MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Informátor TV-SAT, CCTV, WLAN
Č 16/2009 (22.04.2009)
WiMAX - či má ešte perspektívu? Všetko ukazuje na to, že tohto roku sa rozhodne o tom, ktorá technológia zvíťazí boj o mobilný štandard 4G.
V bezdrôtovom štandarde je zadefinovaný termín Siete Štvrtej Generácie - 4G. Sieť 4G sa má starať o mobilný prenos s priepustnosťou až do 100 Mb/s a stacionárny prenos až do 1 Gb/s. Rozvoj mobilných technológií v technológií 4G ide dvoma smermi: WiMAX a LTE.
WiMAX je technológiou viac rozvinutou, čo sa týka dĺžky svojej existencie. Súčasne jej však chýba väčšia marketingová kampaň, ktorá by prinútila producentov k výrobe nových a lacnejších zariadení.
Koncepcia budovania celoamerickej siete 4G s využitím WiMAXu, podporovaná sprvoti firmou Sprint a následne s podporou spoločnosti Clearwire, naráža na neustále ťažkosti. Okrem vynaložených vládnych financií na kampaň v objeme 3 miliardy dolárov, sa podarilo do tejto doby spojazdniť služby jedine v dvoch oblastiach: Baltimore a Portland. V tomto roku je predpoklad rozšírenia o ďalších 10 miest, ale znova vychádzajú na povrch prekážky. Na konci predošlého roka rezignovala z technológie WiMAX spoločnosť Alcatel - Lucent, v januári upustila od vývoja mobilných zariadení WiMAX aj spoločnosť Nokia. Podľa názoru viceprezidenta Nokii Anssi Vanjoki, má technológia LTE svetlejšiu budúcnosť.
LTE (Long Term Evolution) - je rozšírením systému telefónnej mobilnej komunikácie s predpovedanou priepustnosťou 100 Mb/s. Štandard bol prijatý ako základ na rozvoj 4G sietí spoločnosťami: AT&T, Telstra, Vodafone, China Telecom, T-Mobile a Verizon.
V januári tohto roka, bola podpísaná dohoda medzi Ericssonom a TeliaSonera o sprevádzkovaní komerčnej LTE siete v Štokholme.
Na začiatku februára, spoločnosť Motorola spustila v Swindone vo Veľkej Británii testovaciu prevádzku telekomunikačnej siete v technológii LTE (4G).
Na veľtrhu CeBIT 2009 bol jedným z exponátov prezentujúcich technológiu LTE...
plagát v stánku Alcatelu. Chýbajúce prostriedky na nové investície môže načas spomaliť rozvoj WiMAXu ako aj LTE.
Kvalita obrazu v HDTV. Základnými parametrami vplývajúcimi na kvalitu obrazu v televíznom vysielaní sú: rozlíšenie, počet snímkou zobrazovaných za sekundu a zobrazovacia metóda.
Štandardná televízia (SDTV) vo formáte PAL zobrazuje obraz pomocou 625 riadkov, z čoho je 576 riadkov aktívnych (viditeľných). Zatiaľ čo NTSC: 525 a 480.
Existujú dva spôsoby zobrazovania
Existujú dva možné spôsoby zobrazovania (skenovania) obrazu na obrazovke: "i" - interlaced, a "p" - progressive. Pri "i" spôsobe zobrazovania je obrazové pole zložené z párnych riadkov (napr. 2, 4, 6 atď.), a ďalšie pole z nepárnych riadkov (1, 3, 5 atď). Pri "p" spôsobe sú všetky riadky zobrazované postupne jeden za druhým.

PAL je charakterizovaný ako 576i50 (576 zobrazených riadkov, spôsob zobrazovania "i", frekvencia 50 Hz). Teda v priebehu 1/50 sekundy sa zobrazujú párne riadky a v nasledujúcej 1/50 sekundy nepárne riadky. Týmto spôsobom sa v priebehu jednej sekundy zobrazuje 25 snímok.
HDTV poskytuje dve v praxi využívané rozlíšenia vysielaného signálu: 720p a 1080i alebo rozlíšenie budúcnosti 1080p (verzia 1080p/24 využívaná v Blu-ray). Z uvedených dvoch typov poskytuje vyššiu kvalitu rozlíšenie 720p, zatiaľ čo 1080i je skôr marketingovým ťahom. V skutočnosti rozlíšenie 1080i je vytvorené dvoma polsnímkami po 540 riadkov, zobrazované striedavo - najskôr párne a následne nepárne, čo dáva dokopy 1080 riadkov. V systéme 720p sa zobrazuje v priebehu jednej sekundy 50 snímok v celkovej hodnote 720 riadkov.
Všeobecne panuje tendencia prechodu na štandard "p", vzhľadom na poskytovanú vyššiu kvalitu obrazu.
Obraz v rozlíšení SDTV je vysielaný v v dvoch pomeroch strán 4:3, ako aj 16:9 (panoramatická perspektíva). Na prenos HDTV bol prijatý za štandard pomer strán 16:9.
Kvalita multiswitchu - oddelenie medzi výstupmi. Jedným z dôležitých parametrov vplývajúcich na kvalitu multiswitchu je separácia medzi výstupmi. Hodnota tohto parametru rozlišuje kvalitu zariadenia. Vysoký odstup (>30 dB) dáva možnosť na predchádzanie presluchov medzi výstupmi a zároveň nedochádza k rušeniu signálom na iných vstupoch. Presluchy vplývajú na kvalitu signálu (zvýšenie BER). V prípade malej separácie môže dochádzať k tomu, že niektoré transpordéry budú fungovať bez výpadkov a bez žiadnych nepozorovaných problémov, zase v iných prípadoch sa na tunery môže zobraziť informácia - nedostupný signál. Úroveň rušenia je priamo úmerná vstupnému signálu z transpordérov.

Lídrom na trhu s ohľadom na oddelenie sú multiswitche firmy TERRA. Producent garantuje v katalógových kartách úroveň 30 dB, v skutočnosti vďaka výberu komponentov vysokej kvality dosahuje oddelenie 40 dB. Takýto odstup umožňuje budovať rozľahlé inštalácie, charakteristické tým, že vstupná úroveň signálu dosahuje vysokú kvalitu. Napríklad, ak úroveň z konvertora Quatro predstavuje 80 dBuV, to pri oddelení 40 dB prináša úroveň rušenia nižšiu než 40 dBuV (80 dBuV - 40 dB = 40 dBuV). Neovplyvňuje teda kvalitu príjmu, pretože prah citlivosti tunera predstavuje 45 dBuV.

Pomocou multiswitchov série MSV je možné budovať inštalácie pre 200 - 300 klientskych zásuviek. Okrem vysokej úrovni oddelenia signálu, séria MSV má zabudovanú predkorekciu charakteristiky kábla. Predkorekcia umožňuje vylúčiť vplyv útlmu kábla (vzrastá spoločne s citlivosťou) a vyrovnanie úrovní signálov pre všetky citlivosti.

Multiswitche TERRA
Profesionálne multiswitchové inštalácie
Teoretické zobrazenie predkorekcie
ULTIMAX - monitoring bánk. Jeden z najväčších bánk v Iráne - Bank Tejarat sa rozhodol na investíciu do monitorovacieho systému s využitím rekordérov lídra kompresie H.264, firmy HikVision.
Na Európskom trhu sa tieto rekordéry predávajú pod značkou ULTIMAX.
Ako sa vyjadril jeden z predstaviteľov banky Tejarat, tieto rekordéri boli vybrané na základe splnenia všetkých požiadaviek klienta. Rozhodovala vysoká kvalita zaznamenávaného obrazu (rozlíšenie 4CIF), vysoká stabilnosť prevádzky a spoľahlivosť zariadenia. Použitý najnovší druh kompresie H.264 ACE (Advanced Code Efficiency) a signálový procesor DSP renomovanej značky Texas Instruments poskytli vzdialenú správu a on-line náhľad všetkých pracovísk banky.
Najdôležitejším prvkom pre výbere zohrala možnosť vzdialeného prístupu, keďže banka disponuje viac než 2000 pobočkami v niekoľkých veľkomestách, ako Masha, Rasht, Esfehan a Shiraz, kde je nevyhnutnosť vzdialeného on-line prístupu k tomu, čo sa aktuálne deje v jednotlivých pracoviskách. Rovnako s ohľadom na bezpečnosť pracovníkov banky, uložených prostriedkov ako aj v snahe poskytovať klientovi služby najvyššej úrovne.
Vzdialený on-line monitoring umožnil vytvoriť oddelenia, ktoré je zodpovedné za monitorovanie aktuálnej situácie a rýchle rozhodnutia v prípade alarmovej udalosti. Monitorovanie sa uskutočňuje monitorovacom centre za pomoci niekoľkých serverov. V aktuálnej verzii softvéru sieťového klienta dokáže jeden server obsluhovať až 50 rekordérov.
Jedno z pracovísk banky Tejarat v Iráne
Vysoko rýchlostný prenos obrazu a zvuku - prostredníctvom režimu Multicast v tuneli VPN. Vzrastajúci záujem o prenosu obrazu stavia na Internet vysoké nároky. Multicast môže byť základom na vybudovanie efektívnych, rôznorodých aplikácií, v ktorých prenos prebieha od jedného vysielateľa k viacerým príjemcom.
Multicast umožňuje vysielať jeden dátový tok skupine prijímateľov, bez nutnosti vysielania individuálneho toku pre každého adresáta jednotlivo. Vďaka tomu, aj pri vzrastajúcom počte klientov, sa potrebná šírka pásma nemení.
Jediným aktuálnym nedostatkom využívania výhod multicastingu je chýbajúca podpora zo strany sieťových routerov. Praktické využitie multicastu je teda ohraničené na využitie v lokálnych sieťach.
Z dôvodu eliminovania tohto obmedzenia sa niekedy využíva riešenie vybudovania VPN tunelu, čo umožňuje vytvorenie privátnej siete spájajúcej všetky jej časti, v ktorých je potreba prijímania obrazu vysielaného prostredníctvom multicastu.
Týmto spôsobom je cez Internet preberaný jeden tok, nezávisle na počte pripojených klientov. Znižuje to náklady na obsluhu prípojky, kedy nie je potrebná vysoká priepustnosť. Rovnako to zvyšuje kvalitu prenášaného obrazu, pretože je možné prispôsobiť priepustnosť prípojky k dátovému toku.
Podmienkou na správne využívania multicastu je to, aby vysielateľ (napr. IP kamera) alebo medzičlánky (switche a routere) podporovali smerovací protokol IGMP (Internet Group Management Protocol). Túto funkciu majú zabudovanú napríklad IP kamery a servery spoločnosti ACTi a rovnako IP kamery ULTICAM, video servre ULTINET, rekordéri ULTIMAX.
Rozdiel v prenose signálov pri routovaní technikou Unicast a Multicast
Príkladné využitie režimu multicast a tunela VPN
na prenos do obrazového toku cez Internet
Nastavenie farieb v kamerách ACTi. Vyváženie bielej (WB) je funkcia zodpovedná za zobrazovanie všetkých farieb kamerou s ohľadom na odtieň bielej farby.
Kamery ACTi poskytujú 6 režimov práce vyváženia bielej (AUTO, INDOOR 1, INDOOR 2, OUTDOOR 1, OUTDOOR 2, HOLD CURRENT, MANUAL).
A automatickom režime (AUTO) zodpovedá biela farba najjasnejšiemu bodu obrazu a v mnohých prípadov využitie tohto režimu je plne postačujúce. Dochádza však k prípadom, kedy je snímaný obraz kamerou pozbavený tejto farby a vtedy môže dôjsť k nekorektnému zobrazovaniu celej škály farieb. Za týmto účelom existuje možnosť zapamätania si správneho nastavenia v špeciálnom režime (HOLD CURRENT). Toto je možné vykonať tým, že "naučíme" kameru ako vypadá biela farba.
Najpresnejšie (ale zároveň najťažšie) je možné nastaviť farby pomocou režimu (MANUAL), v ktorom je potrebné vybrať úroveň červenej a modrej farby v pomere k zelenej farbe.
Rovnako máme k dispozícii preddefinované nastavenia vyváženia bielej v interiéri (INDOOR 1, 2 ) alebo prirodzenému svetlu (OUTDOOR 1, 2).
Správne nastavenie vyváženia bielej
Nesprávne nastavenie vyváženia bielej
Zvýšenie priepustnosti bezdrôtového spoja - agregácia paketov v zariadeniach ULTIAIR. Štandardný protokol prenosu 802.11 nie je schopný poskytnúť vysoko efektívnu prácu pri vysokom počte malých paketov. Sú veľmi náchylné najmä v prípadoch veľkých sietí.
V takejto situácii je riešením ich "pakovanie". Tento proces je obvykle nazývaný ako agregácia paketov. Je založený na spájaní veľkého množstva malých paketov do jedného, s cieľom zvýšenia efektivity spojenia. Agregácia paketov umožňuje zvýšiť priepustnosť rádiového kanála až do 5 MB/s. Doposiaľ takúto možnosť poskytovali zariadenia vysokej kvality - napríklad TSUNAMI.
V zariadeniach ULTIAIR je funkcia agregácie paketov úmyselne vypnutá, preto pre jej plné využitie je potrebné individuálne zapnúť pri konfigurácii zariadenia.
UPOZORNENIE! Pre bezproblémový prenos, musí zostať funkcia agregácie paketov zapnutá v oboch zariadeniach pracujúcich medzi sebou v konfigurácii bod-bod.
Wireless Access Point: ULTIAIR 423KCWireless Access Point: ULTIAIR 323KCMPEG-4 IP Camera: ACTI CAM-5321 (Day/Night)IP Speed Dome Camera: ACTi CAM-6630 ULTIAIR
Schéma predstavujúca využitie zariadení značky ULTIAIR v mestskom monitoringu. Vďaka využitiu agregácie paketov máme možnosť plynulého prenosu obrazu z IP kamier do odľahlého monitorovacieho centra.
Bezdrôtový prenos údajov na dlhšie vzdialenosti prostredníctvom zariadení značky ULTIAIR. Veľkým problémom pri budovaní dlhých spojov je zabezpečenie rýchleho prenosu dát. Pri spoji typu bod-bod je možné reálne získať rýchlosť prenosu do 23 Mb/s v každom smere. Súčasne so vzrastom vzdialenosti úroveň signálu slabne, čo má za následok zníženie prenosovej rýchlosti. Riešením tohto problému môže byť využitie tzv. retranslačných bodov, vďaka ktorým sa jedna veľká vzdialenosť rozdelí na niekoľko menších. Využitie viacerých menších spojov poskytuje vyššie prenosové rýchlosti a spoľahlivosť celého bezdrôtového systému.
Wireless Access Point: ULTIAIR 423KCWireless Access Point: ULTIAIR 323KCWireless Access Point: ULTIAIR 423KCWireless Access Point: ULTIAIR 323KCWireless Access Point: ULTIAIR 423KCWireless Access Point: ULTIAIR 323KCULTIAIR
Príkladné využitie retranslačných bodov a zariadení ULTIAIR
Vo vyššie uvedenom diagrame boli využité retranslačné body, čím sa dosiahlo spojenie dvoch odľahlých miest, ktorým v priamej viditeľnosti stojí v ceste bytová zástavba.
Faktory vplývajúce na kapacitu linky prostredníctvom retranslačného/ých bodu/ov:
  • počet obsadených kanálov bezdrôtovými sieťami (rušenie susedných kanálov),
  • poveternostné podmienky, zvlášť vlhkosť,
  • priama viditeľnosť vzájomných prepojovacích bodov,
  • ďalšie faktory, ktoré môžu rušiť elektromagnetické vlny.
V predošlých vydaniach sme písalo o:

Slabý GSM signál vo vnútri budovy? - Použite GSM zosilňovač. GSM zosilňovače (repeatery) umožňujú využívať mobilné telefóny na miestach, kde dosah siete je postačujúci na komunikáciu vonku, ale signál vo vnútri budov je príliš slabý...
- archív TPD 9.03.2009

Nahrávanie cestnej dopravy s použitím ULTIAIR zariadení a IP CCTV kamier od ACTi. Ak nedodržíme pravidla cestnej prevádzky v prípade, keď na semafore svieti červená, môže to byť dôvodom kolízií či nehôd. Často je ťažké preukázať chybu na strane šoféra, ktorý kolíziu spôsobil, zvlášť keď nie sú k dispozícii žiadny svedkovia. Tieto problémy môže vyriešiť IP video monitorovací systém, ktorý využíva technológiu bezdrôtového prenosu. Ta dovoľuje rozmiestniť kamery kdekoľvek v meste...
- archív TPD 23.02.2009

Koncepcia optimálnej kabeláže (S/MATV) pre bytové domy. Kabeláž je časťou distribučného systému signálu v budovách, v ktorých je výmena problematická. V praxi je výmena kabeláže zložitá aj v prípade, keď sú káble vedené v elektrikárskych rúrach. Preto je dôležité navrhovať kabeláž tak, aby umožňovala ďalšie rozšírenie distribučného systému v budúcnosti bez potreby úpravy uloženia kabeláže. Ak, z ekonomických dôvodov, prvý investičný stupeň zahŕňa len MATV distribučný systém, pri projekcii kabeláže je potrebné pamätať...
- archív TPD 13.10.2008

Index publikovaných vydaní
ULTISYSTEM - integration of analog cameras and IP devices <br />into one system
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI