MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV-SAT, CCTV, WLAN
Číslo 34/2012 (19.10.2012)
Striekané alebo maľované solárne články. Poďme namaľovať strechu špeciálnymi farbami a budeme mať domácu elektráreň ... Táto vízia nie je tak trápna po oznámení, že vedci vybudovali solárne články na základe Colloidal Quantum Dot (CQD) filmov s rekordnou účinnosťou 7%, o 40% vyššou než u predošlých najlepších zariadení používajúcich CQDs.
Hoci komerčné články založené na tradičnej kremíkovej technológii majú účinnosť 15-20%, čo je až trikrát viac než v prípade nového úspechu, prudký nárast v účinosti článkov CQD sľubuje množstvo zaujímavých aplikácií. Bude to napríklad spôsob výroby nových článkov, s použitím špeciálnych farieb, alebo dokonca len tlač pomocou atramentovej tlačiarne.
a) schéma solárneho článku vyrobeného z vrstvy koloidných kvantových bodiek
b) prierez urobený pomocou skenovacím elektrónovým mikroskopom

Colloidal Quantum Dot (CQD) filmy využívajú na nedávny vývoj v oblasti nanotechnológií, najmä javy, ktoré sa uskutočňujú v tzv. "kvantových bodkách" - ultra-tenké polovodičové vrstvy s unikátnymi light-capture vlastnoťami. Kvantové bodky sú integrovaný tenký film o hrúbke niekoľkých desiatok nanometrov, rozdelený do buniek ("bodky") podobných rozmerov. Je na mieste poznamenať, že vlnová dĺžkaviditeľného svetla sa pohybuje v romzdezí 400 až 700 nm a 1 nanometer je jedna milióntina milimetra.
Snímanie fotónov, ktoré zvyšujú energiu elektrónov je základom všetkých solárnych článkov. Malá plocha a hrúbka "kvantovej bodky" obmedzuje voľný pohyb častíc. Podobne ako na strelnici, fotón má väčšiu šancu na zásah imobilizovaného elektrónu ako pri neustále vibrujúcom elektróne ľubovoľným spôsobom - tým je väčšia účinnosť.
Problémom je výber materiálov a zvládnutie technológie, ale budúce výkonnostné úrovne sú pôsobivé, najmä pri kombinácii existujúcich a kvantových technológii. V októbri United States Air Force poveril Magnolia Solar vývojom nanotechnologických riešení pre dosiahnutie účinnosti solárnych článkov určených pre obranu a vesmírneho priemyslu blízko k 50%!
Celkový výkon použitý ľuďmi je len asi 0,02% z slnečného žiarenia dopadajúceho na Zem. Solárna energia prijímaná Zemou po dobu šiestich mesiacov zodpovedá množstvu energie obsiahnutej v odhadovaných zdrojoch palív používaných v súčasnej dobe - uhlie, ropa, zemný plyn a urán.
Celková energia, ktorá dosiahne vodorovný povrch po celý rok sa pohybuje od 600 kWh/m²/rok v severských krajinách k viac ako 2500 kWh/m²/rok v centrálnej Afrike.
Všetka energia slnečného žiarenia absorbovaná Zemou, tiež používaná v akejkoľvek forme rastlinami a živočíchmi, sa premení na teplo a potom je vyžarovaná ako infračervené žiarenie do vesmíru.
Vývoj novej generácie fotovoltaických článkov umožní lepšie vstrebávanie a využitie solárnej energie.

11. ročník fotografickej súťaže DIPOLu "Zanietene o anténach" 2012 bol dokončený! Ďakujeme všetkým účastníkom. Okrem troch víťazných miest uvádzame aj čestné miesta. Gratulujeme všetkým víťazom! Tu sú víťazné príspevky:
 • Prvé miesto: "Tanier a vidlička" Wojciech Domagala. Za zaujímavú kompozíciu, predstavujúcu vôľu subjektu a jeho tieň. Použitie čiernobielej fotografie zvyšuje čistotu formy.
 • Druhé miesto: "Na kolotoči" a "Magnet duší", obe od Elzbieta Bakowska. Za geometrický prístup k svetu okolo nás. "Na kolotoči" je kombinácia matematickej geometrie s prírodou, životom, komunikáciou, a "magnet duší" ukazuje isté zakrivenie, ktoré môže byť spojené s deformáciou reality.
 • Tretie miesto: "Niečo pre vtákov" od Marcel Kasprzak. Za túžbu šíriť nové technológie medzi našimi menšími priateľmi a to profesionálnym spôsobom (smerová anténa) :)
Optické káble pre rôzne aplikácie. ULTIMODE káble, vzhľadom na zamýšľané použitie, možno rozdeliť do štyroch základných skupín: distribúcia, Duplex (indoor), ľahký prístup, a univerzálny.
Tabuľka nižšie predstavuje optické káble ponúkané DIPOLom. Sú rozdelené do už zmienených štyroch skupín.
TypPočet vlákien

Duplex

Distribúcia

Univerzálne

Ľahký prístup

MM1 2L7202XXX
 4XL7204L7354X
 8XL7208L7358X
SM2 2L7502XXX
 4XL7504L7644X
 8XL7508L7648X
 12XXXL7712
 24XXXL7724
1) MM - Multi-Mode vlákno
2) SM - Single-Mode vlákno
Káble Ultimode IDC duplex L7202, L7502 sú zvyčajne použité vo vnútorných sieťach založených na architektúre point-to-point. Aplikácie, ktoré vyžadujú väčší počet vlákien používajú distribučné káble so štyrmi ( L7504) a ôsmimi ( L7508) single-mode vláknami, alebo so štyrmi ( L7204) a ôsmimi ( L7208) multimode vláknami.
Ľahko prístupné káble Ultimode BS L7712 a L7724 sú špeciálne navrhnuté pre aplikácie vo viacposchodových budovách. Vďaka špeciálnej konštrukcii - zosilnená trubica vyrobená z LSZH materiálu - nemôže byť rozdelenie vlákien pre koncových užívateľov jednoduchšie.
Univerzálne káble Ultimode UNI L7354, L7358, L7644 a L7648 môžu byť použité vo vnútri budovy, ako aj vo vonkajšom priestore (prepojenie budov atď). Vzhľadom k tomu, že univerzálne káble majú centrálne trubky naplnené hydrofóbnym gélom, sú určené predovšetkým pre horizontálnu kabeláž.
Ako vyriešiť problém s rušením medzi prekrývajúcimi sa alebo susednými kanálmi v anténnych systémoch? Kombinácia signálov z antén zameraných na rôzne pozemné TV vysielače alebo z pozemnej antény a káblovej televíznej siete bude mať za následok rušenie, keďže niektoré z RF kanálov zo zdrojov sú zhodné alebo blízke. V takýchto prípadoch musí byť podsieť oddelená spínačom, ktorý umožní výber aktuálneho zdroja. Najlacnejšie riešenie môže byť založené na switchi Signal E2022, ktorý musí byť ovládaný ručne.
DVB-T/Cable TV Signal Switch
IR-ovládaný CATV/DVB-T switch MST-01 E2024
MST-01 E2024 prepínač je ovládaný akýmkoľvek infračerveným diaľkovým ovládaním (TV, DVD, SAT, atď). Alternatívna vstupná voľba sa vykonáva, keď používateľ pridrží akýkoľvek kláves na diaľkovom ovládači po dobu 3 sekúnd. Vďaka vysokej izolácii medzi vstupmi (> 50 dB) môžu zdroje obsahovať signály distribuované na susediacich alebo dokonca na rovnakých kanáloch (v prípade digitálnych signálov).
UHF TV antenna: DIPOL 19/21-69 DIGITALCATV/DTT (DVB-T) Switch MST-01 (IR control)UHF TV Antenna: DIPOL 44/21-69 Tri DigitUHF TV Antenna: DIPOL 44/21-69 Tri DigitCATV/DTT (DVB-T) Switch MST-01 (IR control)
Dva príklady použitia MST-01 E2024 switcha:
-V prvom sú dve DVBT antény namierené na dva rôzne vysielače z ktorých prijímajú signál podobných frekvencií (napr.: susedné RF kanály).
- V druhom niektore DVBT kanály využívajú rovnaké RF kanály, ktoré sú obsiahnuté v káblovke.

Kamerové systémy s obmedzeným prístupom k rekordérom. V mnohých prípadoch by dozorujúci zamestnanci nemali mať fyzický prístup k rekordéru. DVR sa často nachádzajú v miestach s vyššími bezpečnostnými úrovňami, ako sú serverové miestnosti. V takých prípadoch je potrebné poskytnúť týmto pracovníkom video potrebné pre ich prácu.
Nižšie uvedený graf ukazuje monitorovací systém založený na vysokorýchlostných kamerách PTZ PH-33 M1196. Rekordér Signal DL-6208 M76208 bol umiestnený vo vyhradenej miestnosti. Monitorovací stánok sa nachádza cca. 1 km od hotela. Dozorujúci personál môže ovládať PTZ kamery a dohliadať na video kanály, ale nemôže meniť žiadne nastavenia rekordéra.
Compact Outdoor Camera: n-cam 270 (day/night, D-WDR, 650TVL, Sony Effio-E, ICR, 0.03 lx, 4-9mm, OSD, IR 25m)High Speed Dome Camera: PH-33 (3.5-111.5 mm, 540 TVL, Sony Super Had CCD, 0.7 lx)Professional CCTV Monitor: SAMSUNG SMT-1922 (19System Control Unit K01 for SIGNAL DVRsActive Video-Audio-Data Balun: Etrix 1VADA-R (receiver)Active Video-Audio-Data Balun: Etrix 1VADA-T (transmitter)CCTV Network DVR: SIGNAL DL-6208 (8-ch, H.264)
Kamerový systém s rekordérom chráneným pred fyzickým prístupom
Video signály z rekordéra do monitorovacieho stánku a PTZ signály v opačnom smere sú prenášané súborom aktívnych obrazových transformátorov/balunov Etrix M16742 M16743. V prípade oveľa väčších vzdialeností a možnosti použitia/umiestnenia optického kábla, môžu túto úlohu vykonať ULTIMODE video konvertory.
Ako diagnostikovať IP CCTV systémy? Dlhé oneskorenia v zobrazovaní, žiaden záznam a straty komunikácie s IP kamerami sú najčastejšími problémami v IP CCTV systémoch. NUUO zaviedla vo svojich video monitorovacích systémoch diagnostický nástroj určený pre monitorovanie systému a nahrávanie jeho aktivít. "Resource Report" umožňuje rýchlu identifikáciu problémov.
"Resource Report" je súčasťou NUUO monitoringu, ktorý zobrazuje diagnostické údaje
Správa obsahuje informácie o mnohých parametroch:
 • Stav systému: CPU teplota, teplota matičnej dosky, rýchlosť ventilátorov - informácie sú dôležité pre nepretržitú prevádzku počítača.
 • CPU zaťaženie: Tento parameter udáva percento zaťaženia CPU. Dlhé obdobie záťaže v blízkosti 100% môže spôsobiť oneskorenie pri prezeraní a medzery v archivácii obrazového materiálu.
 • Využitie pamäte: Ukazovateľ využitej a dostupnej pamäte. Problémy s pamäťou môžu spôsobiť nestabilitu systému.
 • Voľné miest na logickom disku: informácie o využití miesta na disku. HDD s chybnými sektormi budú plné v kratšom čase a doba uchovávania údajov bude tiež kratšia; vážnejšia porucha môže znemožniť všetky záznamové funkcie.
 • Využitie siete: Príliš vysoké hodnoty môžu preťažiť sieť a blokovať prístup k niektorým kamerám.
Pokročilý zdrojový report v softvéri NUUO
Všetky parametre možno vysledovať pomocou štatistík, čo umožňuje včasné odhalenie porúch.
Ako vybudovať Wi-Fi sieť v n štandarde? Ak je pripojenie na Internet poskytované prevádzkovateľom káblovej televízie alebo miestnou ISP cez káblový modem s rozhraním Ethernet alebo priamo cez ethernetový kábel, užívateľ potrebuje router s WAN portom vo forme ethernet portu (RJ-45). V súčasnej dobe je najlepším riešením použitie routera so štandardom 802.11n.
Príklad efektívnej domácej/SOHO siete:
Sieť home/SOHO využíva:
 • 1 - TP-LINK TL-WDR4300 N3260 router zdieľa internetové pripojenie v rámci káblovej siete (cez 4 LAN porty) a bezdrôtovo (pri rýchlostiach do 300 Mbps v pásme 2.4 GHz až do 450 Mbps v 5 GHz pásme),
 • 2, 3 - TP-LINK TF-3239DL N2999 - Sieťové PCI karty pripájajú stolové PC do drôtovej siete LAN,
 • 4, 5 - bezdrôtové USB adaptéry TP-LINK TL-WN821N N3221 - umožňujú počítačom pripojiť sa k routeru bezdrôtovo rýchlosťou až 300 Mbps.
New products offered by DIPOL:
HDMI Splitter-Extender Signal-HD 1x8 (7xRJ45, 1xHDMI)
Wrench for F connectors: Cabelcon (w. cable stripper Triset-113/RG6/RG59)
Single-mode Patch Cord ULTIMODE PC-515S (1xSC-1xLC, 9/125)
HDMI Splitter-Extender
Signal-HD 1x8
H3607
Kľúč na F konektory
Cabelcon
E8011
Single-mode Patch Cord
ULTIMODE PC-515S
L3215
Worth reading:
Ako napájať kamery cez koaxiálny kábel na vzdialenosti do 800 metrov. Napájanie pre 12 VDC kamery na vzdialenosť väčšiu než 50 metrov bolo vždy hlavným problémom, ktorému čelili CCTV inštalatéry.Kým video prenos na niekoľko sto metrov nie je žiadnou prekážkou, DC napájanie je možné na relatívne krátke vzdialenosti, najmä s typickými káblami s prierezom až do 1 mm2... viac
Typická inštalácia sady PoC-P201 M16201 v CCTV systéme
Video monitoring vzdialených miest - media konvertory. Vzdialenosť medzi monitorovacím centrom a priemyselnou elektrárňou (pozri obrázok nižšie) presahuje prenosové možnosti koaxiálu a káblov s krútenou dvojlinkou. Dlhá diaľka a vysoká úroveň rušenia neumožňujú účinnú aplikáciu bezdrôtového spojenia... viac
Aplikácia media konvertorov a optických liniek pre video monitoring vzdialeného priemyselného závodu
Back focus v CCTV kamerách. Existujú situácie, keď po inštalácii objektívu na kameru, zaostrenie nie je dobré. To je viac pravdepodobné pri extrémnych nastaveniach zoomu. Protiopatrením je nastaviť vzdialenosť od senzora k zadnej časti objektívu. Táto regulácia (tzv. spätné zaostrenie) je zvyčajne možná s použitím špeciálneho kruhu zaisteného skrutkou... viac
Back focus v kamerách Sunell môže byť nastavený s otočným krúžkom zaisteným zospodu skrutkou

 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI