MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV-SAT, CCTV, WLAN
Č. 31/2009 (28.09.2009)
Štandard 802.11n schválený! Štandard 802.11n umožňuje prenos dát s rýchlosťou až do 600 Mb/s, predpovedá sa mu budúcnosť v domácich multimediálnych systémoch na prenos obrazu a dát medzi navzájom spolupracujúcimi zariadeniami video a audio techniky.
Zariadenia nového štandardu boli dostupné na trhu už niekoľko rokov, väčšej popularite sa však tešia až po uvedení "draftu 2.0", teda špecifikácie, ktorá je v súlade s cieľovým štandardom. Umožnilo to výrobcom ponúkať zariadenia kompatibilné s finálnou špecifikáciou.
V začiatkoch boli zariadenia štandardu "n" prispôsobené na prenosovú rýchlosť do 100 Mb/s a nebola zaručená vzájomná kompatibilita rôznych značiek. Spoločne s rozvojom technológie a postupom štandardizácie prenosová rýchlosť rástla a zariadenia rôznych výrobcov naberali na kompatibilite.

Spolupráca štandardu 802.11n s predchodcami:
 • V prípade využitia štandardu 802.11n v pásme 2,4 GHz a pri využití kanálu so šírkou 20 MHz je možná spolupráca s tými štandardami, ktoré používajú moduláciu CCK, teda 802.11b ako aj OFDM - 802.11g.
 • V prípade využitia štandardu 802.11n v pásme 5 GHz a pri využití kanálu so šírkou 20 MHz alebo 40 MHz s moduláciou OFDM je zabezpečená vzájomná kompatibilita so zariadeniami štandardu 802.11a.
Prenosová rýchlosť do 600 Mb/s vyžaduje súčasne využitie viacerých kanálov. Okrem aplikácie bezpečnostných mechanizmov je náchylná na interferencie sietí pracujúcich v iných štandardoch, najmä 802.11 b/g.
Wireless 802.11n Draft 2.0 Mini-PCI Adapter: TP-Link TL-WN861N (300Mbps)
Access Point 802.11n (draft 2.0): TP-Link TL-WR941N <br />(300Mbps, built-in router and 4-port switch)
Mini-PCI karta 802.11n (draft 2.0) TP-Link
TL-WN861N, 300 Mbit/s
N3261
Prístupový bod 802.11n (draft 2.0) TP-Link TL-WR941ND
So zabudovaným routerom a 4-portovým switchom - 300 Mbit/s
N3251
"Pútavo o anténach" - ukončenie príspevkov do fotografickej súťaže. S blížiacou sa uzávierkou prichádzajú skutočné "perly anténnych kreácií ".
Na súťažné snímky našich čitateľov čakáme do 30 septembra.
Pozývame k nahliadnutiu doposiaľ zaslaných fotografií.
Viac fotografií>>
Anténa s lepším príjmom
Marcin Saletra
Desperados?
Tomasz Lis
Signal - nová rada radiálnych multiprepínačov. V ponuke portálu DIPOL došlo k zmene v sortimente multiprepínačov určených pre stredne veľké a veľké anténne inštalácie. Nová rodina zariadení prináša so sebou vyššou kvalitu v oblasti distribúcie satelitných signálov v obytných budovách. V predaji budú čoskoro dostupné:
9/12 Multiswitch: Signal MP-0912<br />(active terrestrial TV)
Multiprepínač MP-0912 Signal
R6944812
Funkčné parametre predstavených zariadení sú podobné k parametrom zariadení z vyššej triedy. Najdôležitejšie z nich zahŕňajú:
 • separácia výstupov zodpovedajúca: 30 dB pre SAT vstupy a TV/SAT, 40 dB pre vstupy SAT/TV,
 • vysoká úroveň odstupov SAT výstupov: 30 dB (žiadne rušenie medzi pásmami a polarizáciami),
 • ===vysoká výstupná úroveň 101 dB
Multiprepínače prepúšťajú ovládacie signály DiseqC 2. a ToneBurst. Typické použitie multiprepínača R6944804 je zobrazení na diagrame nižšie.
Cieľom je distribúcia signálu zo satelitov Hotbird a Astra a pozemného analógového/digitálneho vysielania do troch koncových zásuviek abonentov, pričom jeden z prijímačov je vybavený dvoma tunermi s funkciou PVR (Personal Video Recorder). Pre tento prijímač je potrebné rezervovať dva výstupy multiprepínača.
Subscriber Terminal Outlet:Signal RTV-SAT-R (return path)TV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)TV/SAT Wall Plate: Signal R-TV-SAT (terminal)HD DVB Receiver: FERGUSON HF-8900 HD9/4 Multiswitch: Signal MP-0904<br />(active terrestrial TV)Compression F Connector: PCT TRS-9 NT<br />(for TRISET-113) UHF TV Antenna: DIPOL 16/21-69 DVB-TUniversal QUATRO LNB: Golden Interstar 0.2dBOffset Satellite Dish: 90cm, galv. paint. A-EE1015DVB-S/T Receiver: Ferguson Ariva HDcombo
Schéma využitia multiprepínača MP-0904 Signal R6944804
Jednoduchý systém zobrazený na schíme vyššie je založený na radiálnom multiprepínači značky Signal, ktorý zabezpečuje distribúciu digitálneho signálu (rovnako vo vysokom rozlíšení HD), taktiež v štandarde DVB-S/S2 (satelitný signál), ako aj v štandarde DVB-T (digitálne pozemná televízia). Súčasne, so zvyšujúcou sa popularitou platformy DVB-T, výrobcovia prijímačov pristupujú k riešeniam dvoch tunerov v jednom prijímači. V prípade prijímača, ktorý nie je vybavený oboma tunermi, je možné použiť samostatné zariadenie, tzv. Set-Top-Box, napr. Ferguson FT-8300 HD A99260 alebo zobrazený na schéme vyššie satelitný prijímač Ferguson Ariva HDcombo A99381 (obsahujúci oba tunery DVB-S a DVB-T).
FHSS - o WiFi pár slov - časť 5. FHSS (Frequency Hopping Spread Spectrum) je fyzickou vrstvou štandardu IEEE 802.11.
V systémoch FHSS sa frekvencia nosnej vlny mení periodicky a skokovo v pravidelných časových intervaloch. Dĺžka intervalu jednej frekvencie (dwell time) je zhodná s časom intervalu niekoľko bitovej informácie. Nasledovné nosné vlny sú mopdulované pomocou kľúčovania frekvencie, čo ma za následok vytvorenie úzkopásmového signálu na týchto nosných vlnách frekvenciách.
Zoznam frekvencií, ktoré môže nosná vlna niesť, nazývaná intervalom FH, je šíreným kódom. Spektrum takéhoto signálu, sledované v čase dlhšom než trvanie intervalu FH, zaberá široké pásmo a nemusí byť stále, čím je možné obchádzať frekvencie, na ktorých dochádza k rušeniu.
Prednosťou systémov FHSS je možnosť retransmisie rušenej informácie na inej frekvencii v niektorom z nasledujúcich skokov. Pred dátovým vysielaním je, aby si medzi sebou prijímateľ a vysielateľ zadefinovali vzorec skokov, teda postupnosť kanálov, ktoré bude potrebné použiť na samotný prenos. Ak na jednej z frekvencií dochádza k rušeniu alebo interferencii znemožňujúce komunikáciu, počas dátového prenosu dochádza k nepretržitému prenosu informácie na inej frekvencii v nasledovných skokoch.
Frequency Hopping Spread Spectrum
V štandarde IEEE 802.11 s využitím techniky FHSS, nosná vlna môže niesť jednu z 79 frekvencií, z odstupom každý 1 MHz v rozmedzí od 2402 MHz do 2480 MHz. Každá z týchto nosných vĺn je modulovaná pomocou GFSK. Stanovené sú dve prenosové rýchlosti: 1 a 2 Mb/s. Definovaných je 78 postupností frekvenčných skokov. Dodatočne boli tieto sledy rozdelené na 3 pod trasy po 26 sledov. Sled z rovnakej pod-trasy môžu byť pridelené systémom nachádzajúcim sa blízko seba, pretože boli zoskupené tak, aby pravdepodobnosť kolízie bola minimálna. Teoreticky 26 systémov môže existovať v geograficky blízkej vzdialenosti, zatiaľ čo v praxi sa používa približne 12 vzhľadom na počet kolízií. Dôležitým parametrom je minimálny odstup medzi chvíľkovými frekvenciami rôznych systémov. Vzhľadom na selektívnosť prijímačov je ideálny odstup okolo 6 MHz.
Rýchlejší Internet - média konvertory ULTIMODE. Média konvertory ULTIMODE umožňujú zmenu prenosového dátového média zo štandardnej krútenej dvojlinky STP/UTP na optický kábel a prenos do 1 Gb/s.
Ponúkané média konvertory sú plne kompatibilné so štandardmi IEEE 802.3, IEEE 802.3u. Majú zabudovanú automatickú detekciu MDI/MDIX a zároveň automaticky zisťujú a prispôsobujú rýchlosť a režim prenosu údajov. Pracujú s mechanizmom "store and forward", ktorý kontroluje správnosť všetkých prijímaných údajov počítaním kontrolných súčtov.

Požiadavky kladené príjemcami telekomunikačných služieb narastajú. Poskytovateľ v snahe uspokojiť klienta musí zabezpečiť rýchly Internet, telekomunikačné služby, televíziu a služby s pridanou hodnotou. Len prenos po optickom vlákne privedenom priamo do bytu užívateľa (FTTH, eng. Fiber To The Home) je schopný zabezpečiť všetky spomenuté služby.
Média konvertory sú vo veľkom využívané pri prenose eternetového signálu na väčšie vzdialenosti ako aj v oblastiach vystavených nepriaznivým atmosférickým podmienkam. Optické vlákna zaručujú plnú izoláciu a odolnosť voči rušeniu na prenosovej trase a sú predovšetkým využívané na spoje kozmopolitných LAN sietí sídlisk a budov v rozľahlých priemyselných oblastiach spoločností.
Ethernet Media Converter ULTIMODE M-207M<br />(one single-mode fiber up to 20 km)Switch TP-Link TL-SF1008D (8 ports)
Príklad využitia média konvertorov série ULTIMODE
Zoznam parametrov média konvertorov série ULTIMODE:
Označenie produktu:M-023MM-403MM-207MM-407MM-207G
Kód:L10021L11041L11521L11541L11525
Štandardy:IEEE 802.3, IEEE 802.3u
Rýchlosť prenosu:10/100 Mb/s10/100/1000 Mb/s
Optické rozhranie:2x SC1x SC
Dosah [km]:240204020
Vlnová dĺžka Tx/Rx[nm]:1310/13101310/1550 1550/1310
Eternetový port:RJ-45
Napájanie:DC 5V / 2A
Rekordér NUUO - nový štandard monitoringu. Sieťový video rekordér NVR (Network Video Recorder) spoločnosti NUUO predstavuje inovatívne zariadenie typu plug &play, slúžiace na záznam a prehliadanie archívu udalostí ako aj plnú funkčnosť obsluhy CCTV IP monitoringu.
Systémy založené na zariadeniach NVR sú veľmi elastické. Podpora obsluhy viacerých serverov s multiklientskym prístupom. Sieťový rekordér NUUO NV-4080 K4108 poskytuje možnosť záznamu obrazu z megapixelových kamier s rozlíšením až do 5 Mpix ako aj z IP kamier štandardného rozlíšenia so snímkovacou frekvenciou 25 s/s.
Jadrom zariadenia je operačný systém Linux zabezpečujúci spoľahlivú a bezpečnú prevádzku.
Sieťový rekordér NUUO je ideálnym zariadením pre všetky bezobslužné systémy. Ide o typ systémov, kde prístup je potrebný len v prípade vybranej udalosti. Využitie sieťových rekordérov dáva možnosť na zníženie nákladov na vybudovanie celého systému, keďže systém nevyžaduje implementáciu samostatného počítača s vysokým výkonom. Obsluhu systému je možné vykonávať so vzdialeným prístupom na inom počítači v LAN/WAN sieti. Z toho dôvodu nejestvuje potreba definovania dohľadového monitorovacieho centra, pretože je ním každý bod v infraštruktúre siete. Pripojenie sa do systému je realizované prostredníctvom internetového prehliadača Internet Explorer alebo klientskeho softvéru. Prvé riešenie je vhodné z dôvodu, že nie je potrebné inštalovať dodatočné aplikácie, zatiaľ čo druhé riešenie umožňuje simultánnu spoluprácu viacerých serverov.
Network Video Recorder (NVR)<br />Storage and management solution for IP CCTV system
Systém IP monitoringu založenom na rekordéri NUUO
Mestský "ULTImonitoring". Rozhodnutie realizovať rozľahlé monitorovacie systémy, ako je napríklad monitoring mesta, či obce, musí byť nasledované dôkladným zvážením zvolených komponentov a vybrať overené, systémové riešenia. Veľa inštalatérov má zle skúsenosti so zariadeniami, ktoré pracujú bez problémov a majú problémy s komunikáciou medzi sebou. Preto jedine novodobé a praxou overené riešenia zaručujú správnu funkčnosť celého systému.
Komponenty CCTV systému overené v mestských monitorovacích systémoch a veľkých inštaláciách:
Najdôležitejšími funkciami moderného monitoringu sú:
 • megapixelové rozlíšenie umožňujúce monitorovať objekty s najvyššími detailmi;
 • kompresia MPEG4 / H.264 zabezpečujúca maximálne využitie dostupného pásma;
 • objektívy najvyššej kvality s rozlíšením neobmedzujúcim možnosti použitej kamery;
 • bezproblémový bezdrôtový, optický alebo káblový prenos;
 • záznam s ohľadom na kvalitatívne prvky použitej kamery;
 • rekordéri v miestnych systémoch s možnosťou integrácie do hlavného systému.
Software Package: ULTISYSTEM (32 channels)IP Camera ULTICAM DS-852MF-E (2.0 Mpix)Wireless Access Point: ULTIAIR 423KCH.264 IP Camera: ULTICAM DS-2CD892PFWireless Access Point: ULTIAIR 323KCNetwork DVR: ULTIMAX-204 (H.264, 4 channels)Ethernet Media Converter ULTIMODE M-207M<br />(one single-mode fiber up to 20 km)Ethernet Media Converter ULTIMODE M-207M<br />(one single-mode fiber up to 20 km)
Schéma moderného "ULTImonitoringu", teda komplexného systému overených zariadení vo veľkých inštaláciách
Nové video klipy w knižnici ACTi. Pozývame k návšteve knižnice, kde sme pridali nové zaujímavé megapixelové materiály: obraz z kamery K1315 zaznamenaný v kancelárii počas noci, vjazd na parkovisko monitorovaný kamerou K1511 a záber na park z kamery K1514.
TRANS-DATA - profesionálne telekomunikačné antény. TRANS-DATA je značkou vysokej kvality antén určených na prácu v pásmach: 806-960 MHz, 1710-2500 MHz.
Vďaka vysokej kvality použitých materiálov sú antény charakteristické veľmi dobrými parametrami, stabilnou prevádzkou a nízkou úrovňou VSWR.
Charakteristické vlastnosti antén značky TRANS-DATA:
 • stabilná konštrukcia,
 • stále vyžarovacie parametre,
 • odolné a pevné uchytenie antén,
 • dobrý pomer ceny a výkonu,
 • predvýrobná kontrola kvality použitých komponentov ako aj výstupná kontrola kvality a vlastností hotového výrobku.
GSM/DSC/UMTS Antenna: TRANS-DATA DW3-A
GSM/DSC/UMTS Antenna: TRANS-DATA DW3-B
TRANS-DATA GSM/DSC/UMTS DW3-A
A741001
TRANS-DATA GSM/DSC/UMTS DW3-B
A741002
 • Vnútorná všesmerová
 • Širokopásmová 806-960 MHz, 1710-2500 MHz (GSM/DCS/UMTS)
 • Zisk 3 dBi
 • Nízka úroveň VSWR <1,5
 • Kompaktné rozmery
 • Anténny pigtail s konektorom vychádzajúci zo stredu nahor
 • Uchytenie do závesného stropu alebo sadrokartónovej konštrukcie
 • Vnútorná všesmerová
 • Širokopásmová 806-960 MHz, 1710-2500 MHz (GSM/DCS/UMTS)
 • Zisk 3 dBi
 • Nízka úroveň VSWR <1,5
 • Kompaktné rozmery
 • Anténny pigtail s konektorom vychádzajúci zo stredu nahor
 • Uchytenie na strop pomocou hmoždiny
GSM/DSC/UMTS Antenna: TRANS-DATA KPV7.5/10
GSM/DSC/UMTS Antenna: TRANS-DATA KYZ8.2/9.5
TRANS-DATA GSM/DSC/UMTS KPV7.5/10
A741020
TRANS-DATA GSM/DSC/UMTS KYZ8.2/9.5
A741030
 • Vonkajšia a vnútorná smerová anténa
 • Širokopásmová 806-960 MHz, 1710-2500 MHz (GSM/DCS/UMTS)
 • Zisk 7,5 dBi (806-960 MHz) a 10dBi (1710-2500 MHz)
 • Nízka úroveň VSWR <1,5
 • Uchytenie na stenu
 • Vonkajšia smerová yagi anténa
 • Širokopásmová 806-960 MHz, 1710-2500 MHz (GSM/DCS/UMTS)
 • Zisk 8,2 dBi (806-960 MHz) a 9,5 dBi (1710-2500 MHz)
 • Nízka úroveň VSWR <1,5
 • Uchytenie pomocou cybantov
Ekonomický router s integrovaným Access Pointom - ideálne riešenie pre dom. Zariadenie TP-LINK TL-WR340G 54 Mbps N2952 je bezdrôtový router, teda integruje router, firewall a prístupový bod.
Hlavné využitie nájde v malých a stredne veľkých kancelárskych priestoroch a jednorodinných domoch a apartmánoch.
TP-LINK TL-WR340G poskytuje jednoduché a rýchle vytvorenie bezdrôtovej siete, zdieľanie internetového pripojenia medzi viacerými počítačmi a bezpečnostnú ochranu integrovaným firewallom.
Wireless xDSL Router: TP-Link TL-WR340G<br />(built-in 4-port switch and AP) Wireless CardBus Adapter: TP-Link TL-WN510G (2.4GHz 54Mbps, eXtended Range)Wireless USB Adapter: TP-Link TL-WN321G (2.4GHz 54Mbps)
TL-WR340G integruje prístupový bod, širokopásmový router (pre spoluprácu s aDSL alebo káblovým modemom) 4-portový prepínač FastEthernet. Predstavuje ideálne a ekonomické riešenie domáceho užívateľa.
Najdôležitejšie vlastnosti TL-WR340G
 • klonovanie adresy MAC,
 • firewall,
 • filtrovanie prístupu do internetu,
 • statické / dynamické smerovanie,
 • prístupový bod 802.11g/b 54 Mb/s,
 • smerovač (router),
 • zabudovaný 4-portový prepínač (switch).
TL-WR340G taktiež zaručuje kontrolu prístupu NAT a zabudovaný DHCP server obsluhuje statické prideľovanie IP adries. Podpora využitia virtuálnych serverov, zóny DMZ a vzdialená správa.
Odporúčame do vašej pozornosti:

ULTISYSTEM - funkčnosť profesionálneho NVR., ktorý ovláda systémy IP CCTV, založené na prenose dát z monitorovania v sieti Ethernet. Softvér môže plne zlúčiť celú skupinu zariadení IP CCTV (IP kamery, video servery, DVRs). Aplikovanie video servera a ULTIMAX DVRs umožňuje využívať akúkoľvek analógovú kameru. Vlastnosť, ktorá odlišuje tento softvér je podpora pre megapixelové IP kamery...


Inštrukcie ako správne ochrániť kontakty pomocou samovulkanizujúcej pásky. Samovulkanizujúca páska SCAPA 2501 je založená na PIB (polyisobutylén) gume. Je to univerzálny materiál na ochranu pred vodou, koróziou spojov a opravovaných káblov - používaný v interiéri aj exteriéri. Vlastnosti výrobku a jeho správne aplikovanie zabezpečuje vodotesné spojenie (pred sladkou aj slanou vodou) v širokom teplotnom rozmedzí.Páska SCAPA 2501 je dostupná v...


ULTIAIR - efektívny a bezpečný prenos dát za pomoci bezdrôtovej technológie. ULTIAIR je rodina profesionálnych prístupových bodov (AP), navrhnutých pre efektívnu vonkajšiu prevádzku. Integrácia aktívneho prvku a antény do spoločného vodotesného krytu umožňuje rýchlu montáž bez zdržujúcich operácii....


Index publikovaných vydaní
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI