MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV-SAT, CCTV, WLAN
Č. 34/2009 (19.10.2009)
SAT Krak 2009 - či je možný boom v čase krízy? V dňoch 15-17 októbra sa v Krakove uskutočnil ďalší z úspešných ročníkov veľtrhu SAT Krak 2009. V čase krízy obvykle firmy znižujú rôznorodosť svojich ponúk, zdržujú predstavenie drahších riešení a produktov. Či takáto situácia je citeľná aj v segmente prenosu televízneho signálu? Odpoveď musí byť negatívna, pretože celkové spomalenie konjunktúry je vykompenzované viac než čímkoľvek iným a to zmenou technológie - týka sa to oboch spôsobov distribúcie (digitalizácie) ako aj prijímacích zariadení (televízne prijímače HD TV).
V dobe technologickej obmeny sa ukázalo, že má zmysel zúčastňovať sa výstavného diania a rozšíriť si tak prehľad ponuky trhu. Možnosť spoznania ponuky distribútorov, pred začínajúcou sezónou, je dôležité pre profesionálov ako aj širokú verejnosť.
Zoznam vystavovateľov odzrkadľuje zmeny na poľskom trhu TV-SAT produktov. Časť firiem, ktorá pocítila oslabenie konjunktúry rezignovala z účasti na veľtrhu, objavili sa nové, na čele so spoločnosťami ADB a Humax - lídrami na trhu progresívnych satelitných prijímačov.

Firma DIPOL predstavila na výstave produkty určené pre bežných spotrebiteľov ako aj pre profesionálov. Záujem profesionálov vzbudzovala séria radiálnych multiprepínačov spoločnosti TERRA s vysokým stupňom elasticity s možnosťou rozšírenia systému s maximálnym počtom až 1000 abonentov a taktiež zariadenia na prenos SMATV/CATV signálu, videa z priemyselných kamier a IP protokolu cez optické vlákna. Predstavená bola séria nových GSM, UMTS, 3G zosilňovačov GSM, ktoré reprezentujú novinky tohtoročnej ponuky. Početný návštevníci stánku venovali najviac pozornosti na širokú ponuku držiakov pre LCD televízne prijímača a monitory.
Predstavitelia DIPOLu preberajú ocenenie "Výrobok Roka" na veľtrhu SatKrak za sériu multiprepínačov MSR spoločnosti TERRA
Veža w meste smogu. Veža viditeľná na snímke je z hľadiska výšky siedmou najvyššou na svete. Central Television Tower dosahuje výšku 405 m, vybudovaná bola v roku 1992.
Mesto, v ktorom sa veža nachádza patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce na svete. Rýchlemu rozvoju kontruje vzrastajúce úroveň emisií smogu a výfukových plynov, ktoré majú za následok zahmlené dni bez priameho slnečného svitu. Situácia sa zhoršila novou výmerou chráneného krajinného územia lesov, čo spôsobili, že do mesta sa dostávajú pieskové búrky.
Majiteľom veže je CCTV spoločnosť, ktorá končí konštrukciu svojej novej centrály na druhej snímke.
Kde sa veža nachádza? - odpoveď na konci tohto vydania.
Veža v meste smogu a hlavná centrála jej majiteľa.
Kde je to? - Odpoveď na konci tohto vydania.
Vrstva MAC - O WiFi pár slov - časť 8. Protokol MAC 802.11 obsahuje dva operačné režimy: decentralizovaný DCF (Distributed Coordination Function) a centralizovaný PCF (Point Coordination Function).
DCF zabezpečuje služby v závislosti od modelu best-effort, zatiaľ čo PCF bo navrhnutý, aby zabezpečoval podporu pre prenos v reálnom čase v bezdrôtových sieťach založených na stálej infraštruktúre.
V štandarde 802.11 sú dostupné štyri priority prístupu k prenosovému médiu. Prioritizácia sa realizuje prostredníctvom využitia rôznych časových intervalov IFS (Inter-Frame Space) medzi vysielanými rámcami. Sú to (usporiadané od najkratšieho po najdlhší):
 • SIFS (Short IFS);
 • PIFS (PCF IFS);
 • DIFS (DCF IFS);
 • EIFS (Extender IFS).
Rovnako ako PCF, tak aj DCF môžu pracovať v rámci jedného BSS (Base Service Set) vďaka separácii oblasti bezkolízneho prístupu k médiu CFP (Contention Free Period) a oblasti rivality CP (Contention Period). Metóda prístupu PCF má vyššiu prioritu než DCF, pretože dokáže prenášať rámec v čase PIFS, ktorý je kratší od času DIFS.
Distributed Coordination Function
DCF je základným pracovným režimom v štandarde 802.11, ktorý nevyužíva žiaden centralizovaný mechanizmus ovládajúci prístup k médiu - všetky stanice môžu simultánne oň rivalizovať. Mechanizmus DCF ako prístupová metóda k médiu využíva protokol CSMA/CA (Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance).
Mechanizmus, podľa ktorého sa realizuje prístup k médiu, bol predstavený na schéme nižšie. Podrobný popis v nasledujúcom vydaní.
Príkladná výmena rámcov v čase CP medzi piatimi stanicami
Kompresné konektory pre RG-6. Ponuku konektorov spoločnosti PCT rozšírila nová pozícia - kompresný konektor typu F E80330 pre populárny kábel RG-6 E1230_100.
Konektor F s overenou konštrukciou a veľmi dobrých parametroch, (spätný útlm -28 dB, vstupný útlm -0,2 dB
Rodina konektorov typu F značky PCT
F Compression Connector PCT TRS-6-NT<br />(for RG-6 cable)
Compression F Connector: PCT TRS-9 NT<br />(for TRISET-113)
Compression F Connector: PCT DRS-11QP (for TRISET-11)
Konektor E80330 pre káble
E1230_100
(RG-6)
Konektor E80340 pre káble
E1015_100, E1017_100, E1019_100
(TRISET-113)
E80360 for
E1025_100
(TRISET-11)
Prierez konektorom pred kompresiou a po kompresii na kábli RG-6
Na obrázku vyššie je ukázaný konektor E80330 pred a po zatlačení. Dva kompresné prstence zabezpečujú dokonalé uchytenie a tesnosť kábla. Voľne sa otáčajúca obruba a presný závit eliminujú nechválne známe problémy so zakrúcaním konektora na protikus.
Profesionálny kompresný konektor TRS-6 NT E80330 je určený pre káble:
ULTIMODE pigtails and patchcords. DIPOL offers new fiber optic products:
 • patchcordy - optické káble ukončené na oboch stranách optickými konektormi;
 • pigtaily
V ponuke sú dostupné pigtaily a patchcordy rovnako pre opto-káble singlemode (L3211, L3213, L3551) ako aj multimode (L3011, L3013), ukončené najrozšírenejšími konektormi na trhu (SC, SC/APC, FC).
Single-mode Patchcord ULTIMODE PC-513S<br />(SC to FC, 9/125)
Multimode Pigtail ULTIMODE PG-01S<br />(1 x SC, 62.5/125)
Patchcord ULTIMODE PC-513S
L3213
Pigtail ULTIMODE PG-01S
L3501
Optické vlákno použité v pachtcordoch a pigtailoch série ULTIMODE sú zhodné s odporúčaniami ITU-T G.652.D (znížený vplyv water peak - vákno s nulovým nebo nízky obsahom hydroxidových iontov). Svetelné vlákna s obmedzeným vplyvom water peak sú všeobecne jedným z najlepších štandardných vlákien na trhu. Pred schválením normy G.652.D optické systémy, s ohľadom na vysoký útlm, dokázali pracovať v troch prenosových oknách (I okno: 850 nm, II okno: 1310 nm, III okno: 1550 nm).
Optické systémy založené na vláknach so zníženým vplyvom water peak dokážu pracovať v celom pásme od 1280 nm do 1650 nm. Zhoda vlákien s normami ITU-T zabezpečuje plnú kompatiblitu a možnosť prevedenia plne správnych optických zvarov s už existujúcou optickou infraštruktúrou. Káble použité v sérii ULTIMODE sú zosilnené kevlarovými vláknami a chránené PVC.
Analógové kamery v IP sieťach. Použitie analógových kamier spolupracujúcich s video servermi je častokrát ekonomickým riešením.
Príkladným setom je rýchlootočná PTZ kamera "PUMA" C4399/FCB-EX1010P M12291 s 36-násobným optickým zoomom spoločne s video serverom ULTINET-701 K2140. Video server premieňa analógový obraz na IP pakety komprimované algoritmom H.264 a vysiela ich spoločne s audio signálom do monitorovacieho centra, súčasne dokáže prenášať aj ovládacie signály PTZ kamery.
Prenos signálu je možné realizovať cez krútenú dvojlinku, optický kábel (použitím média konvertorov L10021, L11041, L11521, L11525, L11541) alebo bezdrôtových sietí (zvlášť odporúčané zariadenia ULTIAIR N2300, N2301, N2310, N2311, N2312, N2313, N2320, N2330).

Systém je možné dodatočne rozšíriť o IP kamery ULTICAM, megapixelové kamery ULTICAM.
Zariadenia je možné ovládať pomocou voľne dostupného klientskeho softvéru. Rovnako vhodné je vyspelejšie softvérové vybavenie ULTISYSTEM umožňujúce obsluhu zariadení iných výrobcov (napr. ACTi, IQinVision).
Speed Dome Camera: C4399/FCB-EX1010POutdoor Color Camera: VF-515 IRVideo Server: ULTINET-504 H.264Ethernet Media Converter ULTIMODE M-023M<br />(two multimode fibers up to 2 km)Wireless Access Point: ULTIAIR 419KCWireless Access Point: ULTIAIR 423KCWireless Access Point: ULTIAIR 323KCWireless Access Point: ULTIAIR 417SBCCTV Lens: 3.5-8 mm DC F1.4 RICOM RV03508D/S
Príkladná inštalácia monitoringu parkoviska
12 otázok pre plánujúceho inštaláciu monitorovacieho systému časť 1. O úspechu investície priemyselnej televízie svedčí jej dôkladné naplánovanie, realizácia v súlade s plánom a správna funkčnosť. Už pri samotnom plánovaní môžu nastať nemalé problémy, čo sa môže odzrkadliť pri ďalších dvoch etapách inštalácie. Na základe normy EN 50132-7 bol vypracovaný súbor 12 otázok, na ktorých odpovede môžu zabezpečiť správnosť investície.
 • Aké typy ohrozenia/zabezpečenia majú byť monitorované?
 • Aké priestranstvo má byť monitorované?
 • Aký je cieľ monitorovania individuálnych oblastí?
 • Aký stupeň automatizácie je potrebné dosiahnuť?
 • Aká má byť reakcia systémy pri narušení jednotlivých monitorovaných oblastí?
 • Aká je požiadavka na dĺžku archivovania záznamu?
 • Aké sú podmienky oblasti inštalácie systému?
 • Akým spôsobom bude zabezpečené ovládanie systému?
 • Aké sú požiadavky na rozlíšenie a počet snímok jednotlivých kamier/systému?
 • Aký má byť prenos dosah a bezpečnosť prenosu signálu?
 • Aká má byť forma vyškolenia obslužného personálu?
 • Akou formou a kým bude celý systém servisovaný?
1. Aké typy ohrozenia/zabezpečenia majú byť monitorované?
Túto otázku je potrebné zodpovedať s cieľom určenia všeobecného typu inštalácie celého systému. Či ide o ochranu života, alebo iných cenných hodnôt, či má ísť o poloprofesionálny alebo základný systém. Odpoveď na otázku umožňuje na začiatok definovať typ zariadení, ktoré bude potrebné v systéme použiť. Umožní to zabezpečiť systém pred nesprávnym výberom zariadení s ohľadom na kvalitu ako aj ekonomickosť investície.
IP VGA Camera: ACTi ACM-4001
IP Camera ULTICAM DS-852MF-E (2.0 Mpix)
IP Speed Dome Day/Night Camera: ACTi CAM-6621 (MPEG-4)
Vnútorná kamera
pre plné VGA
rozlíšenie
K1503
Kamera ULTICAM 2,0 Mpix
deň/noc
pre záznam detailov
K1441
Rýchlootočná kamera
pre monitoring
rozľahlých oblastí
K1215
Na akú maximálnu vzdialenosť je možný prenos pri využití zariadení pracujúcich v štandarde 802.11? Maximálna vzdialenosť je závislá od viacerých aspektov, ako sú:
 • Viditeľnosť medzi dvoma bodmi - je to najdôležitejší parameter rozhodujúci o dĺžke a prenosovej rýchlosti. Akákoľvek prekážka ako napríklad konár stromu, budovy atď. negatívne vplývajú na prenosové schopnosti.;
 • Zvolená frekvencia.;
 • Použité zariadenia - pre dlhšie vzdialenosti sú vhodné profesionálne zariadenia pracujúce v štandarde 802.11a a nie zariadenia typu SOHO. Príkladom môžu byť zariadenia s predinštalovaným operačným systémom Mikrotik - ULTIAIR.;
 • Maximálny výstupný výkon EIRP - je potrebné pamätať, že v každej krajine existujú normy obmedzujúce maximálny vysielací výkon , ktoré je potrebné dodržať. Je vhodnejšie použiť antény s vyšším ziskom, než výkonnejší rádiový modul.
Pri ideálnych podmienkach (žiadna interferencia, viditeľnosť atď.) môže byť prenos uskutočnený na vzdialenosť nad 15 km.
Viac na tému projektovania WLAN sietí nájdete tu
Príklad:
Prenos prostredníctvom zariadení značky ULTIAIR:
Wireless Access Point: ULTIAIR 419KCWireless Access Point: ULTIAIR 319KC
Výdatný prenos prostredníctvom zariadení značky ULTIAIR
V diagrame vyššie boli použité zariadenia ULTIAIR N2310 a N2300. Obe zariadenia sú vybavené anténou so ziskom 23 dBi a úzkym vyžarovacím uhlom. Doska RouterBoard s predinštalovaným systémom Mikrotik sú ideálne pre vybudovanie vysoko priepustných a dlhých spojov.
Twisted pair cables of highest quality for professional use
- NETSET BOX.
NETSET BOX cat. 5e is of the highest quality product line designed to perform professional installations inside or outside of buildings, depending on the type of cable used. The latest generation of twisted pair cable is available in the following types:

 • E1408_305 Kábel NETSET BOX UTP 5e - pre vnútorné použitie [305m];
 • E1410_305 Kábel NETSET BOX UTP 5e gélový, čierny - pre vonkajšie použitie [305m];
 • E1515_305 Kábel NETSET BOX FTP 5e - tienený, pre vnútorné použitie [305m].
Kábel NETSET BOX UTP 5e
- pre vnútorné použitie
[305m] E1408_305
Kábel NETSET BOX UTP 5e
gélový, čierny
- pre vonkajšie použitie
[305m] E1410_305
Kábel NETSET BOX FTP 5e
- tienený,
pre vnútorné použitie
[305m] E1515_305
Spoločné vlastnosti odlišujúce káble NETSET BOX kategórie 5e:
 • materiály najvyššej kvality, dokonalý spôsob kabeláže s garantovanou 6-ročnou zárukou na stálosť materiálu,
 • parametre značne prevyšujúce požiadavky kladené na kabeláž kategórie 5+ potvrdené testami Centrálneho Laboratória Výskumného ústavu telekomunikácií vo Varšave,
 • predvýrobná kontrola kvality použitých surovín a výstupná kontrola kvality už hotového produktu,
 • kábel ciachovaný v metroch,
 • samo-odvíjajúce kartónové balenie 305 m,
 • žily z drôtu s priemerom
Peking. Peking je druhým, po Šanghaji, mestom v ČLR čo do počtu obyvateľov, v roku 2007 v ňom sčítanie ľudí prinieslo číslo nad 17 miliónov ľudí.
Objekt viditeľný na snímke nižšie je centrála spoločnosti China Central TeleVision (CCTV), teda čínskej národnej televízie. Budova dosahuje výšku 237 m. Na prvom pláne je viditeľný hotel plánovaný pre obsluhu komplexu, na začiatku roku 2009 v ňom vypukol požiar, ktorý oddialil kolaudáciu budovy.
V predošlých vydaniach sme písali o:

Monitoring Szczercowa - odhalení páchatelia lúpeže a zabitia. V Szczercove, vojevodstvo Lodz, pred pár mesiacmi spustili monitorovací systém mesta. Správnosť rozhodnutia nainštalovať obrazový monitoring potvrdila tragická udalosť, ktorá sa odohrala 30. mája roku 2009. Na súkromný pozemok jednej z obyvateliek mesta Szczercow násilne vnikli štyria útočníci.
- archívne vydanie TPD z 31.08.2009

Ako využiť bezdrôtovú technológiu k rozvoju domácej alebo podnikovej siete. Prístup k Internetu je dnes nepostrádateľnou súčasťou moderného života. Pripojenie k tomuto médiu je možné jednoducho zdieľať medzi mnoho užívateľov pomocou bezdrôtovej technológie a zariadení značky TP-LINK
- archívne vydanie TPD z 8.09.2008

Veľkosť objektu na obrazovke monitora. V rámci normy EN 50132-7 je veľkosť zobrazeného obrazu na monitore stanovená najmä potrebami operátora, ako napr. identifikácia, rozpoznanie, detekcia alebo overenie prítomnosti...
- archívne vydanie TPD z 26.11.2007

Index publikovaných vydaní
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI