MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV-SAT, CCTV, WLAN
Č. 38/2009 (20.11.2009)
Oživenie po schválení - štandard 802.11n. Schválenie finálnej podoby štandardu 802.11n v septembri naštartovalo výrobcov k predstaveniu nových zariadení s podporou schváleného štandardu.
Firma Atheros, oceňujúca význam trhu s mobilnými zariadeniami, uviedla na trh čipset AR6003 určený do mobilných telefónov a smartfónov. Moduł s rozmermi 5x5 mm spotrebuje 20% menej energie než predošlé verzie a zároveň poskytne vyšší výkon. Chipset podporuje štandard 802.11a/b/g/n.
Síce využitie štandardu v prenosných počítačoch je už dávno podporované, jeho skutočné masové rozšírenie ešte len čaká na svoje predstavenie spoločnosťou Microsoft a jej novej technológie, ktorú predstaví v konzole Xbox 360 (premiéra 10 novembra).
Ďalším príkladom rozvoja je využitie bezdrôtových sietí na prenos multimédia v štandarde 802.11n. V priebehu dvoch rokov spoločnosti Cisco a Verizon nainštalujú, vo viac než 256 univerzitných budovách Purdue v štáte Indiana, viac než 6 tisíc prístupových zariadení pracujúcich v štandarde 802.11n. Poskytne to mobilný prístup k moderným multimediálnym aplikáciám, video a VoIP v priestranstve školy. Dodnes už bolo inštalovaných viac než 600 kusov prístupových bodov.
Dôvodom na preniknutie novej technológie "pod strechu" je jej aplikácia v domácich zariadeniach. Príkladom takéhoto zariadenia môže byť digitálny rám pre fotografie od spoločnosti eStarling, kde prenos obrázkov je realizovaný bezdrôtovo v štandarde 802.11n.
Multimediálny fotorámček so zabudovaným rádiovým modulom štandardu n.
(Zdroj: eStarling)
Pohľad z televíznej veže - kde to je? Do roku 1868, bolo mesto nazývané Edo. Aktuálne patrí medzi jedno z najväčších svetových metropol a je hlavným mestom krajiny.
Snímky boli zhotovené z televíznej veže vybudovanej v roku 1958. Je o 13 metrov vyššia od Eifelovky (má 333 m) s hmotnosťou 4000 tón (Eifelova váži 7000 tón). Využíva sa na prenos rádiových a televíznych signálov a taktiež ako vyhliadková veža. Do súčasnosti ju navštívilo viac než 150 miliónov turistov.
Kde sa táto veža nachádza? - Odpoveď na konci tohto vydania.
Výhľad na mesto z televíznej veže, ktoré do roku 1868 nieslo meno Edo.
Ako sa nazýva dnes? - Odpoveď na konci tohto vydania.
Vrstva MAC - O WiFi pár slov - časť 12. V čase CFP (Contention Free Period) funkcia PCF (Point Coordination Function) využíva metódu dopytu (Polling) a pre výber stanice, ktorej bude pridelené vysielacie právo.
Stanica, ktorá chce prenášať dáta bezkolíznym spôsobom, musia zaslať príslušný dopyt smerom k PC (Point Coordinator) - dopyt je zasielaný v režime DCF (Disturbed Coordination Function). Ak PC akceptuje dopyt, bude stanica zapísaná do zoznamu PL (Polling List). PC vyzýva na prenos stanice podľa tohto zoznamu zaslaním rámca CF-Poll.
Na začiatku každej CFP, PC kontroluje obsadenosť kanála. Ak počas periódy PIFS (PCF Interframe Space) je kanál voľný, PC zasiela ovládací rámec - Beacon.
Na základe parametrov zahrnutých v rámci Beacon, zvyšok staníc nastaví NAV (Network Allocation Vector). Vďaka tomu, počas CFP (Contention Free Period) nebude žiadna zo staníc vyžadovať kontrolu nad médiom. Po SIFS (Short Interframe Space), od momentu zaslania rámca Beacon, PC zasiela jeden z nasledovných rámcov: Data, CF-Poll, Data+CF-Poll, CF-End - ku stanici, ktorá je prvou na zozname PL (Polling List). Stanica po prijatí jedného z týchto rámcov má právo na zaslanie jednej MPDU (MAC Protocol Data Unit), po uplynutí času SIFS.
Ak rámec CF-Poll vyžaduje potvrdenie správneho prijatia paketu - ACK ( Acknowledgment ) - stanica musí zaslať Data + CF-ACK rámec.
Po ukončení úspešného prenosu stanice, PC následne opakuje tento postup pre iné stanice v zozname PL. Ak stanica príjme rámec CF-Poll a nemá čo zaslať, mal by byť zaslaný null rámec, za predpokladu, že je potrebné zaslať potvrdzujúci CF-Poll rámec, následne stanica odpovedá rámcom CF-ACK.
Chýbajúca odpoveď od stanice, ktorá ma nadviazať spojenie, počas trvania SIFS spôsobuje, že médium podlieha opätovnej kontrole PC, ktorý zašle dotaz nasledujúcej stanici zo zoznamu PL. Dokončenie zoznamu PL je signalizované PC prostredníctvom prenosu buď CF-End alebo CF-End + ACK rámca, ak je potrebné opätovné potvrdenie korektného prijatia rámca.
Všetky stanice asociované k príslušnej BSS (Basic Service Set - skupina logicky prepojených bezdrôtových zariadení) po prijatí jedného z týchto rámcov sa vektory NAV nulujú a môže nastúpiť rivalizácia o prístup ku kanálu po čase DIFS (DCF Interframe Space).
Príklad výmeny rámcov v čase CFP medzi PC a dvoma stanicami - STA
Ukázalo sa, že PCF (Point Coordination Function) nie je vhodná pre prenos v reálnom čase. Počas TBTT (Target Beacon Transmission Time) PC musí vyčkať na voľné médium (listening) najmenej po dobu PIFS, pred zahájením Beacon rámca. Ak je médium obsadené v blízkosti TBTT, rámec Beacon je odložený , čo ma za následok zdržanie v prenose až do nasledujúcej CFP.
Dĺžka prenosu požadovaná stanicami v zozname PL zostáva pre PC neznáma. Rámec MSDU akejkoľvek stanice môže byť príliš dlhý a bude rozdelený do fragmentov špecifickej dĺžky. Dodatočne, čas prenosu MSDU nie je kontrolovaný zo strany PC vzhľadom na rozdielnu moduláciu a schému kódovania využívanú v štandardoch 802.11. Pre zabezpečenie QoS (Quality of Service) je nevyhnutná prioritizácia privilegovaných prenosov. Takéto rozdelenie služieb nezabezpečuje samotná PCF.
V ďalšom vydaní popíšeme spôsob využitia QoS.
Čím zosilniť DVB-T signál? Pre zosilnenie signálov veľkých anténnych systémov sú potrebné kanálové zosilňovače - týka sa to rovnako inštalácie DVB-T.
Spektrum DVB-T signálu je však od spektra samostatného analógového kanála rozdielne, čo zobrazujú obrázku nižšie. Je dokonale viditeľné, akej výzve čelí zosilňovač s úlohou zosilniť úroveň DVB-T signálu. Vzhľadom na strmú krivku a využitie subnosnej v celej šírke kanálového pásma sa kľúčovým parametrom zosilňovača stáva rovnomerné zosilnenie v celom kanáli a jeho selektívnosť.
Spektrum analógového PAL signálu
(www.allinon.com)
Spektrum DVB-T signálu
(www.wikipedia.org)
Spoločnosť DIPOL odporúča využitie zariadení renomovanej značky Alcad. Zosilňovače ZG-421 R905039 prispôsobené na zvolený kanál charakterizuje vysoký zisk: 53 dB, vysoký výstupný výkon: 120 dB umožňujúci zabezpečiť inštalácie až do 200 abonentov a veľmi dobra selektívnosť. Využitie zosilňovača R905039 dáva záruku, že všetky subnosné digitálneho signálu budú zosilnené rovnomerne.
Kanálový zosilňovač Alcad ZG-421
Porovnanie frekvenčnej charakteristiky zosilňovačov ZG-401 a ZG-421
Zosilňovače ZG-421 R905039 je možné využiť v inštaláciách susedných kanálov, kedy využívajúc svoju výbornú selektívnosť poskytujú možnosť vyrovnania úrovní susedných kanálov.
Farebná vonkajšia kamera n-cam 210 s IR reflektorom. Kamera n-cam 210 + IR M11240 je vybavená senzorom najvyššej kvality 1/3'' CCD Super HAD II firmy SONY, ktorý predstavuje zdokonalenú verziu snímača SONY CCD Super HAD. SONY Super HAD II sa vyznačuje viditeľným zvýšením kvality obrazu oproti predchodcovi. Dôležitou je rovnako lepšia farebná reprodukcia a jas v podmienkach so zníženou úrovňou osvetlenia.
Porovnanie obrazu z kamier so senzorom CCD SONY Super HAD (naľavo)
s obrazom snímača CCD SONY Super HAD II (napravo).
(Zdroj: www.sony.net)
Snímač vysokej kvality firmy SONY spoločne s dobrými parametrami kamery (420TVL, citlivosť 0,01 lx pri vypnutom IR reflektore) zaručujú, že kamera n-cam 210 + IR je ideálnou voľbou vo svojej cenovej kategórii.
Kamera disponuje objektívom s ohniskovou vzdialenosťou 6 mm čo zaručuje pozorovací uhol 45o. Obraz získaný z kamery verne reprodukuje snímané farby, kontúry sú ostré. Kamera si veľmi dobre radí s komplikovanými svetelnými podmienkami. Vysoká citlivosť spôsobuje, že dokonca aj pri slabšom osvetlení kamera pracuje vo farebnom režime bez viditeľného efektu sneženia (zvýšená úroveň šumu).
Kamera disponuje zabudovaným IR reflektorom. Umožňuje funkčnosť pri chýbajúcom externom osvetlení. Reflektor sa zapína automaticky a kamera sa prepne do čierno-bieleho režimu, keď úroveň okolitého osvetlenia klesne pod 3 luxy. Dosah IR reflektora uvedený výrobcom dosahuje 25 - 30 metrov a záleží od homogenity prostredia (napr. hmla).
V zostave sa nachádza držiak kamery umožňujúci montáž kamery na stenu alebo na strop s možnosťou ukrytia (zabezpečenia) káblov. Kameru je možné využiť ako v interiéri, tak aj vo vonkajšom prostredí (krytie IP66). Kamera je vybavená káblom so štandardnými konektormi: obraz - BNC, napájanie - zdierka 2,1/5,5.
Outdoor Color CCTV Camera: n-cam 210 + IR
Kamera n-cam 210 + IR M11240 vybavená snímačom najvyššej kvality
1/3" CCD Super HAD II firmy SONY, ktorý je zlepšenou verziou snímača SONY CCD Super HAD
Internetové prenosy - videolearning a videokonferencia. Vďaka využitiu cenovo dostupných kamier PiXORD P405 K1133, PiXORD P405W K1134, PiXORD P405M K1135, PiXORD P405MW K1138, PiXORD P410 K1231 s revolučnými obrazovými parametrami, vysoko citlivým mikrofónom, je možné zabezpečiť streamované prenosy obrazu a zvuku v sieti Internet.
Kamery je možné využiť na jednosmerný vzdialený monitoring, ako aj videokonferenciu, vysielania školení, výučby, prednášok atď. (e-learning).
Inštalácia je nezávislá od akýchkoľvek komunikačných softvérov (napr. Skype) a poskytuje lepšie obrazové parameter (napr. rozlíšenie 1280 x 1024 v prípade kamery PiXORD P405M a PiXORD P405MW) než je tomu v prípade web kamier a jednoduchú konfiguráciu.
MPEG-4 IP Camera: Pixord P405Wireless MPEG-4 IP Camera: Pixord P405WCompact IP Camera: Pixord P405M (1.3 Mpix)Pan/Tilt IP Camera: PiXORD P410Switch TP-Link TL-SF1005D (5 ports)Wireless Router: TP-Link TL-WR542G - eXtended Range<br />(with 4-port switch)
Príklad využitia CCTV kamier pre vzdialený monitoring, videokonferencie alebo e-learnig
12 otázok pre plánujúceho inštaláciu monitorovacieho systému - časť 5. V nasledujúcej stati nášho seriálu budú popísané veľmi dôležité témy dotýkajúce sa budovania CCTV systémov. Ide o: definovanie prístupových práv k systému, aby každý užívateľ mohol plne využiť svoje možnosti, bez súčasného zneužívania svojich práv a optimálne nastavenie obrazových parametrov s ohľadom na maximalizovanie efektívnosti celej inštalácie.
8. Akým spôsobom bude zabezpečené ovládanie systému?
Určenie monitorovacieho centra, hierarchie prístupových práv jednotlivých osôb pristupujúcich k živému monitoringu a k archívu, k ovládacím funkciám, nastaveniam, príp. Povelom ovládajúcim PTZ kamery (je nevyhnutné zablokovať všetky funkcie nepodliehajúce ovládaniu).
9. Aké sú požiadavky na rozlíšenie a počet snímok jednotlivých kamier/systému?
Nedostatočné parametre kamery znemožňujú realizáciu cieľu monitorovacieho systému, zatiaľ čo predimenzované parametre nepotrebne zaťažujú celý systém. Všeobecne je dôležitejšie, aby bol obraz detailnejší, než plynulejší. Práve z toho dôvodu, že viac je možné identifikovať z jedného detailného snímku, než s viacerých snímkov rozmazaného obrazu.
H.264 IP Camera: ULTICAM DS-2CD892PF
IP Camera ULTICAM DS-852MF-E (2.0 Mpix)
Kamera ULTICAM K1140
D1 pri 25 fps
Kamera ULTICAM K1441
2 Mpx pri 12 fps
Nová kvalita IP kamier ACTi - Event Handler. Tradične CCTV kamery sú pasívnymi zariadeniami - dokážu "vidieť" ale nie konať. ACTi Event Handler transformuje systém IP kamier na aktívne prostriedky zabezpečovacieho systému. Event Handler je softvérový balík, ktorý je zabudovaný do firmveru série ACM kamier. Niektoré funkcie tohto balíka sú inovatívne - nedostupné v žiadnych iných podobných zariadeniach! Čo je dôležité, majiteľ ACTi kamier tejto série si môže stiahnuť a nainštalovať nový softvér zdarma.

Čo je to v skutočnosti Event Handler?

Event Handler je rozhraním medzi udalosťami a pravidlami.
Po zaznamenaní udalosti v zornom poli kamery: pohybujúca sa osoba, otvorenie dverí, vypuknutie požiaru alebo zmena svetelných podmienok (reflektory prichádzajúceho vozidla)
Prevádzková schéma funkcie Event Handler v kamerách ACTi
Zosilňovače (repeatery) 3G a DCS signálu. V ponuke DIPOLu sa medzi novinkami objavili zosilňovače Signal 3G-500 A67100 a Signal DCS-500 A67120.
3G Repeater Signal 3G-500
DCS Repeater Signal DCS-500
Zosilňovač (repeater) Signal 3G-500 A67100
Zosilňovač (repeater) Signal DCS-500 A67120
  • Zosilňovač (repeater) Signal 3G-500 A67100 rieši problém slabého signálu siete 3G v pásme 1920-2170MHz. Pri slabom signáli je prístupu k internetu nemožný alebo veľmi obmedzený (GPRS, EDGE). Využitie nájdu v: hoteloch, domoch, výrobných halách, podzemných parkoviskách atď.
  • Zosilňovač (repeater) Signal DCS-500 A67120 rieši problém slabého signálu DCS v pásme 1710-1880 MHz. Využitie nájdu v: hoteloch, domoch, výrobných halách, podzemných parkoviskách atď.
V ponuke DIPOLu nájdete nasledujúce GSM zosilňovače:
GSM Repeater Signal GSM-80
GSM Repeater Signal GSM-300
GSM Repeater Signal GSM-1200
Zosilňovač (repeater) Signal GSM-80 A6740
Signal GSM-300
A6760
Zosilňovač (repeater) Signal GSM-1200 A6780
Tokio. Tokyo Tower inšpirovaná konštrukciou Eifelovky v Paríži plní podobnú, kultovú rolu, ako jej parížska inšpirácia. Aktuálne je najvyšším objektom v Tokiu, čo potrvá len do ukončenia konštrukcie Tokyo Sky Tree s výškou 610 m v roku 2011.
Konštrukcia Tokyo Tower je inšpirovaná svetoznámou Eifelovkou
V predošlých vydaniach sme písali o:

ULTIAIR v metropolitnej bezdrôtovej sieti. Investor, poskytovateľ pripojenia k Internetu v Krakowe, požadoval vysoký výkon a spoľahlivosť rádiových spojov, s vysokou priepustnosťou v celej chrbticovej sieti. Hlavným cieľom bolo vysokorýchlostné bezdrôtové spojenie (30Mbps) oboma smermi s hlavným uzlom a medzi koreňovým a vetvovými uzlami, roztrúsenými v Nowa Huta - štvrti Krakowa. Na realizáciu sa podujala investičná spoločnosť Zax.pl s rozhodnutím použiť zariadenia značky ULTIAIR.
- archívne vydanie TPD z 2.02.2009
Ako zdieľať štandardnú USB tlačiareň pre WLAN užívateľov? Bezdrôtový tlačový server TP-LINK TL-WPS510U N3310 je ideálne riešenie pre kancelárie a domácnosti, eliminuje potrebu káblového spojenia mobilného počítača s tlačiarňou. Umožňuje tiež tlač dokumentov z mnohých počítačov na jedinej tlačiarni...
- archívne vydanie TPD z 9.02.2009

Prevencia a diagnostika problémov s LAN kabelážou - Multifunkčný káblový tester N7058. NetWork káblový tester N7058 s LCD displejom umožňuje užívateľovi overiť správnosť inštalácie Ethernetovej kabeláže (CAT 5e, 6e) a telefónneho spojenia. Tester umožňuje skontrolovať prerušený obvod, obrátené spojenie, dĺžku káblu, presnú lokalitu (vzdialenosť od testeru v metroch)...
- archívne vydanie TPD z 2.03.2009

Index publikovaných vydaní
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI