MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV-SAT, CCTV, WLAN
Č. 40/2009 (01.12.2009)
Nová koncepcia testovania kvality CCTV systémov. Ministerstvo vnútra Veľkej Británie (Home Office) už niekoľko rokov berie vážne systémové požiadavky priemyselnej televízie. Je autorom známeho Rotakina - testovací vzorec slúžiaci na kontrolu kvality obrazu CCTV kamier.
V zmysle rozvoja video systémov, odslúžilý (vytvorený v roku 1989) čierno-biely Rotakin stráca na svojej dôležitosti. Preto sa rozhodlo o rozšírení metodiky testov video obrazu. Prototyp moderného prístupu zahŕňa identifikačný test osôb, odčítavanie nápisov, test farieb ako aj, známy z Rotakina a iných populárnych testov, test rozlíšenia CCTV systému. Je prirodzené, že spoločne s rozvojom monitorovacej techniky je potrebné rozvíjať aj testovacie techniky s ohľadom na vzrastajúcu kvalitu obrazu. Preto je zrejmé, že čoskoro, pred ukončením CCTV projektu sa budú testy použitých zariadení vykonávať práve touto metodikou.
Test identifikácie osoby spočíva na zobrazení zvolenej tváre osoby zo súboru tvárí a skúške jej rozpoznania operátorom na ploche s celkovým počtom deviatich sebe podobných tvárí.
Vzor na identifikáciu osôb
(zdroj: HOSDB)
Test na odčítavanie textu je podobný predošlému testu s identifikáciou osôb, namiesto tváre sa však na ploche nachádza skupina písmen v rozmeroch registračných čísel vozidiel.
Vzor pre odčítavanie textu
(zdroj: HOSDB)
Test farieb - tentokrát operátor nachádza na vzorci farbu najviac podobnú k tej, ktorú vidí na monitore.
Tabuľka pre identifikáciu farieb
(zdroj: HOSDB)
Test rozlíšenia obsahuje biele pásiky (vodorovné, zvislé a šikmé) na čiernom podklade. Čím menšie pásiky je možné z obrazu kamery identifikovať, tým vyššie rozlíšenie zariadenia.
Vzorec pre test rozlíšenia
(zdroj: HOSDB)
Kedysi strážil on, dnes strážia jeho. Múr, viditeľný na snímkach nižšie, bol vybudovaný v obranných cieľoch, hoci najdôležitejšiu úlohu zohral v rozvoji obchodu. Cesta, ktorá viedla pozdĺž múru bola dobre značená a kupci a ich tovar neboli vystavené napospas stepným zbojníckym klanom.
Taktiež dnes predstavuje nepopierateľný obchodný význam - mnohí platia za ubytovanie v hoteloch a cestovné náklady, aby si ho mohli pozrieť. Čo sa určite zmenilo, je jeho obranná funkcia - teraz je potrebné chrániť jeho pred modernými vandalizmom. O aký môr sa jedná? - Odpoveď na konci tohto vydania.
Zmenila sa obranná funkcia tohto múru - teraz ho treba chrániť pred novodobými vandalmi, ktorý by si radi odniesli pamiatku na tento unikát (obrázok v strede).
O aký múr sa jedná? - Odpoveď na konci tohto vydania.
Ako vybrať vhodné komponenty koncovej modulárnej stanice STA? STAčka spoločnosti TERRA slúži na redistribúciu televíznych programov, súčasne satelitných ako aj pozemných. Okrem toho je prostredníctvom jej možné šíriť modulované signály Audio/Video, napr. z kamier alebo DVD prehrávačov. Modulátor každého modulu je možné nastaviť pre prácu v pásme 110-862 MHz (kanály S1-69). Preto na strane účastníka postačuje bežný TV prijímač - nie sú potrebné žiadne ďalšie zariadenia. Koncová modulárna stanica sa inštaluje do rackových 19" skriniek vo veľkých spoločných inštaláciách (viac než 100 klientskych zásuviek) alebo v hoteloch a penziónoch, kde existuje riziko poškodenia zariadenia klientom. Komponenty hlavnej stanice obsahujú VSB modulátory umožňujúce funkčnosť na susedných kanáloch. Výstupná maximálna úroveň signálu predstavuje hodnotu 102 dBuV, čo postačuje na pripojenie cca 60 koncových zásuviek bez potreby využitia zosilňovača. V prípade väčšieho počtu zásuviek je potrebné použiť dodatočné kanálové zosilňovače ALCAD série ZG (ZG-401, ZG-601, ZG-421).
Prvým krokom pri projekcii stanice je výber kanálov, ktoré je potrebné v sieti šíriť. Od ich počtu sa odvíja počet základných jednotiek UC-380. Základná jednotka poskytuje možnosť inštalácie maximálne 8 komponentov. Jeden komponent umožňuje šírenie jedného kanálu.
Stanicu je možné konfigurovať v technológii Master - Slave, tzn. programy vysielané z jedného transpordéra môžu byť rozkódované v prijímači RDC-313 QPSK/PAL s konektorom CI R81710 a následne zaslané ako MPEG-2 TS signál lacnejším dekodérom DM-313 R81712. Šetrí sa už dvakrát: prvý raz na lacnejšom paneli, druhýkrát na prijímačoch (je potrebný len jeden). Pomocou jedného prijímača RDC-313 a jedného modulu PowerCam Pro je možné dekódovať až 4 programy.

Podrobnejšie sme sa tejto téme venovali v Krátkom návode k návrhu koncovej stanice MMH-3000 TERRA .
QPSK CI Receiver RD-313C (QPSK/PAL, for MMH-3000 headend)
MPEG-2 TS Decoder/VSB Modulator: DM-313<br />(for Terra MMH-3000 headend)
VSB Modulator MT-310 (for MMH-3000)
Prijímač RDC-313
R81710
Dekodér DM-313
R81712
Modulátor MT-310 VSB
R81708
Prostredníctvom modulátorov MT-310 R81708 je možné distribuovať v sieti A/V signály pochádzajúce z CCTV kamier, DVDčka, počítača (multimediálne prezentácie) atď.
SatNet2.0 - príklad projektu siete SMATV (Satellite Master Antenna TeleVision). V predošlom vydaní sme predstavili program uľahčujúci projekciu multiprepínačových inštalácií s použitím zariadení spoločnosti TERRA. Program umožňuje vyhotoviť projekt prakticky každej, dokonca aj tej najkomplikovanejšej hromadnej inštalácie.
Príklad. Projekt inštalácie 72 koncových zásuviek. Vzhľadom na fyzické rozmiestnenie zásuviek, bola sieť rozdelená na menšie subsiete pomocou rozbočovačov SS-915 R70525 a SS-910 R70524. Špičku ľadovca tvoria 24-výstupové multiprepínače série MSV R70874 napájané na diaľku zo zosilňovača SA-901 R70901.
Projekt siete SMATV pre 72 koncových účastníckych zásuviek v programe SatNet
Projekcia sa začína od umiestnenia ikony konvertorov LNB a antén pozemnej televízie na pracovnom hárku. Dvojitým kliknutím sa definuje výstupných úrovní signáli na výstupe zo siete. Program poskytuje možnosť zadefinovania dĺžky a typu kabeláže medzi nasledujúcimi zariadeniami: od antény k zosilňovaču je minimálne 25 m a medzi multiprepínačmi (klatkami) - 20 m. Prirodzene, že koncové zásuvky sa nachádzajú v rôznych vzdialenostiach od multiprepínačov (od 5 do 30 m). Údaje útlmu boli vykalkulované na základe katalógovej karty kábla TRISET-113 E1015.
SatNet 2.0 bilancuje útlm pre všetky účastnícke zásuvky, alebo ho predstavuje vo forme frekvenčných diagramov. Po prvej simulácii s pomyslenými hodnotami parametrov sa kontroluje úroveň signálu s jednotlivými miestami rozvodu. Následne dochádza k regulácii hodnoty zosilnenia a korekcie charakteristiky kábla na zosilňovači SA-901 a multiprepínačoch MSV-924. Z vyššie zobrazeného screenu projekcie inštalácie je možné odčítať parametre optimalizované v programe SatNet. Výstupná úroveň satelitného signálu na multiprepínačoch bol znížený príslušne o 5, 8 a 15 dB, jemnú úpravu vyžadovala úroveň signálu pozemnej televízie. V súvislosti s dlhými časťami káblových rozvodov sa ukázala veľmi užitočná funkcia korekcie charakteristiky kábla w zosilňovači SA-901 R70901 o 6 dB.

Celý projekt bol uskutočnený od samého začiatku v programe SatNet 2.0 za 20 minút.
Multiswitch Terra MSV-524 (5-in, 24-out) - with IF gain adjustment
Multiprepínač MSV-924 R70724 zaručujúci základ vyššie predstavenej inštalácie
Program je dostupný tu (12,6 MB).
Sprievodca SatNet (2,55 MB) poskytujúci rýchly a prehľadný spôsob použitia programu SatNet 2.0.2 na projekciu anténnych systémov.
Inteligentná analógová kamera - detekcia pohybu, privátne zóny. Inteligentná analógová kamera vysokej kvality SN-FXP3200MIR M10790 obsahuje až 4 zóny detekcie pohybu a 8 privátnych zón.
Tieto funkcie sú vhodné v prípade, kedy je nevyhnutné zachovanie súkromia monitorovaných osôb, napr. toaletnú kút vo väzenskej cele, kúpele, šatne; detekčné zóny sú ideálne pre monitoring parkovísk.
Kamera SN-FXP3200MIR M10790 je vybavená snímačom 1/3'' CCD Super HAD II firmy SONY, ktorý je vylepšenou verziou snímača SONY CCD Super HAD.
SONY Super HAD II sa vyznačuje značným zvýšením kvality v porovnaní k predchodcovi. Hlavným rozdielom je vernejšie podanie farieb a jas obrazu v problematických svetelných podmienkach.
Kamera má zabudovaný varifokálny objektív v rozsahu od 2,8 - 11 mm (F1,4), čo poskytuje možnosť nastavenia príslušnej ohniskovej vzdialenosti s ohľadom na precízne monitorovanie priestranstva/objektu. V závislosti od zvolenej ohniskovej vzdialenosti, pozorovací uhol kamery variuje od 25 do 79 stupňov. Objektív typu deň/noc umožňuje zachovať najvyššiu kvalitu obrazu rovnako počas dňa ako aj noci, pri infračervenom svetle.
Kamera je vybavená menu (OSD). Nastavenie všetkých parametrov obrazu je možné vykonať prostredníctvom tlačidiel pod kopulou kamery. V menu kamery je možné nastaviť prakticky všetky parametre, začínajúc od nastavenia objektívu, cez zmenu takých parametrov ako AGC, BLC, SENS-UP, funkčnosť systému regulujúceho WD (Wide Dynamic) a končiac na nastavení detekčných a privátnych zón.
Color Vandal-proof Camera: SN-FXP3200MIR (WDR)Color Vandal-proof Camera: SN-FXP3200MIR (WDR)
Pohľad na kameru SN-FXP3200MIR
M10790
Charakteristické vlastnosti kamery:
 • snímač SONY Super HAD CCD II,
 • 550 TVL (farebný obraz), 570 TVL (č/b obraz),
 • zabudované IR diódy,
 • objektív so zmenou ohniska v rozsahu od 2,8 do 11 mm / F1,4,
 • odolný kryt kamery,
 • 4 zóny detekcie pohybu,
 • 8 privátnych zón,
 • široký dynamický rozsah (WDR),
 • digitálna redukcia šumu (3D DNR),
 • menu OSD.
Prehliadanie online obrazu na mobilných telefónoch a palmtopoch z rekordérov značky ULTIMAX. Požiadavky klientov na monitorovacie CCTV systémy narastajú. Medzi inými je taktiež možnosť prehliadanie obrazu z kamier v reálnom čase na mobilných telefónoch alebo palmtopoch. Takéto riešenie predstavuje najvýhodnejší spôsob rýchleho prístupu do systému z akéhokoľvek miesta na planéte, kde je dosah mobilnej siete, v ktorej telefón užívateľa pracuje.
Funkčnosť tejto možnosti v rekordéroch ULTIMAX výrobca testoval v telefónnych aparátoch Nokia 7610, N72, N73, N75, N95 a Samsungu E848. V sekcii Download sa nachádzajú dve aplikácie:
Prehliadanie obrazu z rekordéra ULTIMAX na mobile
Megapixelový monitoring reštauračnej siete v Japonsku. Megapixelové monitorovacie systémy sa tešia čoraz väčšej popularite, čo je dôvodom ich častého nasadzovania aj v súkromných inštaláciách (kancelárie, reštaurácie, obchody atď.). Jedným z príkladov takejto inštalácie je japonská sieť reštaurácií, ktorých majitelia sa rozhodli nainštalovať dvoch DOME kamier ACTi K1314 vo verzii deň-noc a jednej PTZ megapixelovej kamery ACTi K1218 v každom z ich prevádzok.
Všetky prevádzky sú prepojené cez Internet, čím je možné ovládať celý systém zo vzdialeného miesta (PCO, hlavná prevádzka s bezpečnostným dohľadom 24/7). Záznam obrazu je realizovaný v každej prevádzke samostatne a prenos obrazu je realizovaný cez sieť Internet.
1.3 Mpix IP Dome Camera: ACTi ACM-34011.3 Mpix IP Dome Camera: ACTi ACM-34011.3 Mpix Pan-Tilt IP Camera: ACTi ACM-82111.3 Mpix Pan-Tilt IP Camera: ACTi ACM-8211MPEG-4 Video Server: ACTi ACD-2100
Schéma CCTV systému reštauračnej siete
Multimediálny dom s podporou štandardu budúcnosti 802.11n. Štandard 802.11n poskytuje prenos až do 300 Mbit/s a je ideálny na prenos zvuku, obrazu a iných multimediálnych dát. Prenos hudby alebo filmu z notbuku pripojeného bezdrôtovo môže trvať značne kratšie, než prenos toho istého súboru prostredníctvom káblového Ethernet pripojenia.
Zariadenie 802.11n sú spätne kompatibilné so staršími štandardmi. Vďaka čomu je možné využívať v sieti s routrom štandardu 802.11n zariadenia s bezdrôtovými kartami štandardov 802.11b alebo 802.11g. Všetky zariadenia firmy TP-LINK pracujúce v štandarde "n" sú kompatibilné s draftom 2.0.

Čo získame modernizáciou domácej siete?
Predovšetkým máme možnosť rýchleho prenosu súborov, bez obavy kompatibility starších zariadení s novými.
Wireless PCMCIA Adapter: TP-Link TL-WN910N (802.11n - draft 2.0 - 300Mbps)Access Point 802.11n (draft 2.0): TP-Link TL-WR941N <br />(300Mbps, built-in router and 4-port switch)Wireless 802.11n Draft 2.0 Mini-PCI Adapter: TP-Link TL-WN861N (300Mbps)Wireless 802.11n Draft 2.0 USB Adapter: TP-Link TL-WN821N (300Mbps)Wireless-N 802.11n Draft 2.0 PCI Adapter: TP-Link TL-WN851N, (300Mbps)
Multimediálny dom vybudovaný na platforme zariadení TP-LINK pracujúcich v štandarde 802.11n draft 2.0
Zoznam zariadení použitých v multimediálnon rodinnom dome:
 • Prístupový bod N3251 TP-Link TL-WR941ND 802.11n 300 Mbit/s so zabudovaným routrom - zariadenie umožňuje pripojenie klientov pomocou rádiových modulov WiFi. K routeru je možné priamo pripojiť Internet ADSL vďaka použitiu modemu N2906, alebo Internet DSL priamo k zariadeniu;
 • Karta N3231 802.11n (draft 2.0) TP-Link PCMCIA TL-WN910N, 300 Mbit/s - zariadenie umožňujúce pripojenie prenosných počítačov bez zabudovanej WiFI kary, prostredníctvom slotu PCMCIA, do bezdrôtovej siete;
 • Karta N3271 802.11n (draft 2.0) TP-Link PCI TL-WN851N, 300 Mbit/s - zariadenie umožňujúce pripojenie osobných počítačov do bezdrôtovej siete;
 • Karta N3261 802.11n (draft 2.0) TP-Link miniPCI TL-WN861N, 300 Mbit/s - zariadenie umožňujúce pripojenie prenosných počítačov bez zabudovanej WiFI kary, prostredníctvom slotu miniPCI, do bezdrôtovej siete;
 • Karta N3221 802.11n (draft 2.0) TP-Link USB TL-WN821N, 300 Mbit/s - zariadenie umožňujúce pripojenie prenosných počítačov bez zabudovanej WiFI kary, prostredníctvom USB konektora, do bezdrôtovej siete.
Veľký Čínsky Múr. Koordinovaná konštrukcia započala za čias panovníctva cézara Chin Qin Shi Huang v III. storočí pnl.
Konštrukcia Múru trvala približne 17 storočí. Známy z dnešnej podoby bol Múr dokončený za dynastie Ming (1368).
Na začiatku pracovalo na stavbe múru približne 300 tisíc robotníkov. Zakrátko sa však tento počet ukázal ako nedostatočný. Postupne bolo na výstavbu prideľovaných čoraz viac pracovníkov. Zločincov a ľudí uznaných za ich zločiny odsúdili k nápravným prácam pri výstavbe Veľkého Čínskeho Múru. Budovali ho tiež regrúti, ktorým v prípade potreby predlžovali roky v armáde. Počty hovoria, že do budovanie múru bolo zapojených až 3,5 milióna osôb, čiže 69,9% populácie niekdajšej Číny. Práca nad ľudské sily si vyžiadala obrovské obete, uvádza sa, že z tohto dôvodu zomrelo vyše milióna ľudí (okolo 30% obyvateľstva Číny). Sprevádzajúci útlak spôsobil, že v rok po smrti cisára, v roku 209 pnl. sa muži vzbúrili a dynastia Qin bola zvrhnutá. Neskôr osud stavby múru mal rôzne podoby, raz sa na stavbe pokračovalo bez prestania, inokedy ležala zabudnutá bokom aj celé storočie.
Múr bol súčasťou Hodvábnej Cesty, ktorá slúžila výmennému obchodu medzi Áziou a Čínou. Zdroj: Wikipedia
V predošlých vydaniach sme písali o:

Koncová stanica Terra v lokálnej káblovej TV sieti. Lokálny kábloví TV operátori vo Varšave poskytujú signály do 500 apartmánov. Až do dnes bolo distribuovaných 32 kanálov (retransmisia satelitných programov). Operátor sa rozhodol zvýšiť množstvo ponúkaných kanálov o ďalších 6. Pre tento účel inštalačná firma doporučila použiť koncovú stanicu TERRA, napriek tomu, že pôvodná inštalácia využívala koncovú stanicu iného výrobcu. Spoločnosť presvedčila operátora, že MMH-3000 dokáže spolupracovať s existujúcim vybavením, bude poskytovať signály s vysokou kvalitou, zaručí flexibilnú konfiguráciu a nízke prevádzkové náklady - to všetko pri veľmi priaznivej cene..
- archívne vydanie TPD z 22.12.2008
Optické prevodníky série ULTIMODE. V priemyselnej televízii nachádzajú optické prevodníky svoje uplatnenie najmä v prípadoch, kedy je nevyhnutná distribúcia signálu na dlhé vzdialenosti ako aj na miestach s ťažkými atmosférickými podmienkami. Optické vlákno zabezpečuje plnú izoláciu ako aj odolnosť voči rušeniu v distribúcii signálu....
- archívne vydanie TPD z 21.09.2009

Viacfunkčný server tlače a pamäťových médií TP-LINK TL-PS310U N3312. TP-LINK TL-PS310U je ideálne zariadenie pre zdieľanie USB zariadení prostredníctvom domácej/kancelárskej počítačovej siete (SOHO aplikácie). Umožňuje využívať jednu tlačiareň/multifunkčné zariadenie a iné USB...
- archívne vydanie TPD z 01.06.2009

Index publikovaných vydaní
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI