MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný Prehľad DIPOLu - TV-SAT, CCTV, WLAN
Č. 14/2010 (8. apríla, 2010)
"Kvantové bodky" - nový inovačný prvkom technológie CMOS. Obrazový snímač je tým prvkom kamery alebo fotoaparátu, ktorý sa stará o premenu naň dopadajúceho obrazu cez sústavu šošoviek (objektív) na elektrické impulzy. Aktuálne, jestvujú dve hlavné technológie výroby matrice, CCD a CMOS. Snímače CMOS sú menej ekonomicky nenáročné na výrobu, zatiaľ čo snímače CCD disponujú omnoho vyššou citlivosťou a mechanizmami pre širší dynamický rozsah snímaného obrazu.
Najnovšie výsledky testov spoločnosti InVisage Technologies môžu tento pohľad na kvalitu snímačov obrátiť naruby. Obrazový snímač QuantumFilm z ich produkcie je vybavený najnovšími technologickými výdobytkami v oblasti nanotechnológií, najmä fenomén dejúci sa v tzv. "kvantových bodkách". Kvantové bodky sú zabudovanou tenkou vrstvou (filmom) s hrúbkou niekoľko desiatok nanometrov, rozdelených do buniek ( "bodiek") podobných rozmerov. Stoji za zmienku, že vlnová dĺžka viditeľného svetla je v rozmedzí od 400 do 700 nm a 1 nanometer je jednou milióntinou (1/1000000) milimetra.
Vrstva QuantumFilm nanesená na obrazový snímač CMOS
Princípom fungovania obrazových snímačov je zachytiť fotóny zvyšujúce energiu elektrónov. QuantumFilm robí proces efektívnejším. Veľkosť a hrúbka "kvantových bodiek" sú tak malé, že obmedzujú voľný pohyb atómov. Použitie analógie streľby - fotóny vystreľujú na pevný cieľ namiesto neustálej vibrácie chaotickým spôsobom.
Použitie technológie "kvantovej bodky" ako ďalšej vrstvy - QuantumFilm - vytvorený na snímači CMOS, znižuje stratu fotónov, ktorá činí 5-10% (namiesto obvyklých 75% v bežných CMOS snímačoch). Okrem toho senzor zachytí takmer 4x viac svetla, t.j. 90-95% z celkového množstva. To umožňuje vytvárať snímky i za veľmi obtiažnych svetelných podmienok. Táto vysoká účinnosť sa priamo odráža vo zvýšenom rozlíšení a citlivosti snímača, a to napriek svojim malým rozmerom.
Zobrazenie snímača QuantumFilm
(zdroj: http://www.invisageinc.com )
QuantumFilm môže byť ideálnym riešením pre širokú škálu zobrazovacích zariadení. Navyše QuantumFilm bol navrhnutý na základe už vyrobených CMOS snímačov, z toho dôvodu zavádzanie nových technológií bude vyžadovať len nepatrné úpravy výrobnej linky. V blízkej budúcnosti môžeme byť svedkami skutočnej revolúcie kamier v mobilných telefónov (koncom roka 2010) a potom v CCTV rovnako ako na Webe, v automobilovom priemysle a fotoaparátoch.

Kvantové bodky môžu byť skutočným prelomom v medicíne. Môžu slúžiť ako markery v diagnostike, taktiež môžu priviesť mikroskopické časti liekov do chorých buniek - obzvlášť sľubné výsledky je možné očakávať v onkológii.

Snímače QuantumFilm majú šancu dominovať trhu
Technológia kvantovej bodky je jednou z najsľubnejších. Prostredníctvom jeho použitia je možné vybudovať nielen nové senzory ako napr. QuantumFilm, ale aj svetelné zdroje s oveľa väčšou účinnosťou, vrátane laserov.
Vtáky v lese antén Zvýšenie urbanizácie znižuje prirodzené prostredie zvierat. Mnoho zvierat sa musí prispôsobiť novému prostrediu. Vtáky sa adaptujú relatívne ľahko, s využitím ľuďmi vybudovaných štruktúr ako miestom na odpočinok a dokonca aj na výstavbu hniezda.
Pozývame vás na účasť v súťaži "Pútavo o anténach". Prihlášky na tento ročník súťaže - už 9. v poradí - je možné zasielať od 1. júna, ale už teraz sa začali prípravy.
Vtáčie hniezda na anténach
DVB-T anténa ideálna pre inštaláciu na fasády. Anténa A6040 Signál HDA-5000 je určená pre prácu vonku. Vzhľadom k špeciálnej konštrukcii a s použitím vysoko kvalitného a nízko šumového zosilňovača poskytuje veľmi dobré výsledky pri prijímaní digitálneho terestriálneho televízneho vysielania (DVB-T). Anténa môže prijímať signály vo vertikálnej alebo horizontálnej polarizácii. Má integrovaný GSM/3G filter. Táto anténa je dodávaná so príslušenstvom, ktoré ju umožňuje upevniť na tyč alebo fasádu budovy.
Anténa môže byť napájaná priamo z DVB-T prijímača (zvyčajne Set-Top-Box), alebo (ak prijímač nemá 5 V pri svojom RF vstupe) z priloženého AC/DC adaptéru (výstup 9 V) a DC injektora.
Outdoor Digital TV Antenna Signal HDA-5000
Outdoor Digital TV Antenna Signal HDA-5000
Externá DVB-T Signal anténa so zosilňovačom HDA-5000 A6040
Charakteristické znaky - vysoko kvalitné materiály, štýlový vzhľad, držiak na stenu s možnosťou náklonu
Napájacia schéma s dodávaným AC/DC adaptérom a DC injektorom. Keď DVB-T prijímač (STB) dodáva 5 V na jeho RF vstupe, RF kábel by mal byť pripojený priamo k vstupu (AC/DC adaptér a DC injektor nie sú potrebné).

Vlhku odolný kábel - TRISET-11 PE Total Cu. Vnútorný vodič, fólia a opletenie koaxiálneho kábla TRISET-11 PE Total E1029 sú vyrobené z medi, ktorá umožňuje použiť koaxiálny kábel vo vlhkom prostredí - nehrozí riziko korózie kvôli prítomnosti vody (typické pre hliník). Kábel je chránený PE (polyetylénovým) plášťom. Používa sa pre relatívne dlhé káblové vedenia (SMATV/MATV/káblové systémy) a pre prepojenie podsietí, najmä keď kábel musí byť vsadený do zeme. Samozrejme, že kábel musí byť chránený pred mechanickým poškodením.
TRISET-11 Total Cu, podobne ako celá TRISET rada, sa vyznačuje dokonalým tienením (lepšie ako 100 dB) a vysokým spätným útlmom (20 dB v priemere).
Pre dokončenie inštalácie profesionálnym spôsobom sú potrebné správne konektory. Pre TRISET-11 PE Total Cu odporúčame kompresné F konektory od firmy PCT - DRS-11QP (E80360) a univerzálne kompresné kliešte (BNC, F, IEC, RCA) - PCT-AIO-CT (E80075).
Coaxial cable (75 ohm): TRISET-11 PE Cu 1.65/7.2/10 [100m]
75 ohmový koaxiálny kábel TRISET-11 PE Total Cu 1.65/7.2/10 E1029
Veľkosť objektu na monitore. Podľa normy EN 50132-7 veľkosť prezentovaného objektu, napr. ľudskej postavy, by mala byť striktne spojená s cieľom operátora - identifikácia, rozpoznanie, detekcia alebo všeobecné pozorovanie. Pre systémy CCTV s rozlíšením vyšším ako 400 TVL by zobrazovanie ľudskej postavy na monitore nemalo byť menšie než:
  • identifikácia - 120% výšky obrazovky;
  • rozpoznanie - 50% výšky obrazovky;
  • detekcia narušenia - 10% výšku obrazovky;
  • kontrola davu - 5% výšky obrazovky.
Výška ľudskej postavy na monitore v závislosti od danej funkcie monitorovacieho systému

Nová generácia infračervených žiaričov - 1. časť Infračervené žiariče sú nevyhnutným doplnkom používaným v systémoch CCTV. Umožňujú osvetliť monitorovanú oblasť v tme s použitím infračerveného svetla, ktoré pre ľudské oko nie je viditeľné (môže to závisieť na vlnovej dĺžke), ale je dokonale zachytené kamerami CCTV.
Výhodou série Redbeam je použitie osobitne navrhnutej LED matice (na rozdiel od konvenčnej sady diód), ktorá spolu s optickým objektívom zabezpečuje požadovaný prevádzkový uhol a dĺžku.
Spolu s day/night kamerami vytvárajú skvelú súpravu pre nočné sledovanie. Ich senzory pološera v kombinácii s vysoko výkonnými IR LED diódami poskytujú veľmi dobré výsledky s relatívne nízkou spotrebou energie.
Redbeam - reliable light in all conditions<br />New generation of CCTV illuminators
Redbeam - reliable light in all conditions<br />New generation of CCTV illuminators
Matrica LED použitá v IR reflektoroch Redbeam
Pohľad na plošný spoj šošoviek v IR reflektore IR80
M1641
Typická IR LED dióda poskytuje výkon medzi 5 mW a 15 mW, takže aj v prípade krátkej prevádzkovej vzdialenosti IR žiarič musí využívať aspoň niekoľko takýchto diód. LED matice poskytujú výkon medzi 1000 až 2500 mW. To znamená oveľa väčší rozsah napriek malej veľkosti zariadenia.
Ak chcete IR žiarič s rovnakým výkonom, jeden by musel použiť veľké množstvo typických IR LED diód a jeho veľkosť by bola oveľa väčšia. Napríklad 1500 mW žiarič by sa mal skladať zo 100 LED diód s 15 mW výkonom. Samozrejme, že toto riešenie je realizovateľné, ale žiarič by bol oveľa väčší než podobné zariadenia Redbeam.
Matica malých rozmerov uľahčuje vytvarovať lúč s objektívmi. V prípade tradičných IR LED žiaričov, uhol lúča závisí na usporiadaní LED diód, čo nie je flexibilné riešenie. Použitím LED matice môže byť prakticky dosiahnutý akýkoľvek uhol. Príkladom sú kupolovité modely M1642 a M1643 s lúčmi 180o (vo zvislej rovine).

IR illuminator: Redbeam IRD60 (180 degrees)
Vnútorný IR žiarič: Redbeam IRD60 (180 stupňov) - M1642
Ďalšou výhodou reflektora Redbeam je samotná životnosť použitých materiálov. Životnosť štandardnej diódy je ohraničená na približne 6000 hodín. Na porovnanie, matrica je schopná slúžiť niečo cez 50000 hodín. To znamená, že v prípade 12 hodinového denného pracovného cyklu (12/24 cyklus), je životnosť vyjadrená viac než 10 rokmi!
Monitoring základných škôl. Jedna zo základných škôl v južnom Poľsku sa rozhodla pre inštaláciu video monitorovacieho systému. Dôvodom boli početné prejavy vandalizmu a výtržníctva - ničenie školského majetku, okrádanie študentov, krádeže v šatniach. Učitelia a ďalší pracovníci neboli vždy schopní osobne dohliadnuť na viac ako 500 študentov v škole.
Pretože škola mala obmedzené finančné prostriedky, inštalačná firma mala vybrať vybavenie, ktoré by bolo lacné a spoľahlivé. Nebolo žiadna šanca zamestnať ochranku - úloha prevádzkovateľa na recepcii musela byť vykonávaná školníkom.
Systém bol založený na rekordéroch Ultimax DVR (Ultimax-104 M71040) a Ultimax-Hikvision DVR - DS-7316HI-S M74160. Tieto dva M71040 DVR spolupracujú s farebnými CCTV kamerami V-CAM 515 + IR na dokazovanie vandalizmu, rozmiestnenými okolo školy. V škole sú farebné kamery Cam-665 Roto M11252 v stropovej skrini s IR žiaričmi (menej riskantné miesta) a farebné kamery SN-VP3050 + IR M11254 na dokazovanie vandalizmu (vo viac ohrozených lokalitách). Všetky vnútorné kamery sú napojené na jeden 16-kanálový DVR DS-7316HI-S M74160. Celkovo systém používa 24 kamier.

Vandal Proof CCTV Camera: V-CAM 515 + IR<br />(with bracket) Network DVR: HIKVISION DS-7316HI-S H.264 (16-ch.)Network DVR: ULTIMAX-104 (H.264, 4 channels)Vandal Proof CCTV Camera: V-CAM 515 + IR<br />(with bracket) Outdoor Color CCTV Camera Cam-665 Roto + IRVandal Proof CCTV Camera: SN-VP3050<br />(color, with IR illuminator) Network DVR: ULTIMAX-104 (H.264, 4 channels)Vandal Proof CCTV Camera: V-CAM 515 + IR<br />(with bracket) Vandal Proof CCTV Camera: V-CAM 515 + IR<br />(with bracket) Vandal Proof CCTV Camera: V-CAM 515 + IR<br />(with bracket)
Bloková schéma systému
DVR rekordéri boli pripojené k počítačovej sieti školy. Obrázky sú zobrazované na recepcii a na ďalších softwarovo zadefinovaných počítačoch pomocou softvérového klienta pre voľnú sieť iVMS4000. Prístup k snímkom je chránený menom a heslom. Prevádzka systému je veľmi jednoduchá a intuitívna - po krátkom školení učiteľov a administratívnych pracovníkov školy môžu jednoducho pristupovať k video pokrytiu. Nízke náklady systému a jeho vysoká úroveň ochrany sú dôvodom, prečo mnoho ďalších škôl a inštitúcií sa zaujímajú o podobné riešenie.
WLAN v rodinných domoch - 1.časť Užívateľ, ktorý má v rodinnom dome pripojenie k internetu, by zvyčajne chcel mať možnosť použitia internetu v rôznych častiach domu, alebo dokonca v jeho blízkom okolí, ako je garáž či záhrada. Dokonalým riešením na dosiahnutie tohto cieľa je použitie bezdrôtovej siete (WLAN) pracujúcej v štandarde 802.11b/g alebo v novšom "n" štandarde. V závislosti na spôsobe poskytovania internetu do domu tam môžu byť použité rôzne varianty inštalácie. Budú postupne opísané v TPD.
Varianta I - Internet je poskytovaný operátorom káblovej televízie alebo lokálnym operátorom (ISP), prostredníctvom Ethernet kábla alebo káblového modemu s Ethernet výstupom.
V takýchto prípadoch sú potrebné, napr.:
  • Router Access Point TP-Link TL-WR340G N2952,
  • Bezdrôtová USB karta TP-Link TL-WN422G N2921,
  • Sieťová PCI karta TP-Link TF-3239DL 10/100Mbps N2999.
High Power Wireless USB Adapter: TP-LINK TL-WN422G<br />(2.4GHz, 54Mbps, external antenna connector - SMA R/P) PCI Network Interface Card: TP-Link TF-3239DL 10/100MbpsWireless xDSL Router: TP-Link TL-WR340G<br />(built-in 4-port switch and AP) High Power Wireless USB Adapter: TP-LINK TL-WN422G<br />(2.4GHz, 54Mbps, external antenna connector - SMA R/P)
Internet poskytovaný cez Ethernet
Počítače v takomto prípade môžme zapojiť pomocou sieťového kábla alebo bezdrôtovo, vďaka bezdrôtovým sieťovým kartám.
V predošlých vydaniach sme písali o:

Quick DC 2.1/5.5 adaptér pre napájanie kamier a profesionálny kompresný BNC konektor. S-55 Quick adaptér (E3511) a BNC konektor E8282 sú nevyhnutné príslušenstvo pre profesionálnu inštaláciu kamerových systémov. Quick adaptér zabezpečuje jednoduché a stabilné pripojenie napájacieho kábla ku akejkoľvek CCTV kamere. Ak chcete namontovať konektor, inštalatér by mal orezať drôty, vtlačiť ich do terminálov a utiahnuť dve skrutky pomocou plochého, príp. krížového skrutkovača...
BNC connector Platinum and S-55 quick adapter on CAMSET CCTV cable - Installing
Optické prevodníky série ULTIMODE. V ponuke DIPOLu sa objavili optické video prevodníky série ULTIMODE 20x (x znamená počet video vstupov) s možnosťou prenosu obrazu, zvuku a alarmových signálov.
Nižšie je zobrazený príklad využitia zariadení ULTIMODE V-204DAO L2423, ktoré konvertujú 4 obrazové kanály, 1 dátový kanál, 1 zvukový kanál a alarmový signál na optický signál distribuovaný prostredníctvom 1 optického vlákna na vzdialenosť do 20 km.

Efektívny bezdrôtový prenos v pásme 5 GHz s použitím ULTIAIR zariadení. Implementácia základňovej stanice s možnosťou pripojenia väčšieho počtu užívateľov vyžaduje investora k použitiu profesionálneho vybavenia. Vybavenie musí byť vysoko výkonné, umožňujúce bezproblémový prenos veľkého množstva paketov a neprerušovaného vysielania. Ideálnym riešením je aplikácia rady ULTIAIR. Zariadenia tejto rady sú navrhnuté pre výkonnú, dlhodobú, vonkajšiu prevádzku a dovoľujú vytvoriť profesionálne bezdrôtové IP CCTV a ISP siete.

Index archívnych vydaní
DIPOL at INTERTELECOM in Lodz, Poland, April 13-15, 2010
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI