MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Č. 38/2008 (17. Nov, 2008)
Prospekty pre IPTV. IPTV (Internet Protocol Television) je technológia, ktorá umožňuje prenos televízneho/video signálu v IP sieti. Jej popularita sa zvyšuje spolu so zvyšovaním prenosovej kapacity Internetu.

IPTV vysielania momentálne obsadzujú cca 3% všetkých platených TV kanálov, ale predpovedá sa, že do roky 2014 sa toto číslo zdvihne na približne 14%. Teraz sleduje TV cez web viac ako 15,5 milióna predplatiteľov; do roku 2013 sa predpokladá nárast na 90 až 120 miliónov.

Najvyšší počet užívateľov je v USA - 2,5 milióna, v Európe - 1,74 milióna, v Číne - 1,55 milióna (v Poľsku - 57 tisíc). V rámci popularity je na prvom mieste Hong Kong, s penetráciou 46,7% platených TV vysielaní distribuovaných cez sieť (41% cez káblové rozvody, 12,3% cez satelit).

Štandardným kompresným formátom pre IPTV s stal MPEG-4 (H.264). Pre prenos SDTV kanálov (so štandardným PAL rozlíšením) je potrebné pásmo cca 1,6Mbps, v prípade HDTV až 6Mbps. Pretože typická domácnosť je vybavená 2-3 TV prijímačmi a zároveň musí domáca sieť zaručiť plynulý prístup k Internetu a pod. je doporučované mať šírku pásma pre download 10-25 Mbps.
Služba s väčším množstvom IPTV zákazníkov by mala byť založená na 10 gigabitovom Ethernete.
Kde sa nachádza veža? Orientálna TV veža s výškou 468m, bola postavená v roku 1994. Je to tretia najvyššia veža na svete, hneď po CN veži v Toronte a veži Ostankino v Moskve. Dve veľké gule s priemerom 50 a 45m sú prepojené tunelom s priemerom 9m. Vo výške 267m je rotačná platforma s reštauráciou. Najvyšší bod s možnosťou sledovania je vo výške 350m. Medzi guľami je 20 hotelových miestností v štýle vesmír. Od roku 1995 sa z veže vysiela 9 TV a 10 rádiových kanálov.

Kde sa nachádza veža? - Odpoveď na konci článku.
TV veža nie je najvyššou stavbou v meste. V tomto roku bola predbehnutá blízkou budovou s výškou 492m (101-story)
Inštalácia multiprepínača - sieťové topológie. Najflexibilnejšie inštalácie s multiprepínačmi vo viacposchodovej budove vychádzajú z 9-káblového systému. Na každom poschodí je rozbočovač, ktorý poskytuje signál do mutliprepínačov. To umožňuje prispôsobiť sieť podľa aktuálnych podmienok - je možné osadiť prakticky neobmedzené množstvo zásuviek. Druh a počet multiprepínačov závisí od požiadaviek obyvateľov.

Moderné satelitné PVR prijímače sú vybavené dvoma VT tunermi, jeden pre živé sledovanie a druhú pre poskytovanie signálu pre záznam. Každý VF vstup je potrebné pripojiť k samostatnému výstupu multiprepínača (nie je dovolené použiť satelitné rozbočovače alebo slučkové výstupy). Tieto satelitné prijímače teda vyžadujú prístup k dvom výstupom multiprepínača. Ďalším dôvodom pre zaistenie dodatočných výstupov je eventuálna nákup druhého satelitného prijímača do domácnosti. Dizajnér SMATV systému by mal zvážiť aj budúce požiadavky obyvateľov.

Viac o topológiach inštalácií s multiprepínačmi v článku: "Profesionálne inštalácie s multiprepínačmi".
SAT/TV TAP: Terra SS-510SAT/TV TAP: Terra SS-510SAT/TV TAP: Terra SS-510SAT/TV TAP: Terra SS-5109/16 Multiswitch: Terra MSR-916 (active terrestrial path)9/12 Multiswitch: Terra MSR-912 (active terrestrial path)
Ako zabezpečiť príjem TV vo vysokej kvalite v náročných lokalitách? Príklad riešenia - v prípade "základných" Poľských TV kanálov (TVP1, TVP2, a TVN) je využitá nová možnosť "Predplatená TV".
Aj existujúce MATV/SMATV systémy je možné rozšíriť o dodatočné programy pomocou lacného satelitného prijímača/ov (namiesto relatívne drahej koncovej stanice). Takéto riešenie je atraktívne hlavne v prípade v malých domoch. Nižšie je zobrazená schéma takejto inštalácie s využitím SAT prijímača A99055 a kanálových zosilňovačov ZG, ktoré garantujú dostatočnú výstupnú úroveň.
Ponuka TVN je mimoriadne výhodná kvôli neobmedzenej dobe príjmu niektorých (základných) programov (ďalšie sú dostupné formou obnoviteľného kreditu). Distribúcia TV kanálov prijímaných cez satelit zaručuje ideálny príjem bez duchov a/alebo šumu.
9-input Cascadable Multiswitch: TERRA MS-9519-input Cascadable Multiswitch: TERRA MS-9519-input Cascadable Multiswitch: TERRA MS-9519-input Multiswitch: TERRA MS-952Switched-mode Power Supply for multisw. Terra MS-554, 18V 800mA, F-con.Subscriber Terminal Outlet: ALCAD BS-110 (Sat/TV/FM)Wall Plate EM-202 (for BS-100 outlets) - ALCADSurface Frame SB-003 (for subscriber outlets) - ALCAD3-way SAT / TV / FM Splitter 1>3F SignalDVB-S Receiver: TechniSat DIGIT S2 (built-in Conax SIM)TV Modulator: Terra MT-21P (G,K: ch.21-69, with AC/DC adapter)
Hybridný SMATV systém založený na multiprepínačoch a bežných SAT prijímačoch
Spolupráca megapixlových IP kamier s DV rekordérmi. IP CCTV zariadenia sa zvyčajne dodávajú s free softvérom pre sieťovú správu. Klientský softvér rekordérov ULTIMAX umožňuje integrovať do jediného video kamerového systému nie len DV rekordéri, ale aj IP kamera a megapixlové IP kamery ULTICAM. Softvér umožňuje operátorovi konfigurovať všetky CCTV zariadenia, monitorovať a zaznamenávať všetky video/audio kanály.

Klientský program umožňuje vykonať digitálny zoom v obraze z megapixlových kamier so súčasným nahrávaním plného obrazu. Umožňuje tiež synchronizovanie interných hodín DV rekordéra s časovým serverom. Najnovšia verzia umožňuje upozorňovanie o alarme (pomocou emailu).

Najnovšia verzia klientského softvéru sa dodáva s DV rekordérmi ULTIMAX, napr. M75160, kamerami ULTICAM a video servermi ULTINET. Softvér je tiež dostupný na tejto adrese.

Zariadenia ULTIMAX, ULTICAM a ULTINET je možné integrovať do jedného systému spolu s CCTV zariadeniami od väčšiny renomovaných výrobcov - pomocou použitia softvéru ULTISYSTEM.

Softvér ULTISYSTEM integruje lokálne CCTV inštalácie s moderným mestským kamerovým systémom. DV rekordéry ULTIMAX získali Zlatú medailu Intertelecom 2008 za najlepší produkt.
LAN a WLAN pre IP kamerové systémy - základné pravidlá. Každý stupeň navrhovania a implementovania IP CCTV systému by mal dodržiavať príslušné štandardy/normy a nasledovať základné doporučenia.

Typickým výsledkom nesprávneho návrhu LAN a prenosovej kapacity sú:
  • nízke snímkové frekvencie, nižšie ako nastavené v kamere,
  • nesprávne dekódovanie obrazu v počítači/transkóderi,
  • strata spojenia.

Základnou podmienkou pre optimálny výkon systému je stabilné napájanie. Mnoho porúch a dysfunkcií ako napr. strata spojenia, zatuhnutí kamier, porúch ovládania PTZ - sú najčastejšie spôsobené nestabilným napájaním (úbytku napätia, napäťové skoky a pod.). Pre inštaláciou IP zariadení, musí byť napájanie hĺbkovo otestované, napr. pomocou napäťového rekordéra (24h). Odporúčaným postupom v profesionálnej sfére je aj použite UPS.
Video kompresia v CCTV systémoch. Vývoj kompresných metód umožňuje dosiahnuť prijateľné výsledky (detailný obraz) s relatívne nízkymi dátovými prietokmi. Prvým štandardom, ktorý je nutné zmieniť je MJPEG (Motion JPEG). Jedná sa o pomerne jednoduchú metódu kompresie, ktorá komprimuje každý snímok streamu do obrázkov JPG. Táto metóda sa využíva v jednoduchých (kvôli jednoduchosti implementácie) aj v megapixlových kamerách - IQinVision K1412, K1422, K1433 (kvôli dosiahnutiu vysokej kvality uloženého obrazu).

Druhým populárnym štandardom je MPEG-4. Má niekoľko verzií: SP (Simple Profile) K1502, SH (Short Header) K1132, ASP (Advanced Simple Profile) K1115. Jedná sa o medzisnímkovú kompresiu, kde väčšina údajov reprezentuje iba zmenu obrazu medzi jednotlivými snímkami.

Najnovším a najefektívnejším formátom kompresie je H.264 (MPEG-4 AVC). Hlavnou vlastnosťou kodeku je rozdelenie obrazu na rozličné veľkosti a kompresia závislá na zmene v rámci týchto oblastí. Zariadenia vybavené týmto kompresným formátom sú absolútnymi novinkami, preto ich vyrábajú technologicky najvyspelejší výrobcovia. Všetky DV rekordéry ULTIMAX a kamera ULTICAM K1140 využívajú túto metódu kompresie.
H.264 IP Camera: ULTICAM DS-2CD892PF
ULTICAM K1140 využíva kompresiu H.264
Módy prístupového bodu (príklad so zariadením TP-Link TL-WA501G) - časť 2. Prístupový bod (Access Point) je zariadenie, ktoré spája bezdrôtovú sieť s káblovou LAN sieťou. Takže musí byť vybavené min. dvoma rozhraniami: bezdrôtovým - WLAN - pracujúce podľa štandardu 802.11, a LAN rozhranie - využívajúce štandard 802.3.
V poslednom vydaní TPD sme preberali mód Access Point. Dnes sa bližšie pozrieme na ďalšie módy - Access Point Client a Repeater (opakovač).
Access Point Client - v tomto móde zariadenie pracuje podobne ako WiFi karta u klienta. Tento mód sa využíva, ak potrebujete pripojiť niekoľko LAN užívateľov v dome, kancelárii a pod., k bezdrôtovému vysielaču. K AP je možné pripojiť switch (nie je na nižšie uvedenej schéme), čím znásobíte počet prípojok k Internetu.


Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)
Mód Access Point Client (APC)
Repeater (opakovač) - mód využívaný na predĺženie dosahu bezdrôtovej siete. Zariadenie príjme balík údajov a pošle ho ďalej. Tento mód sa často využíva vo veľkých budovách pre zabezpečenie lepšieho pokrytia. Kvôli princípu prevádzku sa prenosová rýchlosť AP zníži o 50%.
Princíp módu Repeater
V ďalšom vydaní si popíšeme módy Bridge (Point to Point) a Bridge (Point to Point) with AP.
Ochrana WLAN - časť 1. Pri inštalovaní bezdrôtových zariadení by mal užívateľ pamätať na správnu konfiguráciu, ktorá ochráni sieť pred útokom, odpočúvaním a pod.
Medzi niekoľko spôsobov ochrany siete patrí:
  • Skrytie SSID
  • Filtrovanie MAC adries
  • Filtrovanie IP adries
  • Ochrana hesla (doporučujeme WPA2 protokol)
Nižšie zobrazený screenshot ukazuje ako vypnúť vysielanie SSID (v zariadení TP-LINK TL-WR542G N2950).
Pohľad na menu Wireless Settings zariadenia TP-Link TL-WR542G N2955
V ďalšom vydaní si priblížime filtrovanie MAC adries
Šanghaj. Orientálna TV veža bola postavená v Šanghaji, najväčšom meste v Číne z hľadiska populácie (cca 9 miliónov obyvateľov).
Písali sme o:

Problémy s implementáciou LAN? - vybudujme WLAN. Prístup k Internetu je dnes nepostrádateľnou funkcionalitou pre každú kanceláriu, hotel alebo sklad. Ak nie je budova vybavená sieťovou LAN infraštruktúrou, rýchlym a lacným spôsobom zasieťovanie je bezdrôtová sieť...
- archív TPD, 17. Sept, 2007

DiSEqC - prepínanie satelitných signálov. Potreba prepínania satelitných signálov z požadovaného LNB do prijímača je dôvodom pre vývoj dedikovaných riešení...
- archív TPD, 20. Aug, 2007

Bezstratové rozbočenie káblového TV signálu.
- archív TPD, 15. Okt, 2007

Zoznam všetkých vydaní.
ULTISYSTEM - integration of analog cameras and IP devices <br />into one system
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI