MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV-SAT, CCTV, WLAN
Č. 02/2010 (14.01.2010)
HDMI 1.4 - nový štandard prenosu multimédií. Rozhranie HDMI umožňuje prenos nekomprimovaného video signálu s vysokým rozlíšením (HD - high-definition) spoločne s digitálnym zvukom prostredníctvom jedného kábla. Umožňuje medzi sebou prepájať prehrávače DVD, Blu-ray, herné konzoly, osobné počítače (notbuky), monitory a digitálne televízne prijímače. V moderných zariadeniach ide o nástupcu starších analógových (napr.: S-Video, SCART, VGA) a digitálnych (DVI) štandardov.
História HDMI začala v roku 1998, kedy sa datuje vznik skupiny Digital Display Working Group (DDWG), ktorá mala za úlohu vypracovať rozhranie slúžiace na digitálny prenos dát. V roku 1999 bol vytvorený DVI (Digital Visual Interface), riešenie založené na technológii Silicon Image. HDMI je rovnako dielom firmy Silicon Image, ktorá v roku 2000 založila HDMI Working Group, ako spoločnú iniciatívu spoločností: Hitachi, Matsushita Electric, Philips, Sony, Thomson a Toshiba.
Súčasne sú multimediálne zariadenia vybavené rozhraním HDMI štandardu 1.3a, b alebo c a umožňujú prenos progresívneho (P) obrazu s rozlíšením 2560 x 1600, ako aj dát rýchlosťou do 10 Gb/s.
Nový štandard 1.4 umožní prenos obrazu s rozlíšením 4096 x 2160, 24 Hz.
Dodatočne bude štandard HDMI 1.4 disponovať takými mechanizmami ako:
 • Kanál Ethernet (HEC-HDMI Ethernet Channel)
Ethernetový kanál poskytuje obojsmernú a rýchlu komunikáciu medzi sieťou Internet a HDMI zariadením. Pripojené zariadenie je schopné prijímať ako aj odosielať dáta s rýchlosťou až do 100 Mb/s. Vďaka tomuto riešeniu nie je potrebné prepájať HDMI zariadenia dodatočným káblom Ethernet, postačuje jedine pripojiť televízny prijímač k Internetu.
 • Spätný zvukový kanál (Audio Return Channel)
Štandard 1.4 HDMI poskytuje spätný audio kanál, vďaka ktorému je možné počet káblov vzchádzajúcich z televízneho prijímača znížiť. Ak je prijímač vybavený tunerom DVB-S, DVD; je signál zaslaný do externého zvukového zosilňovača cez kábel HDMI.
 • Podpora technológie 3D
Nový štandard podporuje spoločný formát 3D zariadení HDMI. Poskytne to možnosť sledovať 3D obraz z herných konzol, ako aj iných 3D aplikácií.
 • Rozšírená podpora farieb (Expanded Support For Color Spaces)
HDMI bude podporovať farebnú škálu špeciálne nevrhnutú pre digitálne fotoaparáty, čím umožní hodnovernejšiu reprodukciu farieb pri prehliadaní digitálnych fotografií. HDMI 1.4 bude podporovať sYCC601, Adobe
 • Mikro konektor HDMI typu D
Nový štandard HDMI ráta s menším konektorom o približne 50% od aktuálne využívaného, preto ho bude možné využívať aj na prenos obrazu z mobilného telefónu, ako aj iných mobilných zariadení.
Prijatie nového štandardu sa predpokladá na rok 2010.
Titanová guľa v televízii - kde sa nachádza? Budovy televíznych staníc sú časťou marketingového imidžu vysielateľa. Zámerom investorov je zvýšiť verejné povedomie a zvedavosť, ktorá úmerne zvyšuje sledovanosť.
Čím bohatší investor a väčšie perspektívy trhu, tým zaujímavejšie a okázalejšie sídlo, lídrom tejto klasifikácie je bezpochybne televízia CCTV (China Central Television).
Majiteľ budovy na snímke nižšie patrí medzi lídrov na trhu v jednej z najbohatších krajín Ázie, preto si mohol dovoliť zaujímavý prvok v architektúre budovy - titánovú guľu s priemerom 32 m, v ktorej sa nachádza reštaurácia a vyhliadková terasa. Dodatočnou atrakciou je umiestnenie samotnej budovy - vybudovaná na umelom ostrove.
Kde sa nachádza táto budova a kto je jej majiteľom? - Odpoveď na konci tohto vydania TPD.
titanová guľa v televízii - kde sa nachádza? Odpoveď na konci tohto vydania.
Spoločné televízne rozvody s dosahom prenosu až do 30 km - optické vlákno. Prenos televízneho signálu v hromadných inštaláciách založených na koaxiálnych kábloch je ohraničený okruhom cca 500m. Dôvodom je útlm koaxiálnej kabeláže.
V prípade potreby zvýšenia dosahu inštalácie je riešením distribúcia signálu cez optické vlákna.
Pre investorov plánujúcich vybudovanie rozľahlej inštalácie distribuovania satelitných/pozemných televíznych signálov odporúčame spoľahnúť sa na overené zariadenia značky TERRA.
Signál z hlavnej STA stanice MMH-3000 R81700 je prenášaný cez koaxiálny kábel do vstupu optického transmitera MOS-121B R81720B. Následne sa konvertuje na svetelné médium a je cez optické vlákno single-mode distribuovaný v okne 1310 nm. Signál je možné rozdeliť za pomocou optického rozbočovača na niekoľko vetiev.
Zariadenie konvertujúce svetelný signál na elektrické impulzy je optický prvok R81726. Výstupný signál z R81726 je možné ďalej vetviť na viacero podsietí. Výrobca uvádza, že každá z podsietí môže disponovať až 1000 klientskych zásuviek.
Rozšírenie inštalácie zloženej na optických prvkoch poskytuje možnosť získať modernú distribučnú chrbticovú sieť pri zachovaní ekonomického kritéria (optické káble sa cenou približujú medenej distribučnej kabeláži). V porovnaní s metalickou inštaláciou je optická inštalácia menej náročná na údržbu, je viac odolná voči rušeniu a umožňuje interaktivitu s modernými mestskými telekomunikačnými infraštruktúrami.
Base Unit UC-380 (for Modular Headend MMH-3000)Optical Transmitter TERRA MOS-211BOptical Node TERRA OD-002Optical Node TERRA OD-002Optical Node TERRA OD-0023-Way TV/FM Splitter R-3 Signal
Distribúcia signálov z hlavnej stanice STA prostredníctvom optických prvkov
Modulátory - výberové kritériá. Ako zvoliť správny modulátor vyhovujúci našim potrebám, aby prostriedky boli efektívne vynaložené?
Porovnajme tri modely rôznych cenových úrovní, s odlišnými parametrami a funkciami.
TV Modulator: Signal Digital Classic (ch.21-69, K - 6.5 MHz)
TV Modulator TERRA MT47
VSB TV Modulator: Terra MT-30A (D/K: ch. 1-69 &S1-S38)
Modulátor Signal Digital Classic
R95175
Modulátor Terra MT47
R871747
Terra MT-30A
R871731
modelSignal Digital ClassicTerra MT47Terra MT-30A
kódR95175R871747R871731
výstupné
kanály
21-696-12
S9-S17
21-69
1-12
S1-S38
21-69
maximálna
výstupná úroveň
75 dBuV85 dBuV92 dBuV
TV štandardPAL B/GPAL B/G/D/K/H
/I/L/M/N/Australia
PAL D/K
frekvenčný prenosový rozsah (loop range)47-862 MHz47 - 2150 MHz47 - 862 MHz
charakteristické vlastnostiSCART vstup/výstup (loop)regulácia výstupného signálu a citlivosti audio  vstupu
VSB modulátor (obsadzovanie kanál vedľa kanálu)
Cenovo zaujímavý modulátor Signal Digital Classic R95175 pre domáce využitie. V praxi to znamená, že plní svoju úlohu v inštaláciách ako je distribúcia modulovaného signálu zo satelitného tunera, DVD rekordéra atď. do jedného, alebo dvoch televíznych prijímačov vzdialených od modulátora maximálne niekoľko metrov.
Veľmi praktické je využitie SCART konektora na výstup signálu nízkej frekvencie alebo slučky (loop), vďaka čomu je možné pripojiť jeden TV prijímač populárnym SCART káblom (Euro-Euro).
Vyššie výstupné úrovne modulátorov značky Terra, medzi nimi MT47 R871747, umožňujú ich využitie vo väčších TV inštaláciách. Odporúčajú sa na využitie pri modulovaní obrazu z priemyselných kamier do spoločných TV rozvodov, na budovanie satelitných inštalácií založených na bežných satelitných prijímačoch, kde je potreba distribúcie modulovaného signálu k viacerým účastníckym zásuvkám. Regulácia výstupnej úrovne umožňuje dôkladnejšiu kompenzáciu útlmu pasívnych prvkov použitých v TV inštalácii.
Modulátory z najvyššej série, ide o sériu zariadení MT-30 (napr. R871731). Na prenos signálu nižších frekvencií na frekvenciách RF využívajú moduláciu VSB (Vestigial Side Band, obsadzovanie kanál vedľa kanálu), vďaka čomu distribúcia ďalších signálov je realizovaná na susedných kanáloch. Toto nie je možné dosiahnuť pri lacnejších modulátoroch typu DSB (obsadzovanie obkanál).
Týmto získavame dvojnásobný kanálový priestor, čo v spoločných TV rozvodoch môže zohrávať kľúčovú rolu, zvlášť pri distribúcii televízneho signálu alebo modulovaného obrazu z viacerých CCTV kamier.
Kalkulácia dosahu prenosu signálu v optických kábloch a prvkoch pri využití zariadení ULTIMODE. Najdôležitejšou úlohou pri projektovaní optických sietí je kalkulácia maximálneho dosahu optického signálu, teda balans výkonu optického distribučného spoja.
Bilancia výkonu predstavuje porovnanie výkonu na vstupe optického spoja so stratami na príslušnej dĺžke kábla a ďalších komponentov na dráhe tohto spoja. Vďaka tomu bude možné optimálny výber parametrov vysielacích zariadení s ohľadom na zabezpečenie spoľahlivosti distribuovaného signálu.
Príklad distribúcie signálu cez optické prvky zahŕňa zariadenia ULTIMODE - média konvertory ULTIMODE M-403M L11041.
Ethernet Media Converter ULTIMODE M-403M<br />(two single-mode fibers up to 40 km)Ethernet Media Converter ULTIMODE M-403M<br />(two single-mode fibers up to 40 km)Switch TP-Link TL-SF1008D (8 ports)
Schéma využitia optických prvkov ULTIMODE L11041
Znalosťou základných parametrov zariadení (výstupný výkon vysielača a citlivosť prijímača), je možné skalkulovať maximálnu komunikačnú vzdialenosť cez štandardný single-mode optický kábel.
Nevyhnutné parametre pre kalkuláciu:
Výkon vysielača (Tx power) (Ptx1 ... Ptx2)
-5 ....... 0 dBm
Citlivosť prijímača (Rx sensitivity) (Prx1 ... Prx2)
-25 .... -7 dBm
Dodatočné predpoklady:
 • Útlm konektorov/zvarov: 1 dB;
 • Útlm optického kábla single-mode (obvykle medzi 0,33 - 0,42 dB/km pri 1310 nm): 0,4 dB/km;
 • Bezpečnostné hranice: 5 dB;
 • Signál nie je v optickej línii regenerovaný.
Minimálna vzdialenosť (pre minimálny vysielací výkon) v II prenosovom okne predstavuje:
(Ptx1 - Prx1 - Pm - Ps)/0.4 = (-5 + 25 - 5 - 1)/0,4 = 35 km

Maximálna vzdialenosť (pre maximálny vysielací výkon) v II prenosovom okne predstavuje:
(Ptx2 - Prx1 - Pm - Ps)/0,4 = (0 + 25 - 5 - 1)/0,4 = 47,5 km
Za daných predpokladov, prenos cez single-mode optické vlákno môže byť distribuovaný na vzdialenosť minimálne 35 km. Vysielací výkon je podmienený pracovnou teplotou ako aj faktorom starnutia laserovej diódy. V prípade použitia všetkých optických prvkov série ULTIMODE je životnosť laserovej diódy (MTBF) minimálne 100 000 hodín, teda viac než 11 rokov.
Média konvertory série ULTIMODE predstavujú spoľahlivé zariadenia na prenos signálu Fast Ethernet v dvoch single-mode optických vláknach na dlhé vzdialenosti - až 40 km. Média konvertor je vybavený dvoma konektormi typu SC na vysielanie (Tx) a prijímanie (Rx) signálu. Optický signál je prenášaný a prijímaný v prenosovom okne - 1310 nm.
Monitoring registračných pokladníc - generátor obrazu fiškálnych transakcií. Veľmi dôležitým prvkom monitoringu maloobchodných prevádzok, benzínových staníc atď. je monitorovanie miesta, kde sa uskutočňujú hotovostné/bezhotovostné transakcie. Vďaka takémuto záznamu je možné zistiť, či sa vydaný tovar zhoduje s nablokovaným tovarom cez kasu.
S cieľom zvýšenej kontroly všetkých transakcií, je možné využiť generátor fiškálnych transakcií FG-4 M1720, ktorý informácie z pokladne vkladá do video signálu vo forme textu, ktoré sú ďalej ukladané na záznamové zariadenie zosynchronizované, obraz s fiškálnou transakciou. Umožňuje to zaznamenať plnú informáciu o predaji.
Generátor spolupracuje s protokolom POSNET ako aj podobnými (Novitus, Innova). Na prepojenie M1720 s tlačiarňou bločkov je potrebné použiť konvertor portu RS-232 na RS-485 SNIF-42 M1721.
POS Video Text Inserter FG-4
RS-232 to RS-485 Converter SNIF-42
Generátor obrazu
fiškálnych POS transakcií FG-4
M1720
Konvertor portu RS-232 na RS-485
M1721
Obraz z kamery cez generátor M1720 zobrazený spoločne s údajmi fiškálnej pokladne
Switch HDMI. Switch HDMI H3131 značky Signal HD umožňuje pripojiť viacero HDMI zariadení s vysokým rozlíšením HD k televíznemu prijímaču s rozhraním HDMI.
Zosilnený signál je možné prenášať prostredníctvom kábla štandardu HDMI 1.3b na vzdialenosť do 15 m.
Zariadenie je ideálne na pripojenie satelitného prijímača, prehrávača DVD, osobného počítača, alebo hernej konzoly k televíznemu prijímaču bez dostatočného počtu HDMI konektorov na pripojenie všetkých zariadení.
Do televízneho prijímača postačuje pripojiť len jeden HDMI kábel, čo značne zjednodušuje inštaláciu televízora zaveseného na stene prostredníctvom držiaka plochého panelu.
Výber zariadenia, z ktorého má byť signál aktuálne zobrazený na obrazovke TV prijímača, je realizovaný prostredníctvom diaľkového ovládača, ktorý je dodávaný ako príslušenstvo k HDMI switchu.
Schéma využitia switcha HDMI H3131
Charakteristické vlastnosti:
 • Podpora štandardu HDMI 1.3b
 • Podpora 12-bitového Deep Color
 • Prenosová rýchlosť až do 2,5Gb/s
 • Maximálne rozlíšenie: 1080p, 1920 x 1200
 • Pozlátené konektory
 • Diaľkový ovládač
TP-Link &Windows 7. Najnovšie ovládače pre Windows 7 TP-Link zariadení sú dostupné na stránke výrobcu.
Fuji Sankei Building. Hlavná centrála spoločnosti Fuji-Sankei Communications. V budove sa nachádzajú nahrávacie štúdiá Fuji Television. Budova bola vybudovaná na umelom ostrove s názvom Odaiba. Začiatok ostrova Odaiba siaha do roku 1850, kedy v tokijskej zátoke bolo vybudovaných 6 malých ostrovčekov, na ktorých boli umiestnené delostrelecké batérie slúžiace na obranu hlavného mesta. Na konci XX. storočia veľké investície spôsobili rozšírenie komplexu malých ostrovčekov čoho efektom bola vzrastajúca populácia ostrovu v 90-ich rokoch kedy ostrov Odaiba obývalo 100 000 ľudí a mnoho prestížnych budov spojených s priemyslom a turistikou.
Na snímkach zľava: Fuji Sankei Building navrhnutý architektom Kenzo Tange, montáž titánovej gule a najokázalejšia stavba v majetku televíznej stanice, teda centrála televízie CCTV v Pekingu, hrdza na zábradlí tejto budovy svedčí o rovnakých problémoch dokončovacích prác developerských projektov, či už menšieho alebo obrovského rozsahu.
V predošlých vydaniach sme písali o:

Problém s dosahom signálu? Riešenie - Zosilňovač (repeater) GSM SIGNAL. Popis inštalácie. Požiadavkou investora bolo zosilnenie GSM signálu dvoch operátorov vo výrobnej hale v Krakove.
Merania na mieste inštalácie ukázali, že signál mobilného operátora je príliš slabý vo vnútri haly. Vonku v blízkosti haly bol signál značne lepší a umožňoval neprerušovanú konverzáciu cez mobilný telefón.
Vzhľadom na veľkú plochu výrobnej haly sa inštalačná firma rozhodla použiť Zosilňovač (repeater) SIGNAL GSM-300 A6760 spoločne s dvoma vnútornými anténami GSM A6800.
Ako skombinovať dva SAT signály do jediného kábla - TWINSENDER. Všeobecná chyba pri vytváraní kabeláže v dome/apartmáne (alebo pri inštalovaní satelitného TV systému) je osadenie presného počtu káblov. Mnoho satelitných tanierov je inštalovaných s jediným LNB konvertorom, ktorý je so SAT prijímačom prepojený pomocou jedného koaxiálneho kábla. Ale moderné SAT prijímače s funkciou nahrávania (PVR) sú vybavené dvoma tunermi a vyžadujú dva nezávisle zdroje signálu. Rovnaká požiadavka vzniká pri potrebe osadiť v domácnosti dva SAT prijímače. Riešením je nasadenie TWINSENDERa R85260, čím sa vyhneme nutnosti natiahnutia druhého kábla k prijímaču.

Kamera do stropu - CAM 500 + IR M11255. V kancelárskych priestoroch, konferenčných sálach, apartmánoch je dôležitým parametrom pri výbere kamery, okrem jej parametrov, jej dizajn a prispôsobiteľnosť interiéru. Ak je estetické hľadisko na prvom mieste, je namieste použiť kameru montovanú do závesného stropu.
Vzhľadom na tvar a farbu zostávajú bez povšimnutia, nie sú rušivým prvkom zladeného interiéru a navyše sa aj jednoducho inštalujú.

Index publikovaných vydaní
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI