MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Číslo 21/2012 (21.5.2012)
Robot napájaný laserom. V apríly NASA predstavila najnovší, diaľkovo napájaný bádací robot - s vysokou energiou laserového lúča vpustenou do optického vlákna. Energia získaná z laserového lúča sa tiež využije na roztavenie silnej vrstvy ľadu.
Od roku 1989 sa ruskí vedci stretávajú s problémom zabezpečenia dostatočného množstva energie pre vŕtaciu hlavu na prieskum jazera Vostok, uzavretá vodná nádrž nachádzajúca sa v Antarktíde pod 4 km vrstvou ľadu. Z tohto dôvodu projekt pokračoval viac ako 20 rokov, kým tím nedosiahol horný povrch vody vo februári 2012.

Vzhľadom k podobným problémom s prieskumom mesiacov v Slnečnej sústave má NASA záujem o laserom poháňané sondy. Optické lúče s nízkou spotrebou prenášané cez optické káble sa už dlho používajú v telekomunikačných sieťach, a tak hlavným problémom je zvýšiť hustotu výkonu. Koniec koncov, robot má byť poháňaný 5000 watovým laserovým lúčom, ktorý je schopný napr. prerezať auto na polovicu.
Prvý robot poháňaný laserom bol vyvinutý v roku 2003 a bol použitá k výskumu mexických hydrotermálnych zdrojov do roku 2007. Ďalší skúmal dno sladkovodných jazier pod ľadovou prikrývkou v Antarktíde v rokoch 2008 - 2009. Avšak žiadny z robotov nemal možnosť použiť laserový výkon prenášaný vláknom na odstránenie prekážok.
Výskum a vývoj laserovej technológie bude znamenať revolúciu metódy napájania. Optické káble budú môcť preniesť energiu do vzdialenosti viac ako 100 kilometrov.
Ďalšie aplikácie laserom poháňaných zariadení zahŕňajú plány do budúcnosti pri zavádzaní predmetov do kozmického priestoru.
Najvyššia televízna veža. 22. mája bude deň oficiálneho otvorenia svetovo najvyššej televíznej veže - Skytree Tokyo. Táto veža má výšku 634 m a je o 34 metrov vyššia ako predošlý rekordér, Canton Tower.
Veža bola postavená konzorciom šiestich vysielateľov, na čele s NHK, a bude použitá predovšetkým na vysielanie digitálnych televíznych signálov. Tokio Skytree prevezme rolu Tokyo Tower (333 m), ktorá je obklopený vysokými budovami, nezaručuje správne výsledky.
Štruktúra Tokio Skytree veže nad 375 m je uchytená na špeciálnych hydraulických tlmičoch, ktoré sú podľa odborníkov schopné absorbovať približne 50% energie zemetrasenia. Podrobná prehliadka vykonaná po zemetrasení v roku 2011 nevykazuje poškodenia veže.
Tokio Skytree - najvyššia televízna veža na svete
Napájanie v CCTV systémoch. Maximálna vzdialenosť, na ktorú je možné napájať CCTV kamery, je obmedzená poklesom napätia v kábli. Prax ukazuje, že väčšina kamier s menovitým napájacím napätím 12 VDC správne funguje aj pri 11 V. To je hodnota, pod ktorou bude video skreslené.
Pre výpočet maximálnej možnej vzdialenosti prenosu energie cez dva káble, potrebujeme poznať prúd prechádzajúci kamerou (typická hodnota pre kamery bez termostatu a vyhrievania je 250 mA) a povolený pokles napätia (1 V, pokiaľ nie je uvedené inak v odporúčaní výrobcom), odpor vodiča (obvykle vyjadrujený v ohm/km). Znalosťou týchto parametrov môžeme použiť Ohmov zákon pre výpočet napájacieho rozsahu.
V prípade kábla Camset M6100 je maximálna vzdialenosť vypočítaná podľa vyššie zmienených predpokladov 100 m (1 mm2 priesečník, 19.5 ohm/km).
Buffer Power Supply: HPSB 11A12C (9.5-13.8VDC, 11A)
Stabilized power supply: ZS 12/9x0.33A AWZ09123 (metal casing)
Záložný napájací zdroj HPSB 11A12C
9.5 - 13.8 VDC, 11 A
M1865
Stabilizovaný napájací zdroj ZS AWZ09123
11-15 VDC , 9x0.33 A
M18290
V prípade kamier so spotrebou vyššíeho výkonu alebo keď sú dlhšie vzdialenosti, riešenie poskytuje použitie napájacích zdrojov s nastaviteľným výstupným napätím, alebo systém distribujúci omnoho väčšie napätie a využívajúci 12 VDC stabilizátory v miestach s kamerami, napr. 40/12 V systém .
Problém poklesu napätia je zanedbateľný v prípade 230 VAC napájania. Všetky zariadenia a káble musia spĺňať príslušné bezpečnostné požiadavky a predpisy. Kábel vhodný k tomuto účelu je napr. CCTV kábel CAMSET 100 M6100.
CCTV cable: CAMSET 100 75-0.59/3.7+2x1.0 [1m]<br />(92% braid coverage, 2 power wires up to 230V AC)
CCTV kábel CAMSET 100 M6100
s dvoma 230 VAC napájacími žilami
Ako kombinovať DVB-T a káblové TV signály? Predplatitelia analógovej káblovej televízie chcú často prijímať aj pozemné DVB-T vysielanie. Hlavným dôvodom je zvyčajne túžba sledovať vybrané kanály v lepšej kvalite (HD DVB-T), a súčasne lacný prístup k širokej škále programov z kábla.
Existujú tri typické prípady:
  • DVB-T a káblové kanály sa neprekrývajú, ani nie sú k sebe pripevnené - potom môžu byť signály kombinované v pasívnom rozbočovači, použitom ako zlučovač (Signal R2 R60102, pásmo 5-1000 MHz),
  • DVB-T a káblové kanály sa prekrývajú alebo sú vedľa seba, užívateľ môže ručne prepínať vstupný signál - vhodným zariadením je DVB-T/CATV switch Signal E2022, ktorý zaručuje dobrú izoláciu medzi vstupmi,
  • DVB-T a káblové kanály sa prekrývajú alebo sú vedľa seba a užívateľ chce prepnúť vstupný signál na diaľku - ideálnou voľbou je prepínač DVB-T/CATV MST-01, ovládateľný akýmkoľvek IR diaľkovým ovládaním. Alternatívna voľba vstupu sa vykonáva tým, že užívateľ pridrží ľubovoľné tlačidlo na diaľkovom ovládači na dobu 3 sekúnd.
2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal
DVB-T/Cable TV Signal Switch
CATV/DTT (DVB-T) Switch MST-01 (IR control)
Tri zariadenia, ktoré môžu byť použité na kombináciu DVB-T a CATV :
R60102 splitter/combiner, E2022 manuálny switch, E2024 IR-riadený switch
Poznámka: v prvom prípade (pasívny zlučovač) je nutné skontrolovať všetky signály, ktoré môžu byť prijímané z pozemnej antény (niektoré z nich nemusia byť naladené na TV a môžu spôsobovať rušenie niektorých CATV kanálov); to tiež znamená, že toto riešenie nie je možné použiť v prechodnom období (simultánna prevádzka analógových a digitálnych televíznych vysielačov).
Multimode pigtails - 50 um alebo 62.5 um? Multimode optické siete môžu byť vyrobené z 62.5/125 um vlákien (OM1, priemer jadra 62,5 um) alebo 50/125 um káblov (OM2, OM3 a OM4 s jadrom o priemere 50 um). Priemer jadra ovplyvňuje útlm vlákna. Pri 1310 nm môže útlm OM1 vlákien (62,5 um) dosiahnuť 11 dB/km, zatiaľ čo v prípade OM2 vlákien (50 um) je na úrovni 6,3 dB/km. Optické vlákna s rôznym priemerom jadra nemôžu byť zostrihané, takže všetky časti prenosovej linky musia použiť vlákno s rovnakým priemerom jadra.
Multimode Pigtail ULTIMODE PG-01S<br />(1 x SC, 62.5/125)Multimode Pigtail ULTIMODE PG-01S<br />(1 x SC, 62.5/125)

Multimode Pigtail ULTIMODE PG-21S (1x SC, 50/125)
Multimode pigtail
OM1 optický kábel (62.5 um jadro)
ULTIMODE PG-01S L3501
Multimode pigtail
OM1 optický kábel (50 um jadro)
ULTIMODE PG-21S L3521
Uzávierky použité v CCTV kamerách. Uzávierky v kamerách riadia dĺžku doby, po ktorú dopadá svetlo na fotosenzitívne prvky (pixely) obrazového snímač. Citlivosť pixelu je pevná, takže množstvo svetla potrebného na vyprodukovanie použiteľného obrazu sa riadi dobou expozície. Existujú tri obľúbené systémy:

  • CCD s elektronickou clonou,
  • CMOS s rolujúcou clonou,
  • CMOS s globálnou clonou.
Náhľad CCD snímača
CCD snímače, ktoré prevládajú v analógových kamerách, poskytujú obrazové dáta z rovnakého moment (Frame Transfer). Väčšina CMOS snímačov pracuej s rolujúcou uzávierkou. Dáta sa čítajú riadok po riadku, čo spôsobuje skreslenie obrazu pod názvom prekrútenie. Obraz sa ohýba diagonálne v jednom smere alebo druhom, ako sa kamera alebo objekt pohybuje z jednej strany na druhú, zobrazujúc tak rôzne časti obrazu v rôznych dobách (napr. strechy idúceho auta budú kompenzované od kolies).
CMOS snímače s globálnou uzávierkou fungujú ako CCD. Vďaka ďalším tranzistorom môžu ukladať dáta pre zlepšenie procesu načítania.
Najlepšie IP kamery pre video monitoring verejných priestorov. Častý vandalizmus, úmyselné ničenie kamier, aby sa zabránilo monitorovaniu, alebo dokonca riziko náhodného poškodenia v továrňach, školy, stanice, atď. - vyžaduje použitie odolných antivandalských kamier, ako je Sunell SN-IPV54/12UDR K1691.

2MP IP Dome Camera: Sunell SN-IPV54/12UDR (Aptina 1080p CMOS, ONVIF, OUTDOOR vandal-proof)
2MP IP antivandalská kopulová kamera pre vonkajšie / vnútorné použitie - Sunell SN-IPV54/12UDR
Okrem kovového tela táto kamera SN-IPV54/12UDR využíva silný, odolný antivandalský kryt, utesnený šasmi pre účinne chránenie vnútorných častí pred nepriaznivými poveternostnými podmienkami.
Vďaka obrazovým snímačom Aptina, mechanickému IR filtru a IR žiariču, môže kamera zachytiť veľmi kvalitné Full HD video vo dne i v noci.
Ktorý HDMI kábel si vybrať? HDMI kábel je popísaný štandardnou verziou, dĺžkou a typom kábla, vrátane jeho prierezu vodičov (AWG). HDMI štandardná verzia špecifikuje parametre prenosu dát a ďalšie funkcie. HDMI 1.3 káble sú teraz nahradené verziou 1.4, ktoré umožňujú 3D video prenos a zdieľanie pripojenia k internetu.
Dôležitým parametrom popisujúcim vodiče HDMI káblov je AWG (American Wire Gauge) - štandardizovaný americký systém použitý pre priemer žily. Dlhé HDMI káble by mali mať vodiče s nižšími číslami AWG (silnejšie).

HDMI káble sa tiež líšia v druhu použitého kábla, guľatosti, výstužené oceľovým opletením, alebo ploché káble ľahko umiestniteľné napr. pod koberec. DIPOL ponúka širokú škálu HDMI káblov podporujúcich HDMI 1.4, od 0,5 do 30 metrov.
Vystužené HDMI 1.4 káble:Ploché HDMI 1.4 káble:
High Speed HDMI Cable with Ethernet (v1.4, 2m, 28AWG)
High Speed HDMI Cable with Ethernet (v1.4, 10m, 28AWG, flat)
Active HDMI Cable (30m, 24 AWG, FullHD 1080p+3D)
2m High Speed HDMI kábel s ethernetom (v1.4, 28AWG, vystužený) H1022
10m High Speed HDMI kábel s ethernetom (v1.4, 28AWG, flat) H1104
30 m active HDMI kábel (24 AWG, FullHD 1080p+3D) H1302
Nové produkty ponúkané DIPOLom
Antenna Triplexer: ZA-11Ms 5-12/21-69/21-69/75
IP NVR/DVR Signal NVR3216 HD (max 16 channels)
Flat Panel Wall Mount: DP126B (32-60
Anténny triplexer
ZA-11Ms 5-12/21-69/21-69/75
C0370
IP NVR/DVR
Signal NVR3216 HD
K4416
Nástenný držiak pre plochý panel
DP126B (32-60", tilt &swivel)
E9614
Oplatí sa prečítať:
HUD technológia pre U.S. vojakov. Americká agentúra pre domovskú obranu (DARPA agency) podpísala zmluvu so spoločnosťou Innovega vyvíjajúcou ultra-small-form-factor head-up displej (HUD).
HUD používajú technológie, ktoré zobrazujú dáta zobrazením informácií na priehľadných obrazovkách. Týmto spôsobom, operátor napr. pilot, je schopný zobraziť informácie s hlavou umiestnenou "hore" a pozerajúcou sa dopredu, miesto pohľadu nadol na nižšie nástroje...
Kontaktné šošovky, ktoré umožňujú integráciu reálneho a virtuálneho sveta
Ako optický splitter funguje? Optické splittery ULTIMODE dokážu rozdeliť optický výkon prenášaný v optickom vlákne do 4/8/16/32 rovnocenných častí. Optický splitter je pasívny prvok siete, takže každá časť dostane všetky pakety odoslané do trupu z optických linkových terminálov (OLT) na mieste poskytovateľa služieb. Je to úloha optických sieťových terminálov (ONT) koncových užívateľov filtrovať informácie.
Optické rozbočovače sa používajú predovšetkým v CATV a FTTH pasívnych optických sieťach (PON). Nižšie uvedený graf ukazuje fungovanie takéhoto rozbočovača...
Optický splitter je pasívnym komponentom siete,
takže všetky balíky zo zbernice sú zasielané do pobočiek
Ako zistiť hardvérovú verziu TP-LINK zariadení? Pri hľadaní najnovšieho firmvéru pre produkty TP-LINK na oficiálnej stránke výrobcu užívateľ môže byť vyzvaný zadať hardvérovú verziu jeho zariadenia. Je to veľmi dôležitá téma, pretože nevhodný softvér napálený na zariadení by mohol poškodiť jednotku.
Informácia o hardvérovej verzii TP-LINK zariadenia možno nájsť na etikete výrobku s menovitými parametrami, zvyčajne na spodnej strane prístroja...
Produktové etikety s parametrami dvoch TP-Link zariadení
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI