MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Číslo 25/2010 (21. jún, 2010)
Prázdniny

Ako každý rok pozastavujeme vydávanie týždenného prehľadu v priebehu letných prázdnin.
Ďalšie vydanie bude dostupné 23. augusta.

Všetkým našim čitateľom a zákazníkom prajeme veselé letné prázdniny.
Tretia revolúcia v počítačovom svete - Songdo International City v Južnej Kórei. New Songdo City, ktoré bude ukončené do roku 2015, bolo založené na myšlienke globálneho modelu mesta s najinovatívnejšou infraštruktúrou, školami, budovami, transportným systémom a službami.
Aké sú rozdiely v praxi a ako ovplyvnia životy obyvateľov? Predstavme si jednotlivcov, ktorý každé ráno vstávajú do práce. Ich domáci počítač zhromažďuje informácie pre nákupné zoznamy a objednanie tovaru v obchodoch. Zároveň počítačové systémy plánujú cesty na pracovisko, berúc do úvahy dopravnú situáciu a jej zmeny, súčasne zohľadňujúc prepravné potreby všetkých obyvateľov mesta.
Potom ako obyvatelia opustia svoje apartmány počítačové systémy automaticky upravia spotrebu energie na absolútne minimum. Pre tento účel domáce počítače spolupracujú s centrálnym meteorologickým počítačom, klimatizáciou a vykurovaním.
Pre vstupy do iných budov musia byť jednotlivci rozoznaní video-bezpečnostným systémom, ktorý im umožní prístup do špecifikovaných oblastí, priamo do výťahov a pod. Riadiaci systém budovy bude sledovať umiestnenie pracovníkov a nastaví optimálne podmienky.
Po práci si budú jednotlivci môcť vyzdvihnúť objednaný tovar z potravín, ktoré budú automaticky účtované prostredníctvom bankového systému. V odevných predajniach, vďaka telemetrickému systému skenujúceho zákazníkov sú zamestnanci schopní navrhnúť zodpovedajúcu veľkosť oblečenia alebo obuvi.
Toto je len niekoľko príkladov obrovských možností, ktoré budú dostupné v tejto metropole.
Na jednej strane taká veľká počítačová automatizácia môže lákať jednoduchším životom, na strane druhej so sebou nesie riziko nadmerného sledovania. Jedna vec je istá: kórejsko-americký projekt New Songdo City priťahuje oveľa viac ľudí ako môže zahŕňať. To znamená, že záujem o moderné riešenia životného štýlu je enormný.
Počítačová vizualizácia New Songdo City
Ubiquitous computing.
Na začiatku "počítačovej éry" slúžil jeden počítač mnohým užívateľom. Ďalším štádiom bola éra osobných počítačov: jedna osoba - jeden PC. Dnes vstupujeme do doby, keď je jeden človek obklopený mnohými počítačmi a veľká časť z nich je obsiahnutá v rôznych spotrebných zariadeniach.
New Songdo City je implementáciou obrovského prelomu, ktorý bol predpovedaný už pred 25 rokmi. Nazýva sa "ubiquitous computing" - model vzájomnej interakcie človeka a počítačov, predstavený Markom Weiserom, vedec zo Xerox PARC v USA, a publikovaný v neskorých 80. rokoch. Počítače zmenia svet pokiaľ sú prepojené a ľudia môžu jednoducho spolupracovať s počítačovými sieťami.
Až doposiaľ sme videli rýchly rozvoj prvkov, ktoré položili základy pre tento koncept - Internet, normy výmeny údajov, komunikačné protokoly, bezdrôtové siete.
Tvorca tohto modelu navrhol tri základné formy pre zariadenia ubiquitous (v preklade "všadeprítomný") systému: karty, pady a tabuľky. Spoločne so skupinou kolegov dokonca vytvoril prototypy takých zariadení, ktoré môžu byť považované za predkov našich smartfonov, dotykových obrazoviek, PDA-čiek, atď.

S rozvojom techniky je tento koncept rozvíjaný ďalej. Zaujímavou myšlienkou je tzv. "Smartdust" - senzory alebo roboty s veľkosťou mikrometrov, ktoré zbierajú údaje o životnom prostredí (teplota, intenzita svetla, hluk, atď) pre ďalšiu analýzu. Ďalším nápadom je tzv. "smart skin" založený na OLED technológii a je rozhraním počítačov, ktoré nie sú žiadnym spôsobom podobné známym zariadeniam - budú súčasťou nášho oblečenia, záclon v dome alebo čalúnenia v aute.
Vzhľadom na rastúci počet zariadení pôsobiacich cez internete bude potrebné rozšíriť úložisko IP adries. To bude riešené pomocou štandardu IP v6.
Kľúčovými technológiami umožňujúce realizáciu systému ubiquitous sú všadeprítomné RFID a GPS. Prvá z nich zabezpečí základnú formu komunikácie medzi jednotlivými zariadeniami, druhá bude použitá pre lokalizáciu rôznych zariadení vo vesmíre.

Fotografická súťaž "Pútavo o anténach". Vyzývame vás k zaslaniu fotografií do súťaže "Pútavo o anténach".
Položky môžu byť zaslané do 30. septembra 2010. Víťazi súťaže a ich práce budú prezentované v Týždennom prehľade DIPOLu 4. októbra 2010.
Príspevky budú posudzované známym fotografom z Krakova, pánom Pawelom Zechenterom. Cena za prvé miesto je DVB-S/T Ferguson Ariva HD combo prijímač A99381.
Nižšie - prvé fotografie zaslané do súťaže.
Engagingly about Antennas - 9th DIPOL's Summer Holiday Contest 2010
Engagingly about Antennas - 9th DIPOL's Summer Holiday Contest 2010
Engagingly about Antennas - 9th DIPOL's Summer Holiday Contest 2010
Dokonale upevnená
Miroslaw Grazewicz
Arabská krajina
Dionizy Rymanowski
Veľký rám
Lukasz Was
V súlade s informáciami s Týždenným prehľadom DIPOLu číslo 22, ďalšiu "šálku chameleón" získava pán Miroslaw Grazewicz, desiaty súťažiaci, ktorý zaslal svoje príspevky.
SMATV systémy v moderných rezidenčných bytoch. Multiswitchové systémy umožňujú každému užívateľovi vybrať si akýkoľvek terestriálny alebo satelitný program. Za relatívne nízku cenu umožňujú zachovať estetiku budov a sídiel, ktoré sú oslobodené od antén a satelitných tanierov na fasádach a strechách.

Jeden z developerov v Krakove bol upovedomený o skutočnostiach a rozhodol sa použiť takéto riešenia pri budovaní novej bytovej výstavby. Vybral si profesionálne multiprepínacie zariadenie od spoločnosti Terra (séria MSV).
Usadlosť sa skladá zo štyroch bytových domov. Každý z nich má mať nezávislý SMATV systém. Jedna z budov (č. 1) je vybavená 15 anténnymi zásuvkami, každá z ostatných budov (č. 2, 3 a 4) potrebuje 112 zásuviek.
V prípade prvej budovy s malým počtom zásuviek je inštalácia založená na hviezdicovej topológii s jedným multiprepínačom MSR-916 R70816 umiestneným v podkroví. V ostatných budovách vzhľadom k väčšiemu počtu schodísk a apartmánov je optimálne riešenie založené na multiprepínačoch MSV Terra s diaľkovým rozvodom elektrickej energie. Podsiete na každom schodisku využívajú zosilňovač SA-901 R70901, štyri multiprepínače MSV-908 R70808 a sadu rozdeľovačov SS s rôznym stupňom útlmu signálu.
Universal QUATRO LNB: Inverto Red Extended 0.3dBUHF TV Antenna: DIPOL 44/21-69 Tri DigitOffset Satellite Dish: 100cm, painted galvanized steel, A-E mountCoaxial Cable (75 ohm): TRISET-113 1.13/4.8/6.8 [1m]TV/SAT Splitter: Terra SSQ-908 (9-in, 36-out)Amplifier for 9-input Multiswitches: Terra SA-901TV/SAT Tap: Terra SS-920 (9-in, 18-out, 20dB)9/8 Multiswitch: TERRA MSV-908<br />(active terr. path, w/o power supply)TV/SAT Tap: Terra SS-915 (9-in, 18-out, 15dB)9/8 Multiswitch: TERRA MSV-908<br />(active terr. path, w/o power supply)TV/SAT Tap: Terra SS-910 (9-in, 18-out, 10dB)9/8 Multiswitch: TERRA MSV-908<br />(active terr. path, w/o power supply)9/8 Multiswitch: TERRA MSV-908<br />(active terr. path, w/o power supply)
Schéma systému v jednej z väčších obytných budov.
Terestriálne a satelitné programy majú byť dostupné v 112 zásuvkách.
Po výbere vhodného zariadenia skutočnou pomocou pri navrhovaní procesu je použitie programu SatNet, ktorý umožňuje simulovať distribučnú sieť a vypočítať úrovne signálu v každej zásuvke.
Projekt pre druhú, tretiu a štvrtú budovu
Rozhodnutie distribuovať satelitné a pozemné signály, ktoré bolo prijaté v projekčnej alebo dokonca počas konštrukčnej fázy, kvôli možnosti prispôsobenia káblových šácht požiadavkám takejto inštalácie.
Freeware program môžete stiahnúť zdarma z ftp serveru DIPOLu
popis programu SatNet
Video monitoring bytových komplexov. Bytový komplex sa nachádza v centre Kilbeggan, Írsko a bolo vybavené bezpečnostným IP systémom ACTi. Komplex sa skladá zo 62 apartmánov, 7 domov, dvoch obchodných blokov a dostatok parkovacích miest.
IP CCTV systém je založený na 6 externých 1,3 Mpx kamerách ACTi ACM-7411 ( K1313 ) namontovaných na pouličnom osvetlení. Systém nahráva video streamy na báze 24/7.
Kamery ACTi ACM-7411 K1313 boli vybrané vzhľadom na ich vyššie rozlíšenie a počasiu a vandalom odolné krytie so štandardom IP66 - všetko v atraktívnej cenovej ponuke.

1.3 Mpix Dome Camera: ACTi ACM-74111.3 Mpix Dome Camera: ACTi ACM-74111.3 Mpix Dome Camera: ACTi ACM-74111.3 Mpix Dome Camera: ACTi ACM-7411
Kamery ACM-7411 K1313
inštalované na verejnom osvetlení
Inštalačný diagram
Kamery boli pripojených do bezdrôtovej siete, ktorá umožňuje náhľad snímok na PC, iPhone, atď. 54 Mb/s priepustnosť AP je plne uspokojivá pre hladkú spoluprácu týchto šiestich kamier (vďaka kompresii MPEG-4 každá z megapixelových kamier vyžaduje len 3-4 Mbps šírku pásma.)
Modernizácia školského monitoringu. Prázdniny sú najlepším časom na vylepšenie existujúcich systémov video monitorovania v školách. Vzhľadom na zvýšenie počtu násilných a trestných činov spojených s distribúciou nelegálnych drog, školské systémy by mali použiť zariadenia typu state-of-the-art.

Jedna z vysokých škôl vo Wadowiciach v Poľsku sa rozhodla, že zmodernizuje svoj CCTV systém počas tohto leta. Existujúci systém bol inštalovaný pred piatimi rokmi a použili kamery so snímačom 1/3''Sony CCD s rozlíšením 420 riadkov.
Po testovaní niekoľko nových antivandalských kamier, voľba padla na kamery V-CAM 515 + IR M10752 vybavené snímačom Sony 1/3 "Super HAD CCD II s rozlíšením 540 riadkov.
Kamery mimo objektu vložené do vodotesného krytia boli nahradené kamerami Sunell SN-468C/W M11206 s mechanickým prepínaním IR filtrov spoluprajúcimi s objektívmi Tokina M2311.
Všetky kamery sú pripojené k programovateľnému RV video rozbočovaču 8/16 M17044, ktorý poskytuje video signál do rekordéra HIKVISION M76080 a optického video konvertera L2802.
Day/Night Color Camera: SN-468C/W (mechanically switching IR filter, w/o lens)  Color Vandal-proof Camera: V-CAM 540 + IR (4-9 mm)Professional CCTV Monitor: SAMSUNG SMT-1922P (19Programmable Video Splitter RV 8/16<br />(8 inputs, 16 outputs)Fiber Optic Video Converter ULTIMODE V-028D (multimode-WDM, 8 x video, 1 x data)Professional CCTV Monitor: SAMSUNG SMT-1922P (19Color 8-input Switcher/Processor QC-908RFiber Optic Video Converter ULTIMODE V-028D (multimode-WDM, 8 x video, 1 x data)Network DVR: HIKVISION/ULTIMAX DS-8108HDI-S H.264 (8-ch.)
Schéma nového školského monitorovacieho systému s prepojením na miestnu policajnú stanicu
Signál je prenášaný pomocou prenajatých optických vlákien priamo na policajnú stanicu, na vzdialenosť asi dvoch kilometrov od školy, kde je video z kamier sledované 24 hodín denne.
Bezpečné bývanie - pokojná dovolenka. Jedna z inštalačných firiem obdržala niekoľko objednávok na jednoduchý a nízko-nákladový CCTV systém v jednotlivých apartmánoch.
Podľa štatistík, aj najjednoduchšie CCTV systémy sú najefektívnejším spôsobom ako odradiť potenciálnych zločincov.
Farebná kamera SN-VP3050
M11254G
Skúsenosti spoločnosti umožnili zvoliť optimálne zariadenie. Live sledovanie a záznam sa vykonáva pomocou rekordéru Ultimax 204 M72040. Jeho kompaktný dizajn umožňuje diskrétne umiestnenie prístroja i vo veľmi malom byte. Jednotka pracuje ticho a je energeticky nenáročná. Jeho štyri video kanály môžu nahrávať video s rozlíšením 4CIF. Rekordér môže obsiahnuť pevný disk s kapacitou až 2 TB. V spojení s oblasťami nastaviteľnými oblasťami detekcie pohybu a nahrávacím programom (napr. nahrávanie len večer a v noci) umožňuje ukladať video materiál spred viac ako mesiaca.
Spoločnosť preferuje používanie kamier SN-VP3050 M11254 alebo M11254G so vstavanými IR žiaričmi a v ochrannom kryte. Pre vnútorné použitie využívajú aj farebné dome kamery CAM 082 M10728 a CAM 422 M10729.
Väčšina z inštalácií využíva CCTV kábel CAMSET 50 M6050, ktorý dodáva energiu do kamery a prenáša video signál. Kamery sú zvyčajne napájané z impulzného zdroja DRA120-12FPA (12VDC/10A).
Color Ceiling Camera CAM 082Ceiling Color Camera CAM - 422Vandal Proof CCTV Camera: SN-VP3050<br />(color, with IR illuminator) Vandal Proof CCTV Camera: SN-VP3050 Graphite(color, with IR illuminator) SMPS Power Supply: DRA120-12FPA (12VDC/10A )Network DVR: ULTIMAX-204 (H.264, 4 channels)
Inštalačná schéma typického domáceho CCTV systému
Inštalácie tohto typu sa stávajú veľmi populárne. Majiteľ monitorovaného bytu, po pripojení rekordéra k internetu, si môže kedykoľvek zobraziť video z ľubovoľného miesta pomocou Internet Explorer alebo sieťového klientskeho softvéru iVMS4000 rovnako ako mobilné zariadenia (PDA, atď.) s podporou iVMS4500. Systém účinne chráni majetok, kým si rodina môže vychutnať svoju dovolenku.
Prenos video dát cez 3G sieť - monitoring staveniska. Staveniská sú pod dohľadom veľmi často z mnohých dôvodov ako sú: ochrana majetku, dokumentácia postupu výstavby, inšpekcia práce. Vzhľadom na dočasný charakter tohto miesta, zariadenia by mali byť "mobilné" v akejkoľvek fáze výstavby ako aj ľahko prenosné na inú stavbu.
Hlavným problémom vo vzdialených lokalitách (lesy, hory, atď) je nedostatok prístupu k širokopásmovému internetu. Riešením tohto problému je použitie IP kamier a bezdrôtových lokálnych sietí. Prístup k systému prostredníctvom internetu poskytuje RouterBoard 411U N24114, ktorý je vybavený USB rozhraním umožňujúcim pripojiť modem GSM/3G poskytujúci mobilné pripojenie.
Doporučované zariadenia pre video monitoring na staveniskách:
  • RouterBoard 411U N24114,
  • Vonkajšia Megapixelová IP kamera ACTi ACM-1231(1.3 Mpx) - K1511,
  • Bezdrôtový prístupový bod ULTIAIR 419KC - N2300,
  • Bezdrôtový prístupový bod ULTIAIR 319KC - N2310,
  • PC s nainštalovaným softvérom ULTISYSTEM,
  • Switch TP-Link TL-SF1005D (5 portov) N29915.
Wireless Access Point: ULTIAIR 419KCSwitch TP-Link TL-SF1005D (5 ports)RouterBoard 411U (MikroTik license level 4)Outdoor IP Camera: ACTi ACM-1231 (1.3 Mpx)Wireless Access Point: ULTIAIR 319KC
IP video monitoring stavenísk s prístupom cez mobilnú sieť
Nastavenie počítačovej siete behom 5 minút - TP-Link TD-W8901G.
Setting up a home network within 5 minutes - TP-Link TD-W8901G
Písali sme o:

Tunery PVR v anténnych inštaláciách. Tunery PVR vyžadujú dva satelitné signály. Aby signál programov prijímaných tunerom bol dostupný na iných televíznych prijímačoch, je potrebné do konektora EURO pripojiť modulátor. Modulátor je potrebné pripojiť s oddeľovačom R60102.
Na inštaláciu je možné využiť koncové zásuvky R694140, R694100.

iVMS4500 - monitorovacia aplikácia pre mobilné telefóny. Možnosť prístupu k monitorovaciemu systému z mobilných zariadení sa stále viac stáva zásadnou požiadavkou investorov.
Spoločnosť Hikvision okrem špecializovaného softvéru pre pokročilé monitorovacie systémy ponúka svojim zákazníkom program iVMS4500 - zjednodušená verzia iVMS4000...
Wireless xDSL Router: TP-Link TL-WR340G<br />(built-in 4-port switch and AP) Network DVR: ULTIMAX-104 (H.264, 4 channels)IP Camera ULTICAM DS-852MF-E (2.0 Mpix)
Aplikácia programu iVMS4500
Nová generácia IR žiaričov - Redbeam. Smerové infračervené žiariče použité v zariadeniach CCTV nie sú vhodné pre kamery so širokouhlým objektívom. Riešením tohto problému je použitie širokouhlých (kruhových) stropných žiaričov.
Žiariče Redbeam je možné použiť ako v malých tak aj vo veľkých miestnostiach. Intenzita osvetlenia sa automaticky zmení prispôsobením sa okolitým svetelným podmienkam. V úplnej tme poskytujú plný výkon...
IR illuminator: Redbeam IRD60 (180 degrees)
IR illuminator: Redbeam IRD120 (180 degrees)
IRD60 60 m2
M1642
Kancelária s rozlohou 60 m2
osvetlené v úplnej tme žiaričom
IRD120 M1643

IRD60 120 m2
M1643
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI