MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Číslo 37/2014 (17.11.2014)
Google sa stará o naše zdravie. Google pracuje na technológii, ktorá by mohla používať účinky nanočastíc pre detekciu ochorení (častice by boli zavedené do pacientovho krvného riečišťa z prehltnutého prášku) podľa ich zaznamenaní prijímačom na ruke. Informácie z nanočastíc by pomohli v skorej diagnostike takých prípadov ako sú rakovina, a rovnako by mohli upozorniť pacienta pred príznakmi typických pre riziko srdcového infarktu alebo mozgovej mŕtvice.
Snímač čítajúci údaje z nanočastíc
(zdroj: www.bbc.com)
Úlohou systému je identifikovať aj malé zmeny v biochémii užívateľa. Cieľom je priebežným sledovaním krvi zistiť napr. rakovinu dlho pred prvými príznakmi. Projekt je vedený biológom Ph.D. Andrew Conradom, ktorý vyvinul lacný a široko používaný HIV test.
Nanočastice ponúkajú možnosť "skenovania" ľudského tela a to ako na molekulárnej, tak aj na bunkovej úrovni. Existujú plány na rozvoj nanočastíc meniacich farbu pod vplyvom príliš veľa draslíka, čo môže byť známkou zlej funkcie obličiek alebo neliečenej cukrovky. Magnetizácia častíc umožňuje ich jednoduchý prenos do určitého bodu na tele pacienta za účelom overenia ich farby.
Cieľom spoločnosti je vytvoriť skupinu zbierajúcu údaje z nanočastíc raz alebo niekoľkokrát za deň. Takáto metóda diagnostiky bude iste míľnikom v skorej detekcii chorôb a sledovaní liečebných procesov.
Twin tunerový PVR prijímač, jeden kábel z LNB. Zvyšujúca sa popularita twin-tuner PVR (Personal Video Recorder) prijímačov vybavených pevnými diskami vyústila do potreby pre poskytovanie dvoch nezávislých satelitných signálov. Takže staršie jednotlivé inštalácie s jedným LNB musia byť predĺžené. Keď je dokončenie inštalácie druhého kábla veľmi ťažké alebo nemožné, dobrým riešením je zmeniť Single LNB na UNICABLE Quad + TWIN LNB A98240 s UNICABLE výstupom.
Oceľová satelitná parabola TRIAX 80 TD (80cm, tmavo šedá)LNB konverter QUAD INVERTO UNICABLE + TWINKoaxiálny kábel 75ohm: TRISET-113 PE (gélom plnený) [1m]DVB-S/S-2 prijímač Ferguson Ariva 103DVB-S/S-2 prijímač Ferguson Ariva 1032-cestný SAT / TV / FM rozbočovač RSAT 1>2F Signal2-cestný SAT / TV / FM rozbočovač RSAT 1>2F Signal2-cestný SAT / TV / FM rozbočovač RSAT 1>2F Signal
Príklad použitia LNB A98240 pre distribúciu satelitných signálov do 2 twin-tunerových satelitných prijímačov
(Podpora technológie Unicable) a 2 samostatných prijímačov
Technológia Unicable prichádza na pomoc tým, ktorí sa chystajú rozšíriť / upgradovať existujúci satelitný systém s minimálnym množstvom montážnych prác (aj pri použití len jediného kábla, čo môže byť existujúci). Dôvodom môže byť, že je potrebné použiť PVR prijímač namiesto jedného, alebo len potreba pre pripojenie ďalších satelitných prijímačov. Unicable výstup môže dodávať signál do 4 jednotlivých satelitných prijímačov, alebo 2 twin-tuner PVR prijímačov (prijímače v tejto trase musia podporovať technológiu Unicable). Trasu je možné rozdeliť do dvoch, troch alebo štyroch liniek s použitím satelitných rozdeľovačov. Je potrebné venovať pozornosť správnej voľbe týchto prvkov - prevádzkovému pásmu (5-2400 MHz) a schopnosti odovzdať jednosmerné napätie zo vstupov prijímačov do LNB, ako napríklad v prípade 2-smerného SAT / TV / FM splittera Signal R85122.
LNB A98240 má tiež dva nezávislé fullband výstupy, ktoré môžu byť pripojené pomocou ďalších káblov do iného twin PVR prijímača alebo dvoch samostatných prijímačov (nemajú na podporu Unicable technológie). Takže v prípade 6 nezávislých satelitných signálov použitie LNB eliminuje potrebu použitia multiprepínača.
V prípade takýchto riešení je potrebné vziať do úvahy útlm týchto rozdeľovačov (6 dB každý). Z tohto dôvodu by mal zisk paraboly plus LNB zabezpečiť dostatočné rozpätie úrovne signálu na vstupoch prijímačov.
Ako zlepšiť 4G LTE signál? Bezdrôtové pripojenie k internetu prostredníctvom mobilných sietí je čoraz populárnejšia služba. Rastúca popularita tejto služby u účastníkov je výsledkom mobility, vyššej priepustnosti a nižšej ceny. Zlatým klincom je LTE technológia, ktorá umožňuje dosiahnuť prenosové rýchlosti podobné tým v pevnej / káblovej alebo WiFi sieti.
LTE technology is flexible both in the terms of the frequency range and bandwidth of the transmission channel. LTE networks can operate in frequency bands from 700 MHz (non-urbanized areas - longer range) to 2.6 GHz (metropolitan areas - higher capacity). An important element of LTE is MIMO technology (Multiple Input Multiple Output) increasing transmission efficiency by employing multiple antennas on both ends of the transmission links.
The antenna presented below has been designed for use in GSM/DCS/UMTS/HSDPA/LTE systems working in 800-2170 MHz range. Due to the broadband characteristics and MIMO technology, it is a very universal telecommunications antenna. It can be connected to the latest modems supplied by mobile operators.
LTE MIMO anténa ATK-LOG LTE (800-2170MHz, 10m kábel, FME)
LTE MIMO anténa ATK-LOG LTE (800-2170MHz, 10m kábel, FME konektor) A7057
Okrem toho musí užívateľ použiť vhodný anténny adaptér. LTE modemy majú rôzne anténne konektory, dva najpopulárnejšie adaptéry sú uvedené nižšie.
Prepojovací kábel pre modemy HUAWEI E173, E176, E367 (FME samec na CRC9 (SMB))
Pigtail FME na TS9 (Sierra, AnyData, ZTE, Novate, Huawei E398A)
FME na CRC9 (SMB) E83200 (Huawei)
FME na TS9 (AnyData, Sierra, ZTE, Novatel, Huawei E398) E83205
Fenomén disperzie v prenose optických vlákien. Jedným z javov, ktoré majú zásadný vplyv na zníženie šírky pásma prenosu a na vzdialenosť optických káblov je disperzia. Tá zhoršuje pomer signálu k šumu a zvyšuje množstvo prenosových chýb. Existuje niekoľko typov disperzie:
Modálna disperzia - sa vyskytuje len v multimode vláknach. Vzhľadom k tomu, že každý mód cestujúci vo vlákne dosiahne prijímač v trochu inej dobe, hrany impulzov na konci linky sú rozmazané, čo núti k zvýšeniu vzdialenosti medzi prenášanými impulzmi a tým dochádza k významnému zníženiu šírky pásma prenášaných dát. Modálne disperzie tiež obmedzujú maximálnu prenosovú vzdialenosť multimode vlákien;
Modálna disperzia v multimode vlákne
Polarizačná disperzia - vyskytuje sa v single-mode vláknach. Dôvodom je skutočnosť, že žiadne jadro vlákna nie je dokonale symetrické (jeho skutočný prierez nie je dokonalý kruh), ako aj index lomu nie je izotropný, tak aj vertikálne a horizontálne polarizácie módu cestujú s mierne rôznymi rýchlosťami. Tento jav obmedzuje maximálnu prenosovú vzdialenosť.
Polarizačná disperzia v single-mode vlákne
Chromatická disperzia - vlny rôznych dĺžok dosiahnu na koniec vlnovodu v rôznych okamihoch, čo je hlavný problém v použití CDWM a DWDM techniky, s prenosom na viacerých vlnových dĺžkach. Existujú dve zložky chromatickej disperzie, materiálová disperzia určená materiálovým zložením vlákna a vlnovodová disperzia určená profilom indexu vlnovodu vlákien.
//Chromatická disperzia v single-mode vlákne///
Vzhľadom k tomu, že zložky chromatickej disperzie sa cez rozsah vlnových dĺžok líšia znakmi, je možné určiť vlnovú dĺžku nulovej chromatickej disperzie (vo vyššie uvedenom príklade: 1300 nm). Výrobcovia môžu tiež meniť komponenty vo výrobnom procese, pohybom oblasti s nulovou disperziou do oblasti používanej danou prenosovou technikou.
Použitie OC (Open Collector) výstupov z ovládacieho panela alarmu. Každý ovládací panel je vybavený silnoprúdovými a slaboprúdovými výstupmi. Tieto skupiny výstupov majú úplne odlišné vlastnosti a kapacitu. Ako príklad možno uviesť ovládací panel Integra 32 G2004, ktorý má dve 2 vysoko-prúdové výstupy s kapacitou 2 A a 6 nízko-prúdových výstupov s maximálnou záťažou 50 mA. Vysoko-prúdové výstupy môžu byť použité pre kontrolu optických a akustických signalizačných zariadení, alebo musí byť nakonfigurovaný ako DC výstupy (ktoré poskytujú 12 V DC napätie v aktívnom stave). Výstupy pre nízke napätie sú tranzistorové výstupy určené na ovládanie GSM modulov, relé atď. Takýto výstup môže byť v jednom z dvoch stavov a to buď "uzavretý" (potenciál cca 0 V, aktívny) alebo "otvorený" (vzhľadom k vysokej impedancii má potenciál zdroja energie, zvyčajne cca 12 V). Zaťaženia nad 50 mA môžu byť pripojené k OC výstupom iba prostredníctvom vhodných relé.
Napájací zdroj ZI-2000 12V/2A (pre CCTV kamery)
Riadenie zaťaženia pomocou OC výstupu ovládacieho panelu Integra 32, ktorý je pripojený cez relé
Cievka relé je pripojená k výstupom OUT2 a OUT3. OUT2 (vysoko-prúdový výstup) je konfigurovaný ako 12 V DC výkon. Aktivácia OUT3 mízko-prúdového výstupu pri zmene jeho potenciálu od cca. 12-0 V, čím sa aktivuje relé. Relé by malo byť určený pre ovládanie pomocou 12 VDC napätia a prúdu pod 50 mA.
Video monitorovanie domu. Klasická požiadavka na takýto systém je vysoko kvalitný obraz za rozumnú cenu. Mal by fungovať nepretržite a pokrývať ako oblasť okolo domu, rovnako aj vybrané oblasti interiéru. Hlavnými úlohami monitoringu je, aby sa minimalizovalo riziko vlámania, krádeže, vandalizmu (graffiti, vysýpanie smetí, atď.)
Video transformátor Etrix 1VAP (UTP-RJ45, DC-2.1/5.5, BNC)8-pin modulárny konektor RJ-45 (pre pevné vodiče) [1kus]Kompaktná Vonkajšia Kamera: n-cam 610 (600 TVL, Sony Super HAD II CCD, 0.01 lx, 4-9mm, IR až do 40m, OSD) Video transformátor Etrix 1VAP (UTP-RJ45, DC-2.1/5.5, BNC)8-pin modulárny konektor RJ-45 (pre pevné vodiče) [1kus]8-pin modulárny konektor RJ-45 (pre pevné vodiče) [1kus]Video transformátor Etrix 1VAP (UTP-RJ45, DC-2.1/5.5, BNC)Kompaktná Vonkajšia Kamera: n-cam 610 (600 TVL, Sony Super HAD II CCD, 0.01 lx, 4-9mm, IR až do 40m, OSD) 8-pin modulárny konektor RJ-45 (pre pevné vodiče) [1kus]Video transformátor Etrix 1VAP (UTP-RJ45, DC-2.1/5.5, BNC)Kompaktná Vonkajšia Kamera: n-cam 610 (600 TVL, Sony Super HAD II CCD, 0.01 lx, 4-9mm, IR až do 40m, OSD) 8-pin modulárny konektor RJ-45 (pre pevné vodiče) [1kus]Video transformátor Etrix 1VAP (UTP-RJ45, DC-2.1/5.5, BNC)19Video signálový multiplexer RV-1/2PStabilizovaný napájací zdroj ZK-25 (12VDC, 4x0.5A)Antivandalská kamera: v-cam 430 (600 TVL, Sony Super HAD II CCD, 0.01 lx, 3.6mm, IR až do 20m)CCTV sieťový rekordér: HIKVISION DS-7204HWI-SH/A (4xWD1@25fps)
Identifikácia miest, ktoré sú najviac zraniteľné voči potenciálnym hrozbám je dôležitou súčasťou minimalizácie rizík a zabezpečenia účinnosti kamerového systému. Je dôležité, aby sa sledovali všetky vstupy a výstupy do/z domu. Správne vybrané a inštalované kamery by mali byť schopné zachytiť obrazy, ktoré umožňujú identifikáciu akejkoľvek osoby vstupujúcej alebo vystupujúcej z budovy. Dobrou voľbou sú kamery n-cam 610 M11270. Interiér domu je možné sledovať prostredníctvom kamery v-cam 430 M10754 so širokouhlým objektívom.
Najrozumnejšie prenosové médium pre domáce systémy je zvyčajne krútená dvojlinka, napríklad CAT 5e UTP kábel NETSET E1408. Kamery môžu byť napájané z jedného miesta pomocou UTP káblov, ktoré prenášajú aj video. To je možné pomocou sád video vysielača-prijímača Etrix 1VAP M16659 (Balun s BNC konektormi a DC-2.1 / 5.5 konektormi). Sledovanie videa zaznamenáva DVR HIKVISION DS-7204HWI-SH / A M72804 v rozlíšení WD1 pri 25 fps. Používatelia môžu pristupovať k DVR zdrojom prostredníctvom webových prehliadačov, Internet Explorer, Google Chrome, Firefox, alebo bezplatný softvér IVMS. V prípade mobilných zariadení si video môžete prezrieť cez smart telefóny a tablety s operačným systémom Android, Windows Mobile alebo iOS systémom.
Nové produkty ponúkané DIPOLom
BNC Platinum 6 MASTER (kompresný na RG-6)
BNC Connector Platinum BNC 6 MASTER E8276 je špeciálne pripravený pre káble RG-6. Použitý materiál zaisťuje odolnosť proti korózii. Vysoká presnosť zaisťuje vynikajúcu kvalitu a profesionálny vzhľad. Inštalácia metódou kompresie je veľmi jednoduchá a zaručuje dobré a stabilné spojenie po dlhú dobu.
Digitálny satelitný merač NEON S2 (DVB-S/S2)
Digitálny satelitný merač NEON S2 (DVB-S/S2) R10835 je určený pre meranie satelitného signálu. Meria parametre ako je úroveň signálu, MER (Modulation Error Ratio), pred a po Viterbi BER (Bit Error Ratio). V režime spektrálneho analyzéra merač umožňuje optimálne nasmerovanie paraboly a to ako v prípade jedného LNB tak aj dvoch LNB.
UTP Patch kále Cat5e (0.5m, modrý)
UTP Patch kábel Cat5e (0.5m, modrý) J21001 s RJ45 konektormi (8P8C modularárne konektory) je používaný najmä pre pripojenie PC a iných zariadení do Ethernetových sietí (LAN).
Novinky

Worth reading
PoE switche - Najjednoduchší spôsob, ako napájať sieťové zariadenia. Moderné IP systémy môžno oveľa jednoduchšie implementovať s využitím technológie PoE (Power over Ethernet). Najlepšie PoE riešenie sa javí integrácia spínanie a napájania, tj použitie prepínača s PoE funkciou... viac
Príklad použitia riadeného PoE switchu ULTIPOWER 0288af N29983
Teraz 4-ročná záruka na multiprepínače TERRA
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI