Týždenný prehľad DIPOLu – TV a SAT TV, CCTV, WLAN

Č 22/2024 (27.05.2024)

Plavba vo vesmíre.

Použitie plachiet vo vesmíre môže znieť ako zo sci-fi filmu. Nejde však o film ani rozprávku, ale o technologickú ukážku NASA. Nezávislá agentúra federálnej vlády USA zodpovedná za civilný vesmírny program, letectvo a vesmírny výskum testuje nové návrhy a materiálové technológie pre pohonné systémy kozmických lodí určené pre budúce nízkonákladové misie. Za týmto účelom bola v apríli 2024 vypustená raketa Electron spoločnosti Rocket Lab zo štartovacieho komplexu 1 v Māhia na Novom Zélande. Rovnako ako plachetnica využíva vietor na unášanie, solárne plachty využívajú tlak slnečného svetla na to, aby sa poháňali, pričom sa nachádzajú v správnom uhle k Slnku. Týmto spôsobom sa elementárne častice svetla, nazývané fotóny, môžu odraziť od reflexnej plachty a tlačiť kozmickú loď, čím sa eliminuje potreba konvenčného raketového paliva.
Technologická demonštrácia NASA, nazvaná misia ACS3 (Advanced Composite Solar Sail System), využíva dvanásťdielny modul CubeSat postavený na testovanie kompozitného ramena vyrobeného z flexibilných polymérových materiálov a uhlíkových vlákien, ktoré sú tuhšie a ľahšie ako predchádzajúce návrhy. Hlavným cieľom misie ACS3 je otestovať nový boom nasadzovania plachiet. Riadiaci systém nastaví solárnu plachtu do takého uhla, aby získal vhodný smer unášania. Solárne plachty potrebujú veľmi veľké, stabilné a ľahké ramená, ktoré sa dajú kompaktne zložiť. Vďaka svojej veľkej plachte môže byť kozmická loď viditeľná zo Zeme, ak sú vhodné svetelné podmienky. Po úplnom rozvinutí a správnej orientácii bude reflexný materiál plachty jasný ako Sirius, najjasnejšia hviezda na nočnej oblohe.

Ako skontrolovať, na ktorých kábloch je napájanie odosielané do IP kamier?

V sieťach 10/100 BASE-T Ethernet sa štandardizované napájanie kamier zvyčajne implementuje v súlade s 802.3af alebo 802.3 štandardne. Spôsob, akým sa bude napájanie posielať, je určené prepínačom PoE, ktorý môže posielať napájanie dvoma spôsobmi:
  • možnosť A - napájanie sa posiela spolu s údajmi na pároch 1/2 (+) a 3/6 (-)
  • možnosť B - napájanie sa posiela cez voľné páry 4/5 (+) a 7/8 (-)
Napájacie zariadenie môže poskytovať obe alebo len jednu z metód napájania, pričom zostáva v súlade s normou. Napájané zariadenie teda musí podporovať oba režimy, no ako sa v praxi ukazuje, nie všetky koncové zariadenia sú plne v súlade s normou. To môže byť dôvodom nekompatibility s niektorými napájacími zariadeniami.
Na kontrolu, ktoré páry vodičov sa používajú na prenos energie, môžete použiť merač Alpsat AS33-IPCX M3214, ktorý má funkciu identifikácie (meraním napätia) párov vodičov používaných v PoE (aplikácia PSE). Zariadenie by malo byť pripojené tak, ako je znázornené na obrázku nižšie:
Ukážkové výsledky:
Napájanie v súlade s možnosťou A - napájací zdroj odoslaný
vrátane údajov o pároch 1/2 (+) a 3/6 (-).
Napájanie konzistentné s napájacím zdrojom možnosti B odoslané
je tvorený dostupnými pármi 4/5 (+) a 7/8 (-).

Ako lokalizovať poškodenie optických vlákien?

FTTH káble inštalované v budovách s viacerými rodinami sú často vystavené poškodeniu. Je to spôsobené tým, že sú zvyčajne vedené spolu (v žľabe, šachte) s ďalšími káblami (krútená dvojlinka, koaxiálny kábel), spomedzi ktorých je na poškodenie najviac náchylné optické vlákno. Problém s plochým vláknom používaným v FTTH inštaláciách je ten, že je odolný voči rozdrveniu a natiahnutiu, ale keď sa prekročí minimálny polomer ohybu, riziko zlomenia FRP tyčí vo vnútri sa výrazne zvýši, čo následne vedie k nadmernému ohýbaniu a dokonca aj vlákno optické zlomeniny.
Ďalším dôvodom je fakt, že tieto káble sú často vedené vo zväzkoch niekoľkých desiatok alebo aj viacerých káblov. V takejto situácii je ľahké niektoré z nich poškodiť. Pri ťahaní takýchto zväzkov káblov hrozí, že sa jeden alebo viacero z nich zvinie, čo pri ďalšom ťahaní povedie k ich pretrhnutiu.
Čím skôr sa porucha zistí, tým lepšie. Výmena kábla vo fáze kladenia bude oveľa menej problematická ako jeho výmena alebo oprava, keď sú všetky inštalačné práce dokončené a poškodenie je zvýraznené v meraní, ktoré je potrebné na akceptovanie inštalácie.
Inštalatéri vykonávajúci inštalácie FTTH – vrátane tých, ktorí sú z veľkej časti zodpovední len za kladenie káblov v budove – by si mali zakúpiť reflektometer Ultimode OR-20 L5830. Toto zariadenie možno použiť na generovanie správy o meraní pre dokončenú inštaláciu, ale často môže byť užitočné v skoršej fáze inštalácie na overenie poškodenia kábla.
V prípade podozrenia na poškodenie kabeláže počas inštalácie ukončite jeden z jej koncov pigtailom a následne vykonajte základný reflektometrický test pomocou Ultimode OR-20 pomocou spúšťacieho vlákna. Reflektometer ukáže dĺžku meraného kábla. Ak sa koniec vedenia vyskytne vo vzdialenosti výrazne odlišnej od predpokladanej hodnoty (odčítanej z káblových značiek), bude to znamenať poškodenie (pretrhnutie) kábla v mieste, kde sa meranie skončilo.
Poškodený kábel nemusí vždy znamenať úplne pretrhnuté vlákna a koniec meraného vedenia. Kábel podozrivý z poškodenia by sa mal vždy merať signálom pri dvoch vlnových dĺžkach: 1310 nm a 1550 nm. Akékoľvek ohyby vlákna sú viditeľnejšie pri vyšších vlnových dĺžkach. Ak, ako v uvedenom príklade, reflektometer zaznamená udalosť s výrazným útlmom pri vlnovej dĺžke 1550 nm a útlm pri vlnovej dĺžke 1310 nm je malý alebo žiadny, potom máme jednoznačne dočinenia s nadmerným ohybom vlákna. Či to bude prekážkou v prevádzke kábla je ponechané na rozhodnutí osoby, ktorá ho meria.
V zobrazenom príklade obsahuje merané vedenie 159 m dlhé štartovacie vlákno ukončené SC/APC konektorom a 31 metrový inštalačný kábel. Pre vlnovú dĺžku 1310 nm meranie neobsahuje žiadne udalosti - reflektometer nevidí nábehový konektor (kvôli jeho veľmi nízkej odrazivosti a útlmu kompenzovanému zdanlivým ziskom pri pripojení vlákna v rôznych štandardoch) a nevidí skontrolujte akékoľvek anomálie na inštalačnom kábli. Viditeľná je celá čiara s celkovou dĺžkou 190 m. Rovnaká čiara meraná pri 1550 nm ukazuje jasný dej s útlmom 0,585 dB vo vzdialenosti 174 m od reflektometra. Ide o makroohyb vlákna v dôsledku poškodenia kábla. Keďže vieme, že štartovacie vlákno je dlhé 159 m, vieme presne určiť miesto poškodenia - bude to 15 metrov inštalovaného kábla.

Moderná chrbticová sieť.

Sieť 10 Gb/s je počítačová sieť, ktorá umožňuje prenos dát rýchlosťou až 10 gigabitov za sekundu. Takáto veľká šírka pásma sa v súčasnosti používa vo veľkých podnikoch, dátových centrách a výskumných laboratóriách. Umožňuje výmenu veľkého množstva údajov v krátkom čase, čo je dôležité najmä pre aplikácie ako cloud computing, prenos vysokokvalitného videa alebo prenos veľkého množstva vedeckých údajov.
Chrbtová sieť sa často používa na prenos údajov medzi rôznymi oddeleniami v rámci spoločnosti, medzi pobočkami alebo medzi rôznymi miestami. Takáto efektívnosť je potrebná na umožnenie videokonferencií, efektívneho riadenia a implementácie procesov predaja a dizajnu, čo umožňuje spoločnosti efektívnejšie fungovať.
V prípade chrbticovej siete boli optické vlákna použité ako hlavné prenosové médium v ​​každom z nasledujúcich prípadov. Dôležitým aspektom je podpora modulov SFP (Small Form-factor Pluggable) s rýchlosťou 10 Gb/s aktívnymi zariadeniami. Takéto porty v zariadeniach sú označené ako SFP+ (v mnohých zariadeniach umožňujú SFP+ sloty aj pripojenie SFP insertov s rýchlosťou 1 Gb/s).
Sieť nižšie sa skladá zo smerovača a troch rôznych sieťových prepínačov. Prvým prepínačom je TP-Link TL-SX3008F 8xSFP+ N30121, ktorý je najdôležitejším zariadením v sieti. Zodpovedá za prepínanie paketov (rýchlosť presmerovania paketov pre toto zariadenie je 119,04 Mp/s) s celkovou priepustnosťou 160 Gb/s. K tomuto zariadeniu sú cez optické porty pripojené dva prepínače: N30113 je zodpovedný za pripojenie prístupových bodov a N30112 je zodpovedný za pripojenie počítačov a iných sieťových zariadení.
Sieť založená na prepínači SFP+.

Nahrávanie externých aplikácií do monitora videointerkomu Hikvision IP.

Monitory videointerkomu DS-KH9310-WTE1(B) G74009 a DS-KH9510-WTE1(B) G74011 spustené v systéme Android operačný systém majú možnosť inštalácie až 5 externých aplikácií s príponou .apk. Vďaka tomu je možné pomocou monitora videovrátnika ovládať niekoľko rôznych systémov. Aplikáciu je možné načítať do monitora pomocou softvéru iVMS-4200. Ak to chcete urobiť, po pridaní monitora do softvéru prejdite na kartu: Ovládanie prístupu->Videotelefón->Aplikačný softvér, vyberte monitor a použite kartu ///Nahrať softvér do aplikácie// / na výber súboru s príponou apk, ktorý bol predtým uložený na disku.
Odovzdanie súboru *.apk do monitora DS-KH9310-WTE1(B) G74009 pomocou aplikácie iVMS-4200 v 3.11.0.5

Kanálové zosilňovače v kolektívnych inštaláciách RTV.

Základným problémom distribúcie programov digitálnej pozemnej televízie DVB-T2 je príjem multiplexov s veľkými rozdielmi úrovní. Zatiaľ čo pri malých inštaláciách (5-10 zásuviek) takýto rozdiel, aj keď sa neodporúča, väčšinou nepredstavuje problém, pri väčších inštaláciách, kde sa rozdiel hladín na vstupe inštalácie zväčšuje zmenou útlmu kábla v závislosti od frekvencie, môže to spôsobiť stratu signálu v časti inštalácie. To sa dá eliminovať použitím kanálových zosilňovačov. Činnosť kanálového zosilňovača spočíva v selektívnom zosilnení jedného alebo v prípade príjmu digitálnych programov viacerých televíznych kanálov. To znamená, že požadované kanály sú zosilnené najviac a ostatné sú zoslabené.
Kanálový zosilňovač: PA321TP 2xVHF/UHF+FM TERRA s AGC – digitálne programovaný
Kanálový zosilňovač TERRA PA321TP je možné použiť samostatne, ako súčasť multiswitch systému, alebo ako súčasť Access Pointu (AiZ).
DIPOL ponúka 2-kanálové zosilňovače, ktoré sú bezkonkurenčné z hľadiska kvality a ceny: modely PA320TP R82513 a PA420T R82516 TERRA. Nespornou výhodou zosilňovačov je obvod vybavený funkciou automatického riadenia zisku (AGC) a ultraselektívnym filtrom SAW (Surface Acoustic Wave) pre 20 kanálových trás.
Konfigurácia zosilňovača by sa mala vykonať prostredníctvom TerrNet aplikácia.
Možnosti aplikácie a metódy konfigurácie kanálových zosilňovačov Terra sú podrobne zobrazené vo vyššie uvedenom videu.

Nové produkty z ponuky DIPOLu

Držiak pre druhý konvertor pre satelitnú parabolu DIPOL DPL-120 cm
Držiak pre druhý konvertor pre satelitnú parabolu DIPOL DPL-120 cm A9688 umožňuje inštaláciu dvoch konvertorov na jeden výložník satelitnej paraboly.
Interiérová audio stanica bez obrazovky DS-KH6000-E1 pre Hikvision IP videovrátnik G74033 je audio interiérová stanica bez obrazovky, navrhnutá pre spoluprácu s Hikvision IP videovrátnikom druhej generácie. Zariadenie má 9 tlačidiel na ovládanie systému, pričom štyrom z nich je možné priradiť špecifické funkcie. Panel bol navrhnutý tak, aby spĺňal základné požiadavky zákazníkov s obmedzeným rozpočtom. Vnútornú stanicu je možné napájať lokálne pomocou DC 12V alebo cez PoE (802.3af).
4,3" DS-KH6100-E1 monitor pre IP videovrátnik Hikvision G74034 je bezdotykový monitor navrhnutý pre spoluprácu s IP videovrátnikmi Hikvision druhej generácie. Zariadenie má 9 tlačidiel na ovládanie systému, z ktorých štyri môžu Panel bol navrhnutý tak, aby spĺňal základné požiadavky zákazníkov s obmedzeným rozpočtom. Vnútorná stanica môže byť napájaná lokálne pomocou DC 12V alebo cez PoE (802.3af).

Oplatí sa prečítať

Export nahrávok zo záznamníka Sunell. Záznamy zo záznamníka Sunell je možné stiahnuť niekoľkými spôsobmi. Prvým z nich je použitie lokálneho rozhrania rekordéra - stačí pripojiť k zariadeniu pendrive. Ďalším krokom je použitie webového prehliadača alebo CMS aplikácie...>>>viac
Pohľad na rozhranie prehliadača rekordéra Sunell
Prevodník signálu HDMI na IP s predlžovacím káblom USB 4K
HDMI 4K / IP CONVERTER - Osvedčené riešenie, nová kvalita obrazu.