MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Číslo 19/2016 (9.5.2016)
Drive me London - Volvo na ceste k úplnej bezpečnosti. V roku 2017 Volvo plánuje začať pilotný program Drive me London, s pokračovaním tohto experimentu v roku 2018 s až 100 samostatne poháňanými automobilmi. Tento program je ďalším krokom, aby bola zaistená maximálna bezpečnosť pre vodiča a spolujazdca vozidiel Volvo - pre naplennie tohto "záväzku, že nikto nepríde k ťažkému zraneniu alebo usmrteniu v novom Volve do roku 2020".

Nezávislé výskumné štúdie odhadujú, že vývoj autonómnej technológie vozidiel by mohol znížiť počet nehôd až o 30%. Ďalším dôležitým argumentom v prospech autonómnych vozidiel je, že v súčasnej dobe asi 90% všetkých dopravných nehôd je spôsobených chybami vodičov. Volvo plánuje zaviesť technológiu s cieľom prekonať problémy spôsobené nedostatkom sústredenia vodiča na jazdu.

V rámci testov bude švédsky výrobca pracovať s britským centrom pre výskum Thatcham, ktorý je zodpovedný za analýzu získaných údajov. Je zaujímavé, že testy budú prebiehať na základe každodenného používania vozidiel skupinou náhodne vybraných obyvateľov Londýna. Podobný program testovania autonómnych vozidiel bude zahájený vo Švédsku a Číne.
Štyri kamery sledujú priestor okolo vozidla
(zdroj: volvocars.com)
IntelliSafe je koncept Volva určený pre bezpečnú prevádzku vozidla a zahŕňa niektoré systémy, ktoré aktívne alebo pasívne podporujú vodiča v rôznych jazdných situáciách. Tu sú príklady funkcií, ktoré sú prvkami tejto koncepcie:
 • Pilot Assist - pomáha vodičovi riadiť vozidlo v cestnom pruhu, zatiaľ čo súčasne udržiava vopred zvolený časový interval k vozidlu pred sebou,
 • Blind Spot Information - upozorní vodiča na prevádzku okolo vozidla, aby bolo možné bezpečne zmeniť jazdný pruh,
 • Cross Traffic Alert - upozorní vodiča na možnosť vyparkovania z parkovacieho miesta ak sa blíži auto z boku,
 • Park Assist Pilot - pomáha vodičovi parkovať tým, že najprv skontroluje, či je priestor dostatočne veľký a potom otočením volantu a riadenia vozidla do priestoru,
 • Road Sign Information - pomáha vodičovi, aby si pamätal značky ktoré prešiel,
 • Electronic Stability Control - pomáha vodičovi vyhnúť sa šmyku a zlepšuje trakciu vozidla,
 • Adaptive Cruise Control - automaticky udržiava bezpečnú vzdialenosť od vpredu idúceho vozidla a pomáha udržiavať konštantnú rýchlosť,
 • Rear Collision Warning - môže pomôcť predísť nárazau zozadu (varovanie vodiča pred vozidlom približujúcim sa rýchlo zozadu zapnutím výstražných svetiel),
 • Driver Alert Control - priťahuje pozornosť vodiča, keď on/ona začne jazdiť menej dôsledne, napr. ak sa stáva nepozorný alebo začne zaspávať,
 • Roll Stability Control - minimalizuje riziko prevrátenia, napríklad pri náhlych únikových manévroch alebo ak auto dostane šmyk.
Konfigurácia obrazových výstupov v Hikvision DVR/NVR. Tieto zariadenia majú zvyčajne niekoľko video výstupov vhodných pre monitory s rôznymi druhmi vstupov, ktoré môžu byť taktiež použité pre prevádzku viacerých monitorov. Zvyčajne sa jedná o tri typy video výstupov: HDMI, VGA a BNC. V závislosti na modeli Hikvision DVR / NVR a jeho verzii firmvéru, môže sa menu zobraziť v rôznych prevedeniach.
Konfigurácia možností zobrazovania menu je možné iba cez lokálny prístup k DVR / NVR. Vo väčšine prípadov HDMI a VGA výstupy súčasne poskytujú rovnaké výstupný signál v predvolenom nastavení. To znamená, že ponuka môže byť zobrazená na oboch z nich, za predpokladu, že sú pripojené k monitorom v okamihu, keď DVR/NVR je zapnuté. V opačnom prípade je menu k dispozícii na BNC výstupe (ak existuje). Výstupy môžu byť tiež konfigurované ako "asynchrónne", napr. že menu sa objaví len na jednom výstupe v HDMI >> VGA >> BNC sekvencii.
Diaľkové ovládanie elektrických spotrebičov cez OneLinkPLC. OneLinkPLC G7184 je autonómny pár spínačov používaných pre ovládanie dvoch rôznych elektrických zásuviek, bez potreby prídavného rozbočovača, ovládacieho panelu, alebo kábla. Komunikácia medzi prepínačmi prebieha priamo prostredníctvom elektrickej siete 230 VAC. Každé zariadenie má 5 žíl pre pripojenie k elektrickej sieti striedavého prúdu a miestneho riadiaceho spínača.
Farby vodičov a funkcie:
 • modrý (N značka na PCB) - pre spojenie s neutrálnym vodičom elektrickej siete 230 VAC,
 • hnedý (Lznačka na PCB) - pre spojenie so živým vodičom elektrickej siete 230 VAC,
 • červený (IN (L/N) značka na PCB) - pre pripojenie k miestnej ústredni (k živej žile),
 • čierna (NO značka na PCB) - každý z kontaktov vstavaného relé.
Príklad ovládania elektrickej zásuvky a svetelného zdroja pomocou dvojice autonómnych OneLinkPLC zariadení. S1 spínač pripojený k "prvému" zariadeniu ovláda lampu pripojenú k "druhému" zariadeniu a spínač S2 pripojený k "druhému" zariadeniu ovláda zásuvku spojenú s "prvým" zariadením. Vzdialenosť medzi zariadeniami môže byť až 1 km.
Výstup z "druhého" OneLinkPLC zariadenia automaticky prijíma stav "prvého" zariadenia a naopak. V prípade, že IN (L/N) vstup jedného zariadenia je pripojený do miestnej ústredne k napájaciemu vedeniu, budú kontakty relé druhého zariadenia uzavreté, poskytnú energiu do akéhokoľvek elektrického spotrebiča. Zariadenia pracujú v monostabilnom režime - kontakty relé z nich bude uzavreté, ak je riadiaci vstup niektorého z nich spojený s miestnou ústredňou k linke (fázový vodič). Komunikácia v rámci rovnakej fázy je možná na vzdialenosť až 1 km. S cieľom umožniť komunikáciu, ak sú zariadenia pripojené na rôzne fázy, by sa mali použiť dodatočné zariadenie - PLC-Coupler-D2M.
Systém OpenLinkPLC je ideálne riešenie pre diaľkové zapnutie / vypnutie elektrických zariadení v každej situácii, keď je ťažké alebo neekonomické používať ďalšie káble a bezdrôtové prostriedky nezaručujú požadovanú spoľahlivosť (prekážky, interferencia).
Príkladom použitia systému OpenLinkPLC môže byť zapnutie / vypnutie niektorých elektrických spotrebičov v budove napájanej elektrickou sieťou z hlavnej budovy na vzdialenosť, povedzme, 200 metrov. Doteraz musel majiteľ chodiť hore-dolu zakaždým, keď chcel napájanie zapnúť alebo vypnúť. Po inštalácii páru / párov OneLinkPLC G7184 to môže urobiť na diaľku.
Revolučná aktualizácia firmvéru pre EasySplicer! Výrobca šikovnej zváračky Easy splicer L5810 vydal novú verziu softvéru, 2.75.6. Tieto modifikácie výrazne zlepšili spôsob vvytvárania optických spojov. Najdôležitejšie z nich sú:
 • zvýšená efektivita práce piecky pre ochranu spojov pomocou tepelne zmrštiteľných rúrok; 40mm rukávy sú pripravené počas 30-40 sekúnd,
 • optimalizácia prevádzky tepelnej piecky zvyšuje počet spojov na jedno nabitie akumulátora na 50-60,
 • auto kalibrácia - Po vložení vlákna do zváračky oblasti kalibračný proces sa automaticky spustí hneď po zatvorení klapky,
 • auto-splice fukcia - Po vložení vlákna do zváračky sa proces spájania spustí automaticky po zatvorení klapky,
 • možnosť získať lepšie výsledky - spoje single-mode vlákien s útlmom 0,02 dB.
Zváranie optických vlákien s EasySplicer L5810 - inštruktážne video
Optické SMATV riešenie od TERRA. Optické multiprepínacie systémy môžu prijímať DVB-T, DAB, FM a satelitné signály a distribuovať ich prostredníctvom optických vlákien. Optické SMATV systémy poskytujú oveľa väčšiu flexibilitu v porovnaní s tými, ktoré sú založené len na koaxiálnych kábloch. Okrem väčšej voľnosti pri implementovaní dlhých prenosových liniek je montáž týchto systémov tiež jednoduchšia vďaka nahradeniu viacerých koaxiálnych káblov (5 alebo 9) pomocou jedného kábla z optických vlákien. To znamená, že zavedenie zdieľaných anténnych systémov je jednoduchšie pre implementáciu, a to najmä v existujúcich budovách vybavených úzkymi šachami alebo aj bez nich. Spolu s nízkym útlmom technológie optických vlákien eliminujú problémy s RF rušením. Použitie komponentov TERRA v hlavnej časti multiswitchového systému s optickými vláknami vytvára univerzálne riešenie, ktoré nevylučuje možnosť využívať iné typy koncových multiprepínačov od rôznych výrobcov.
Terra tiež poskytuje aj ďalšie komponenty pre nové generácie MATV systémov. Univerzálny systém sa skladá z:
TV Optický vysielač TERRA OT501W (SAT/DVB-T, 6dBm)
Optický vysielač OT501W A9872 pracuje s klasickým QUATTRO LNB a terestriálnou anténou
Optický prijímač TERRA OR501W (QUATRO + DVB-T/DAB/FM)
Optický prijímač TERRA OR501MW (QUAD + DVB-T/DAB/FM)
Optický prijímač OR501W A9877
s QUATTRO a DVB-T RF výstupmi
Optický prijímač OR501MW A9875
s QUAD a DVB-T RF výstupmi
Možnosť pripojenia tradičného QUATRO LNB do optického vysielača TERRA OT501W A9872 je jednou z najdôležitejších výhod pre inštalatérov. To znamená, že tanier a LNB môžu byť nastavené s použitím tradičného SAT TV merača. Konkurenčné systémy používajú LNB s optickým výstupom alebo s N-výstupom s impedanciou 50 ohmov. V oboch prípadoch inštalatéry používajú v praxi štandardne jeden LNB pre nastavenie paraboly, potom ho zmenia na predurčený. Okrem väčšieho pracovného zaťaženia takáto zmena je vždy spojená s rizikom presunu taniera alebo pozície LNB. Aplikácia QUATRO LNB môže byť výhodná aj v prípade zlyhania systému. V tejto situácii má inštalatér schopnosť overiť tento problém parabolou. V iných systémoch signály možno merať pomocou štandardného satelitného merača oveľa ďalej, na výstupe optického prijímača, takže problém nemôže byť ľahko lokalizovaný. Ak chcete otestovať signál prichádzajúci z takýchto špeciálnych LNB s optickým alebo 50 ohm výstupom, inštalatér by musel použiť aj niektoré špeciálne, drahé vybavenie.
HDMI cez zásuvky. Signal HDMI Extender H3611 umožňuje užívateľovi odosielať signál s vysokým rozlíšením HDMI (od satelitného prijímača, počítača, multimediálneho prehrávača, Blu-ray prehrávača atď.) na HD televíziu alebo monitor cez existujúce elektrickú sieť striedavého prúdu v domácnosti, kanceláriách atď.
Maximálna prenosová vzdialenosť je 300 metrov (odosielateľ a prijímateľ musí byť pripojený k rovnakej linke AC (fáza)). Navyše sada umožňuje posielanie IR príkazov do vzdialeného zdrojového zariadenia z miesta prijímača. Vysielač má HDMI výstup pre lokálny monitor.
Signal HDMI extender H3611 - aplikačná schéma
Nové produkty
Úchyt na stožiar T1500-ES-AL
Úchyt na stožiar T1500-ES-AL E8571 je vyrobený z hliníkovej zliatiny. Môže byť namontovaný na tyči s dvoma 20 milimetrov širokými oceľovými páskami alebo s jednou skrutkou.
Úchyt pre ploché káble ODWAT-22
Úchyt pre ploché káble ODWAT-22 E8574 vyrobený z nerezovej ocele je určený pre ploché káble s maximálnymi priečnymi rozmermi 10 mm x 4 mm.
Samonosný univerzálny kábel ULTIMODE FC.E-8SM (8xG.657A2)
Samonosný univerzálny kábel ULTIMODE FC.E-8SM (8xG.657A2) L72008 je univerzálny optický kábel v LSOH plášti, takže ho možno použiť v interiéri aj vo vonku. Posilnený aramidovými vláknami tento kábel môže vydržať zaťaženie 800 N v rozpätí 150 m. Vďaka tejto vlastnosti je kábel ideálny pre visuté linky, napr. pre pripojenie bezpečnostných kamier a prístupové body umiestnené na stĺpoch. Kábel sa skladá z dvoch G.657A2 single-mode vlákien (o priemere 250 μm, minimálny polomer ohybu 7,5 mm).
Oplatí sa prečítať
Sunell IP kamery - používanie alarmového výstupu aktivovaného detekciou pohybu. Sunell IP kamery s alarmovými výstupmi je možné nakonfigurovať tak, aby bol výstup aktivovaný detekciou pohybu v sledovanej oblasti. Túto funkciu je možné využiť napr. pre ovládanie osvetlenia, zapnutie optickej alebo akustickej signalizácie, alebo zaslanie informácie o udalosti do akéhokoľvek systému. Ak chcete použiť túto funkciu, musí sa užívateľ prihlásiť do kamery pomocou webového prehliadača a nakonfigurovať ju... >>>viac
Ovládanie osvetlenia s využitím poplachového výstupu IP kamery Sunell, aktivované detekciou pohybu
Net9 - nová séria TERRA multiprepínačov
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI