MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV a Sat TV, CCTV, WLAN
Č. 30/2008 (22. Sep, 2008)
Aká bude budúcnosť mobilnej televízie? V Marci, prijala Európska komisia DVB-H ako oficiálny mobilný štandard. Už od začiatku to vypadalo, že schválenie DVB-H bude isté. Ale teraz sa na horizonte objavili temné mračná a vzniká riziko zlyhania nasadenia projektu v Európe vo veľkom merítku.
Európska komisia prijala štandard a smernice, ale finálne nasadenie je na ramenách firiem. Prieskum trhu nepriniesol pozitívne očakávania.

Odhaduje sa, že Európsky trh s mobilnou televíziou je asi 30x menší ako ten Americký alebo Ázijský, ktoré nie sú štandardizované. Tento rozdiel v potenciáli trhu nevytvára potrebné podmienky na popularizáciu Európskej technológie. A skutočne, Nórsko prijalo Kórejský DMB (Digital Multimedia Broadcasting) štandard, kvôli lacnejším zariadeniam. Podobné odklonenie od Európskeho štandardu sa udialo aj vo Veľkej Británii, kde situácia vyústila až do schválenia daňových úľav pre operátorov amerického štandardu MediaFLO. Okrem toho je DVB-H štandard považovaný za zastaralý a mnoho potenciálnych investorov sa zdráha štartu systémov, podobne ako pri terestriálnej televízii, kde DVB-T2 predstihlo DVB-T.

A preto sa predpokladá, že nový štandard DVB-H2 bude pod tlakom po schválení DVB-T2. Najväčší mobilný TV trh ponúka Taliansko s približne 850 000 divákmi. V iných krajinách je technológia stále v testovacom štádiu. Ešte v nedávnej minulosti dostalo DVB-H studenú sprchu v Nemecku, kde sú obyvatelia zvyknutí na slobodný prístup k televízii - German Mobile 3.0 nebolo schopné zprevádzkovať platby za DVB-H. Podobné riziko existuje aj na ostatných trhoch. Vývoj udržateľného obchodného modelu sa tak stal jedným z najdôležitejších problémov.

Ďalším problémom, ktorý bráni širšiemu rozmachu služieb DVB-H je nový koncept mobilnej televízie, založený na satelitnom spojení základňovej stanice - DVB-S/H. Táto technológia bola demonštrovaná počas tohtoročného IBC v Amsterdame (12-16. Sep, 2008). Dokáže výrazne znížiť cenu za vybudovanie vysielacej siete.

Odpoveďou na na pôvodnú otázku - Aká bude budúcnosť mobilnej televízie v Európe - je stále v oblakoch a neistá.
Mobilný TV prijímač sa stane nutnosťou, ale podpora finálneho štandardu je v oblakoch
Kde sa nachádza táto veža? - mesto so starovekou armádou. Mesto s vežou na obrázku bolo založení už pred 3100 rokmi. Preslávilo sa hlavne objavom 8-tisícovej kamennej armády v jeho blízkosti. Ale počet vojakov nie je dôležitý, dôležitý je ich vek - 2218 rokov. Poznáte už odpoveď? Správne zodpovedanie otázky sa dozviete na konci článku.
TV veža nie je tak slávna ako armáda utáborená v blízkosti mesta. Mnohí tento objav považujú za ôsmy div sveta.
Multiprepínače Terra sú kompatibilné s vysielaním HD. Po prijatí správ od montérov o nesprávnej spolupráci niektorých multiprepínačov, od rôznych výrobcov s digitálnou platformou, sme sa rozhodli dôkladne otestovať situáciu s vybavením firmy Terra. Test preukázal, že zariadenia MS-XXX , MSR-XXX, a MSV-XXX sú plne kompatibilné s HD vysielaním.

Multiprepínače terra správne pracovali v prípade modulácie 8PSK (napr.stanica TVN) aj QPSK (napr. digitálny Polsat, Cyfra+). Sú vhodné pre kompresiu MPEG-2 aj MPEG-4.

Mutiprepínače Terra umožňujú vybudovať SMATV systém s až 250 TV zásuvkami, pri využití rôznych topológií. Najflexibilnejšie inštalácie vo viacposchodových budovách, využívajú 9-káblový systém. Ten umožňuje systém prispôsobiť aktuálnym požiadavkám - je možné osadiť potrebný počet zásuviek.

Multiprepínače Terra získali ocenenie na akcii SAT Krak. Počas veľtrhu sa účastníci mohli zúčastniť voľných prednášok o budovaní veľkých systémov s multiprepínačmi .
SAT/TV TAP: Terra SS-510SAT/TV TAP: Terra SS-510SAT/TV TAP: Terra SS-510SAT/TV TAP: Terra SS-5109/12 Multiswitch: Terra MSR-912 (active terrestrial path)9/16 Multiswitch: Terra MSR-916 (active terrestrial path)
Najflexibilnejšie inštalácie vo viacposchodových budovách, využívajú 9-káblový systém (signály z dvoch quatro LNB konvertorov a signál z terestiálnej TV antény). Na každom poschodí je použitý rozbočovač, ktorý napája signálom multiprepínače. To umožňuje systém prispôsobiť aktuálnym požiadavkám - je možné osadiť takmer neobmedzený počet zásuviek.
ULTIMAX - DV rekordéri pre náročných zákazníkov - DVD napaľovačka. Rekordéri ULTIMAX je možné vybaviť DVD napaľovačkou, pomocou ktorej je možné zálohovať video údaje z pevných diskov.
Modely zo série 3xx obsahujú dodatočný montážny rám, zaťiaľ čo modely série 5xx a 7xx vyžadujú zakúpenie podobného montážneho kitu - M77950.
Zoznam podporovaných napaľovačiek je možné nájsť v užívateľskom manuáli.
Dôležitá informácia: všetky dnešné modely rekordérov ULTIMAX sú vybavené rozhraním SATA, ako pre pevné disky aj pre DVD mechaniku.
Inteligentné kamerové systémy - sú založené na analýze obrazu. Neustály monitoring systémového výkonu dramaticky vylepšuje efektivitu správy systému operátorom.

Nepopierateľnými výhodami takéhoto systému sú:
 • povinnosti niekoľkých operátorov zvládne jedna osoba,
 • eliminácia ľudských chýb, spôsobených hlavne stratou koncentrácie pri vykonávaní monotónnej sledovacej činnosti,
 • obmedzenie počtu akcií vykonávaných operátorom (zvyšné akcie vykonáva automatizovaný systém),
 • systém sa sám monitoruje, deteguje všetky abnormality,
 • možnosť informovania iných užívateľov systému o nastalých udalostiach.
Analýza obrazu je vylepšenie kamerového systému, ktoré robí prácu operátora omnoho jednoduchšou. Prakticky odbúrava najnudnejšiu časť práce operátora, tj. neustále sledovanie obrazovky monitora. Vstavané inteligentné funkcie eliminujú možnosť premeškania kritických udalostí, ktoré sú veľmi dôležité pre zabezpečenie monitorovanej oblasti.

Využitie tejto funkcionality vo veľkých systémoch (s veľkým počtom kamier) umožňuje znížiť počet operátorov. Malé systémy je možné plne automatizovať (prevádzka bez operátora). Je tiež možná kombinovaná prevádzka, napr. s operátorom počas dňa a automatika počas noci.

Inteligentné kamerové systémy - článok popisuje automatizované funkcie, ktoré uľahčujú prácu personálu v monitorovacom centre.
Varovanie s funkciou "zmiznutie"
CCTV monitoring v ťažkých vonkajších podmienkach. Spoľahlivá prevádzka CCTV kamier vyžaduje správne podmienky vo "vnútornom" prostredí (teplota, vlhkosť). Odporučené sú kamery s termočlánkom a vodo/vzducho-tesným puzdrom. Takéto kamery sa vyznačujú bezúdržbovou prevádzkou v takmer každých podmienkach.

Zariadenia, ktoré patria do tejto skupiny, sú napr. vonkajšia IP kamera deň/noc s IR iluminátorom PiXORD P428 K1136 a vonkajšia IP rýchlootočná kupolová kamera deň/noc so snímačom WDR - PiXORD P463DW K1236.

Kryt týchto kamier má krytie IP66, druhá menovaná dokonca IP68. Kamery môžu efektívne pracovať aj vo veľmi náročnom prostredí. To zahŕňa nepriaznivé počasie alebo priemyslové prostredie (prach). Okrem toho sa kamery vyznačujú výbornými parametrami, ktoré zaručujú veľmi dobrú kvalitu obrazu počas celého roku.
Outdoor IP Camera: PiXORD P428
IP Speed Dome Camera: PiXORD P463DW
Vonkajšia IP kamera
PiXORD P428
K1136
Rýchlootočná kupolová IP kamera
PiXORD P463DW
K1236
IP kamerový systém na farme v Litve. Popularita IP CCTV rýchlo rastie. Zariadenia, ktoré boli donedávna používané iba vo veľkých profesionálnych systémoch, sú dnes dostupné aj pre malé systémy.

Majiteľ farmy v Panevezys, v Litve sa rozhodol pre vybudovať IP kamerový systém založený na zariadeniach ACTi. Boli použité kamery ACM1431 K1118, ktoré spĺňali všetky požiadavky pre takýto druh úlohy, tj. kryt pre vonkajšie prostredie, práca v noci (vstavaný IR iluminátor). Pri rozlíšení D1 sa snímková rýchlosť pohybuje na hodnote 25 fps, čo umožňuje sledovať aj najmenšie udalosti za ľubovoľných podmienok.
IP technológia prináša možnosť vybudovania spoľahlivého mobilného bezdrôtového systému, špeciálne vhodného pre poľnohospodárske oblasti.

IP CCTV umožňuje vybudovanie distribuovaného systému vo veľmi rozprestretých prostrediach. Napr. s 18 kamerami použitými v horeuvedenom systéme ich vzájomné vzdialenosti a vzdialenosti medzi inými aktívnymi prvkami (napr. systémový server) neovplyvnili výkonnosť celého systému.
MPEG-4 IP Camera: ACTi ACM-1431
Bloková schéma IP kamerového systému na farme v Litve
Profesionálny krimpovací BNC konektor.
BNC konektory môžu počas inštalácie spôsobiť mnoho problémov. Môžu byť zdrojom množstva nadbytočnej práce. Často spôsobujú výpadky počas testovania a spúšťania kamerového systému, ktoré sú spôsobené nestabilným kontaktom kábla na kontakty konektora. Prevádzka vo vonkajšom prostredí spôsobuje koróziu, čím sa znižuje kvalita výsledného obrazu. Teplotné zmeny sú najčastejšou príčinou straty tesnosti a vniknutia vody do kontaktov. Takéto vlastnosti sú neprípustné, hlavne v kritických systémoch, ako sú napr. kamerové systémy bánk alebo miest.

Predstavenie BNC konektora E8293 je zvratom v CCTV technike - konektor zaručuje vysokú kvalitu a spoľahlivosť spoja. Profesionálny krimpovací BNC konektor E8293 je vyrábaný špeciálne pre DIPOL americkou spoločnosťou PCT. Vlastnosti konektora boli špeciálne prispôsobené k rodine koaxiálnych káblov CAMSET.

Hlavné vlastnosti konektora:
 • široké pracovné pásmo - až do 2 GHz,
 • pripájanie/odpájanie neznižuje kvalitu spoja (vhodný k meraciemu vybaveniu a zariadeniam),
 • vodotesné ukončenie kábla,
 • odolnosť voči korózii - vyrobený z neželezných materiálov a najkvalitnejšieho dielektrika,
 • veľmi malé straty v celom operačnom pásme (pri širokopásmovom CCTV videu [0-6MHz] menej ako 0,1dB),
 • výborné prispôsobenie [elektrické] ku káblu v celom pracovnom pásme,
 • (CCTV aplikácie - VSWR < 1,03),
 • jednoduché a rýchle zostavenie: pozdĺžne krimpovanie,
 • správne zakrimpovaný konektor je veľmi odolný voči zlomeniu,
 • prispôsobený k rodine káblov CAMSET a RG-59 s vnútorným vodičom priemeru 0,55 až 0,80 mm,
 • mnoho patentových vylepšení,
 • na krimpovanie použite nástroje PCT-AIO-CT E80075 alebo TR-255 E80077.
Professional Compression BNC Connector PCT<br />(for CAMSET cables)
Profesionálne BNC konektory E8293 spĺňajú všetky odporúčania SCTE
(The Society of Cable Telecommunications Engineers)
Diaľková konfigurácia routrov TP-LINK. Pre diaľkové ovládanie routra TP-Link TL-WR542G N2950, musí užívateľ zariadenie správne nakonfigurovať.
Najskôr sa pomocou internetového prehliadača prihláste k administračnému rozhraniu. Prejdite do menu Advanced Settings/Security/Remote Managment. Ďalej v ponuke Remote Management IP Address zadajte IP adresu, vašej WAN prípojky. Ak ste ale k Internetu pripojený pomocou ADSL prípojky (ADSL prideľuje IP adresy dynamicky), zadajte adresu 255.255.255.255 (viď. obrázok dole). Samozrejme to nie je bezpečné riešenie (hocikto kto pozná aktuálnu adresu WAN prípojky sa môže pripojiť k routru), ale v prípade ADSL prípojky nevyhnutné.

Konfigurácia vzdialeného prístupu k routru
Ocenenia pre TP-LINK. Politika značných výdavkov do oddelenia vývoja a výskumu a tesná spolupráca s prednými výrobcami mikroprocesorov sa opatila - produkty TP-LINK predstavujú najvyššiu úroveň spoľahlivosti a inovácie.
Momentálne je TP-LINK jednotkou na čínskom trhu SOHO (Small Office/Home Office) zariadení.
Below we present some awards for TP-LINK products given in Poland and throughout the world
Access Point 802.11n (draft 2.0): TP-Link TL-WR941N <br />(300Mbps, built-in router and 4-port switch)
Access Point 802.11n (draft 2.0): TP-Link TL-WR941N <br />(300Mbps, built-in router and 4-port switch)
Access Point: TP-Link TL-WR543G - eXtended Range <br />(router &4-p switch, WISP, 2.4GHz)
Wireless ADSL2+ Router (Annex A): TP-Link TD-W8920G <br />(with 4-port switch, eXtended Range AP, 108 Mbps)
WLAN Router: TP-Link TL-WR642G (4-port switch, eXtended Range, 108 Mbps)
WLAN Router: TP-Link TL-WR642G (4-port switch, eXtended Range, 108 Mbps)
Wireless xDSL Router: TP-Link TL-WR340GD<br />(built-in 4-port switch and AP) - CLEARANCE SALE!
Wireless ADSL2+ Router (Annex A): TP-Link TD-W8920G <br />(with 4-port switch, eXtended Range AP, 108 Mbps)
Wireless ADSL2+ Router (Annex A): TP-Link TD-W8910G <br />(4p switch, eXtended Range AP)
Viac ocenení pre spoločnosť TP-LINK nájdete na tejto stránke.
Zoznam všetkých zariadení TP-LINK ponúkaných v DIPOLe je dostupný tu.
Xi'an - Čína. Štvrté najväčšie mesto v Číne so 4 miliónmi obyvateľov (s prímestkými časťami 8 miliónov). V roku 1974 bola neďaleko mesta objavená Terakotová armáda. Armáda patrila prvému čínskemu vládcovi - Qin Shi Huang Di. Nachádza sa 1,5km východne od jeho mauzólea. Úlohou Terakotovej armády bolo pomôcť vládcovi pri nastolení vlády v posmrtnom živote.
Terakotová armáda
Písali sme o:

MIG-29 - 3.5" service LCD monitor - useful device for CCTV installer. Service monitor MIG-29 M3104 is a very handy device for anyone installing and configuring CCTV systems...
- archive DWR of Oct. 12, 2007

Size of an object on monitor screen. According to EN 50132-7 norm, the size of the representation of an object, e.g. human figure should be strictly connected with the aim of the operator - identification, recognition, detection or general observation...
- archive DWR of Nov. 26, 2007

The principles of designing terrestrial TV installation. The diagram below shows example installation in a building. The table contains signal levels for three chosen outlets of the installation...
- archive DWR of Oct. 29, 2007

Zoznam všetkých vydaní.
Modular Headend TERRA MMH-3000
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI