MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV-SAT, CCTV, WLAN
Č. 11/2010 (17. marec, 2010)
Trojrozmerná televízia bez okuliarov. Idea prípravy obrazovky na schopnosť zobraziť 3D obraz, umožňujúca sledovanie špeciálnych okuliarov, spočíva na inštalácii špeciálnej vrstvy alebo cylindrických šošoviek. V obidvoch prípadoch je výsledkom efekt oddelenie obrazu jednotivo pre pravé a ľavé oko.
Aktuálne na trhu dominujú dve autostereoskopové techniky ("bezokuliarové"):
 • metóda bariéry paralaxy,
 • metóda sústavy šošoviek (lentikulárne šošovky).
Techniky "okuliarové" dominujú na 3D trhu,
ale budúcnosť je určená autostereoskopii
Metóda bariéry paralaxy spočíva na umiestnení špeciálne navrhnutej fólie (clony) pred obrazovku televízora (monitora), ktorá je vyhotovená z matného materiálu. Membrána so štrbinami umožňuje jednotlivo, pravému a ľavému oku, vidieť iné obrazové body.
Umiestnenie štrbín je v interakcii s možnými polohami oboch očí v závislosti od vzdialenosti od obrazovky televízora. Aby bolo v tejto technológii možné sledovať trojrozmerné efekty, je nevyhnutná príslušná úprava video materiálu. Obrazová snímka nazývaná stereogramom vzniká zložením dvoch obrazov - pre pravé a ľavé oko. Takto upravený obraz poskytne 3D efekt len priamo oproti televíznej obrazovke (v kolmici na plochu obrazovky), preto najnovšie technológie spracovania obrazu vytvárajú jednotlivé snímky (panoramagramy), ktoré sa skladajú so značne vyššieho počtu základných obrazových informácií. 4oho výsledkom je zvýšenie počtu snímok, ktoré divákovi poskytujú čistý, ostrý a trojrozmerný obraz.
Autostereoskopické technológie zobrazovania 3D obrazu.
Vypadá to tak, že budúcnosťou je metóda lentikulárnych čočiek,
Vzhľadom na realistickejšie podanie farieb a jasu obrazu.
Druhá technika, gradujúca na popularite, je metódou lentikulárnych šošoviek.
V tomto prípade je video materiál spracúvaný obdobným spôsobom ako v skôr popísanej metóde, rozdiel však spočíva v odlišnom prenose obrazovej informácie k očiam diváka. Každý LCD Full HD panel sa skladá z približne dvoch miliónov pikselov, ktoré je možné postupne rozdeliť na tzv. subpiksely vo farbách červených, modrých a zelených (RGB). Na takúto obrazovku sa umiestni matrica šošoviek, z ktorých každá pokrýva 8 subpikselov. Presnosť prekrytia je zarážajúca a dosahuje 1/100 mikrónu.
Trojrozmerný obraz je možné sledovať v takom počte miest, koľko panoramagramov bolo vytvorených. Ešte na veľtrhu CES v Las Vegas (január 2010) boli vystavované televízne prijímače umožňujúce sledovať obraz v ôsmych rôznych polohách s ohľadom na rozmiestnenie obrazovky a diváka. Najnovším prírastkom v tejto oblasti je firma Sunny Ocean Studio, ktorá sa na CeBITe v Hanoveri prezentovala 27-palcovým monitorom umožňujúcim sledovanie trojrozmerného obrazu z až 64 bodoch spred obrazovky. Problémom je adekvátna príprava obrazového materiálu, čo vyžaduje súčasné renderovanie 64 rôznych obrazových snímok.
CeBIT 2010 - panoráma veľtrhu. Dokonca aj kritici CeBITu sa zhodujú v tom, že žiadny iný veľtrh nepredstavuje tak precízne a presne trhové trendy v najnovších technológiách, ako je tomu práve na tomto Hanoverskom podujatí.
IT odvetvie si vedie relatívne dobre. Prichádzajú implementácie riešení založených na "cloud computing"- teda modelu zakladajúcim si na využívaní služieb, ktoré poskytujú externé spoločnosti. Znamená to elimináciu nutnosti zakúpenia licencií, inštalácie a spravovania softvéru. Prelomom, podobným do Google Adwords v oblasti reklamy, sa môže ukázať balíček služieb Amazon Web Services určený na zhromažďovanie a spracovanie údajov odprezentovaných na tohtoročnej výstave.
Sledovaním tohtoročných výstavných stánkov evokuje k reflexii o ďalšom roku stagnácie v telekomunikačnom sektore. Nové mobilné technológie, zvlášť 4G, boli aj naďalej odprezentované na úrovni výskumu a štúdií. Výrobcova ako aj poskytovatelia mobilných služieb sa koncentrujú na využitie dostupných technológií pre rozšírenie portfólia svojich služieb, takých ako všade prítomná navigácia, platby prostredníctvom mobilného telefónu, monitorovanie zdravia. Všeobecne dochádza k presunu funkčnosti mobilných telefónov do oblasti smartphonov.
V spotrebnej elektronike máme do činenia s mnohými riešeniami 3D televízie, aj napriek tomu je 3D vo fáze zrodu - predkomerčnej, v ktorej novinky objavujúce sa na trhu sú skôr skúšobnými nádejami výrobcov, ktorá z nimi ponúkaných technológii sa najviac zapáči širšiemu okruhu verejnosti. Táto rôznorodosť s využitím okuliarov ako aj rôzne autostereoskopické techniky neumožňujú v najbližšom čase prijatie univerzálneho štandardu.
Does the crisis end? - CeBIT 2010
Does the crisis end? - CeBIT 2010
Does the crisis end? - CeBIT 2010
Kríza sa končí? - reportáž z CeBITu 2010
Merania signálu v moderných televíznych inštaláciách - DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2. Merací prístroj Rover Scout ST2+ R10830 umožňuje merať analógový signál (pozemná, káblová, satelitná TV) ako aj digitálny signál (DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2). Poskytuje automatickú analýzu kvality signálu DVB-T2, DVB-C2, DVB-S2.
Merací prístroj ST2+ umožňuje merať úroveň signálu (pre analógové signály) a výkon kanálu (pre digitálny signál), taktiež:

- v prípade analógovej televízie:
 • úroveň subnosného videa
 • úroveň subnosného audia
 • pomer úrovne subnosného videa k úrovni subnosného audia
- v prípade pozemného digitálneho vysielania:
 • aBER a bBER
 • MER
 • noise margin (hraničný šum)
 • diagram konštelácie
- v prípade satelitného digitálneho vysielania:
 • aBER (QPSK) a bBER
 • PER (8PSK)
 • MER
 • EVM
 • diagram konštelácie
aBER - z anglického after Viterbi Bit-Error-Rate, taktiež VBER, Post-Viterbi BER alebo BER predkorekcia Reed'a-Salomona, definuje pomer počtu chybných bitov k celkovým prijatým bitom, ktoré sú vysielané počas určeného časového intervalu, po korekcii Viterbi, ale pred korekciou Reed'a-Salomona.
bBER - pred Viterbiho korekčná stopa chybných bitov. bBER je taktiež nazývaný ako CBER (ang. Channel Bit-Error-Rate) alebo Pre-Viterbi BER.
aBER je obvykle približne milión krát menší než bBER.
MER - (ang. Modulation Error Rate), teda pomer faktoru chybnej modulácie.
Noise margin - hodnota hraničného šumu definuje o koľko prekračuje meraný signál prahovú hodnotu určenú pre správny príjem.
PER - (ang. Packet Error Rate) definuje pomer nesprávne zaslaných paketov s ohľadom na celkový počet prijatých paketov. Paket je nesprávny hoc čo i len jeden z bitov je chybný. Očakávaná hodnota PERu je pravdepodobnosťou výskytu chybného bitu.
Konštelačný diagram - je grafickou charakteristikou digitálne modulovaného signálu, napr. Pomocou QAM alebo PSK modulácie. Predstavuje signál ako dvojrozmerný graf na komplexnej úrovni. Hodnoty tohto grafu je možné použiť na rozpoznanie typu rušenia a skreslenia v signáli.
EVM - faktor chyby veľkosti vektora (ang. Error Vector Magnitude), taktiež známy ako RCE (ang. Receive Constellation Error). EVM definuje veľkosť odchýlky konštelačných bodov od teoretických hodnôt.
Multiprepínače Signal - ekonomické a spoľahlivé. Rodina multiprepínačov SIGNAL je tvorená 8 zariadeniami s atraktívnou cenou, umožňujúce distribúciu satelitného signálu z jednej alebo dvoch satelitných pozícií (Astra 19,2 a Astra 23,5) až do 4, 8, 12 alebo maximálne 16 koncových zásuviek. Aktívny terestriálny okruh umožňuje bezproblémové zlúčenie satelitného signálu s TV signálom, rovnako aj digitálneho DVB-T signálu.
Úroveň výstupného signálu zodpovedá 101 dBdB
Dôležitým parametrom v inštaláciách založených na multiprepínačoch je oddelenie vstupov od výstupov zariadení. S ohľadom na tento parameter sa značka Signal vyrovnáva tým najlepším, ponukou skutočného oddelenia 30 dB. Eliminuje to akékoľvek problémy s presluchmi medzi kanálmi vysielanými na rôznych polarizáciách/pásmach, ku ktorým dochádza najčastejšie v prípade využívania zariadení nižšej triedy.
QUATRO LNB: Opticum/Orton LTP-04H Premium 0.1dBSecond LNB mount (for FAMAVAL dishes with rectangular arms)UHF TV antenna: DIPOL 19/21-69 DIGITALOffset Satellite Dish: 100cm, painted galvanized steel, A-E mount2-Way TV/FM Splitter R-2 Signal9/4 Multiswitch: Signal MP-0904 (active terrestrial TV)TV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)DVB-S Receiver: FERGUSON Ariva 200TV Modulator: Terra MT-29P (multi-standard, ch.1-69 &S9-S17)
Príklad inštalácie RTV/SAT w rodinnom dome
S využitím multiprepínača Signal R6944804
Táto schéma je možné úspešne využívať v rodinných domoch. Kombinovaný signál pozemnej televízie so satelitným signálom je distribuovaný do všetkých účastníckych zásuviek. V mnohých prípadoch nie je potrebné umiestniť satelitný tuner v každej miestnosti, kde sa nachádza televízny prijímač. Zároveň to však nezabraňuje v prístupe k satelitným programom - prostredníctvom modulátora R871729 a TV vstupu multiprepínača R6944804. Modulovaný satelitný signál je možné prijímať aj v miestnostiach bez satelitných tunerov.
Profesionálny monitor pre CCTV firmy Samsung. Profesionálny monitor CCTV SMT-1922P M3019 určený na dlhodobú prevádzku v digitálnych a analógových monitorovacích CCTV systémoch. Je v ňom použitá najnovšia matrica TFL-LCD zabezpečená nárazuvzdornou vrstvou z tvrdeného skla. Monitory tejto série je rovnako možné úspešne využívať v spolupráci s PéCéčkami všade tam, kde je vyžadovaná vysoká trvanlivosť a nárazuvzdorné prevedenie.
Zabudovaná funkcia DNIeTM (ang. Digital Natural Image engine) umožňuje úpravu obrazu prostredníctvom trojrozmernú redukciu šumu, zvýraznenie detailov, úpravu kontrastu a vyváženie bielej (gamma). Nový algoritmus spracovania obrazu poskytuje jasnejší, ostrejší obraz s vysokým podielom detailov. Technológia DNIeTM zabezpečuje úpravu kvality obrazu, nezávisle od úrovne signálu.
Professional CCTV Monitor: SAMSUNG SMT-1922P (19
Profesionálny monitor CCTV SMT-1922P M3019
Určený na bezporuchovú stálu prevádzku v digitálnych
a analógových CCTV monitorovacích systémoch
Funkcia DNIeTM (Digital Natural Image engine) umožňuje úpravu kvality obrazu prostredníctvom trojrozmernej
redukcie šumu, zvýraznenia detailov, úpravu kontrastu a zvýšenia úrovne bielej
CCTV in a new supermarket chain.A new chain of stores under the name of Wellworths opened in March 2009. The new stores were created on the basis of Woolworths supermarkets. Offering a similar range of goods, they have to cope with a big problem, which is theft.
Claire Robertson, the founder of Wellworths, chose an ACTi solution - megapixel IP CCTV system that would allow to limit losses caused by shoplifting. Taking into account other options, including European CCTV systems, the quality and price of the Taiwanese system decided upon the choice. The decisive factors included high quality of images from ACTi cameras and unbeatable prices comparing to similar equipment. The optimum cameras for that purpose were ACM-4201 K1514. Already during the first weekend they helped to prevent three theft attempts!
Megapixel IP Camera: ACTi ACM-4201
Megapixelová CCTV kamera
ACTi ACM-4201 K1514
Obraz z ACTi kamery
v priestoroch Wellworths
Megapixel IP Camera: ACTi ACM-4201
Schéma megapixelového IP CCTV monitoringu obchodných priestorov
Big money at stake - video surveillance of a 24-hour casino with ULTICAM cameras. The 5-star Atlantic Palace Hotel in Agadir, Morocco is a luxury leisure center overlooking the Atlantic Ocean. A part of the hotel complex is the casino, a meeting place of many celebrities. In order to increase safety and ensure smooth operation of the casino, the board of the hotel decided to install modern CCTV system in this part of the building.
Kasino v hoteli Atlantic Palace - Agadir, Moroko
The main criterion for selection of monitoring equipment was image quality. The security center should capture all possible threats: pickpocketing, theft of chips, substitution of cards and dices, card counting. The security staff is also responsible for assessment of visitors' behavior and appropriate responses.
The supplier of the modern equipment was HIKVISION company - manufacturer of high quality digital video recorders and CCTV cameras. Most of the cameras were megapixel IP cameras. Due to existing Ethernet infrastructure, the installation of the equipment did not require new wiring and took very little time. There were employed Hikvision IP cameras, also known in Europe as ULTICAM cameras: K1140, K1440, K1441.
ULTICAM IP camera K1140 provides images with 4CIF resolution. Its 1/3" SONY Super HAD CCD sensor ensures high detail. The camera utilizes H.264 compression, saving bandwidth of the network and disk space.
The most sensitive areas, such as game tables and cash desks, are monitored with 2.0 Mpx cameras. They enable the surveillance officer to enlarge the images without significant loss of quality. The example is ULTICAM DS-2CD852F K1440 camera with 1/3" CMOS sensor, with resolution of 1600 x 1200 (UXGA) and sensitivity of 2 lx, in a durable housing. The camera also allows for audio transmission. The less lit areas can be monitored with day/night IP cameras ULTICAM K1441. They can be powered using PoE, e.g. from M1890 power supply.
In addition to high performance, easy installation and operation, Hikvision equipment has a very important advantage in comparison with other solutions: is universal and can cooperate with many other systems that have already been installed. An example is the expansion of the existing security system in the Atlantic Palace Hotel, as well as in many other installations in the world. The users speak with one voice that the installed systems meet the requirements, and the installation companies rank the company among the top manufacturers on the international market.
Home LAN/WLAN system with wireless access to the Web, and IP CCTV monitoring. Modern home computer system can integrate:
 • wireless access points,
 • desktop PCs,
 • laptops,
 • NAS (Network-attached storage),
 • network printers,
 • IP CCTV cameras,
 • NVR (Network Video Recorder) - for recording video and sound streams from CCTV cameras,
 • televisions,
 • satellite receivers,
 • game consoles.
As shown below, the Internet access is provided wirelessly through the access point integrated with antenna. This allows to connect the AP with the interior network with twisted pair cable (UTP). Choice of the device depends on the frequency at which the signal is delivered from the local ISP (in the example - 5 GHz).
 • router - allows to connect many computer to the LAN, with the use of one external IP address,
 • AP - access point supporting "n" standard - allows wireless data transmission at speeds up to 300 Mb/s,
 • Gigabit switch - supports the wired part of the network, allows data transmission speeds up to 1000 Mb/s,
 • USB port allows to connect an external HDD available for all computers in the LAN,
 • built-in firewall improves security of the LAN.
Wireless Access Point: ULTIAIR 319KCOutdoor Megapixel IP Camera: ACTi ACM-1231Access Point TP-Link TL-WR1043N (w. router &GbE switch, 802.11n, 300Mbps)Outdoor Megapixel IP Camera: ACTi ACM-12318-port Gigabit Ethernet Switch: TP-Link TL-SG1008D8-port Gigabit Ethernet Switch: TP-Link TL-SG1008DNetwork Video Recorder: NUUO NV-2040IP VGA Camera: ACTi ACM-4001IP VGA Camera: ACTi ACM-4001Multifunction Peripheral (MFP) &Storage Server<br /> TP-LINK TL-PS310U
The network presented above consists of two main parts:
 • network linking computers and home multimedia devices,
 • IP CCTV network with IP cameras and NVR.
Each of these subnetworks uses own Gigabit switch. This solution ensures scalability of the network (successive expansion) and ensures increased reliability. Gigabit switches are the basis for implementing high-speed networks that transfer multimedia files and streaming media.
IP CCTV monitoring system consists of IP cameras and network video recorder (NVR). The IP cameras may have VGA or megapixel resolutions (1.3 - 5.0 Mpx).
Functions of the IP CCTV system:
 • NVR records the video streams from the IP cameras,
 • each computer of the home network allows to monitor live video streams the archive files from the NVR,
 • special configuration of the router allows to access CCTV data on the Internet.
Features of the multimedia PC network:
 • all connected devices can access the Internet,
 • all connected devices can access the NAS that stores and plays back multimedia files,
 • network printer/s can print files from any computer,
 • USB devices (scanner, loudspeakers, web camera etc.) can cooperate with the network via Multifunction Peripheral (MFP) &Storage Server (N3312).
The satellite receivers and televisions with Internet connectivity enable the users to:
 • watch movies on YouTube,
 • browse websites dedicated for SAT receivers,
 • listen to Internet radio,
 • upgrade the firmware.
We have written about:

IP video surveillance in Arcelor Mittal plant. Arcelor Mittal is the world's largest steel producer. Its plant located in Romania has been protected by a video monitoring system based on three four-channel ACTi ACD-2200 K2118 video servers, four SED-2140T K2114 video servers with broader range of operating temperature, and eight ACD-1431 K1118 MPEG-4 IP cameras (outdoor, with IR illuminator). Totally, the centralized monitoring system includes 26 channels...
Wireless transmission of data over long distances. To create long wireless links one should take into account the following factors:
- Suitable computing power. An important parameter of the device for data transmission is the amount of RAM. Devices for SOHO market have max. 16 MB of RAM. This amount does not allow to transmit large amounts of packets - it is not possible to create an efficient link. Professional devices have more than twice the memory, so the transmission can be performed at high speeds (up 25 Mbps in both directions)...

Safe cables. Safety regulations for public buildings that house many people (hospitals, schools, theaters) require that during a fire the cabling cannot pose an additional threat to the life or health of the people. The cables have to be halogen free (HF) - they cannot give off toxic gases. When burned, the cables also cannot feed the fire, emit thick or corrosive fumes...


Index of published issues
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI