MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Číslo 17/2011 (26.4.2011)
M2M - Poďme si zahrať o 650 000 USD, potom o miliardy. V strede apríla Nadácia Vodafone Americas a mHealth Aliancie rozdávali ocenenia tretieho ročníka Vodafone Americas Foundation Wireless Innovation Project a druhého ročníka mHealth Aliancie Award. Kathy Calvin, generálny riaditeľ United Nations Foundation, hosťujúci mHealth Aliancie, povedal: "Naším cieľom s mHealth Award Alliance je urýchliť bezdrôtové inovácie na riešenie globálnych zdravotných problémov, najmä v rozvojových krajinách", čo znamená podporu najnápaditejších a priekopníckych aplikácií pre diaľkové monitorovanie pacientov. Úloha drahých, stacionárnych zariadení prevádzkovaných odborníkmi by mohli byť vykonávané mikro-prístrojmi, získavanie dát a odosielanie informácií prostredníctvom siete GSM na počítačové systémy. Vo väčšine prípadov sú úlohy súvisiace so zdravotnou starostlivosťou obmedzené na diagnostiku a intervenciu. Tieto zariadenia by fungovali dvadsaťštyri hodín denne, monitorujúc zdravotný stav seniorov, tehotných žien, ľudí s chronickým ochorením alebo náchylnejšími k náhlym útokom choroby.
Prvá cena 300 000 z objemu 650 000 išla k MIT Media Lab, pôvodcom vizuálneho testovscieho nástroja NETRA. Tieto okuliare sú kladené na vrchol mobilného telefónu. Užívateľ sa díva cez toto zariadenie a interaktívne zarovná zobrazené vzory kliknutím na tlačidlá. Toto riešenie vytvára inverzný senzor Shack-Hartmann, ktorý nahrádza tradičný Shack-Hartmann wavefront senzor v drahých laboratórnych vybaveniach. Pomocou interaktívnych softvérových komponentov je schopný určiť rad parametrov ľudského oka, ako je refrakčná chyba, ohnisková vzdialenosť, rýchlosť zaostrovania, zakalenie šošovky. Diagnostické informácie spracovávané softvérom v telefóne je možné zaslať očnému lekárovi alebo optikovi. Rýchle a lacné testovanie umožní dosiahnuť významný pokrok v boji proti poškodeniu zraku, ktoré postihuje asi 700 miliónov ľudí na svete. Mobilný telefón je jedným z najpoužívanejších elektronických zariadení na svete, zatiaľ čo v mnohých krajinách je prístup k očnému stále veľmi obmedzený. Náklady na Netra eyepiece je len približne 2 doláre.
Druhé miesto Vodafone Americas Foundation Wireless Innovation Project a mHealth Alliance Award získalo Smart Diaphragm z University of California, San Francisco. Tento bezdrôtový monitoring a systém včasného varovania je určený pre vysokorizikové tehotenstvo. Detekcia klesajúcej hladiny kolagénu v krčku maternice (indikátor blížiaceho sa pôrodu) - prenáša výsledky do cloud databázy monitorovanej lekármi. Ďalším finalistom bol malý bezdrôtový prístroj na monitorovanie osôb so spánkovou poruchou a detí ohrozených SIDS.
Tieto aplikácie sú založené na technológii M2M (Machine-to-Machine), ktorá je založená na komunikácii medzi zariadeniami a využívaním centrálnych uzlov pre spracovanie a analýzu dát telemetrie. U Vodafone je už dlho známe, že bezdrôtové technológie M2M môžu významne zlepšiť ľudské životy, a to najmä v rozvojových krajinách. Tento rok tam bolo asi 100 vstupov do projektu. Mnoho z nich prišlo z vedeckých centier. Vďaka rastúcej spolupráci medzi Vodafonom a mHealth Alliance bolo viac aplikácií v oblasti zdravotnej starostlivosti.

Mobilné telefóny podporované zariadeniami M2M vedia integrovať ľudí s počítačovými systémami. Môžu riadiť mnoho aspektov každodenného života: nastavenie budíka užívateľov, s prihliadnutím na prevádzku v meste a na predpokladanú cestu, riadiace systémy riadenia domácnosti tak, aby pomohli pripraviť raňajky a pod. V priebehu dňa môže byť takýto organizátor aktualizovaný počas prevádzky, poskytujúci optimálny harmonogram úloh, s prihliadnutím na všetky predvídateľné faktory.


Ako zmení služba M2M naše životy?
(zdroj: Vodafone)
Technológia M2M (Machine-to-Machine) je založená na schopnosti zariadení pripojených do siete zozbierávať, spracovávať a vymieňať informácie bez ľudského zásahu.
Technológia má svoj pôvod v systémoch riadenia výroby a sledovania výrobných procesov. V súčasnej dobe, vďaka rozvoju mobilných technológií, podiel na trhu M2M v oblasti spotrebnej elektroniky stále rastie už viac ako desať rokov, v predpokladanej výške 20% ročne. Do roku 2015 bude počet pripojení M2M pravdepodobne ztrojnásobený (zo súčasných 80000000). V rovnakej dobe, príjmy zo služieb budú minimálne dvojnásobné, odhadom 6,7 miliardy dolárov, čo robí službu M2M najrýchlejšie rastúcim segmentom na trhu bezdrôtových technológií. Vývoj pôjde ruka v ruke s expanziou 4G/LTE - vysokorýchlostné bezdrôtové pripojenie k internetu.

Výročie súťaže "Zanietene o anténach". Tohtoročný ročník fotografickej súťaže DIPOL začína 1. júna 2011.
Čo by mohlo byť zaujímavé na anténach? Fotografie zaslané v predchádzajúcom ročníku ukazujú, že ako antény tak aj svet okolo nich môže byť naozaj zaujímavý. Odporúčame vám, aby ste prijali výzvu, ktorá okrem zmyslu pre estetiku vyžaduje určitý vtip a invenciu ...

Pravidlá súťaže a fotky zaslané v predchádzajúcom ročníku
Agnieszka Sienkiewicz
Ola Wasag
Barbara Sieja
Tomasz Kozlowski
Tomasz Kozlowski
Ryszard Literacki
Niektoré obrázky zaslané v ročníku 2007
Service Information (SI) v DVB systémoch. Odkedy drvivá väčšina prijímačov DTT mali možnosť triediť kanály podľa množstva rôznych parametrov, ako je ONID alebo LCN, je dôležité poznať význam týchto a ďalších skratiek.
Dokument, ktorý vymedzuje servisné informácie v systémoch DVB je štandard EN 300 468.
DVB streamy majú jednotlivé identifikátory, aby sa zabezpečilo správne fungovanie prijímačov a notifikácie o zmenách v programovaní, bez nutnosti vykonávať bežné vyhľadávanie užívateľom. Obzvlášť podporujú nasledujúce funkcie:
 • automatická detekcia všetkých dostupných služieb v procese inštalácie prijímača;
 • po inštalácii - upozornenie užívateľa na nové, presunuté alebo zastavené služby;
 • vytvorenie zoznamu kanálov.
Zoznam identifikátorov kanálov:
 • Original Network ID (ONID) - špecifický kód podľa danej krajiny, napr. 0x20FA vo Francúzku, 0x2114, 0x2268 v Poľsku;
 • Network ID (NID) - kód podľa regiónu;
 • Transport Stream ID (TSID) - identifikátor podľa multiplexu;
 • Service ID (SID) - identifikátor špecifikovaný pre každý kanál v multiplexe,
 • Logical Channel Number (LCN) - logické číslo priradené ku každému z kanálov.
DVB-T Receiver Signal HD-507 (MPEG-2/4, PVR Ready)
Triedenie zoznamu kanálov podľa prijímača LCN v DVB-T Signal HD-507 A99250 DVB-T
Prijímače, ktoré nepodporujú LCN (garantujúci poradie kanálov v súlade so systémom poskytovateľa služby) triedia kanály pomocou parametra SID.
Riadenie hybridných systémových založených na rekordéroch Hikvision bezplatne! Aplikácia NVR Server navrhnutá pre Windows počítače nahráva snímky z IP kamier, megapixlových IP kamier, rekordérov a video serverov.
Nahrávanie je možné vykonávať priebežne, alebo môže byť spustené detekciou pohybu. Prístup k obrazovým dátam je možný pomocou aplikácie iVMS4000.
Jej funkcie zahŕňajú nastavenia sieťových zariadení a diaľkové monitorovanie cez sieť.
Network DVR: HIKVISION/ULTIMAX DS-8108HDI-S H.264 (8-ch.)Network DVR: HIKVISION/ULTIMAX DS-8108HDI-SE H.264 (8-ch.) H.264 IP Camera: ULTICAM DS-2CD892PFIP camera: ULTICAM DS-2CD852F (2.0 Mpix)IP Camera ULTICAM DS-852MF-E (2.0 Mpix)Video Server: ULTINET-701 (H.264)
Schéma hybridného monitorovacieho systému, založeného na rekordéri Hikvision, kamerách ULTICAM a video serveru ULTINET.
Aplikácie iVMS4000 a NVR Server sú bezplatné, výkonný nástroje pre vytváranie profesionálnych hybridných kamerových systémov, zaisťujúci mimoriadnu flexibilitu v každej fáze: návrh systému, jeho konfigurácia a každodenná prevádzka.
Pokročilá analýzu obrazu. Pozrite si video demonštrujúce niektoré možnosti softvéru pre analýzu obrazu Digifort.
Digifort - advanced image analysis
Praktické využitie analýzy obrazu
Pomer Signál/šum (S/N) v CCTV kamerách. Jedným z parametrov, ktorý určuje kvalitu obrazu z kamery je pomer S/N. Ten je definovaný ako pomer užitočného signálu k šumu produkovanému elektronickými súčiastkami z kamery.
Meranie tohto parametra sa vykonáva bez použitia akýchkoľvek funkcií, ktorými sa mení výstupný video signál, ako je AGC, BLC, HLC, atď.
Šum z ľubovoľnej kamery nemožno úplne eliminovať, len minimalizovať. Jeho výška závisí na kvalite obrazového senzora a elektroniky, aj na množstve tepla vytváraného týmito komponentmi a na okolitej teplote. Nižšia teplota znamená menej šumu. Napríklad, kamery používané v astronómii sú osobitne navrhnuté pre prácu pri teplotách pod -50o C.
Detail snímku je závislý nielen na rozlíšení, ale aj na pomere S/N.
Obrázok vpravo je oveľa viac zašumený a neposkytuje taký jas ako obrázok vľavo.
Pomer S/N vyšší o 3 dB znamená zníženie šumu amplitúdy o 30%. Preto, keď porovnáme kamery s S/N 48 dB a 51 dB, môžeme pozorovať výrazný rozdiel v kvalite obrazu, obzvlášť evidentný pri práci kamery za zlých svetelných podmienok.
Bezpečnostný systém odtlačkov prstov. BioPass K3084 integrovaný s IP monitorovacím systémom Digifort K3001, K3002, K3003, K3004 IP. Umožňuje identifikáciu užívateľov a riadenie prístupu k CCTV systémom používajúcim biometrické metódy - skenovanie odtlačku prsta. Biometrické prihlasovanie eliminuje možnosť neoprávneného prístupu a problémy spojené so správou hesiel a ich zapamätaním, ako únik alebo strata hesiel, prelomenie hesla atď., čo výrazne posilňuje bezpečnosť systému CCTV.
BioPass - Digifort biometric identifier
Zachytenie odtlačkov prstov
Domáca bezdrôtová N sieť. Moderné 802.11n zariadenia umožňujú užívateľom vytvoriť ľahko inštalovateľnú a veľmi efektívnu bezdrôtovú sieť s rýchlosťou prenosu dát až do 300 Mb/s.
Wireless 802.11n USB Adapter: TP-Link TL-WN821N (300Mbps)Access Point 802.11n: TP-Link TL-WR841ND(300Mbps, built-in router and 4-port switch) High Gain Wireless N USB Adapter: TL-WN822N 300Mbps Wireless-N 802.11n PCI Adapter: TP-Link TL-WN851N (300Mbps)
Súčasti modernej bezdrôtovej domácej siete
 • TP-LINK TL-WR841ND N3250 - poskytuje prístup k internetu a umožňuje používateľom pripojiť viac počítačov cez WiFi a káblovú sieť
 • TP-LINK TL-WN821N N3221 and TL-WN851N N3271 - bezdrôtové adaptéry umožňujúce prístup k sieti (cez bezdrôtový router TL-WR841ND)
 • TL-WN822N N2926 - vzhľadom k vysokému prenosovému výkonu môže byť táto karta nainštalovaná vo vzdialenosti viac ako 10 metrov od routeru, pričom stále umožňuje plnú rýchlosť a spoľahlivý prenos
Nové produkty ponúkané DIPOLom:
Wireless Pan-Tilt IP Camera: TP-Link TL-SC4171G (0.5 lx, VGA, IR, 30fps, MPEG-4, 4.3 mm)
DVB-S Receiver: FERGUSON FK-7000
Wireless Day/Night IP Camera: TP-LINK TL-SC3171G (0.5 lx, VGA, IR, 30fps, MPEG-4, 4.3 mm)
WLAN Directional Antenna: TRANS-DATA KGZ15 (2.4GHz)
Bezdrôtová
Pan-Tilt IP kamera
K1154
DVB-S prijímač
FERGUSON FK-7000
A99240
Bezdrôtová
IP kamera
K1152
WLAN anténa
KGZ15 (2.4 GHz)
A744036
Oplatí sa prečítať:

Zásady projektovania MATV systémov. Schéma nižšie ukazuje príklad anténneho systému v budove. Tabuľka obsahuje úrovne signálu pre vybrané tri zásuvky (označené ako "1", "2", "3") na frekvencii 862 MHz, za predpokladu, že:
 • úroveň signálu meraná na vstupe zosilňovača je 75 dBuV,...
Výber zariadení s ohľadom na hodnotu EIRP. Neporušujeme obmedzenia využitím antény s ľubovoľným ziskom?
Predpisy neuvádzajú informáciu o existujúcej hraničnej hodnote zisku, ktorej prekročenie nie je povolené, preto jedna osoba môže mať anténu so ziskom 15 dBi, zatiaľ čo iná, po inštalácii antény so ziskom 10 dBi je už nad limit.
Vychádza to z predpisov dotýkajúcich sa maximálnej prípustnej hranice hodnoty vyžarovania sily EIRP.
Bez rádiového povolenia je možné využívať inštalácie, ktorých hodnota EIRP neprekračuje 100 mW, teda 20 dBm pre pásmo 2,4 GHz alebo 1 W (30 dBm) pre pásmo 5,47 - 5,725 GHz.
Túto hodnotu EIRP je možné získať viacerými spôsobmi...
Adaptér média konvertorov ULTIMODE. Adaptér média konvertorov ULTIMODE L5215 zaručuje napájanie štrnástich média konvertorov v telekomunikačnej skrini 19". Adaptér je vybavený dvojitým systémom napájania (redundancia) a nezávislým systémom mechanického chladenia. Takéto riešenie zaručuje bezproblémovú neustálu prácu konvertorov.
V štrnástich slotoch sa môžu inštalovať ľubovoľné média konvertory ULTIMODE, čo výrazne zjednodušuje inštaláciu a správu siete FTTH (Fiber to the Home), FTTB (Fiber to the Building), či FTTC (Fiber to the Curb)...
Panorama IP Camera: PIXORD PD636E (2MP, H.264, Fish-Eye)
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI