontaktu s najnovšími inováciami. Na veľkých veľtrhoch firmy hlavne prezentovali svoje nové produkty. Ale dnes sa stáva táto funkcia čoraz menej významnou. Väčší dôraz sa kladie na možnosť osobného kontaktu a možnosť viesť obchodné rokovanie priamo so zástupcami firiem. Ďalšou významnou udalosťou na veľtrhoch je organizovanie edukačných kurzov a konferencií pre návštevníkov veľtrhu.

Na veľtrhu SAT Krak, privítajú zamestnanci z marketingového oddelenia DIPOLu každého k diskusii o spolupráci, rokovaní o cenách a edukačných kurzoch. Hlavnou myšlienkou expozície DIPOLu na veľtrhu SatKrak 2008 je "Multimediálna domácnosť" - so zameraním na komponenty satelitných systémov.

Edukačné kurzy a konferencie na SAT Krak
stánok DIPOLu
DIPOL e-shop - moderná obchodná platforma. Moderný biznis je založený na moderných médiách, ktoré zaručujú rýchlu odozvu. A tak mnoho firiem nasadzuje moderné riešenia, také aké je možné nájsť aj v e-shope DIPOL:.
overenie dostupnosti tovaru on-line, zobrazenie veľkoobchodných cien (po prihlásení), zobrazenie ceny dopravy, možnosť predania komplexnej objednávky priamo do oddelenia výdaja.

Pozývame firmy zaoberajúce sa technoku TV, SAT TV, CCTV, a WLAN, zaregistrujte sa v e-shope.

Písali sme o:

PoE adapter with leads for LANs. The PoE set N9205 contains two passive devices shown in the picture...
- archive DWR of Sept. 17, 2007

Direct connection to telephone line and link sharing. Sharing of internet connection provided by xDSL technology (e.g. Neostrada in Poland) is a very popular way of connecting several computers to the Web at home...
- archive DWR of Aug. 27, 2007

Halogen-free TRISET cables. The new cables from TRISET family - TRISET-113 HF E1019 and TRISET-11HF E1029 are manufactured using HF (halogen free) technology. When burning, they do not give off toxic gases...
- archive DWR of June 2, 2008

Zoznam všetkých vydaní
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI