MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný Prehľad DIPOLu - TV-SAT, CCTV, WLAN
Č. 12/2010 (24. marec 2010)
CCTV market - Teraz a v budúcnosti. V minulom roku veľa výrobcov a investorov muselo čeliť krízam, teda snažiť sa o efektívnosť. Avšak to neznamenalo stagnáciu v oblasti bezpečnostných systémov, a to najmä v oblasti CCTV. Naopak - situácia donútila priemysel stanoviť nižšie ceny pri zachovaní kvality a zrýchlení vývoja.
Moderné monitorovacie centrum
Ročný obrat priemyslu CCTV sa odhaduje na 13 miliárd dolárov (zdroj: www.officialwire.com). Najnovšie prognózy predaja na nadchádzajúce roky predpovedajú ročný nárast o 20%. Hlavné trhy sú stále v Európe a Severnej Amerike. Spoločnostiam, ktoré chcú mať významný podiel na zisku, by mali už dnes vyprojektovať nadchádzajúce zmeny v spôsobe navrhovania video bezpečnostných systémov.
Prvým faktorom je pokles cien sieťových (IP) kamier a ďalšie prvky siete CCTV na základe internetového protokolu. Trend z predchádzajúcich rokov bude pokračovať v nadchádzajúcej budúcnosti. Hlavným dôvodom pre použitie sieťových kamier je oveľa vyššie rozlíšenie v porovnaní s analógovými zariadeniami. 5-megapixelové rozlíšenie sa stáva štandardom. Existujú prvé prototypy IP CCTV kamier s rozlíšením 16 Mpx, alebo dokonca 21 Mpx.
Avšak analógové systémy stále predstavujú približne 80% podiel na trhu. V budúcom roku sa očakáva nárast podielu IP-riešení na 25%, v roku 2012 by obe technológie mali mať rovnaký podiel na trhu.
Okrem vylepšenia existujúcich riešení, je tu priestor pre inovácie. Dizajnéri rozvíjajú nezávislý operačný systém, ktorý poskytuje inteligentnú IP video-monitorovaciu platformu s ready-to-use algoritmami schopnými identifikovať riziká na základe obrazovej analýzy, vrátane správania sa ľudí a pohybu v priestore.
Hlavný trend je minimalizovať úlohu operátorov. Video monitorovacie strediská sú vybavené čoraz sofistikovanejšími a efektívnejšími systémami analýzy obrazu, ktoré môžu prevziať mnohé činnosti predtým vykonávané zamestnancami.
Takto rastúci význam inteligentných Video softvérov (IVS) umožňuje:
 • Pokročilú detekciu pohybu - odolnosť proti zásahom, ako sú meniace sa svetlo alebo počasie, tiene, atď.,
 • Detekciu zvyšujúcich objektov,
 • Sledovanie pohybu - sledovanie pohybujúcich sa objektov,
 • Detekciu tváre - rozpoznávanie ľudí,
 • Identifikáciu vozidiel - identifikácia ŠPZ, ,
 • Detekciu perzistencie objektov - analýza osôb/objektov, ktoré zostávajú v zornom poli na dlhú dobu,
 • Detekciu ohňa,
 • Sčítavanie ľudí,
 • Analýzu premávky,
 • Analýzu udalostí - výtržnosti atď.,
 • Kontrolu plynulosti pohybu - zástupov ľudí (na štadiónoch a pod.),
 • Prieskum pozornosti - meranie času, ktorý ľudia strávia pozorovaním objektu (na výstavách, vo výkladoch, atď.).
Inteligentná detekcia ľudí (zdroj: NICTA)
Rozpoznávanie výrazov tváre
Aby sme to zhrnuli, video monitorovacie systémy budú čoraz viac založené na IP sieťach a inteligentnom softvére. Ich rozvoj je spojený s rastúcim výpočtovým výkonom nových procesorov a rastúcou kapacitou moderných dátových nosičov, ako aj so zavedením efektívnejších kompresných syst0mov a masívneho využitia optických technológií.
Svet fantázie v ére globalizácie. Masovo vyrábané produkty dominujú trhu a odsúvajú na okraj regionálne výrobky. Podobná architektúra, rovnaké autá, televízory, oblečenie - stáva sa čím ďalej tým ťažšie rozlíšiť New Yorku od Šanghaja.
Avšak stále existujú miesta jedinečného charakteru. Chudoba a nízka kúpi schopnosť obyvateľstva ich núti konštruovať rôzne články samostatne, vrátane televíznych antén. Niektoré "exotické" a zaujímavé riešenia sú uvedené vo fotografiách.
Kde je krajina anténovej fantázie? - Vašu odpoveď si môžete skontrolovať na konci tejto témy.
Kde je krajina anténovej fantázie? - Vašu odpoveď si môžete skontrolovať na konci tejto témy.
SMATV systém pre výstavby bytových domov so 60-1000 výstupmi. Systém poskytuje každému výstupu všetky dostupné pozemné vysielania a satelitné programy z dvoch družíc (napr. Astra 19.2E and HotBird 13E).
Antény (vrátane vysoko prijímacej UHF antény A2670) a rozbočovač (triplexer) sú upevnené na streche. Sada zosilňovačov a ostatné zariadenia sú umiestnené vo vnútri budovy. Zosilňovače umožňujú vyrovnať vstupnú úroveň pozemných signálov, čo je veľmi dôležité v prípade tak veľkej distribučnej siete.
Distribučná sieť sa skladá z TERRA multiprepínačov MSV sérií a satelitných odbočovačov s rôznymi úrovňami útlmu rozbočovača. Najväčšia výhoda takéhoto systému je flexibilita. Vďaka patrí širokému spektru TERRA multiprepínačov, návrhár má prakticky neobmedzené možnosti vytvorenia siete a výberu správneho vybavenia. Systém je rozšíriteľný a umožňuje implementovať nové funkcie v budúcnosti.
Diagram zobrazený nižšie umožňuje distribuovať satelitné a pozemné signály do 224 účastníckych výstupov. Jednotlivé MSV-932 R70732 multiprepínače môžu byť nahradené modelmi s menším počtom výstupov. Sú dostupné MSV multiprepínače so 4, 8, 12, 16, 24 alebo 32 výstupmi. Každý zo žiletiek "risers" možno rozdeliť do dvoch podsietí. Pri navrhovaní multiprepínacích systémov sa oplatí mať na pamäti double-tuner PVRs - každý z nich si vyžaduje dva nezávislé zdroje signálu.

Veľmi dôležitou otázkou je výber vhodného kábla. Na jednej strane - kábel by mal byť ľahko umiestniteľný na dlhých podložiach, na strane druhej - má poskytovať najlepšie fyzické parametre, ako je útlm, impedančné prispôsobenie a účinnosť tienenia. Posledný parameter je rozhodujúci pre inštalácie multiprepínačov vzhľadom na to, že podložie 5 alebo 9 skupín káblov beží paralelne a zásobuje rôznymi signálmi (kombinácia polarizácií / pásmo). Aby ste sa vyhli problémom s rušením, ktoré sa prejavuje nedostatočným signálom z určitých transpondérov, káble musia zabezpečiť aspoň 85 dB detekčnej účinnosti. Ak zoberieme do úvahy káble používané v zariadeniach účastníka, TRISET-113 E1015 s 92% výstužným pokrytím má najvyššiu detekčnú účinnosť, zhruba 100 dB (trieda A+/A++).
Tap multiswitch system in apartment building<br />(for two satellites)

Tap multiswitch system in apartment building<br />(for two satellites)
Inštalačný diagram
Screenshot z obslužného programu SatNet
Systém je založený na TERRA multiprepínačoch MSV sérií a satelitných rozbočovačoch.
poskytuje to každému výstupu všetky dostupné pozemné vysielania a satelitné programy z dvoch družíc (napr. Astra 19.2E a HotBird 13E).
Výhody SMATV systémov založených na multiprepínačoch TERRA série MSV:
 • vysoká rozšíriteľnosť a flexibilita zariadenia
 • neobmedzené dizajnové možnosti
 • možnosť napájania celej distribučnej siete z jedného zosilňovača alebo multiprepínača (jeden zosilňovač série SA môže poháňať až 8-10 multipřepínačov)
 • Dvojradové usporiadanie výstupov redukujúce rozmery zariadenia
 • štandardné usporiadanie výstupov umožňujúce pripojiť viacero zariadení pomocou rýchlych F konektorov
 • parametre dané výrobcom - firma TERRA - sú garantované hodnoty (napr. izolácie medzi vstupmi), ktoré zaisťujú opakovateľnosť zariadenia; skutočné parametre sú ešte lepšie
SatNet Program umožňuje navrhnúť praktickú implementáciu systému.

Ak chcete zvoliť správne komponenty, údaje pre návrh musia obsahovať:
 • topológie siete,
 • úrovne satelitných signálov,
 • úrovne pozemných signálov,
 • útlm kábla / káblov.
Každý prvok zariadenia má svoje kontrolné body (spojenie so zvyškom siete, vrátane kábla). Kliknutím na ne užívateľ programu môže vidieť podrobné charakteristiky (úroveň signálu pre rôzne frekvencie). Ak signál spĺňa prijaté kritériá, sú sfarbené na zeleno, ak sú niektoré limity príliš nízke - vo farbe modrej, ak príliš vysoké - v červenej farbe. V dolnom diagrame, všetky body sú v zelenom - projekt je v súlade s predpokladmi.

Konštrukciu s programom SatNet môžme uložiť do súboru. Uložený súbor možno stiahnuť tu. Takže ktokoľvek si môže nainštalovať SatNet program a načítať tento súbor na testovanie obslužného programu - a zmeniť pôvodný príklad (napr. jeho rozšírením).
Bit Error Ratio (BER) - merania. Kvalita obrazu v digitálnej televízie je výlučne závislá na kvalite signálu, na rozdiel od analógovej televízie, kde - s poklesom úrovne signálu - hluk sa stáva viac badateľný. Obrazové informácie získané z digitálneho signálu sa nemenia, ak dekodér vie identifikovať chyby a vykonať nápravné postupy.
BER je parameter určujúci celkovú možnosť príjmu a kvalitu digitálne vysielaných programov.
BER hodnota sa rovná 1*10-9 znamená to, že iba jeden bit z miliardy môže byť chybný. Vzhľadom na FEC (Forward Error Correction), BER hodnota dostatočná pre riadny príjem je premenlivá. V praxi, možnosť príjmu (hranica) začína pre BER pod 1*10-3, vzhľadom k tomu hodnoty okolo 1*10-9 a nižšie zabezpečujú ideálny príjem.

BER je obvykle zobrazený vo vedeckom alebo exponenciálnom zápise, napr.:
 • 1E-3 (or 1*10-3) - čo znamená jeden chybný bit z tisíc prijatých bitov
 • 1E-9 (or 1*10-9) - čo znamená jeden chybný bit z miliardy prijatých bitov
Je dôležité si uvedomiť, ktorá BER hodnota sa meria:
 • aBER - po korekcii,
 • bBER - pred korekciou.
aBER - z anglického after Viterbi Bit-Error-Rate, taktiež VBER, Post-Viterbi BER alebo BER predkorekcia Reed'a-Salomona - je zvyčajne asi milión krát menší ako bBER, ktorý sa prakticky používa počas inštalácie anténnych systémov. bBER je Bit-Error-Rate predkorekcie Viterbi, tiež známej ako CBER (kanálový Bit-Error-Rate) alebo Pre-Viterbi BER.
Všeobecne uznávané štandardy hovoria, že prijaté digitálne signály by mali mať bBER nižšie než 1E-4 (menej ako 1/10000). Táto hranica sa nazýva QEF (kvázi bezchybná).
Meranie kvality signálu možno vykonať napríklad pomocou Rover Scout ST2+ R10830 (pre DVB-S, DVB-S2, DVB-T, DVB-H, DVB-C).
Korelácia medzi C/N, BER a kvalitou obrazu
C/N [dB]BERkvalita príjmu
5,010-3žiadny
8,010-4nedostatočný
10,510-5prijateľný
11,710-6dobrý
12,310-7veľmi dobrý
12,810-8vynikajúci
13,210-9ideálny
Bezdrôtový megapixelový monitoring v kancelárskych priestoroch. PIXORD začal produkovať novú sériu megapixelových kamier: P606 K1530, P606W K1531, P600E K1532 - umožňujúcich nasadiť vysoko kvalitné IP kamerové systémy za prijateľné ceny.
Kamery tejto série sa vyznačujú vysokým rozlíšením - 2,0 Mpx, čo znamená množstvo detailov v obraze. Vysoké rozlíšenie je spojené s veľkým množstvom dát. Avšak, kamery Pixord používajú kompresiu H.264, ktorá výrazne znižuje dopyt po šírke pásma a miesta na disku pre nahrávanie.
Ďalšou novinkou je možnosť generovať tri nezávislé video-dátové streamy s rôznym rozlíšením, kompresiou, alebo rýchlosťou.

Rozdiely v niektorých funkciách:
 • K1530 a K1531 kamery sú vybavené IR LEDkami umožňujúcimi sledovať miestnosti aj v úplnej tme,
 • K1531 kamera je vybavená WiFi 802.11b/g umožňujúcim bezdrôtové spojenie so sieťou,
 • K1532 kamera je vybavená výmenným objektívom s CS upevnením a mechanickým IR filtrom umiestneným v prídavnom kryte, kamera je vhodná na vonkajšie použitie.
Významnou prednosťou kamier PiXORD je ich nový softvér. ktorý zabezpečuje spoločnosť GVD. Tento softvér umožňuje plné riadenie systému CCTV IP s až 16 kanálmi, t.j. živé sledovanie, záznam dát, video kontrola.
Megapixel network camera: PIXORD P606 (2.0 Mpx, H.264, IR)
Wireless megapixel network camera: PIXORD P606W<br /> (2.0 Mpx, H.264, IR)
Megapixel network camera: PIXORD P600E (2.0 Mpx, H.264, PoE)
PIXORD P606
2.0 Mpx H.264
K1530
Bezdrôtová kamera PIXORD P606W
2.0 Mpx H.264
K1531
PIXORD P600E
2.0 Mpix, H.264 PoE, SD slot
K1532
Megapixel network camera: PIXORD P606 (2.0 Mpx, H.264, IR)Megapixel network camera: PIXORD P606 (2.0 Mpx, H.264, IR)Wireless megapixel network camera: PIXORD P606W<br /> (2.0 Mpx, H.264, IR) Wireless megapixel network camera: PIXORD P606W<br /> (2.0 Mpx, H.264, IR) Wireless megapixel network camera: PIXORD P606W<br /> (2.0 Mpx, H.264, IR) Megapixel network camera: PIXORD P600E (2.0 Mpx, H.264, PoE)Megapixel network camera: PIXORD P600E (2.0 Mpx, H.264, PoE)
Koncept IP CCTV systému v kancelárii, založený na PIXORD megapixelových kamerách
iVMS4000 - moderný sieťový klient pre veľké IP CCTV systémy v prípade rozptýlených lokalít (benzínové čerpacie stanice, obchodné reťazce atď), dôležitým rysom video-monitorovacieho systému je ľahká konfigurácia kanálov vo vzdialenom monitorovacom centre. Tento iVMS4000 softvér poskytuje maximálnu flexibilitu. Je to sieťový klient určený pre spoluprácu s Hikvision - ULTIMAX DVRs zo série 7300 - M74040, M74080, M74160, 8100HD-I série - M76080, M76160, a 8100HF-I série - M78080, M78160.
Live monitorovacie okno
Okno prehrávania
Hlavné črty aplikácie:
 • možnosť súbežného sledovania až 64 kanálov (na jednom monitore),
 • plná konfigurácia pripojených DVR-iek,
 • ďalšie možnosti nedostupné z hlavného menu, napríklad pridávanie textov do obrázkov, nastavenie variabilného dátového toku (bitrate), individuálne nastavenie účtu,
 • jednoduché vyhľadávanie nahrávok podľa časovej osi, súbežné prehrávanie až 4 kanálov (každý kanál môže pochádzať z iného DVR),
 • možnosť archivovania súborov (nahrávok) a ich prezeranie na diaľku alebo na mieste,
 • plná konfigurácia internetového pripojenia,
 • výber primárneho alebo sekundárneho prúdu.
iVMS4000 Softvér môže poskytnúť vzdialený prístup až k 50 DVR. Program umožňuje vytvárať používateľské účty s rôznymi prístupovými právami, od úplného riadenia (správca) až po limitované sady funkcií and miest pre "hosťovské" účty. Tento softvér je kompatibilný s Windows Vista a Windows 7, a tiež podporuje staršie Ultimax modely: M71040, M72040, od série 300, 500 a 700, takisto aj Ulticam IP kamery: K1140, K1440, K1441.
Problémy s pripojením 3G? Rozvoj mobilných sietí pomocou WCDMA (3G) technológie, poskytovanie dátových prenosov až 7,2 Mb robí túto službu zaujímavou voľbou pre veľa zákazníkov. Avšak, existuje veľa miest, ktoré neumožňujú využívať túto službu kvôli príliš nízkemu signálu. Pre vyriešenie týchto problémov DIPOL ponúka 3G opakovače signálu 3G-500 A67100, umožňuje rozšírenie 3G signálov a ich distribúciu vo vnútri budov. Dokonale riešia najčastejšie problémy s pripojením v miestach, kde je dostatočný 3G signál vonku, ale nedostatočný pre rýchly prenos dát vo vnútri budov.
GSM/DCS/UMTS Antenna: TRANS-DATA KYZ8.2/9.5
Aplikácia 3G repeatera v rodinnom dome
Hlavné vlastnosti:
 • Podpora 3G mobilných telefónov (1920-2170 MHz)
 • Vnútorná oblasť pokrytia 500 m2
 • získanie vhodného signálu pre pokrytie plochy
 • jednoduchá inštalácia (Plug and Play)
3G Repeater Signal 3G-500
3G Repeater Signal 3G-500
A67100
Anténne a telekomunikačné systémy na bytovú výstavbu a domy. Toto je oblasť v ktorej bude DIPOL skúmať zobrazovanie svojich produktov opäť na Intertelecom 2010 trade fair.
Štandardné vybavenie každého moderného domu vrátane antén a telekomunikačných zariadení: anténny systém pre rozhlas a televíziu, telefónne a počítačové siete, systém vstupných dverí / telefón u hlavných dverí, CCTV monitoring, zabezpečovací systém. DIPOL má skúsenosti založené na aktívnej účasti na trhu už mnoho rokov, rozvíjajúci vlastné kabelážne systémy (ULTIMAX), poskytujúci vysoko-kvalitné vybavenie, školenia projektantov a inštalatérov.


Anténne a telekomunikačné systémy na bytovú výstavbu a domovy - DIPOL v Intertelecom 2010 v Lodzi, Poľsko.
DIPOL at INTERTELECOM in Lodz, Poland, April 13-15, 2010
DIPOL at INTERTELECOM in Lodz, Poland, April 13-15, 2010
DIPOL at INTERTELECOM in Lodz, Poland, April 13-15, 2010
Spolu s dizajnérskymi kanceláriami sme vyvinuli koncepcie a s montážnymi firmami sme pre vás pripravili kompletné vybavenie platforiem, ktoré boli dôkladne testované v mnohých bytových výstavbách
Niekoľko nových produktov, ktoré budú predstavené na veľtrhu:
Ukrajina. Ukrajina, s celkovou rozlohou 604 tisíc km2, je druhá najväčšia krajina v Európe (po Rusku). S takmer 46 miliónmi obyvateľov má veľmi sľubný trhový potenciál. V súčasnej dobe však vývoz surovín a slabo-spracovaných kovových výrobkov poskytuje asi 70% tržieb, čo znamená, že priemysel v krajine je stále nedostatočne rozvinutý.
Vedúci zahraniční investori na Ukrajine sú Spojené štáty, Cyprus, Veľká Británia, Holandsko a Rusko.
Dedičstvo neustáleho boja s Turkami (zámok v Chocim), krásne pravoslávne kostoly, arménske kostoly (katedrála vo Ľvove),.
Ukrajina láka návštevníkov pravou exotikou.

-Kto vybudoval túto pevnosť? - Spýtal sa v roku 1621 turecký sultán Osman II, ktorý sem prišiel dobyť Kamieniec.
- To je Alahova práca - jeho hodnostári odpovedali.
- Takže iba Alah je schopný to obsadiť - povedal Sultán. To ho odradilo a upustil od svojich úmyslov.

Dôvod prečo nedokázal obliehať pevnosť bola jedinečná poloha krajiny, ktorá silno favorizovala s obrancami - rieka vytvorila kaňon, ktorý dokonale ochránil obe, aj pevnosť a aj mesto - podrobnosti na grafe tu.
V predošlých vydaniach sme písali o:

Video monitorovanie POS. POS Video Text Inserter FG-4 M1720 a RS-232 po RS-485 konvertér SNIF-42 M1721 (sniffer) odkaz na mieste predaja terminálu (pokladňa) so CCTV kamerami, produkovať nepretržité prekrytie transakcií, prekrýva video výstup. To umožňuje uložiť kompletné informácie o predaji - to je zaznamenané na DVR súbežne s pozorovacím videom. Náhodné (alebo úmyselné) chyby sa dajú ľahko vytýčiť v archíve nahrávok.
Kombináciou video-monitorovania s dátami POS je možné zistiť, či daný výrobok pre zákazníka je v súlade s údajmi na pokladničnom bločku. To umožní preukázať správnosť akejkoľvek transakcie ...
Multimediálna domácnosť založená na budúcnosťou orientovaný 802.11n štandard. 802.11n štandard umožňuje prenos dát rýchlosťou až 300 Mb/s, ktorý perfektne spĺňa požiadavky pre prenos domácich multimédií. Bezdrôtový prenos hudby alebo videa na notebooku pripojeného bezdrôtovo môže zabrať oveľa menej času ako posielať rovnaké súbory s použitím káblového "Fast Ethernet" pripojenia ...

Inteligentné analógové kamery - detekcia pohybu a privátnych zón. Inteligentná, vysoko kvalitná analógová kamera SN-FXP3200MIR M10790 umožňuje vytvoriť až 4 zóny detekcie pohybu a 8 privátnych zón.
Privátne zóny sú však aplikovateľné v takých prípadoch, ako sú toalety, väzenské cely, kúpelne, bazény, šatne atď, zatiaľ čo zónové detekcie pohybu môžu uľahčiť napr. prevádzkovanie navštevovaných parkovísk.
SN-FXP3200MIR kamera používa najvyššiu kvalitu 1/3'' CCD Super HAD II od SONY, čo je vylepšená verzia SONY CCD Super HAD senzor...

Index archívnych vydaní
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI