MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV-SAT, CCTV, WLAN
Č. 1/2010 (04.01.2010)
100 Mb/s za $100 mesačne - DOCSIS 3.0. Optimum Online Ultra je službou prístupu do Internetu poskytovaná pre koncových užívateľov obývajúcich Nový York. Za 100 amerických dolárov zákazník dostane 101 Mb/s - downstream a 15 Mb/s upstream. Takúto ponuku predstavila v decembri pre svojich zákazníkov spoločnosť Cablevision - piata, čo do veľkosti, káblová televízia v USA.
Týmto spôsobom vyradila populárnu službu FIOS firmy Verizon, ktorá poskytuje 50/20 Mb/s za $150 mesačne. FIOS je založený na najrozvinutejšom spôsobe realizácie prenášania signálu cez prenosové médium, presnejšie na FFTH (Fibre To The Home - optika do domu). V neposlednom rade má však táto technológia drobú chybu krásy - vysoké zriaďovacie náklady infraštruktúry.
Optimum Online Ultra san a druhej strane zakladá na technike DOCSIS 3.0 (Data Over Cable Service Interface Specification), vďaka ktorej poskytovatelia káblových televízií môžu ponúkať prístup do Internetu s priepustnosťou až do 200 Mb/s spoločne so službami IP telefónie, AVOD (Audio Video on Demand) a on-line hier.
DOCSIS 3.0 je ekonomickým riešením, využíva známe siete HFC (Hybrid Fibre-Coaxial), teda magistrálne optické pripojenie a lokálne distribučnú sieť založenú na koaxiálnych kábloch. Poskytovatelia kábloviek postupne budovali HFC infraštruktúru od začiatky deväťdesiatych rokov.
Studňa káblovej televízie počas budovania lokálnej časti siete HFC založenej na koaxiálnom kábli
DOCSIS (Data Over Cable Service Interface Specification) je štandardom prenosu dát v káblových sieťach. Prvý štandard DOCSIS 1.0 bol ratifikovaný a predstavený v marci roku 1997, ďalšia najpopulárnejšia verzia 2.0 v decembri 2001.
Aktuálne na trh vstupujúca verzia DOCSIS 3.0 sa opiera o tzv. channel bonding - digitálnom prenose na viacerých kanáloch, napr. využívajúc 4 spätné kanály a 4 prístupové je možné získať priepustnosť: 222,48 Mb/s smerom k užívateľovi a 122,88 Mb/s smerom do užívateľa. Je vhodné spomenúť, že štandard predpokladá využitie až 8 forward kanálov.
Všetky verzie DOCSIS využívajú v preposielanom kanáli moduláciu 64-QAM alebo 256-QAM, zatiaľ čo v spätnom kanáli sa využíva modulácia QPSK, 16-QAM (DOCSIS 1.0), 32-QAM, 64-QAM i 128-QAM (DOCSIS 2.0 a 3.0).
Iplementácia QoS (Quality of Service) umožňuje poskytovať služby typu VoIP a IP televízie.
Pre realizáciu týchto služieb je nutné vlastniť káblový modem. Hlavná stanica je vybavená zariadením CMTS (ang. Cable Modem Termination System).
V USA a iných krajinách, v ktorých prijali štandard NTSC (charakteristický šírkou kanálu 6 MHz), je tento štandard nazývaný DOCSIS. Pre šírku kanálového pásma 8 MHz (PAL) sa štandard nazýva EuroDOCSIS.

Fantazia alebo nevyhnutnosť? - Uchytenie anténnych držiakov. Na nižších snímkach je vyobrazené zaujímavé uchytenie anténneho držiaka. Poskytuje možnosť umiestniť anténu na streche s krehkou konštrukciou a bez komína. Kde sa týmto spôsobom inštalujú anténne držiaky? - Odpoveď na konci tohto vydania.
Riešenie umožňujúce umiestniť anténne držiaky na krehkých strešných konštrukciách
bez komína. - Kde sa týmto spôsobom inštalujú anténne držiaky? - Odpoveď na konci tohto vydania.
Moderný splitter pre system Seca (Cyfra+). Spoločnosť DIPOL rozšírila svoju ponuku, predstavením moderného splittera Clone+ A9910, ktorý poskytuje službu multiroom.
Multiroom, teda nezávislý príjem kódovaných programov na viacerých televíznych prijímačoch pri využití len jednej karty, pracuje s kartami využívajúcimi kódovací systém Seca MediaGuard:
 • Cyfra+ (Poland),
 • Digital+/Astra (Spain),
 • Canal Digitaal (Netherlands),
 • CanalSat (France),
 • Meo (Portugal).
Wireless Smart Card Splitter: Clone+ (Mediaguard)
Bezdrôtový splitter Clone+
A9910
Set Clone+ sa skladá zo servera a 2 klientskych kariet, poskytuje možnosť príjmu rozkódovaného signálu na 2 televízoroch. Ak existuje potreba príjmu na viac než dvoch prijímačoch, je potrebné dokúpiť užívateľské karty A9911. Server podporuje maximálne 8 užívateľských kariet.
Clone+ prideľuje prístupové práva bezdrôtovo. Pri prvom pripojené je potrebné spárovať užívateľské karty so serverom. Celá procedúra je veľmi jednoduchá a postačuje na ňu pár minút. Nejestvuje potreba priblíženia užívateľských kariet k serveru každých 6 hodín, ako je tomu pri službe multiroom od Cyfry+. Komunikačný dosah prenosu, uvádzaný výrobcom, predstavuje 150 m v otvorenom priestranstve, čo zodpovedá ploche väčšieho rodinného domu.
Výrobca zaručuje, že Clone+ je kompatibilné so všetkými satelitnými prijímačmi a modulmi CI, ktoré pracujú v systéme kódovania Seca MediaGuard taktiež vo vysokom rozlíšení HD. Prípadný problém s kompatibilitou konkrétneho satelitného prijímača rieši výrobca aktualizáciou firmvéru Clone+. Najmodernejšia technológia splittera Clone+ zaručuje komfortné sledovanie aj v obtiažnych podmienkach, hrubé steny, stropy, zateplené fasády budov atď.
Výhody Clone+:
 • výhoda - možnosť súčasného sledovania rôznych programov až na 8 televíznych prijímačoch,
 • jednoduchá obsluha - bez potreby približovania užívateľských kariet k serveru (s cieľom aktualizácie nastavení) každých 6 hodín, ako je tomu v prípade služby multiroom Cyfry+,
 • ekonomickosť - len jedna predplatená služba a možnosť sledovať 8 rôznych televíznych programov,
 • jednoduchá inštalácia - stačí na to približne 10 minút a je intuitívna,
 • bezdrôtová prevádzka - bez potreby dodatočnej kabeláže.
Základné technické údaje:
 • Frekvenčný rozsah 868,00 - 869,85 MHz
 • BW 150 kHz
 • Modulácia GFSK
 • NRZ 38,4 Kb/s
 • Regulácia vysielacieho výkonu od -20 do 5 dBm
 • Napájacie napätie 9 - 12 V
Aluminum Offset Satellite Dish: 100cmCompression F Connector: PCT TRS-9 NT<br />(for TRISET-113) QUAD LNB: Inverto 0.3 dBE1015Additional Wireless Client Card for Clone+DVB-S2/DVB-T Receiver: Opticum HD TS 9600Compression F Connector: PCT TRS-9 NT<br />(for TRISET-113) Additional Wireless Client Card for Clone+DVB-S2/DVB-T Receiver: Opticum HD TS 9600Compression F Connector: PCT TRS-9 NT<br />(for TRISET-113) Wireless Smart Card Splitter: Clone+ (Mediaguard)Additional Wireless Client Card for Clone+DVB-S2/DVB-T Receiver: Opticum HD TS 9600Compression F Connector: PCT TRS-9 NT<br />(for TRISET-113) Additional Wireless Client Card for Clone+DVB-S2/DVB-T Receiver: Opticum HD TS 9600Compression F Connector: PCT TRS-9 NT<br />(for TRISET-113)
Schéma zobrazujúca využitie splittera.
Príjem štyroch rôznych programov - centrálna jednotka A9910 + štyri karty A9911
(2 sú v zostave A9910 a 2 je potrebné dokúpiť, dodatočne).
Satelitná inštalácia - 4 koncové zásuvky plus kamera. Radiálne multiprepínače Signal s aktívnym terestriálom umožňujú distribuovať signály RTV/SAT do koncových zásuviek zo zariadenia na vzdialenosť 60 až 70 m. Úroveň výstupného signálu predstavuje 101 dB
5/4 Multiswitch: Signal MP-0504 (active terrestrial TV)
Multiprepínač Signal MP-0504
R6944504
Vďaka centralizácii distribučného signálu a hviezdicovej topológie je rozširovanie systému o ďalšie zdroje veľmi jednoduché, napr. Analógové monitorovacie kamery, tunermi alebo DVD prehrávače. Možnosti predstavuje schéma nižšie.
Offset Satellite Dish: 90cm, galv. paint. A-EUniversal QUATRO LNB: Golden Interstar 0.2dBUHF TV antenna: DIPOL 19/21-69 DIGITALOutdoor Color CCTV Camera: n-cam 210 + IRTV Modulator TERRA MT41Surface outlet: Satel GAR-BG-DK (end-of-line)3-Way TV/FM Splitter R-3 Signal5/4 Multiswitch: Signal MP-0504 (active terrestrial TV)TV Modulator TERRA MT41Subscriber Terminal Outlet:Signal RTV-SAT-R (return path)TV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)
Schéma jednoduchej satelitnej a CCTV v rodinnom dome
(pre PVR satelitný prijímač v obývacej miestnosti sú určené dva nezávislé SAT signály)
Multiprepínač MP-0504 R6944504 umožňuje distribúciu signálov satelitnej a pozmenej televízie do štyroch abonentskych zásuviek. V prípade využitia dvojtunerového satelitného prijímača, je potrebné do zásuvky priviesť dva káble s dvoma nezávislými satelitnými signálmi. V ponúkanom riešení je pripojený jeden satelitný prijímač s funkciou PVR (dvojtunerový) a dva jednotunerové. Prostredníctvom modulátora je možné do systému pripojiť CCTV kameru. Takéto riešenie umožňuje sledovať na všetkých prijímačoch obraz z kamery, ktorá môže monitorovať priestranstvo pred domom, na parkovisku, v záhrade a pod.

V ponuke DIPOLu sú dostupné multiprepínače Signal poskytujúce 4, 8, 12, 16 nezávislých signálov z jedného alebo z dvoch satelitov.

Ponuka multiprepínačov Signal
550 riadkov, zmena ohniskovej vzdialenosti a nový snímač Sony - nové kupolové kamery. Ponuka kamier spoločnosti DIPOL bola rozšírená o kupolové kamery vysokej kvality CAM 502 M10737 a kamery v odolnom kryte V-CAM 540 + IR so zabudovaným IR reflektorom M10752. Obidve kamery disponujú 550 TVL a objektívom so zmenou ohniskovej vzdialenosti 4 - 9 mm, rovnako sú vybavené novým snímačom 1/3'' Super HAD CCD II firmy Sony. Možnosť zmeny ohniskovej vzdialenosti reguluje pozorovací uhol od 35 do 65o.
Ceiling Color Camera CAM 502 (4-9 mm)
 Color Vandal-proof Camera: V-CAM 540 + IR (4-9 mm)
Stropná kamera CAM 502
M10737
Kupolová kamera v odolnom kryte s IR reflektorom V-CAM 540 + IR
M10752
Kamery nájdu uplatnenie na všetkých miestach, kde je nevyhnutná vysoká kvalita obrazu analógového monitoringu s možnosťou rozpoznávania tváre a detailov, napr. v školách, v skladových alebo obchodných priestoroch.
Objektívy v megapixelovom monitoringu. Megapixelové kamery sú investormi a inštalatérmi preferované čoraz častejšie. Pri použití megapixelovej kamery je potrebné pamätať, že kvalita obrazu je závislá od zariadenia, ako aj objektívu. Preto nie je vhodné používať kamery s rozlíšením napr. 2,0 Mpix spoločne so štandardným objektívom. Nízka kvalita objektívu dokáže znížiť kvalitu megapixelovej kvality.
Meranie schopnosti rozlíšenia objektívov je počet rozoznateľných riadkov na jednom milimetri. Tento parameter je úzko spojený s prenosom detailov cez objektív. Pre VGA objektívy tento parameter predstavuje približne 30 lp/mm, zatiaľ čo megapixelové objektívy vyžadujú najmenej 60 lp/mm.

Spoločnosť DIPOL odporúča ku megapixelovým kamerám objektívy japonskej spoločnosti Tokina. Najnovšia séria megapixelových objektívov určených na spoluprácu s kamerami so snímačom 1/2'' pri 3,0 Mpix, ich vysoká kvalita poskytuje ich využitie v kamerách s rozlíšením až do 5,0 Mpix. V ponuke sú dostupné objektívy s ohniskovou vzdialenosťou: 1,4 mm (rybie oko), 4,5 - 13 mm M2235 (najobľúbenejší model), alebo NOVINKA - objektív s ohniskom 16 - 48 mm M2237.
Megapixel Lens: Tokina 1.4 mm F1.4
Megapixel Lens: Tokina 4.5 - 13 mm F1.8
Megapixel Lens: Tokina 16 - 48 mm F2.0
1,4 mm
M2236
4,5-13 mm
M2235
16-48 mm
M2237
Séria profesionálnych megapixelových objektívov Tokina
Ekonomický IP monitoring v rodinnom dome - TP-Link. IP kamera TP-Link TL-SC3130G K1150 je ideálnym riešením umožňujúcim vybudovať monitorovací systém v rodinnom dome, sklade a v malej kancelárii.
Vďaka bezdrôtovému rozhraniu 802.11b/g - 54 Mb/s nie je potrebné vybudovať kabeláž. Prístup k obrazu zabezpečuje ľubovoľný webový browser. Najväčšie možnosti dáva inštalácia klientskeho softvéru na počítači, z ktorého chceme sledovanie objektu vykonávať. Rovnako je možné objekt sledovať cez mobilný telefón bez dodatočnej softvérovej inštalácie - zoznam telefónov obsluhujúcich túto funkciu uvádza výrobca tu (v sekcii "support").
Okrem základných funkcií, takých ako je detekcia pohybu, alebo alarmovanie prostredníctvom emailu, sú k dispozícii rozšírené funkcie: obojsmerná audio komunikácia, dva dátové toky (s vyššou a nižším rozlíšením), kompatibilita s 3GPP, detekcia chýb, alebo watchdog, ktoré stanovujú dokonalé riešenie pre monitoringu rodinného domu.
Nižšie bol predstavená schéma inštalácie v rodinnom dome za predpokladu, že Internet je zabezpečený bezdrôtovým spôsobom od lokálneho ISP bezdrôtového poskytovateľa. V prípade ADSL konektivity postačuje kameru pripojiť k routru TP-Link ADSL (Annex A) TD-W8901G N2902.
Wireless USB Adapter: TP-Link TL-WN321G (2.4GHz 54Mbps)Wireless IP Camera: TP-LINK TL-SC3130G Access Point with eXtended Range: TP-Link TL-WA500G<br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, PoE)WLAN Wi-Fi Antenna: ATK-16/2.4GHz (14.5 dB, 5m cable &SMA/RP plug)Access Point: TP-Link TL-WR543G - eXtended Range <br />(router &4-p switch, WISP, 2.4GHz)Access Point with eXtended Range: TP-Link TL-WA500G<br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, PoE)Wireless IP Camera: TP-LINK TL-SC3130G Wireless IP Camera: TP-LINK TL-SC3130G Wireless IP Camera: TP-LINK TL-SC3130G Wireless IP Camera: TP-LINK TL-SC3130G
Schéma monitoringu pri využití bezdrôtových IP kamier
Access Point: TP-Link TL-WR543G - eXtended Range <br />(router &4-p switch, WISP, 2.4GHz)
Access Point umožňuje bezdrôtové šírenie signálu v celom dome. S Access Pointami sa prepájajú bezdrôtové IP kamery ako aj sieťové bezdrôtové karty.
TP-Link TL-WR543
N2955
Access Point with eXtended Range: TP-Link TL-WA500G<br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, PoE)
Kamera umožňuje sledovanie a záznam obrazu. Vďaka špeciálnej funkciiMSN view je možné obraz z kamery sledovať z ľubovoľného miesta na svete cez internetový komunikátor MSN Messenger.
TP-Link TL-WA500G
N2941


Wireless IP Camera: TP-LINK TL-SC3130G
Kamera umožňuje sledovanie a záznam obrazu. Vďaka špeciálnej funkcii MSN view je možné obraz z kamery sledovať z ľubovoľného miesta na svete cez internetový komunikátor MSN Messenger.
TP-LINK TL-SC3130G
K1150


Wireless USB Adapter: TP-Link TL-WN321G (2.4GHz 54Mbps)
Bezdrôtový USB adaptér umožňuje prepojenie počítačov s počítačovou sieťou Internet ako aj monitoring obrazu z kamier značky TP-Link.
TP-Link USB TL-WN321G
N2920


Jednoduchý a výhodný - držiak Monako. Držiak DL109 E9633 je jednoduchý na inštaláciu a bol navrhnutý na zavesenie televízneho prijímača alebo iného plochého panela (LCD, PDP) na vertikálnej stene. Maximálna nosnosť držiaka je 23 kg. Držiak umožňuje jednoduchú (bez dodatočného náradia) reguláciu náklonu v rozmedzí -25 až +18 stupňov.
Držiak DL109 je vybavený perforovanou montážnou doskou, ktorá umožňuje zavesenie prijímačov s veľkosťou od 13" do 31" so systémom uchytenia VESA 75, 100 alebo 200 x 100.
LCD Wall Mount: DL109 (13-31 inches, tilt)
LCD Wall Mount: DL109 (13-31 inches, tilt)
Japonsko - krajina ľahkých strešných konštrukcií. Vzhľadom na seizmologickú oblasť, ktorá sa rozkladá na celom území súostrovia, v tradičnom japonskom stavebnom priemysle sú využívané strechy s ľahkou konštrukciou. Domácnosti ležiace v južnej časti krajiny nepoužívajú kúrenie a teda sú domy konštruované bez komínov, čo značne sťažuje inštaláciu anténnych systémov. Konštrukcie viditeľné na obrázkoch úspešne tento problém riešia.
V predošlých vydaniach sme písali o:

Megapixelové monitorovanie obchodov. Densy B&W Technics je elektronický obchod, veľmi dobre známy v Bulharsku. K ochrane svojho tovaru pred krádežou sa majitelia rozhodli inštalovať monitorovací systém. Po porovnaní obrazov z VGA, D1, a 1.3 Mpix kamier, majiteľ vybral posledne uvedenú, pretože zaisťuje vysokú kvalitu a detailné obrazy...
Profesionálny krimpovací BNC konektor E8293. BNC konektory môžu počas inštalácie spôsobiť mnoho problémov. Môžu byť zdrojom množstva nadbytočnej práce. Často spôsobujú výpadky počas testovania a spúšťania kamerového systému, ktoré sú spôsobené nestabilným kontaktom kábla na kontakty konektora. Prevádzka vo vonkajšom prostredí spôsobuje koróziu, čím sa znižuje kvalita výsledného obrazu. Teplotné zmeny sú najčastejšou príčinou straty tesnosti a vniknutia vody do kontaktov. Takéto vlastnosti sú neprípustné, hlavne v kritických systémoch, ako sú napr. kamerové systémy bánk alebo miest...

Ako využiť bezdrôtovú technológiu k rozvoju domácej alebo podnikovej siete. Prístup k Internetu je dnes nepostrádateľnou súčasťou moderného života. Pripojenie k tomuto médiu je možné jednoducho zdieľať medzi mnoho užívateľov pomocou bezdrôtovej technológie. Ak je prípojka k Internetu vo forme ethernetového portu (RJ-45 - LAN), užívateľ bude potrebovať iba adekvátny router, napr. TL-WR542G N2950 (54 Mbps) alebo N2953 (108 Mbps). Port na routri označený WAN pripojíte k prípojke Internetu (alebo káblovému modemu) pomocou RJ-45 patch kábla.
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI