MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV-SAT, CCTV, WLAN
Č. 32/2009 (5.10.2009)
Vyvrcholenie fotografickej súťaže "Pútavo o anténach". VIII edícia fotografickej súťaže DIPOLu uplynula. Ako každý rok, zaslané snímky hodnotil krakovský fotograf Paweł Zechenter, udeľujúci I a II miesto. Svoju cenu udelil aj technický úsek firmy DIPOL.
 • I. miesto:
Cyklus: Okno do sveta
Wojciech Brozonowicz
 • II. miesto:
Pranie...?
Jaroslaw Stefanski
 • Ocenenie technického úseku:
Iný rozmer
antény...
Darek Moszczynski
Ostatné ocenené snímky nájdete na stránke súťaže. Víťazom gratulujeme a všetkým účastníkom tohtoročnej súťaže ďakujeme za zaslané snímky.
OFDM - o WiFi pár slov - č. 6. Posledná z popísaných fyzických vrstiev štandardu IEEE 802.11 je OFDM (Orthogonal Frequency-Division Multiplexing). Namiesto prenosu jednotného toku dát s vysokou rýchlosťou (rádovo na jednej nosnej vlne), tok dát je možné rozdeliť na veľký počet tokov o značne nižších rýchlostiach. Každý z nich moduluje samostatnú nosnú. Rýchlosť modulácie na každej z nosných vĺn je tak nízka, že vplyv medzisymbolového rušenia je viditeľný jedine v malom počiatočnom fragmente.
V klasickom systéme paralelného prenosu (FDM) celkovo dostupné pásmo je delené na N oddelených od seba častí, po jednej pre každý subkanál. Každý z nich je modulovaný oddeleným signálom a následne N subkanály sú multiplexované vo frekvenčnom spektre. Oddelenie medzi pásmami (spektrom) jednotlivých subkanálov (frekvenčná separácia) je efektívnym spôsobom ako sa vyhnúť medzikanálovému rušeniu. Bohužiaľ, spôsobuje to neefektívne využitie dostupnej šírky pásma. Preto, boli vyvinuté systémy, v ktorých sa pásma jednotlivých kanálov prekrývajú. Pre dosiahnutie prekrývania pásiem bolo nevyhnutné zredukovať medzikanálové presluchy na akceptovateľnú úroveň, napr. dosiahnutie ortogonality medzi jednotlivými nosnými vlnami. Porovnanie spektra klasického paralelného prenosového systému a systému OFDM je ilustrované na diagrame nižšie.
Porovnanie spektra klasického paralelného (a) prenosového systému a systému OFDM (b)
Existuje možnosť takého výberu nosných frekvencií, aby sa pásma jednotlivých frekvencií prekrývali a je ich možné prijímať bez medzikanálovej interferencie. K takejto situácii dochádza keď nosné vlny sú matematicky ortogonálne, teda kedy vzdialenosť medzi nimi je celočíselným násobkom 1/T. T je ortogonálnym intervalom, teda časťou strážneho intervalu v ktorom sú nosné signály vzájomne ortogonálne. Nižšie zobrazený diagram predstavuje spektrum signálu samostatnej nosnej vlny a niekoľkých vzájomne ortogonálnych subnosných signálov.
Spektrum samostatnej nosnej vlny a spektrum signálov niekoľkých nosných vĺn, navzájom ortogonálnych
Je vhodné spomenúť, že v miestach kde spektrálna hustota každej z nosných frekvencií dosahuje svoje maximum, má hustota iných nosných hodnotu rovnajúcu sa 0. Preto, demodulovaný OFDM signál presne v týchto miestach (v maximálnych hodnotách), nebude dochádzať k medzikanálovej interferencii.
Signál OFDM je sumou nosných zmodulovaných pre využití PSK (Phase Shift Keying) lub QAM (Quadrature Amplitude Modulation). Nižšie zobrazený diagram predstavuje princíp fungovania modulátora OFDM:
Blokový diagram vysvetľujúci fungovanie modulácie OFDM
Príkladnú časovú podobu OFMD signálu predstavuje obrázok nižšie:
Príkladná časová podoba OFMD signálu:
Na záver, dátový stream v systémoch OFDM je rozdelený do mnohých oddelených elementov, ktoré modulujú ortogonálne subnosné vlny. Vďaka ortogonálnosti dokážeme eliminovať medzikanálovú interferenciu. Prenosová rýchlosť každého zo subnosných kanálov je malou časťou prenosovej rýchlosti daného zariadenia. Trvanie každého bitu modulujúceho subnosnú je omnoho dlhšie než trvanie bitu pôvodnej správy a omnoho dlhšie než rozptyl času oneskorenia prenosu spôsobenej viacdráhovým šírením signálu. Hlavnou výhodou OFDM je jej schopnosť vyrovnať sa s týmito podmienkami, napr. úzko-pásmovým rušením a selektívnym zánikom jednotlivých nosných vplyvom viacnásobných odrazov - len časť prenášaných dát degraduje. Pre dosiahnutie kompromisu medzi efektívnou moduláciou (vyjadrenú hodnotou bitov/Hz) a odolnosť prenosu na rušenie, subnosné sú modulované rôznymi schémami, v závislosti na podmienkach panujúcich v danom kanáli. Zariadenia disponujú mechanizmami analýzy signálov a výberu príslušnej modulácie.
Satelitné prijímače umožňujúce príjem voľných programov TVP. 15. septembra Televízia Polska spustila vlastnú digitálnu satelitnú platformu. Programy vysielané z transpondéra č. 59 satelitu ASTRA 1KR (19,2E). Aktuálna programová ponuka zahŕňa nekódované kanály: TVP1, TVP2, TVP Info, TVP HD, TVP Sport, TVP Puls ako aj rádiové programy: Obrady Parlamentu, PR Jedynka, PR Dwójka, PR Trójka, PR Euro a PR Dla Zagranicy. V blízkej budúcnosti majú do ponuky pribudnúť televízne kanály TVP Seriale a TVP Parlament.
Naša spoločnosť v poslednej dobe zaznamenala zvýšený záujem o modifikáciu existujúcich televíznych inštalácií o rozšírenie príjmu vyššie uvedenej platformy. Za predpokladu, že v anténnej inštalácii existuje len jeden konvertor na príjem programov zo satelitu Hotbird, existujú dve možnosti:
 • Doložením druhého single konvertora, napr. A9825 alebo jeho montáž spoločne s existujúcou hlavičkou pomocou držiaka A9891 alebo A9892, v závislosti od ramena. Konvertory je potrebná navzájom prepojiť pomocou prepínača DiseqC R85250.
 • Náhrada hlavičky LNBčkom typu monoblok A98255 so zabudovaným prepínačom DiseqC.
Pre správny príjem oboch satelitov by mal byť rozmer satelitnej paraboly minimálne 80 cm.
V prípade vyhovujúcej anténnej inštalácie je ďalšou otázkou správny výber satelitného prijímača DVB-S/S2. Signál z transpondéra TVP je komprimovaný vo formáte MPEG-4. Prijímače DVB s podporou formátu MPEG-2 nedokážu prijímať požadované kanály.
Aktuálne sa v ponuke DIPOLu nachádzajú satelitné prijímače HD obsluhujúce štandard MPEG-4.
Od decembra bude ponuka platformy TVP rozšírená o platené kódované kanály v systéme NDS Videogurad. Aktuálne neexistujú na trhu žiadne prijímače certifikované TVP. DIPOL monitoruje situáciu a všetky zmeny v tejto oblasti sa odzrkadlia v našej ponuke.
Rozľahlý monitoring založený na optickom prenose. Už pri samotnej projekcii rozľahlého monitorovacieho systému dochádza k problémom s integráciou obrazu všetkých kamier do jedného bodu infraštruktúry (PCO, monitorovacie centrum, ovládací pult). Vzdialenosť rádovo sto metrov spôsobuje inštaláciám s využitím koaxiálnych káblov značné problémy (strata farieb, zníženie kontrastu a ostrosti). Problém rieši prenos signálu po optickom vlákne. Príkladom optických zariadení je séria ULTIMODE. Vďaka vyspelej technológii video konvertorov ULTIMODE je možné obraz z kamier prenášať na vzdialenosť do 20 km na jedinom optickom vlákne (technika WDM). Prenášaný obraz je bez akýchkoľvek kvalitatívnych zmien a v reálnom čase bez oneskorenia. Tak veľké vzdialenosti je možné inštalovať vďaka použitiu lejzrových diód vo video konvertoroch s rezonátorom Fabry-Perota a vďaka nízkemu útlmu optického vlákna:
 • dĺžka vlny 850nm - < 1,5 dB/km
 • dĺžka vlny 1310nm - < 0,4 dB/km
 • dĺžka vlny 1550nm - < 0,2 dB/km
Príklad rozľahlej inštalácie monitorovacieho systému sa nachádza nižšie:
Fiber Optic Video Converter ULTIMODE V-208D<br />(WDM, 8 x video, 1 x data)Fiber Optic Video Converter ULTIMODE V-201D<br />(WDM, 1 x video, 1 x data)Fiber Optic Video Converter ULTIMODE V-201D<br />(WDM, 1 x video, 1 x data)Outdoor Color CCTV Camera: n-cam 210 + IRNetwork DVR: ULTIMAX-708 (H.264, 8 channels)CCTV 19Day/Night Speed Dome Camera TPOWER-S2Day/Night Speed Dome Camera TPOWER-S2Day/Night Speed Dome Camera TPOWER-S2Vandal Proof CCTV Camera: V-CAM 515 + IRFiber Optic Video Converter ULTIMODE V-204D<br />(WDM, 4 x video, 1 x data)
Príklad inštalácie s využitím video konvertorov série ULTIMODE
  ///1
Mini rekordér ULTIMAX - fungovanie v sieti. Jedna z najdôležitejších výhod rekordérov ULTIMAX - 104 M71040 i ULTIMAX - 204 M72040 je ich obsluha v sieti. Vďaka kompresii H.264 je prenos obrazu menej náročný na prenosové pásmo než je tomu v iných rekordéroch využívajúcich menej vyspelú komprimačnú metódu. Dodatočne je možné nakonfigurovať hodnotu prenosového pásma pre každý kanál samostatne. Vzdialený prístup do rekordéra v reálnom čase je ohraničený priepustnosťou spoja. Prehliadanie obrazu z viacerých zariadení súčasne je možné realizovať prostredníctvom prehliadača Internet Explorer alebo klientskeho programu "Net Video Aplication", ktorý je dodávaný zdarma k rekordéru. Okrem vyššie spomenutých výhod, rekordér disponuje ešte jednou veľmi dôležitou funkciou: možnosť zadefinovania dvoch rôznych typov prenosového pásma pre každý kanál samostatne - tých, čo sú lokálne zaznamenávané a tých, ktoré sú vysielaní
Network DVR: ULTIMAX-104 (H.264, 4 channels)Network DVR: ULTIMAX-104 (H.264, 4 channels)Network DVR: ULTIMAX-204 (H.264, 4 channels)Network DVR: ULTIMAX-204 (H.264, 4 channels)Network DVR: ULTIMAX-204 (H.264, 4 channels)Network DVR: ULTIMAX-204 (H.264, 4 channels)
Funkčnosť rekordérov ULTIMAX 104 a 204 DVRs v sieti Internet
Megapixelový monitoring ACTi v Krakove. Nové námestie je miestom často navštevovaným turistami z celého sveta ako aj veľmi populárnym miestom spoločenských stretnutí. Tento typ popularity máva niekedy menej príjemné podoby, keďže na týchto miestach dochádza k častým prípadom porušovania práva. S dôrazom na bezpečnosť tohto priestoru sa združenie starajúce sa o priestranstvo Nového námestia rozhodlo nainštalovať priemyselné kamery. Inštalačné práce boli zverené do rúk spoločnosti ***
V spomenutej inštalácii bolo použitých 5 megapixelových kamier ACTI ACM 5611 K1512 a dve kupolové kamery 1,3 Mpix ACTI ACM 7411 K1313.
Vzhľadom na špecifické podmienky je nevyhnutné prenášať obraz z niektorých kamier bezdrôtovo v pásme 5 GHz. Systém prispeje k zvýšeniu bezpečnosti v tomto priestranstve. Získalo uznanie riaditeľstva mestskej polície. V budúcnosti budú niektoré kamery inštalované na špeciálnych stĺpoch okolo rotundy, čo poskytne plnú funkčnosť megapixelových kamier.
Snímky obrazu z monitoringu Plac Nowy v časti Krakova zvanej Kazimierz
Školenie ACTi IP kamier a projekcie CCTV systémov. Najnovší CCTV tréning bol zameraný na konfiguráciu IP kamier a projekciu systémov. Kurz sa konal za účasti predstaviteľky ACTi -Anna Tsai, ktorá na konci školenia otestovala znalosť ich účastníkov. Ďakujeme každému za účasť a tešíme sa nabudúce.
Školenie ACTi, prednášajúci M. Włodarczyk a A. Tsai

Vysoká citlivosť a výkon - SparkLAN WMIA-123AG 802.11a/b/g. Bezdrôtová sieťová karta SparkLAN WMIA-123AG 802.11a/b/g N2717 dokáže pracovať vo všetkých štandardoch - IEEE802.11a/b/g. Umožňuje to pripojiť počítač do lokálnej siete (LAN). Mini-PCI SparkLAN WMIA-123AG karta je vhodná pre prenosné počítače a ako karta do RouterBoardu so systémom Mikrotik.
Hlavné vlastnosti:
 • podpora pre štandardy 802.11a, 802.11b, and 802.11g,
 • podpora pre Super AG (prenosová rýchlosť až do 108 Mbit/s),
 • rozhranie mini-PCI type III B,
 • podpora pre šifrovanie 64/128/152 WEP; AES,
 • hlavné uplatnenie: bezdrôtový modul pre dosky RouterBoard (Mikrotik OS).
Wireless network card SparkLAN WMIA-123AG 802.11a/b/g
Bezdrôtová sieťová karta SparkLAN WMIA-123AG 802.11a/b/g
N2717
Karta SparkLAN 123AG N2717 je ideálna pre využitie v doskách RouterBoard ako bezdrôtový modul:
Štýlové a novodobé držiaky Monako. Séria Monako predstavuje široké portfólio držiakov pre montáž LCD/plazmových televízorov na stenu alebo strop. Využitie držiakov značne zvyšuje komfort a priestranstvo v miestnosti, alebo sály. Držiaky Monako riešia problém montáže televízora, projektora a monitora na strope alebo stene.
Držiaky projektorov
Projector Ceiling Mount: PD102
LCD wall arm: DL104 (13-30 inches, tilt &swivel)
Držiak projektora na strop PD102 E9655
LCD nástenný držiak (13-30 palcov, tilt &swivel)
DL104 E9645
V predošlých vydaniach sme písali o:

Magistrálna koncepcia inštalácie multiprepínačov. Najflexibilnejšie multiswitchové inštalácie vo viacpodlažných budovách sú založené na 9-ti káblovom systéme (signály z dvoch Quatro LNB a terestriálne TV antény). Na každom poschodí využívame rozbočovač poskytujúci signál pre multiprepínače...
- archívne vydanie TPD z 14.01.2008

Ako využiť bezdrôtovú technológiu k rozvoju domácej alebo podnikovej siete. Prístup k Internetu je dnes nepostrádateľnou súčasťou moderného života. Predstavujeme riešenia prostredníctvom portfólia zariadení značky TP-LINK...
- archívne vydanie TPD z 8.09.2008

Ako využiť bezdrôtové spojenie k rozšíreniu siete. Prístup k Internetu je dnes nepostrádateľnou službou v kanceláriách, skladoch alebo hoteloch. Túto službu je možné jednoducho distribuovať pomocou bezdrôtového pripojenia. Dole uvedená schéma ukazuje príklad pripojenia...
- archívne vydanie TPD z 19.01.2009

Index publikovaných vydaní
DIPOL at SatKrak 2009 - welcome
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI