MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Č. 39/2008 (24. Nov, 2008)
FTTH sa stáva realitou. Siete FTTH (Fiber To The Home) začali konkurovať tradičným širokopásmovým ADSL2+ službám. V novej (platenej) správe, spoločnosť Tariff Consultancy Ltd. poskytla údaje o FTTH poskytovateľoch v 19 Európskych krajinách, vrátane výšky poplatkov. Ceny sú porovnateľné s prístupovými službami ADSL a CATV (prístup do Internetu cez káblovú televíziu).

Počet operátorov poskytujúcich 100Mbps služby neustále rastie a ich ceny sú veľmi príjemné. Japonská spoločnosť NEC BIGLOBE Ltd. ponúka takúto službu za približne 30EUR/mesiac.

Na Americkom trhu najpopulárnejšou službou založenou na FTTH je FiOS (Fiber Optic Service). Verizon, vedúci FiOS operátor, registruje 1,2 milióna zákazníkov FiOS TV a 1,8 milióna internetových prípojok FiOS. Širokopásmový prístup do Internetu (50Mb/s - download, 20Mb/s - upload) stojí $140/mesiac, 348 TV kanálov v štandardnom rozlíšení a 55 HD kanálov je dostupných za $58 za mesiac.

Služby FTTH predstavujú rastúcu hrozbu pre tradičných poskytovateľov - TV operátorov. Ale môžu rozšíriť svoje existujúce koaxiálne siete využitím protokolu DOCSIS 3.0, ktorý zabezpečí podporu prenosovej rýchlosti až 120-160Mb/s na jednu prípojku. Najväčšia rivalita medzi Európskymi poskytovateľmi FTTH je Škandinávii a Holandsku.

Podobne ako ADSL služby, ktoré sú ponúkané ako Triple Play, operátori FTTH navrhujú ponúkať podobné balíčky, aby tak zvýšili svoje zisky oproti prípadu, keď by poskytovali iba samostatné pripojenie do Internetu. Veľký potenciál technológie FTTH umožňuje ponúkať pokročilé Triple Play služby (Internet, telefón, TV) obohatené o TV/video/hudbu na požiadanie, symetrickú linku alebo dostupnosť dátového úložiska.
Porovnanie optických riešení na "poslednom kilometri" (zdroj: Wikipedia)
  • FTTX - Fiber to the X - všeobecný výraz popisujúci sieťovú architektúru, ktorá využíva optické káble namiesto metalických spojov vo všetkých (X) častiach lokálnej slučky používanej v telekomunikáciách;
  • FTTN - Fiber to the node/neighborhood - optický kábel je zavedený do centrálneho uzla - užívatelia (do niekoľko stoviek) sú pripojení do tohto miesta pomocou točenej dvojlinky alebo koaxiálneho kábla, dĺžka takéhoto kábla je do 1,5km;
  • FTTC- Fiber to the curb, FTTK - fiber to the kerb (GB) - optický kábel je zavedený až do lokálneho uzla v blízkosti budovy/ov - užívatelia (niekoľko desiatok) sú k tomuto miestu pripojený pomocou točenej dvojlinky alebo koaxiálneho kábla, dĺžka takéhoto kábla je do 300m;
  • FTTB - Fiber to the building - užívatelia (žijúci/pracujúci v budove) sú pripojení odlišnou technológiou;
  • FTTH - Fiber to the home - optický kábel je zavedený až ku koncovému užívateľovi (obyvateľ alebo komerčný predstaviteľ).
Satelitné inštalácie v nových školských budovách. Požiadavky investora - Univerzity Jagiellońskiego (UJ) v Krakove - zahŕňali návrh a inštaláciu anténového systému a distribučnej siete, schopnej poskytovať satelitné a pozemné TV kanály. Dodatočnou požiadavkou bola schopnosť jednoduchého rozšírenia o digitálne pozemné kanály v budúcnosti, bez nutnosti výmeny zosilňovačov alebo akejkoľvek modifikácie , ako aj možnosť distribúcie signálu z iných zdrojov (napr. DVD prehrávačov). V prípade satelitných programov, boli uvažované vybrané FTA kanály s možnosťou niekoľkých platených kanálov.

Verejnú súťaž vyhrala spoločnosť ZSK, dodávateľ integrovaných IT,telekomunikačných a automatizovaných riešení, založených na najnovších technológiách. Spoločnosť sa rozhodla pre použitie koncovej stanice ALCAD a kanálových zosilňovačov ZG-401/601. Použité zariadenie ALCAD sa vyznačuje malým šumom (C/N > 60dB) a zaručuje vysokú spoľahlivosť SMATV systému. Kanálové zosilňovače umožňujú pripojenie VF modulátorov, ktoré sú využívané pre distribúciu učebného obsahu z DVD prehrávačov.

Momentálne inštalácia umožňuje príjem ôsmych satelitných kanálov, ktoré je možné distribuovať do 200 zásuviek. Koncová stanica prijíma FTA kanály. Po doinštalovaní CA modulov (napr. A9944) a použití adekvátnych smart kariet je možné distribuovať aj platené kanály. Kabeláž využíva kábel TRISET-113 E1015 a vybavenie Signal.

Investor mal pozitívnu mienku o zariadeniach ALCAD kvôli ich spoľahlivej prevádzke c iných budovách školy. Univerzita opäť raz získala uspokojivé výsledky.
Budova školy
Koncová stanica headend
ULTISYSTEM pre školy. V noci CCTV systémy škôl často pracujú bez obsluhy - obraz z vonkajších kamier nie je možné analyzovať v reálnom čase (vnútorné kamery/systémy majú zvyčajne funkcie automatického alarmu). V prípade vandalizmu vykonávaného neznámymi alebo zamaskovanými osobami, je iba rýchla intervencia polície spoľahlivým riešením vedúcim k odhaleniu a zachyteniu vandalov.

Dobrým riešením je prenos obrazu priamo do profesionálneho monitorovacieho strediska. To umožňuje rozšírenie mestského kamerového systému o takéto lokálne CCTV inštalácie. Ale doteraz pokusy o skombinovanie mestského IP CCTV a lokálneho analógového CCTV systému neprinášali požadované výsledky. Využitie DV rekordérov ULTIMAX v školách, prináša nové vyhliadky integrácie týchto lokálnych systémov s meskským kamerovým systémom.

Takáto platforma je založená na softvérovom balíku ULTISYSTEM, ktorý vychádza z populárneho a spoľahlivého softvéru NETSTATION. V prípade mestských kamerových systémov ovládaných softvérom NETSTATION, postačí jednoduchý upgrade na softvér ULTISYSTEM.
ULTISYSTEM umožňuje pripojiť analógové CCTV inštalácie v školách k IP kamerovému systému
CCTV systémy pre domácnosť a malé obchody. Cena kamerového systému pre takéto miesta je dnes porovnateľná s cenou alarmového systému. DV rekordér M85039 vybavený pevným diskom HDD M89230 môže uložiť kompletné video údaje z niekoľkých dní. Umožňuje tiež prístup k obrazu z kamier cez Internet.

Vonkajšie kamery - užívatelia väčšinou preferujú kompaktné modely so vstavaným IR iluminátorom, napr. M11234, M11278, ktoré môžu operovať 24h za každého počasia. Pre vnútornú prevádzku je všeobecne používaným modelom M10730.
Color CCTV Camera: U-cam 110 (without lens)Color CCTV Camera: U-cam 110 (without lens)Color CCTV Camera: U-cam 110 (without lens)Outdoor Color CCTV Camera: VF-515 IR/B<br /> (with 4-9 mm varifocal lens and IR illuminator)Digital Video Recorder: CPD560 (4-ch, MPEG-4, SATA, LAN)
Dekodéry/transkodéry video streamu prenášaného cez siete Ethernet. Často sa stáva, že CCTV systémy založené na DV rekordéroch majú byť rozšírené dodatočnými PTZ kamerami, situovanými vo veľkej vzdialenosti (niekoľko sto metrov) od hlavnej lokácie. Typické metalické riešenie (CCTV kábel a točená dvojlinka pre ovládanie PTZ) je často náročné alebo nemožné implementovať v skutočnom prostredí. Riešením je použitie IP kamier a bezdrôtového prenosu. Video stream prenášaný bezdrôtovo je možné zmeniť na analógovú formu pomocou transkóderov ACTi ACD-3100 K2413. Zariadenie dekóduje MPEG-4 stream z jedného IP zdroja (IP kamera alebo video server ACTi) a konvertuje ho (v reálnom čase) na vysoko kvalitný analógový video a audio signál.

IP PTZ kamera môže byť ovládaná pomocou štandardnej ovládacej jednotky pre PTZ kamery, napr. KB-2000-3A K9152, ktorá je pripojená k transkóderu cez rozhranie RS-485.

Všetky hore uvedené zariadenia je možné integrovať do ULTISYSTEMu, unikátneho svetového riešenia, ktoré kombinuje mestský IP kamerový systém s lokálnymi CCTV inštaláciami.
Transcoder ACTi ACD-3100
System Control Unit: KB-2000-3A
Decodér (transkodér) ACTi ACD-3100ACTi ACD-3100
K2413
Ovládacia jednotka
KB-2000-3AKB-2000-3A
K9152
Ako usporiadať monitorovacie stredisko - záznam videa. Prístup k archívom je potrebné striktne obmedziť a povoliť iba autorizovaným osobám. Všetky prístupy je potrebné zaznamenať do denníka (systémového logu). Ale tieto opatrenia nesmú narušiť normálnu prevádzku systému.

Jedným z najdôležitejších požiadavkov, ktorý je potrebné definovať je perióda, po ktorú budú video údaje bezpečne uložené a ochránené voči vymazaniu.Moderné IP CCTV systémy sú spravované softvérom, ktorý umožňuje nakonfigurovať prístupové oprávnenia podľa požiadaviek administrátora. Administrátor môže obmedziť prístup jednotlivých užívateľov k samostatným kamerám, PTZ zariadeniam, video archívu a pod. Systém môže byť dostupný iba z jediného miesta, v rámci nastaveného časového okna.

Hlavné požiadavky kladené na moderné monitorovacie stredisko sú:
  • fyzická ochrana archívu/archívnych zariadení pred neoprávneným prístupom,
  • systém by mal podporovať multi-úrovňovú prístupovú ochranu založenú na hesle (základné operácie, prístup k archívu, systémová konfigurácia),
  • systém by mal umožňovať nepretržitú prevádzku (UPS zálohovanie napájania),
  • úložná kapacita by mala odpovedať predpokladanej perióde skladovania audio/video údajov.
Konfigurácia prístupových oprávnení v ULTISYSTEMe
Mód prístupového bodu (príklady so zariadením: TP-Link TL-WA501G N2940) - 3. časť Prístupový bod je zariadenie, ktoré spája bezdrôtovú sieť k drôtovej LAN sieti. Preto obsahuje minimálne dve sieťové rozhrania: bezdrôtové - WLAN - pracujúce so štandardom 802.11 a káblové - LAN - využívajúce štandard802.3.
V poslednom vydaní TPD sme preberali módy Access Point, Access Point Client, a Repeater. Dnes sa bližšie pozrieme na módy: Bridge (Point to Point) a Bridge (Point to Point) with AP mode.
Bridge (Point to Point) - mód pre vytvorenie priamych Point-to-Point spojení, t.j. bezdrôtových mostov. Využíva statické routovanie na základe MAC adries prístupových bodov. Umožňuje prepojenie vzdialených LAN sieti. Spojenie je chránené pred pripojením iných zariadení. Pre prevádzkovanie tohto módu sa odporúča použiť dva rovnaké prístupové body, pretože tento mód nie je štandardizovaný.
Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)
Mód Bridge (Point to Point)
Bridge (Point to Point) with AP mode - kombinácia funkcionality módov Bridge a Access Point. Prepojenie point-to-point umožňuje pripojenie dodatočných bezdrôtových klientov.
Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)Wireless CardBus Adapter: TP-Link TL-WN510G (2.4GHz 54Mbps, eXtended Range)Wireless USB Adapter: TP-Link TL-WN321G (2.4GHz 54Mbps)Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)
Pracovný mód "Bridge (Point to Point) with AP mode", ktorý kombinuje módy Bridge (Point to Point) a Access Point
V ďalšej časti si popíšeme módy Bridge (Point to Multi-Point) a Bridge (Point to Multi-Point) with AP.
Ochrana siete WLAN - 2. časť. Inou cestou ako ochrániť bezdrôtovú sieť je filtrovanie MAC adries. Príklad so zariadením TP-LINK TL-WR542G N2950. Pre nakonfigurovanie MAC filtra je potrebné vstúpiť do menu Wireless MAC/Filtering.
Dole uvedený screenshot ukazuje ako nakonfigurovať zariadenie TP-LINK TL-WR542G N2950. Bezdrôtová karta s MAC adresou 00-19-E0-88-C9-EE má povolenie pripojiť sa k sieti.
Pohľad na menu s konfiguráciou filtrovania MAC adries v zariadení TP-LINK TL-WR542 N2950
V ďalšom vydaní budeme preberať filtrovanie IP adries.
Písali sme o:

CCTV káble. Káble používané v CCTV systémoch často dosahujú veľkú dĺžku a to ako signálové video tak aj napájacie káble. Prenos video signálu na veľkú vzdialenosť nepredstavuje veľký problém. Naše testy ukázali, že kábel CAMSET 50 75-0.59/3.7 M6050 môže prenášať signál až na vzdialenosť 300-400m bez viditeľnej straty kvality.
S využitím Ohmovho zákona - kameru so spotrebou 245mA je možné napájať cez kábel CAMSET 50 M6050 na vzdialenosť cca 60m. Použitím kábla CAMSET 100 M6100 je možné vzdialenosť zdvojnásobiť na 120m...
- archív TPD, 15.Sept, 2008

Inštrukcie ako zmontovať krimpovací BNC konektor na kábel CAMSET. Článok názorne ukazuje proces prípravy kábla CAMSET M6000 na montáž profesionálneho krimpovacieho BNC konektora E8293...
- knižnica DIPOLu

ULTIMAX - DV rekordéry pre náročných užívateľov - mapy v diaľkovom klientskom softvéri. Distribuovaný kamerový systém s veľkým počtom kamier by mal operátorovi umožňovať jednoduchú lokalizáciu kamery alebo kamier, ktoré zachycujú napr. pohybujúci sa objekt. Mená kamier alebo ich čísla nie sú plnohodnotným riešením takejto situácie...
- archív TPD, 16. Jún, 2008

Zoznam všetkých vydaní

ULTISYSTEM - integration of analog cameras and IP devices <br />into one system
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI