MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Číslo 12/2015 (23.marca 2015)
Porto Smart City - svetovo najväčšia Wi-Fi sieť na cestách. Bezplatná Wi-Fi sieť bola implementovaná v druhom najväčšom meste v Portugalsku, Porto, v podobe viac ako 600 routrov inštalovaných v mestských autobusoch a taxi. "STCP Free Wi-Fi" (STCP znamená Sociedade Transportes Colectivos do Porto) je najväčšou svetovou Wi-Fi sieťou na cestách. Experimentálna služba, poskytovaná počas šiestich mesiacov, zaisťuje nielen voľný prístup k internetu pre dochádzajúcich, ale tiež zhromažďuje autobusové údaje, ktoré môžu pomôcť pri optimalizácii spotreby energie, zmiernenia dopadov na životné prostredie a riadenie cestnej a verejnej dopravy. Technológia siete bola vyvinutá firmou Veniam - spoločnosť univerzity v Porto a Aveiro, so sídlom v Porte a Aveiro v Portugalsku a v Mountain View v Kalifornii. Porto je prvá testovacia základňa, ale firma dúfa, že budú tieto pokusy vykonávať v niekoľkých amerických mestách neskôr v tomto roku.
Je dobre známe, že Wi-Fi technológia má niektoré nevýhody. Vzhľadom k svojmu obmedzenému dosahu niekoľkých sto metrov by sa mohlo zdať, že použitie tejto technológie v rozsiahlej mestskej infraštruktúre je bezvýznamné. Ale riešenie implementované v Porte je v rozpore s touto vierou. Kľúčom k úspechu je použitie vhodných prístupových bodov, tiež umiestnených vo vozidlách mestskej hromadnej dopravy, pripájajúcich sa ku jednotkám na krajnici alebo optické prístupové miesta roztrúsené po celom meste a tak majúc prístup k internetu. Proces prepínania medzi zariadeniami je automatický a pre užívateľov transparentný, rovnako ako sa to deje v prípade mobilných sietí.
NetRider jednotky fungujú ako cestné jednotky a bezdrôtové routre vo vozidlách, v závislosti na konfigurácii
Rezidenti aj vedenie mesta Porto sú spokojní s pilotným riešením. Len naproti mobilným operátorom - dokonca aj krátke testy mobilnej Wi-Fi siete malo za následok viditeľné zníženie objemu prenesených dát cez mobilné siete.
Signal-350 R86350 DVB-T modulátory v sérii. Vďaka RF slučke implementovanej v zariadení, sú signály z dvoch alebo viacerých takýchto modulátorov fyzicky spojené s ich prepojením do série. Vzhľadom k tomu, že digitálne DVB-T signály sú popísané radom parametrov identifikácie každého vysielania a kanála, je potrebné urobiť ďalšie konfigurácie zariadenia pre nastavenie nezávislých kanálov. Dodávanie dvoch alebo viacerých televíznych signálov z DVB-T modulátorov Signal 450 vyžaduje zmeniť parameter Programové číslo. Konfiguráciu zariadenia možno vykonať pomocou vstupu do menu a výberu Menu->Encoder->Program Info->Program number. Predvolenou hodnotou je "101". Ak predvolené nastavenia neboli zmenené, televízia v sieti nebude môcť nájsť a uložiť niektoré kanály, aj keď boli distribuované do rôznych RF kanálov.
UHF TV anténa DIPOL 44/21-69 Tri DigitDVB-T Modulátor Signal-350 (AV/COFDM dekóder & RF modulátor)DVB-T Modulátor Signal-350 (AV/COFDM dekóder & RF modulátor)Vonkajšia kompaktná kamera n-cam 670 (day/night, D-WDR, 650TVL, Sony Effio-E, 0.03 lx, 2.8-12mm, OSD, IR do 30m) 3-cestný TV/FM rozbočovač R-3 SignalJednosmerný Tap: Signal O-1-14dB (5-1000MHz)Jednosmerný Tap: Signal O-1-14dB (5-1000MHz)Jednosmerný Tap: Signal O-1-14dB (5-1000MHz)1-cestný TV / FM odbočovač O-1-12dB (5 - 1000MHz) Signal1-cestný TV / FM odbočovač O-1-12dB (5 - 1000MHz) Signal
Distribúcia video monitoringu z dvoch M11284 kamier (rovnako ako pozemné DVB-T vysielania)
v sieti s dvoma DVB-T modulátormi Signal-350 R86350
Signal-350 A/V-COFDM (DVB-T) R86350 kóduje vstupný analógový audio-video signál do MPEG-2 streamu, ktorý moduluje RF signál v súlade so štandardom DVB-T (COFDM). Výstupný signál môže byť distribuovaný na stovky televízorov pripojených k anténnemu systému.
Vo vyššie uvedenom diagrame sú video signály z dvoch kompaktných bezpečnostných kamier n-cam 670 M11284 prevedené do dvoch digitálnych kanálov dvoma DVB-T modulátormi Signal-350 R86350. Výstupné signály, spolu s DVB-T vysielaniami prijímané UHF anténami Tri Digit A2670, sú poskytované televízorom cez pasívnu distribučnú sieť, zloženú z rozbočovača R-3 R60103, odbočovače Signal, a káblové spojenia z kábla Triset-113 E1015.
Anténa ATK-10 bola ešte viac zdokonalená! Pracovníci AGH University of Science and Technology v Krakove (z oddelenia elektroniky), vyvinula novú verziu antény ATK-10 A7015. Nová ATK-10 je 10-prvková vonkajšia smerová anténa určená pre príjem a vysielanie mobilného signálu. Zisk antény je vyšší ako 10 dBi, až do 12,8 dBi v hornej časti svojho 800 MHz až 980 MHz prevádzkového pásma. Funkcia je ideálna pre použitie s mobilnými internetovými modemami. Anténa je krátko-obvodová pre DC/LF prúd, ktorý silne znižuje prepätie v dôsledku úderu blesku.
Anténa ATK 10/850-960MHz 10-elementová pre GSM
Pohľad na novú anténu ATK 10 800-980 MHz A7015
Hlavné znaky:
 • Prevádzkové pásmo: 800-980 MHz
 • Zisk: do 12.8 dBi
 • VSWR: max 1.8
 • Krátky obvod pre DC/LF
 • Počet prvkov: 10
Inžinieri tiež testovali anténu a merali jej vlastnosti. Viac informácií možno nájsť na stránke.
3D zobrazovanie radiačného vzorca pre 800 MHz
E-plane radiačný vzorec pre 970 MHz
FTTH - metódy kabeláže v budovách (časť 3/3). Predchádzajúce vydania informátora predstavili dva spôsoby inštalácie FTTH systémov. Prvý z nich zahŕňal implementáciu celého systému pri montáži, bez ohľadu na aktuálne potreby, druhá metóda umožnila rozšírenie systému spolu s rastúcimi požiadavkami užívateľov. Tretia FTTH Technológia v istom zmysle kombinuje skôr opísané dva prístupy, je implementáciou kabeláže na základe takzvaných "ľahko-prístupných káblov". Táto metóda sa zdá byť najuniverzálnejšia a najflexibilnejšia pre privedenie vlákna do bytov vo viacrodinných budovách.
1. Označenie na plášti pre výrez otvoru
2. Voľná centrálna rúrka s vláknami
3. Aramidová tyčka
4. LSZH plášť
5. 900 μm tesné vyrovnávacie vlákno
Štruktúra ľahko prístupného kábla
Ľahko prístupný kábel je optický kábel pozostávajúci z viacerých vlákien (napr. 12, 24, 36 alebo 48) s 0,9 mm tesným opláštením, nachádzajúci sa v LSZH rúrke. Vlákna môžu byť rozvetvené priamo jednotlivým predplatiteľom bez potreby spájania v stúpačke budovy. Sú ľahko extrahovateľné z vyrezaných otvorov v bezgélovej trubke. Vyrezané otvory sú chránené výrezovými jednotkami, rozvetvené vlákna sú povytiahnuté z kábla a vedené vo vnútri ochranných rúrok do zásuviek odberateľov. Všetky inštalačné práce spojené s vytiahnutím vlákien možno vykonávať iba po odvití káblovej rezervy zo stojana, ktorý je zvyčajne umiestnený v najvyššom poschodí budovy.
Inštalácia káblov môže byť vykonaná v niekoľkých fázach, najprv káble v stúpačkách, potom z ochranných rúriek a nakoniec - vyťahovanie vlákien pre vybrané byty a ich spájanie pigtailami.
Viac informácií o ľahko prístupných kábloch: "Optické vlákna v domácnostiach v niekoľkých jednoduchých krokoch", rovnako ako vo videu nižšie (po poľsky).
Ako rýchlo pridať kamery do Sunell NRV. Sunell NVR majú jednoduchú a jasnú ponuku, ktorá umožňuje rýchle nastavenie. Proces hľadania a pridávania sieťových kamier by nemal spôsobiť problémy aj pre začínajúceho inštalatéra. Ak chcete pridať kameru do DVR vzdialene cez webový prehliadač, užívateľ by mal vykonať nasledujúce kroky:
 • vyhľadajte kamery v sieti a nastavte príslušné IP adresy prostredníctvom špecializovaných softvérových aplikácií (Sunell - IPSearch , Signal - IPCSearcher, Hikvision - SADP)
 • prihláste sa do vyhľadaných kamier a zmente heslo (továrenské meno a heslo: Sunell, Signal - login:admin, heslo:admin, Hikvision - login: admin, password:12345)
 • prihláste sa do Sunell NVR (login: admin, password: admin)
 • vyberte Quick Setup
 • v poli Authentication Accounts vytvorte užívateľa/užívateľov s loginmi a heslami identickými s tými v kamerách
 • otvorte Camera Search a oskenujte sieť
 • prejdite na ďalšiu záložku, pridajte príslušné kamery a akceptujte všetky nastavenia
Sunell SN-NVR10/02E2/008NSE K2508 - pridanie IP kamier cez Internet Explorer
Ak pole Authentication Accounts pole obsahuje užívateľov s prihlásením totožným s tými na kamerách, potom sa pridané kamery automaticky pripoja. V opačnom prípade by mal používateľ zadať údaje o povolenie pre každú kameru.
HD-TVI systémy - prenos viacerých signálov cez jediný kábel. Hikvision TURBO HD kamery a rekordéry predstavujú novú kategóriu CCTV zariadení na trhu. Prenosovým médiom je typický 75 Ω koaxiálny kábel. Aj napriek analógovej formy HD video signálu je tu možnosť prenosu dodatočných dát:
 • audio signál z kamery
 • PTZ data
 • OSD data kamery
HD-TVI systémy umožňujú odosielanie ďalších signálov cez video kábel
Integrácia toľkých rôznych signálov značne zjednodušuje proces inštalácie - v dôsledku zníženia kabeláže kamery na jeden prenosový kábel je počet pripojení v systéme je minimálna. Konfigurácia HD-TVI systémov je bezproblémová a takmer automatická. Inštalatér nemusí nastaviť všetky adresy, prenosové parametre atď. Voliteľne, pomocou ponuky HD-TVI DVR, má inštalatér prístup k nastaveniam kamery. Tak platforma HD-TVI poskytuje kvalitu obrazu a flexibilitu podobnú IP systémom, bez nutnosti skúseností v správy siete.
Nové produkty ponúkané DIPOLom
AC Transformátor Pulsar AWT8172430 (230VAC/30-24-17VAC, 80VA)
AC Transformátor Pulsar AWT8172430 M18311 môže napájať rôzne zariadenia, ktoré vyžadujú 17 VAC, 24 VAC alebo 30 VAC napätie, z 230 VAC elektrickej siete s obmedzením výkonu na 80 VA. Transformátor je chránený vo 230 VAC primárnom obvode 0,63 A časovvo-oneskorenou poistkou (ochrana proti skratu) a tepelnou poistkou (proti preťaženiu / prehriatiu, 130 ° C, nie je možnosť vynulovať).
Vibračný detektor s magnetickým kontaktom SATEL VD-1
Vibračný detektor s magnetickým kontaktom SATEL VD-1 G3458 je určený pre použitie vo vlámačských a poplašných systémoch. Detektor využíva dva nezávislé snímače, piezoelektrické snímače vibrácií a magnetický kontakt, čo je ideálne pre ochranu okna alebo dverí pred akýmikoľvek pokusmi o narušenie. Detektor má tiež ochranu proti neoprávnenej manipulácii a NC výstupné relé, ktoré môže spolupracovať s akoukoľvek zabezpečovacou ústredňou. Aj napriek vyspelej elektronike má toto zariadenie nízku spotrebu prúdu.
UTP Patch kábel Cat.6 (1m, modrý)
UTP Patch kábel Cat.6 (1m, modrý) J21111 Patch kábel používaný v počítačových a sieťových systémoch; Konektory: RJ-45, dĺžka: 0,5 m; farba: modrá.
Oplatí sa prečítať
Vzdialené napájanie multiprepínačov v SMATV systémoch. Zdroj napájania cez koaxiálny kábel je obmedzený odporom kábla. Pokles napätia je priamo úmerný intenzite prúdu pretekajúceho káblom. Celkový odpor (vnútorný a vonkajší vodič) kábla TRISET-113 E1015 je asi 30 Ω/km. Linky H (18 V) zosilňovačov SA-51 R70501 a SA-901 R70901 dokážu napájať multiprepínače prúdom až 2A.... viac
Napájanie cez signálové linky H
Intelligentná budova - celá domácnosť na dosah ruky
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI