MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Číslo 10/2015 (9.3.2015)
Algoritmus Google sa učí hrať. Zamestnanci spoločnosti Google vytvorili algoritmus, ktorého hlavným rysom je schopnosť vykonávať konkrétne úlohy na základe skôr uskutočnených podobných operácií. Zatial bol algoritmus testovaný v jednoduchých hrách, známych z produktov Atari. Špeciálne napísaný softvér je implementáciou self-learning algoritmu, ktorý dosiahol veľmi dobré výsledky vo videohrách, ako Pinball a box, a zanechal za sebou "skutočných" hráčov. Google hovorí, že to je len predzvesťou toho, čo algoritmus, implementovaný v rôznych zariadeniach, dokáže v budúcnosti.
Google algoritmus bol konfrontovaný s dosiahnutými výsledkami najlepších hráčov v 49 hrách. V 22 z nich sa program ukázal byť lepší ako človek, dokonca dosiahol mnohokrát lepšie výsledky. Avšak, v niektorých z nich algoritmus úplne zlyhal, nebol schopný získať ani jediný bod.
Po rozpracovaní skript tak, aby sa mohol ľahko vysporiadať s jednoduchými Atari hrami, sa tím presunie na zložitejšie 3D hry. Podľa autorov to môže trvať až 5 rokov. Jedným z hlavných cieľov je poskytnúť spôsob sebavzdelávania ako riadiť auto v závodnej hre, čo by malo viesť k prevodu algoritmu k reálnym autonómnym automobilom.
Autonómne vozidlo vytvorené spoločnosťou Google už precestovalo niekoľko sto tisíc kilometrov. Avšak pohybuje sa podľa údajov uložených v pamäti jeho palubným počítačom. Napríklad "vie" vopred, aká je výška obrubníka na určitom mieste trasy. Príprava máp a ich priebežná aktualizácia zahŕňa veľké množstvo práce a vysoké náklady. Umelá inteligencia, čo môže byť začiatkom vyvinutého algoritmu, by mal byť schopný riadiť auto na úplne nové a neznáme trasy. Splní sa vízia Google? Pravdepodobne áno. Bude umelú inteligenciu možné použiť len na riadenie auta? Určite nie.
Zdieľané anténne systémy v bytovom dome. Jedna z asociácií krakovských bytov sa rozhodla o modernizácii zdieľaného anténneho systému v jednom zo svojich viacrodinných budov. Obyvatelia 4 poschodí domu so štyrmi schodiskami by mali mať prístup k DVB-T a rozhlasovému vysielaniu v pásme FM. K dispozícii sú štyri apartmány v každom poschodí.
Úlohou zhotoviteľa bolo distribuovať DVB-T a FM signály prijímať hlavnou anténou, plus video z dvoch CCTV kamier, do 64 účastníckych zásuviek.
Koncová účastnícka zásuvka: Signal R-TVEloxovaná FM anténa - Dipol 1RUZ PM A (všesmerová H+V)UHF TV anténa DIPOL 44/21-69 Tri DigitDVB-T Modulátor TERRA mdx420 (2xAV/COFDM encoder & RF modulátor)Viacpásmový zosilňovač Terra ma400 (FM/VHF/UHF)Kanálový zosilňovač TWIN Terra at420 (UHF, analog TV & DVB-T, AGC) 4-cestný odbočovač Signal O-4-14dB (5-1000MHz)4-cestný TV/FM odbočovač O-4-16dB (5 - 1000MHz) Signal4-cestný odbočovač Signal O-4-18dB (5-1000MHz)4-cestný odbočovač Signal O-4-18dB (5-1000MHz)4-cestný odbočovač Signal O-4-20dB (5-1000MHz) 4-cestný odbočovač Signal O-4-20dB (5-1000MHz) 4-cestný odbočovač Signal O-4-18dB (5-1000MHz)4-cestný odbočovač Signal O-4-18dB (5-1000MHz)2-cestný TV/FM rozbočovač R-2 Signal2-cestný TV/FM rozbočovač R-2 Signal2-cestný TV/FM rozbočovač R-2 Signal4-cestný odbočovač Signal O-4-20dB (5-1000MHz) 4-cestný odbočovač Signal O-4-20dB (5-1000MHz) 4-cestný odbočovač Signal O-4-18dB (5-1000MHz)4-cestný odbočovač Signal O-4-18dB (5-1000MHz)4-cestný odbočovač Signal O-4-14dB (5-1000MHz)4-cestný TV/FM odbočovač O-4-16dB (5 - 1000MHz) Signal4-cestný odbočovač Signal O-4-18dB (5-1000MHz)4-cestný odbočovač Signal O-4-18dB (5-1000MHz)
Schéma systému MATV v kombinácii s kamerovým systémom, ktoré sú rozmiestnené v budove.
Vzhľadom k veľkej vzdialenosti do najvzdialenejších schodísk, odbočovače majú rôzne parametre.
K aktívnym zložkám tohto systému patria DVB-T modulátor Terra mdx420 R82518, dva dvojkanálové zosilňovače Terra at420 R82510 a vícepásmový zosilňovač Terra MA400 R82520. Selektívne zosilňovače at420 R82510 vyrovnávajú úrovne 4 digitálnych multiplexov (mohol by byť použitý štvorkanálový zosilňovač Terra at440 R82511). MDX 420 R82518 DVB-T modulátor slúži k dodávaniu dvoch video monitorovacích kanálov do distribučného RF systému. Vícepásmový zosilňovač MA400 R82520 s tromi nezávislými trasami (FM, VHF a DAB, UHF) umožňuje konečné zosilnenie signálov v pásme UHF, rovnako ako zosilnenie a dodávanie rádiových signálov vysielaných v FM a VKV pásmach.
Signály sú distribuované v pasívnej sieti zloženej z RF rozbočovačov a odbočovačov. Na každom poschodí je 4-výstupový odbočovač pripojený priamo k zásuvkám Signal R694130. Kabeláž je vyrobená z koaxiálneho káblu DIPOLNET RG-6, E1230.
Káblové priechodky pre vonkajšie inštalačné krabice. Kovové kryty s krytím IP65 sú ideálne pre ukrytie zariadení inštalovaných v miestach vystavených prachu, vlhkosti alebo vode. Častým problémom je spôsob vkladania káblov tak, aby nedošlo k zhoršeniu pôvodného krytia inštalačných krabíc.
Vo väčšine prípadov musí inštalatér vŕtať do poľa, a potom vybrať vhodné káblové šrúbenie. Oveľa jednoduchšie, ale rovnako účinné riešenie je použiť vstupnú prepážku káblov určených pre tieto kryty. Tento spôsob sa odporúča najmä v prípade pripojenia viacerých káblov.
Ak chcete prácu inštalatérov uľahčiť, DIPOL predstavil káblové priechodky určené pre vonkajšie inštalačné skrinky, s rôznym počtom otvorov.
Káblové vstupy pre vonkajšie skrinky:
Káblová priepustka (34 otvorov, pre vonkajšie kryty)
Káblová priepustka (6 otvorov, pre vonkajšie kryty)
Káblová priepustka (25 otvorov, pre vonkajšie kryty)
34 otvorov
R90610A
6 otvorov
R90610B
25 otvorov
R90610C
Pohľad na vonkajšiu skrinku R90606 (IP65, 400x300x200mm) s R90610C káblovou priepustkou
FTTH - kabelážne metódy v budovách (časť 1/3). Projektant optického systému pre konkrétnu budovu musí vziať do úvahy niekoľko otázok, ktoré majú vplyv na výber káblov a káblových techník:
 • typ budovy - kancelárske budovy, obytné budovy, atď.
 • topológia systému, vrátane umiestnenia káblových šácht
 • systémové aplikácie, spojené s technológiou a druhom služieb
 • využitie siete - pripojenie všetkých zásuviek a následné pripojenie nových užívateľov
Vzhľadom na tieto faktory, je možné zvoliť vhodnú techniku kabeláže. Existujú tri populárne metódy:
  1 - vnútorné "breakout" a účastnícke káble
  2 - kabeláž založená na mikro-rúrkach
  3 - kabeláž založená na ľahko prístupných kábloch
Metóda založená na breakout distribučných kábloch pripomína tie, známe z televíznych káblových rozvodov. Káble sú vedené z optického rozvádzača nachádzajúceho sa v dolnej časti budovy do všetkých alebo vybraných poschodí, kde sú pripojené ku káblom účastníkov ukončených zásuvkami. Počet vlákien v každom kábli je rovnaký ako počet zásuviek na príslušnom podlaží. Kábel na danom poschodí vstupuje do rozvádzača, kde sú vlákna spojené s vláknami z účastníckych káblov. Vlákna týchto účastníckych káblov by mali byť charakterizované zníženým polomerom ohybu.
Nástenná rozvodná skrinka ULTIMODE TB-16P-3 (IP65, posilnená, max 24 spojov, 18 SC simplex adaptérov) Rám pre optický rozvádzač: ULTIMODE TB-48B (nástenný)
FTTH riešenie založené na distribučných kábloch breakout.
Táto metóda kabeláže je najuniverzálnejšia a možno ju použiť v takmer každej budove, bez ohľadu na jej typ a rozloženie / topológiu. V porovnaní s metódami uvedenými v ďalších častiach to zahŕňa implementáciu celého systému pri montáži. Významná je aj potreba rozvádzača na každom poschodí.
Na pokračovanie...
Vkladanie video streamu z IP kamery na internetovú stránku. Ak chcete streamovať video z IP kamery priamo na internetových stránkach, je nutné vložiť do zdrojového kódu stránok vhodný skript alebo vytvoriť novú webovú stránku. Ďalší požadovaný komponent je VLC plugin pre RTSP streaming . Plugin, vhodný pre používaný operačný systém, by mal byť dostupný na stiahnutie z internetu a nainštalovaný (po výbere možnosti inštalácie web plugins). Inštalácia by mala byť vykonaná pri zavretom prehliadači. Ak chcete vytvoriť nové webové stránky s vhodným skriptom, je nutné:
 • vytvoriť nový textový dokument
 • vložiť nasledovný skript:
 • kliknúť na možnosť File-> Save as> Name_of_the_file.html (napr. my_site.html)
Prístupovou trasou je odkaz na RTSP stream z kamery, zatiaľ čo výška i šírka majú vhodné rozmery otvoru na kameru. Kód môže byť pridaný do zdrojového kódu existujúcej webovej stránky a upravovný podľa potrieb. V prípade kamery Signal je prístupová trasa k RTSP streamu nasledovná:

rtsp://IP adresa:554/0/ 1 or 2 (1 - hlavný stream, 2 - sub-stream)
Obsluha chýb a výnimiek v DVR Hikvision. Hikvision DVR a IP NVR majú schopnosť samodiagnózy a môžu prevádzkovateľovi oznámiť problémy spojené s prevádzkou systému IP CCTV. Dodávaný software zaisťuje detekciu havarijných situácií a dokáže iniciovať príslušné opatrenia vzťahujúce sa k zisteným problémom.
Tieto operačné systémy zdetekujú nasledujúce problémy:
 • prepísanie disku
 • chyba zápisu na disk, nie je naformátovaný disk atď.
 • žiadna komunikácia s LAN napr. odpojenie kábla
 • duplicitná IP adresa
 • neplatné meno alebo heslo
 • straty video alebo nekompatibilita video systému (DVR)
 • nahrávanie videa / chyba záznamu
Pohľad z okna konfigurácie Hikvision
Odozva alrmu zahŕňa:
 • pípnutie
 • notifikáciu monitorovacieho centra (so serverom s aplikáciou IVMS - 4200)
 • email notifikácie preddefinovaných príjemcov
Video monitoring 3D tlačiarne v rackovej skrini SIGNAL. V 5. ročníku "Dní 3D tlačiarní" v Kielce, Poľsko, 11. až 12.03.2015, DIPOL predstaví 3D tlačiareň nainštalovanú v závesnej 19" rack skrini Signal R912022 (12U 600 mm). Skriňa bol špeciálne izolovaná a uzavretá, s cieľom zabezpečiť zvýšenú prevádzkovú teplotu tlačiarne. Monitorovanie a záznam procesu tlače vykonáva kamera v-cam 430 M10754 a rekordér HIKVISION DS-7104HWI-SH M71042 DVR... viac
Náhľad na 3D tlačiareň v rackovej skrini
Nové produkty ponúkané DIPOLom
2MP IP PTZ kamera: Hikvision DS-2DE7184-A (20x optický zoom 4.7-94mm, IR do 100m)
Hikvision DS-2DE7184-A K1793 bola vybavená vysoko kvalitným 2 MP (1920x1080) obrazovým snímačom pracujúcim pri 25 fps. 4,7-94 mm objektív zabezpečuje optický zoom až na 20x. Vďaka dennému a nočnému režimu kamera veľmi dobre vykresľuje farby za denného svetla a plne využíva svoju vysokú citlivosť v noci. Kamera má dva dátové toky (hlavný stream a sub-stream) a vie použiť metódu kompresie H.264 alebo MJPEG. Audio vstup umožňuje pripojenie mikrofónu a audio výstup môže byť pripojený k aktívnemu reproduktoru (so zosilňovačom). Toto riešenie umožňuje obojsmernú hlasovú komunikáciu, audio sledovanie na mieste, záznam zvuku.
Nástenná objímka s podporou: OMP-50R45-70
Nástenná objímka s podporou OMP-50R45-70 E8535 je navrhnutá pre montáž anténneho stožiaru na stenu. Sada obsahuje dve konzoly s podporou.
IP NVR Sunell SN-NVR10/02E2/008NSE (8ch, 36Mbps, 2xSATA, VGA, HDMI)
IP NVR Sunell SN-NVR10/02E2/008NSE K2508 je moderný IP sieťový video rekordér, ktorý umožňuje monitorovanie, nahrávanie a prehrávanie snímok z 8 IP kamier pri snímkovej frekvencii 25 fps z každej kamery s 36 Mbps obmedzením celkovej šírky pásma záznamu. Tento samostatný NVR s VGA a HDMI výstupmi môže byť priamo pripojený k monitoru, bez nutnosti použitia ďalšieho počítača. Vďaka vstavanému OS Linux NVR zaisťuje stabilnú prevádzku a odolnosť voči počítačovým vírusom.
Oplatí sa prečítať
Ukončenie telekomunikačných systémov v apartmánoch. Klasická dobrá prax je umiestniť vhodné inštalačné krabice v každom byte pri vstupných dverách. Viacúčelové inštalačné krabice je možné použiť pre akýkoľvek druh kabeláže a služieb... viac
Aplikácie skrine OMT-35 R96025 v apartmáne
Master konektory - skvelá voľba
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI