MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV-SAT, CCTV, WLAN
Č. 35/2009 (26.10. 2009)
TERRA - FI na trhu multiprepínačov. Na výstave SatKrak boli udelené ocenenia za najlepšie výrobky roku. V samotnom hodnotení boli zúčastnení internauti, hlasujúce v jednotlivých kategóriách. Medzi multiprepínačmi prestížne ocenenie Najlepší Výrobok získali multiprepínače TERRA.
Multiprepínače TERRA sú zariadeniami profesionálnej triedy. Sú určené pre veľké a komplikované anténne TV systémy bytových domov ako aj pre náročných individuálnych zákazníkov. Vzhľadom na vysokú kvalitu, úžitkovú hodnotu a jednoduchosť prevádzky sú ideálnymi zariadeniami ako vo fáze inštalácie, tak aj pri poskytovanom komforte. Ich funkčnosť bola overená v projektoch do 1000 účastníckych zásuviek!

Charakteristické vlastnosti:
 • najlepší na trhu, stabilný pomer chybovej modulácie (MER) pre satelitný signál,
 • dokonalý odstup medzi vstupmi a výstupmi (min. 30 dB, zvyčajne 45 dB),
 • flexibilné napájanie - existuje model so sieťovým zdrojom aj bez neho (možnosť centrálneho napájania),
 • nízke energetické požiadavky zabezpečuje optimálnu prevádzkovú teplotu a teda zvyšuje životnosť zariadení,
 • výrobca ponúka ako súčasť multiprepínačov bezplatný program SatNet umožňujúci projekciu komplexných inštalácií.
TERRA - F1 among multiswitches
Ako sme navrhli a postavili F1 z multiprepínačov TERRA?
Z čoho sa ponuka multiprepínačov TERRA skladá?
V ponuke DIPOLu sa nachádza plný sortiment týchto zariadení: kaskádové a radiálne multiprepínače, je s ich pomocou možné projektovať inštalácie pre príjem z 1, 2, 3 i 4 satelitov, sú to zariadenia pasívne, alebo so zabudovaným zosilňovačom. Taktiež majú možnosť lokálneho ako aj vzdialeného napájania. Dodatočné možnosti projekcie magistrálnych SMATV systémov ponúka sortiment rozbočovačov.
Nobelová cena z fyziky v roku 2009 za vynález CCD matrice. Švédska Kráľovská Akadémia Vied udelila tohtoročnú Nobelovú cenu vo fyzike trom osobám, medzi nimi Willard Sterling Boylovi a Georgovi Elwood Smithovi zo Spojených Štátov Amerických, ktorí dostali ocenenie za "vynález polovodičového obrazového obvodu - senzora CCD".
Vedecký svet 60 rokov hľadal nový spôsob záznamu obrazu pre skúmanie a objavovanie vesmíru. Podarilo sa to v roku 1969, kedy tohtoročný noblisti v Bell Telephone Laboratories skonštruovali prvú CCD matricu, v rámci projektu konštrukcie video telefónu.
Prvé zariadenie obsahovalo len 9 prvkov usporiadaných v rade a nedokázalo snímať svetlo. Bola to súprava miniatúrnych kondenzátorov prepojená navzájom tak, aby bolo možné naakumulovaný náboj jedného prvku presunúť do jedného z jeho susedov a následne premeniť elektrický výboj na konci reťazca na elektrické napätie, ktoré je možné prostredníctvom A/C prevodníka premeniť na digitálny signál.
CCD malo na začiatku plniť úlohu pamäte, ale ako samotní noblisti priznali v článku publikovanom rok po objave, existuje možnosť využitia CCD za účelom záznamu obrazu.
Ich tvrdenia sa potvrdili v roku 1974, kedy spoločnosť Fairchild Electronics vyprodukovala prvú CCD matricu pre zobrazenie v rozlíšení 100 x 100 obrazových bodov.
Príklad architektúry CCD senzora (zdroj: micro.magnet.fsu.edu)
Dnes sa technológia CCD využíva všade, kde vzniká potreba snímania obrazu. Svoje osobitné miesto si našla v digitálnej fotografii, video kamerách, v astronómii (teleskopy) a taktiež v CCTV kamerách. CCD sensor dominuje priemyselnej televízii, aj napriek faktu, že snímače typu CMOS boli vynájdené skôr. Snímače CCD poskytujú obraz vyššej kvality s lepšou kresbou detailov. Dnes sú všetky analógové kamery ako IP kamery štandardného rozlíšenia vybavené snímačom CCD.
V megapixelových kamerách sú najviac zastúpené snímače CMOS, avšak trvajúci vývoj CCD snímačov môže túto proporciu zmeniť - na tohtoročnom veľtrhu IFSEC v Birminghame boli megapixelové kamery vybavené snímačmi CCD prezentované v stánkoch najrenomovanejších a technologicky vyspelých spoločností.
Snímače využívané v oblasti priemyselnej televízie sú charakteristické rozlíšením niekoľko megapixelov, zatiaľ čo v astronómii dosahujú až 100 Mpix.
Snmímač CCD v modernej kamere
Veža nad Perleťovou riekou. Konštrukcia televíznej veže, nižšie, ešte nebola ukončená. Po jej dokončení bude dosahovať výšku 610 metrov a získa štatút najvyššej veže sveta a druhej čo do voľne stojacej budovy sveta (po Burj Dubai). Originálny, hiperboloidálny tvar z nej robí jeden z najkrajších vysokých objektov sveta.
Je možné, že v budúcnosti ju už žiadna iná televízna veža neprekoná (aktuálne budovaná veža v Tokiu taktiež s výškou 610 m).
Najvyššie televízne veže sú stavané v oblastiach s rozľahlým terénom a nízkej hustote obyvateľstva (Rusko, Kanada, Kazachstan, niektoré regióny Číny). Zmena technológie šírenia signálu na digitálne poskytne možnosť budovania väčšieho počtu menších a lacnejších objektov, s nižším vysielacím výkonom.
Kde sa nachádza najvyššia televízna veža sveta? - Odpoveď na konci tohto vydania.
Po jej dokončení bude dosahovať výšku 610 metrov a získa štatút najvyššej veže sveta.
Kde je táto veža? - Odpoveď na konci tohto vydania..
Wrstva MAC - O WiFi pár slov - časť 9. Stanica, ktorá chce rozpoznať prenos, musí najskôr preveriť či je kanál voľný, ak áno, začne po čase vysielať DIFS. AK je však kanál obsadený iným prenosom, musí stanica počkať na ukončenie aktuálneho prenosu a po čase generuje DIFS náhodný čas oneskorenia prístupu TB, po ktorom je možné nadviazať prenos. Čas TB je vyjadrený vzorcom:
TB = Random(0, CW)*dĺžka medzery
  - TB - je vyjadrený počtom medzier
  - dĺžka medzier - je konštantou charakteristickou pre využitie fyzickej vrstvy. Čas trvania medzery obsahuje maximálne propagačné oneskorenie, čas prepínania sa vysielača alebo čas potrebný na posúdenie využitia kanála.
  - Random(0, CW) - náhodne generované celočíslo (0, CW) intervalu. CW - Contention Window - počet z CWmin , CWmax intervalu. CWmin a CWmax sú konštantami charakteristickými pre určitú fyzickú vrstvu (napr. pre 802.11a: CWmin = 15, CWmax = 1023, for 802.11b: CWmin = 31, CWmax = 1023).
Úvodná šírka Contention Window je nastavená na minimálnu hodnotu CWmin; každý neúspešný prenos (paketlos, kolízia) zvyšujú CW vzhľadom na vzťah: 2*CW-1, až do CWmax. Hodnota CW je resetovaná na CWmin v momente, kedy dôjde k nadviazaniu korektného spojenia.
Opísaný algoritmus výberu TB je známy ako BEB (Binary Exponential Back-off).
Ak počas dekrementovania (znižovania) pomeru back-off dôjde k obsadenosti kanálu, znamená to, že počítadlo inej stanice bolo zresetované. V tejto situácii iné stanice zastavia svoje počítadlá a čakajú na ďalšiu periódu ticha v kanáli, pre DIFS čas. Ak k tomu dôjde, stanice pokračujú v znižovaní svojich počítadiel. Stanica, ktorej počítadlo bolo zresetované ako prvé, má prístup k prenosovému médiu. Ak, v rovnakom čase, dve alebo viac staníc zresetuje počítadlá, začnú simultánne vysielať a ich rámce sa dostanú do konfliktu s ostatnými. Následne, každá z týchto staníc zvýši svoju hodnotu CW a generuje novú TB periódu, ktorá znižuje pravdepodobnosť ďalšej kolízie.
V nasledujúcej časti bude dokončený opis algoritmu prístupu k médiu.
Antény pre príjem digitálnej pozemnej televízie. Je všeobecne známe, že na príjem signálu DVB-T je možné využiť antény konštruované s ohľadom na príjem analógovej televízie. Súčasne je však vhodné spomenúť, že multiplexy DVB-T môžu byť taktiež distribuované aj na kanáli 69 (koniec pásma UHF), kedy väčšina doteraz produkovaných antén bola projektovaná na kanály 21-60.

Ponuka antén pracujúcich na kanáli 69
UHF TV Antenna: DIPOL 16/21-69 DVB-T
UHF TV antenna: DIPOL 19/21-69 DIGITAL
UHF TV Antenna: DIPOL 44/21-69 Tri Digit
Anténa DIPOL 16/21-69 DVB-T
A1610
Anténa DIPOL 19/21-69
A1911
Anténa DIPOL 44/21-69 Tri Digit
A2670
Optické adaptéry ULTIMODE. Adaptéry slúžia na prepojenie optických vlákien zakončených optickými konektormi. Adaptéri sa najčastejšie využívajú v kombinácii s patchcordmi a pigtailami v optických koncentrátoroch.

Ponúkané adaptéri sa odlišujú:
 • typom optického kábla
 • optickými konektormi
 • počtom pripojiteľných optických vlákien
Multimode Adapter ULTIMODE A-011S (SC to SC)Multimode Adapter ULTIMODE A-011S (SC to SC)
Single-mode Adapter ULTIMODE A-511S (SC to SC)Single-mode Adapter ULTIMODE A-511S (SC to SC)
Adaptér multimode SC
ULTIMODE A-011S
L4011
Adaptér singlemode SC
ULTIMODE A-511S
L4211
Prehrávanie záznamu z CCTV rekordérov na iných zariadeniach. Častým problémom spojeným s využitím zaznamenaného obrazového materiálu ako dôkazného materiálu je nemožnosť ich prehrávania na univerzálnych zariadeniach (napr. osobné počítače).
V rekordéroch ULTIMAX, tak ako vo väčšine iných rekordérov, existuje možnosť kopírovania nahraného materiálu. Špecifickou črtou je to, že všetky záznamy je možné preniesť v nezmenenej - originálnej forme. Počas kopírovania nedochádza k rekompresii alebo k zmene formátu (rozšírený mp4) prenášaných obrazových súborov. Kópia je teda identická s originálnym materiálom. Vďaka čomu je kvalita prehrávaného záznamu závislá len od skoršej konfigurácie parametrov záznamu.
Zaznamenaný materiál je možné prehrávať programom Windows Media Player, po doinštalovaní filtru, ktorý je dostupný na stiahnutie v sekcii Download.
12 otázok pre plánujúceho inštaláciu monitorovacieho systému - časť 2. V predošlom vydaní TPD sme predstavili 12 otázok, ktoré sú investor spoločne s projektantom povinný zodpovedať pred samotnou realizáciou projektu monitorovacieho systému. Boli popísané typy hrozieb, ktorým má systém predchádzať, v neposlednej miere zaznamenať, ak k nim dôjde.

Nasledujúcim krokom špecifikovania CCTV systému je detailnejšie určenie priestranstva a dôvodu monitoringu tohto priestoru.
2. Aké priestranstvo má byť monitorované?
Po obhliadke priestranstva, ktoré má byť monitorované je vhodné na mape tieto oblasti zaznačiť. Umožní to projektantovi zvoliť správny počet kamier, ich umiestnenie a následne špecifikovať veľkosť každej z monitorovaných oblastí celého komplexy zvolením správneho objektívu (ohnisková vzdialenosť objektívu od širokej F2,5mm až po vysoko smerovú F120mm).
Objektívy Tokina: 2,7 - 12,5 mm, 6 - 60 mm, 10 - 120 mm
3. Aký je cieľ monitorovania individuálnych oblastí?
Na aký účel bude využívaný nahrávaný materiál z kamier? Či príslušná kamera bude slúžiť na získanie len všeobecného monitoringu danej oblasti, alebo je potrebná identifikácia osôb prechádzajúcich danou oblasťou? Keďže neexistuje optimálne riešenie pre každý kamerový bod je nevyhnutné, s ohľadom na požiadavky, vybrať najvhodnejšiu kombináciu kamery s objektívom, príp. IR reflektorom (zabudovaný v kamere, alebo externý). Preto je niekedy nevyhnutné spájať do jedného celku kamery so štandardným (D1) a megapixelovým rozlíšením, aby výsledný efekt spĺňal všetky predpoklady na plnohodnotný monitorovací systém s ohľadom na požiadavky investora. Rovnako sú dôležité funkcie kamier s pridanou hodnotou, ako napr. vyvolanie požadovanej alarmovej akcie.
IP Day/Night Camera: ACTi ACM-5711
IP Camera ULTICAM DS-852MF-E (2.0 Mpix)
IP Speed Dome Day/Night Camera: ACTi CAM-6621 (MPEG-4)
Stacionárna kamera D1
pre všeobecný monitoring
K1502
Megapixelová kamera
pre detaily
K1441
Otočná PTZ kamera
pre monitoringu rozsiahlych priestranstiev
K1215
Záložné spoje vybudované pomocou zariadení značky ULTIAIR. Spoľahlivosť spoja je jedným zo základných požiadaviek prenosových systémov. Najčastejším dôvodom straty spojenia je zlyhanie rádiového modulu spôsobené elektrickými výbojmi. Riešením tohto problému je záložná káblová alebo bezkáblová linka, ktorá je v prípade výpadku automaticky aktivovaná.
Ideálnymi zariadeniami pre vytvorenie takýchto spojov sú zariadenia značky ULTIAIR spoločne s RouterBordami s predinštalovaným operačným systémom Mikrotik. Zariadenia podporujú protokol OSPF (ang. Open Shortest Path First), vďaka ktorému pri výskyte výpadku hlavnej konektivity je komunikácia zabezpečená cez záložnú linku.
Wireless Access Point: ULTIAIR 423KCWireless Access Point: ULTIAIR 423KCWireless Access Point: ULTIAIR 323KCWireless Access Point: ULTIAIR 323KCRouterBoard 433 (MikroTik license level 4)RouterBoard 433 (MikroTik license level 4)
Prenos prostredníctvom hlavnej linky
RouterBoard 433 (MikroTik license level 4)RouterBoard 433 (MikroTik license level 4)Wireless Access Point: ULTIAIR 423KCWireless Access Point: ULTIAIR 423KCWireless Access Point: ULTIAIR 323KCWireless Access Point: ULTIAIR 323KC
Prenos prostredníctvom záložnej linky
Zariadenie N24334 je zodpovedné za zmenu trasy v prípade výpadku hlavnej linky. Zariadenie N2301 alebo N2311 je zodpovedné za bezdrôtový prenos dát.
Je potrebné pamätať, že záložné linky by mali využívať iné prenosné médium. Najčastejšie je bezdrôtový spoj zálohou káblového pripojenia, napr. optického.
Je vhodné pamätať na parametre WLAN spoja. Úloha spoja ako jedného z prvkov prenosovej linky býva mnohokrát bagatelizovaná. Na kábel vysokej kvality je použitý konektor nižšej kvality, čo môže celkom zarušiť bezdrôtový spoj.

Dva dôležité parametre konektorov, na ktoré si treba dať pozor:
 • Faktor stojatej vlny (ang. VSWR) indikuje aká časť vysielacieho výkonu je odrazená späť k zdroju vysielaného signálu. Táto hodnota by nemala presiahnuť 1,5 (čo znamená, že cca 4% signálu sa vracia späť k zdroju).
 • Vložený útlm (ang. Insertion Loss). Hodnota tohto parametru by nemala prekračovať 0,2 [dB].
Ak predávajúci neuvádza tieto hodnoty, je zrejmé, že konektory nespĺňajú príslušné kritériá, čo sa zákonite prejaví problémami počas inštalácie a samotnej prevádzky.
Z pravidla, ak je parameter VSWR nižší než 1,5 [dB] je isté, že straty vloženého útlmu nie sú väčšie než 0,2 [dB].
N-plug for Tri-Lan 240/H-155 cable (6 GHz)
N-socket for Tri-Lan 240/H-155 cable (6 GHz)
TNC Male/Plug for Tri-Lan 240/H-155 Cable (6 GHz)
SMA/RP male connector for Tri-Lan 240/H-155 cable (6 GHz)
SMA/RP female connector for Tri-Lan 240/H-155 cable (6 GHz)
E84130
Konektor Nm
pre kábel
Tri-Lan 240/H-155
E84135
Konektor Nf
pre kábel
Tri-Lan 240/H-155
E84140
Konektor TNC
pre kábel
Tri-Lan 240/H-155
E84150
Konektor SMA/RP
pre kábel
Tri-Lan 240/H-155
E84155
Konektor SMA/RP
pre kábel
Tri-Lan 240/H-155
Konektory pre vonkajšie použitie je nutné chrániť voči vode a jej vplyvom. Je dôležité už len preto, že čo i len kvapka vody zvýši úroveň VSWR o niekoľko desiatok percent, čím zmení výkon signálu na teplo. Pre tento účel odporúčame použiť špeciálnu samo-zmršťovaciu pásku SCAPA.
Kanton. je hlavné a podprovinčné mesto provincie Kuang-tung v Číne (po čínsky Kuang-čou, pchinjin: Guangzhou; starší angl. názov Canton (City)). Počet obyvateľov samotného mesta dosahuje 4,5 a metropolitná časť mesta 14,5 milióna.
Od roku 1957 je exportná ponuka Číny predstavovaná na Veľtrhu Čínskych Exportných Komodít (China Export Commodities Fair) všeobecne známych ako Kantónsky Veľtrh (Canton Fair) - je to najväčšia veľtržná udalosť sveta. Táto udalosť je najväčším stretnutím predstaviteľov čínskych biznismenov s predstaviteľmi výrobcov a obchodníkmi z celého sveta. Veľtrh sa koná dva razy do roka, na jar a v jeseni, trvá 2 týždne. Aktuálne sa pripravuje už 106 edícia.
Okrem televíznej veže a Veľtrhu Čínskych Exportných Komodít, Kanton je preslávený pre svoj trh tradičnej čínskej medicíny. Na obrázkoch: morské koníky, hady a škorpióny.
V predošlých vydaniach sme písali o:

Sieť hotelov Focus modernizuje anténnu inštaláciu pre príjem televíznych programov. Dôležité športové podujatia mobilizujú k zvýšeniu kvality príjmu televíznych programov. Vzhľadom na komfort klientov, sieť hotelov Focus sa rozhodla pred Olympiádou v Pekingu na úpravu kvality a zvýšenie počtu prijímaných programov.
- archívne vydanie TPD z 01.09.2008
Hlavná stanica TERRA so sériou kanálových zosilňovačov ZG nainštalovaných v hoteli Focus
Ako skombinovať dva SAT signály do jediného kábla - TWINSENDER. Všeobecná chyba pri vytváraní kabeláže v dome/apartmáne (alebo pri inštalovaní satelitného TV systému) je osadenie presného počtu káblov. Mnoho satelitných tanierov je inštalovaných s jediným LNB konvertorom, ktorý je so SAT prijímačom prepojený pomocou jedného koaxiálneho kábla. Ale moderné SAT prijímače s funkciou nahrávania (PVR) sú vybavené dvoma tunermi...
- archívne vydanie TPD z 12.01.2009

Nahrávanie cestnej dopravy s použitím ULTIAIR zariadení a IP CCTV kamier od ACTi. Ak nedodržíme pravidla cestnej prevádzky v prípade, keď na semafore svieti červená, môže to byť dôvodom kolízií či nehôd. Často je ťažké preukázať chybu na...
- archívne vydanie TPD z 23.02.2009

Index publikovaných vydaní
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI