MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Číslo 28/2015 (Sept. 14, 2015)
Zbaví sa Internet MPEG? Microsoft, Google, Mozilla, Cisco, Intel, Netflix a Amazon spojili svoje sily a vytvorili konzorcium s cieľom vytvoriť novú generáciu audio a video formátov používaných na internete. Najdôležitejším rysom formátov je byť univerzálnym prístupom vďaka bezplatnej licencii (Open Source model), čo by malo viesť k rýchlej popularizácii algoritmov. Ďalšie kľúčové vlastnosti nových formátov sú:
 • optimalizácia pre sieťovú prevádzku
 • škálovateľnosť pre celú škálu zariadení
 • nízky dopyt po výpočtovom výkone (možnosť zobrazenia vysoko kvalitného materiálu na starších zariadeniach)
 • vysoká kvalita obrazu pri real-time streaming
 • aplikácie pre vytváranie komerčného i nekomerčného obsahu
Po tri desaťročia neporiadok spojený s patentovými a licenčnými problémami brzdil spoločné využívanie MPEG4. Google vytvoril formáty nahradzujúce MPEG4 a GIF (WebP a WebM), ale napriek tomu, že väčšina prehliadačov podporujú formáty od google, nikdy sa nestali obľúbenými alternatívami.
Prekážkou v rozvoji a popularizácii nového štandardu môže byť nedostatok záujmu od spoločností, ako sú Sony, Adobe a Apple, ostatný známy tým, že presadzuje svoje vlastné projekty. Apple by bol rád, aby sa prijal QuickTime ako webový štandard. Je zaujímavé, že aj členské spoločnosti pracujú na vlastných formátoch - Google vyvíja VP10 (v súčasnej dobe používa YouTube vp9 kodek, ktorý by sa mal najnovšie lepšie vyrovnať s 4K video streamovaním), Cisco vytvára formát s názvom Thor (ako open source projekt, plánoval byť uvoľnený na základe bezplatnej licencie). Všetky spoločnosti však deklarujú ochotu spolupracovať na vytvorení spoločného, najdôležitejšieho štandardu.
Myšlienka nového otvoreného formátu si zaslúži podporu a to ako prostriedok pre streamovanie videa vo formátoch s veľmi vysokým rozlíšením, a zo strany užívateľov starších počítačov, ktorí by chceli, aby aj naďalej mohli sledovať video materiály.
Moderný koaxiálny kábel pre veľké anténnne / káblové systémy. Koaxiálne káble používané v televíznych anténnych systémoch musia mať 75 ohmovú vlnu impedancie a nízky súčiniteľ útlmu. Útlm signálu je úmerný dĺžke kábla a závisí na nosnom kmitočte signálu - čím vyššia frekvencia, tým vyšší útlm. Ak chcete porovnať rôzne koaxiálne káble, výrobcovia poskytujú úroveň 100 metrových úsekov káblov pri 20oC. Nižšej úrovne útlmu vysoko kvalitných káblov umožnili efektívnejšie využitie TV rozvodov. Príklad takéhoto kábla je DIPOLNET Tri-Shield RG-6 Cu E1220, troj-tienený koaxiál predstavil DIPOL minulý mesiac. Kábel určený pre profesionálnych inštalatérov sa predáva na cievkach, 300 m E1220_300 a 500 m E1220_500.
Kábel DIPOLNET Tri-Shield RG-6 Cu E1220 je určený pre širokopásmové aplikácie.
Merania ukazujú útlm kábla vo frekvenčnom rozsahu 5-3000 MHz.
E1220 kábel bol navrhnutý na účel spĺňať najnovšie požiadavky vzťahujúce sa na koaxiálne káble pre distribúciu FM/DAB, TV a satelitných TV programov v bytových budovách v Poľsku (pozrite si DECLARATION OF CONFORMITY OF TECHNICAL PARAMETERS). Požiadavky zahŕňajú RG-6 alebo vyššiu kategóriu a to najmenej dvojité tienenie opletenia s pokrytím >77% a účinnosť tienenia triedy A podľa EN50117, centrálny medený vodič min. s priemerom 1 mm.
V dôsledku použitia spätného kanálu v káblových sieťach, ktoré poskytujú prístup k internetu, je potrebné venovať pozornosť prenosovej impedancii, ktorá je meradlom prenikania signálu v rozsahu 5 až 30 MHz. Pre A-triedy by mal byť tento parameter nižší ako 5 MW/m. Mnoho výrobcov káblov tento parameter vynecháva, čo môže spôsobiť veľké problémy v prípade použitia kábla s nedostatočnou kvalitou.
Koaxiálny kábel (75 ohm, trieda A): DIPOLNET Tri-Shield RG-6 Cu 1.02/4.8/7.0 [300m]
Prenosová impedancia kábla Tri Shield DIPOLNET RG-6 Cu
v rozsahu 5-30 MHz a požiadavky na triedu A
Optimálnu pružnosť plášťa umožňuje jednoduchú inštaláciu kábla v káblových potrubiach a inštalačných krabiciach. Samozrejme, že kábel môže byť tiež použitý v individuálnych anténnych systémoch.
Priemyselné spínače do všetkych podmienok! DIPOL predstavil Priemyselné switche ULTIPOWER. Tieto spínače sú schopné spoľahlivej prevádzky v náročných podmienkach typických pre mnoho priemyselných odvetví, ako sú zvýšené hladiny prachu, vysoké alebo nízke teploty, vysoká vlhkosť. Táto kategória prepínačov by mala byť tiež namontovaná v hermetických skriniach inštalovaných na stožiaroch alebo iných stavbách umiestnených vonku. Všetky porty Ethernet PoE dokážu napájať pripojené zariadenia. Priemyselné prepínače ULTIPOWER môžu byť napájané súčasne z dvoch zdrojov energie, za účelom udržania stabilnej a nepretržitej prevádzky. Každý z priemyselných spínačov bol vybavený optickým modulom alebo SFP portom konvertujúcim prenosové médium k vláknu.
Ethernetové priemyselné spínače ULTIPOWER umožňujú prenos dát rýchlosťou 10/100 Mbps alebo 1000 Mbps. Ich RJ45 porty podporujú funkcie auto-negotiation a Power over Ethernet (PoE). Zariadenia automaticky zistia PD zariadenia (Power Device) kompatibilné so štandardom IEEE 802.3af a napájajú ich prúdom. Týmto spôsobom je ľahké napájať sieťové zariadenia nachádzajúce sa v miestach bez prístupu k striedavému prúdu, ako sú prístupové body, IP kamery, IP telefóny atď.
Priemyselný PoE Switch: ULTIPOWER 324SFP-POE (4xGE PoE, 2xSFP 1000Mbps)Priemyselný PoE Switch: ULTIPOWER 324SFP-POE (4xGE PoE, 2xSFP 1000Mbps)SFP prijímač: ULTIMODE SFP-023G (dva vlákna multimode do vzdialenosti 2 km)SFP prijímač: ULTIMODE SFP-023G (dva vlákna multimode do vzdialenosti 2 km)SFP prijímač: ULTIMODE SFP-023G (dva vlákna multimode do vzdialenosti 2 km)
Príklad aplikácie prepínačov - dodávajú napájanie do IP kamier video monitoringu
a koncentrujú IP videosignály z kamier. Obe lokality sú spojené prostredníctvom linky z optických vlákien,
a ďalšou linkou na hlavný spínač môže pokryť vzdialenosť až 20 km.
Prepájacie pigtaily a vlákna rôznych typov / noriem. Skúsenosti inštalatérov ukazujú, že rôzne druhy vlákien nemôžu byť zostrihané svojvoľne. Všeobecne platí, že prenosový spoj by mal používať vlákna rovnakej špecifikácie, napr G.652.D, G.657.A1 atď. Avšak, často sa stáva, že inštalatér vopred nevie, aký typ vlákien je vedený do distribučného rámu / krabice.
Je možné spájať káble s G.657.A1 vláknami pomocou pigtailov s vláknami A2. Reverzné pripojenia (A2 vlákna v kábli, A1 pigtaily) majú oveľa horší výkon. Stále najobľúbenejšie G.652.D vlákna by nemali byť spojené s pigtailami G657.A2 ale môžu byť spojené pigtailami G657.A1.
Vnútorný kábel ULTIMODE ILB-2SM-A (2xG.657A1, obmedzený ohýbací polomer)
Single-mode Pigtail PG-52S2 (SC/APC, G.657.A2, 1m)
Obľúbený FTTH kábel ULTIMODE ILB-2SM-A L7102 s vláknami G657.A1 a pigtailami ULTIMODE PG-52S2 L35522 možno spojiť bez problémov
Stojí za zmienku, že informácia nie je prezentáciou akýchkoľvek noriem alebo pokynov, ale ide len o určité závery zo skúseností inštaltérov so spájaním optických vlákien. Je možné, že niektoré modely zváračiek umožnia uspokojivé výsledky s teoreticky nesprávnymi kombináciami. Na druhej strane, univerzálny a vždy legitímny prístup udržiava jeden štandard vlákien v celom zariadení.
Obnovenie predvoleného hesla v kamerách Hikvision a DVR/NVR. SADP (Serch Active Device Protocol) je bezplatný a jednoducho použiteľný nástroj pre vyhľadávanie Hikvision kamier a Hikvision DVRs/NVRs v lokálnej sieti. On-line vyhľadávanie zariadení možno tiež použiť na úpravu sieťových parametrov zariadení Hikvision, vrátane zmeny hesiel či obnovenie predvoleného hesla (ak užívateľ stratili / zabudol heslo). Softvér SADP zbalený v archíve ZIP je dostupný TU. Hikvision ponúka dva spôsoby obnovy predvoleného hesla v závislosti na verzii firmvéru (pre verzie firmvéru nad V3.3.0 v DVR a V5.3.0 v kamerách, môže byť použitá iba druhá metóda). V prípade prvého spôsobu by mal užívateľ zvoliť zariadenie pre činnosť v hlavnom okne SADP. Ak okno vyzerá ako na obrázku nižšie, mal by užívateľ postupovať podľa nasledujúcich krokov:
 • vybrať zariadenie
 • skopírovať dátum a čas v okne "Start Time" z SADP nástroja a sériové číslo zariadenia z "SN zariadenia:" pole
 • údaje by mali byť odoslané do Technického oddelenia DIPOL
 • počkať, kým je kód (súbor) zaslaný naspäť (v priebehu 1-2 prac. dní)
 • zvoliť znovu odomknutie zariadenia
 • vložiť kód do poľa "Bezpečnostný kód" a potvrdiť tlačidlom OK
 • heslo bude obnovené do pôvodných továrenských nastavení
Pohľad na okno SADP umožňujúce obnovenie predvoleného hesla.
Červený rámček ukazuje miesto pre zadanie kódu pre odblokovanie.
V prípade druhej metódy by mal užívateľ tiež vybrať zariadenie pre činnosť v hlavnom okne SADP. Ak okno vyzerá ako na obrázku nižšie, mal by užívateľ postupovať podľa nasledujúcich krokov:
Pohľad na okno SADP umožňujúce obnovenie predvoleného hesla. Červený rámček ukazuje miesto pre export a import potrebných dát.
 • vyberte zariadenie
 • v poli vedľa tlačidla "Export" zadajte umiestnenie pre uloženie exportovaných dát (DeviceKey.xml súbor)
 • stlačte tlačidlo "Export"
 • zašlite údaje do Technického oddelenia DIPOL
 • počkajte, kým je kód (súbor) zaslaný naspäť (v priebehu 1-2 prac. dní)
 • zvolte znovu odomknutie zariadenia
 • v poli vedľa tlačidla "Import" zadajte umiestnenie súboru odblokovania a stlačte tlačidlo
 • heslo bude obnovené do pôvodných továrenských nastavení
Heslo pre účet správcu sa vráti do továrenských nastavení (továrenské heslo je: 12345 ). Počas prvého prihlásenia by mal užívateľ zmeniť heslo, aby sa zabránilo prístupu neoprávnených osôb k zariadeniu. Dôrazne zákazníkom odporúčame používať silné heslá pre zvýšenie bezpečnosti. Silné heslo sa musí skladať z 8 až 16 znakov, aspoň tri typy z nasledujúcich: malé písmená, veľké písmená, číslice, špeciálne znaky.
Servisný monitor pre inštalátorov HD-TVI kamier. Inštalácia kamier bez servisného monitora je ťažká a časovo náročná. V prípade HD-TVI kamier by inštalatér mohol používať CVBS výstup (ak existuje) a monitor s kompozitným video vstupom, alebo by mal pripojiť každú kameru na monitor pripojený cez HD-TVI DVR. Problém účinného monitorovania videa HD-TVI z kamier je dokonale vyriešený so 7" STT-1 M3106 farebným servisnýžm monitorom vyhradeným pre HD-TVI a bežné kamerové systémy. Monitor je možné pripojiť priamo v mieste kamery. Veľký displej so 7" uhlopriečkou umožňuje presné nastavenie zorného poľa a zamerania. S možnosťou nosenia na ramene dokáže pomôcť inštalatérovi pracovať aj v nepohodlnej pozícii, ako v stoji na vysokom rebríku.
Prevádzka je možná s adaptérom AC/DC alebo bez neho, a to vďaka vstavanej dobíjacej batérii. Navyše, monitor môže pracovať ako 12VDC/2A napájací zdroj pre testované zariadenia. Táto funkcia je obzvlášť užitočná, keď ešte nebol kamerový bod pripojený k elektrickej sieti, ale kamera by mala byť upravená vopred.
Servisný monitor STT-1 (HD-TVI, CVBS)
Čelný pohľad na servisný monitor STT-1 M3106 určený pre HD-TVI systémy
Nové produkty ponúkané DIPOLom
Stropná IP kamera: Hikvision DS-2CD2510F (1.3 MP, 2.8 mm, 0.01 lx)
Stropná IP kamera Hikvision DS-2CD2510F K1719 pochádza z novej rady výrobkov Hikvision - HiWatch. Táto séria nízkorozpočtových zariadení, IP kamier a IP sieťových videorekordérov je určená pre každého, kto chce vybudovať lacný IP CCTV systém s vysokým rozlíšením. Stropná kamera DS-2CD2510F bola vybavená vysoko kvalitným 1,3 MP CMOS snímačom, ktorý poskytuje dokonalé video aj za zhoršených svetelných podmienok. Zvláštnosťou tohto modelu je malá veľkosť - priemer je iba 10 cm.
HD-TVI TURBO HD kamera Hikvision DS-2CE16D1T-IT3 (kompaktná, 1080p, 2.8mm, 0.01 lx, IR do 30m)
HD-TVI TURBO HD kamera Hikvision DS-2CE16D1T-IT3 M7566 bola navrhnutá pre použitie v CCTV systémoch založených na HD-TVI rekordéroch. Kamera poskytuje 1080p video. S vysokou citlivosťou (0.01 lx) a vstavaným IR žiaričom s dosahom až 30 m kamera zaisťuje vysokú kvalitu obrazu za nízkej hladiny osvetlenia alebo aj v neosvetlených podmienkach.
Fisheye IP kamera: Sunell SN-IPV56/60HDR/B (6MP, 1.6 mm, 0.01 lx, IR do 10m, audio IN/OUT, alarm IN/OUT)
Fisheye IP kamera Sunell SN-IPV56/60HDR/B K1611 e moderná IP kamera vybavená objektívom rybie oko umožňujúcim 360°/180° sledovanie (montáž na strop / na stenu). Vďaka veľmi vysokému rozlíšeniu videa (6 MP: 3072 x 2048 pixelov) a schopnosti pokryť veľkú plochu je táto kamera ideálna pre video monitoring v salónikov, nákupných centrách, supermarketoch, kanceláriách, hoteloch, reštauráciách, atď. Kamera je vybavená Sony Exmor-R 1/1,8" obrazovým snímačom CMOS a vstavaným IR žiaričom s dosahom až 10 m, čo umožňuje efektívne monitorovanie aj v úplnej tme.
Oplatí sa prečítať
Zváranie optických vlákien - príprava koncov vlákien. Bez ohľadu na voľbe zváracieho nástroja, spojovací proces zvárania je veľmi podobný s radom krokov. Prvým z nich je odstránenie opláštenia vlákna 250 μm, alebo niekedy aj 900 μm. Nezávisle na type spájaných vlákien, holé vedenie má priemer 125 μm, čo je veľkosť potrebná pre ďalšie operácie. Potom je nutné čistiť vlákna s izopropylalkoholom (obvykle s bezprašnými obrúskami alebo vatovými tyčinkami) a orezať pomocou vhodnej rezačky. Táto operácia je veľmi kritická - je dôležité zabezpečiť vhodnú dĺžku koncov vlákien (vo väčšine prípadov inštalatér nemá nič merať, pretože konštrukcia rezačky umožňuje jednoduchý výber vhodnej dĺžky) a perfektné uhly orezania. V praxi zvárači akceptujú určité odchýlky od pravého uhla (asi 1 stupeň), ale presnejšie orezanie bude mať za následok lepší výkon týchto spojov po zváraní. Nízka kvalita rezačky alebo nedostatočná presnosť tejto operácie sú hlavnými dôvodmi nižšej kvality spojov... >>>viac
The removal of the 250 μm coating and fiber cleaning
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI