MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

DIPOL Týždenný prehľad - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
č. 9/2009 (2. marca 2009)
PRAGOALARM - nové trendy na trhu zabezpečovacej techniky. PRAGOALARM and RAGOSEC veľtrh sa konal 24-26. februára 2009 v Prahe. Na predných svetových (IFSEC - Birmingham) a regionálnych (Security Essen, ISC Západné Las Vegas, SecuTech - Taipei) veľtrhoch predstavujú výrobcovia často nové riešenia, čím testujú trh. Mnohé z riešení sú stále vo fáze návrhov a značná časť z nich nikdy nebude trhom prijatá.
Toto je rozdiel oproti národným veľtrhom. Mnohí z tých, ktorí sa zúčastnia akcie sú distribútori, prezentované riešenia sú často krát obchodnou ponukou, väčšina zariadení overuje hodnotu trhu a spoločnosti ich pravidelne predávajú.
Veľtrh Pragoalarm/Pragosec je určený najmä pre český a slovenský trh, je zaujímavým prehľadom trendov v sektore zabezpečovacích systémov.

Hlavné tendencie sú:

 • Silné znižovanie jednoduchých poplachových systémov inštalovaných v budovách - väčšina funkcií kontrolných centier/panelov sa stáva základom softvérových a hardvérových riešení implementovaných do DVR/NVR - len niekoľko spoločností ponúkalo pohybové senzory alarmové centrály,
 • Rastúca rola biometrických prístupových kontrolných systémov,
 • Široká ponuka CCTV zariadení pre koncových užívateľov (kompaktné kamery s IR iluminátormi, jednoduché DVR) - riešenia s čoraz širším uplatnením pri CCTV monitorovaní rodinných domov a malých obchodných priestranstiev (obchody, kaviarne a i.),
 • profesionálnym CCTV systémom dominujú megapixelové riešenia; PTZ kamery, tak obľúbené v posledných rokoch pri zabezpečovaní miest, sa stávajú menej viditeľné.
 • Najväčšie stánky mala spoločnosť Siemens - vďaka záujmu českého trh (výstava spoločnosti), a Samsung - vďaka nepochybnému vodcovstvu v elektronike (výstava organizovaná distribútorom),
 • Viditeľná aktivita ázijských výrobcov hľadajúcich nový - tuzemský trh zaisťuje príležitosť pre priame kontakty s lokálnymi distribútormi.
DIPOL stánok na veľtrhu v Prahe
Silným okamihom bola účasť spoločnosti DIPOL - Slovensko a DIPOL - Čechy, ktoré predstavili ponuku megapixelových kamier pre mestské CCTV systémy. Prezentovaný video záznam z mestského monitoringu v Tvrdošíne, Slovensko, v ktorom boli implementované 2 Mpix kamery a živým vysielaním z monitorovacej kamery zameranej na Wawel Kráľovský zámok v Krakove , Poľsko, budil u návštevníkov veľký záujem, pretože video kvalita bola veľmi vysoká. V priebehu konferencie pán Patrik Serek - DIPOL Slovensko, mal prednášku na tému "Megapixelová revolúcia v CCTV monitorovaní miest".
Monitorovanie duchovnej cesty - kde to je? Duchovná cesta, symbolizujúca priechod z jedného sveta na druhý, je súčasťou sedem kilometrovej cesty k hrobke cisárskej dynastie, s 16 pochovanými cisármi. Cesta je lemovaná sochami chránených zvierat a funkcionárov, ktorý sú monitorovaný CCTV kamerami. Kamery sú inštalované na drevených stĺpoch - skôr netypické, ale skutočne ekologické a ekonomické riešenie.
Duchovná cesta - kde je? Odpoveď nájdete na konci tohto vydania
Flexibilná konfigurácia satelitných a terestriálnych TV inštalácií v rodinnom dome. V takýchto domoch sú anténne systémy často vytvárane individuálne alebo malými firmami, ktoré obvykle nevyužívajú terestriálny TV signálový merač (akoR10502). Bez znalosti aktuálnej úrovne signálu je veľmi riskantne použitie multiswitch-ov (možnosť prebudenia).
Jednoduchým riešením takýchto problémov je aplikácia multiswitch-ov s pasívnou terestriálnou cestou (MS-952 R70952), ktorá akceptuje dokonca najvyššiu úroveň TV kanálov. Navyše výhodou tohto modelu je možnosť ľahkého rozšírenia inštalácie (ďalšie výstupy) použitím kaskádového MS-951 R70951.

Varianty anténnych systémov založených na vysokej kvalite MS-952 R70952 multiswitch-ov od Terra:
 • diagram 1 - jednoduché riešenie so 4 výstupmi,
 • diagram 2 - iné jednoduché riešenie s 2 výstupmi z dvojitého PVR prijímača,
 • diagram 3 - signál zo SAT prijímača, navyše modulovaný RF kanál, ktorý je distribuovaný do celej inštalácie (napr. prostredníctvom druhého spôsobu TV/FM separátora Signal R-2 R60102),
 • diagram 4 - rozšírenie inštalácie ďalšími štyrmi SAT signálmi.
9-input Multiswitch: TERRA MS-952
9 - vstupové/4 - výstupové multiswitche TERRA MS-952 (R70952)
Viac o multiswitch-ových inštaláciách nájdete v článku:
Profesionálne multiswitch systémy.

Bezpečné káble. Bezpečnostné predpisy pre verejné budovy, ktoré obýva mnoho ľudí (nemocnice, školy, divadla) vyžadujú, aby kabeláž nepredstavovala v priebehu požiaru ďalšie nebezpečenstvo, ktoré by mohlo ohroziť zdravie alebo životy ľudí. Káble musia byť bez halogénu (HF) - nemôžu vylučovať toxické plyny. Keď horí, káble nemôžu nasycovať oheň, tvoriť leptavý, hustý dym.

Nie je prípustné použitie zlúčeniny chlóru, fluóru, brómu alebo jódu - halogénové zlúčeniny hazardujú so zdravým (karcinogény), uvoľňujú sa pri vysokých teplotách. Káble v PVC puzdre (obsahujúce chlór) a založene na polyethylénu a polypropylénu (prímes brómu) sú halogénové káble. V bezhalogénových kábloch sú použité drahšie alumíniové zlúčeniny.


Požiaru - bezpečné káble patria ku skupine FRNC/LSOH napr.:
 • FR (prísada spomaľujúca horenie)
 • NC (neleptavý)
 • LS (málo dymiaci)
 • OH (bez halogénu) alebo ZH (bez halogénu).
Nová rada káblov TRISET - TRISET-113 HF E1019 a TRISET-11HF E1029 je vyrábaná s použitím HF (bez halogénu) technológie. Keď horí, neemituje toxické plyny. Bez halogénové TRISET káble patria ku skupine NC/LSOH, neemitujú leptavý dym. (Non Corrosive), alebo dym (Low Smoke), alebo halogénové zlúčeniny (OH - Zero Halogen, niekedy označovaný ako ZH). Oba káble vyhovujú EN 50268-1,2 - (málo dymiace) a EN 50267-2-2 (non-corrosive, bez halogénový).

TRISET rada bola ocenená na SatKrak 2007 (medzinárodný satelitný veľtrh v Krakowe). Vďaka nízkym stratám, vysokej výkonnosti a perfektnému prispôsobeniu zaisťujú TRISET káble vysoký výkon multiswitch-ových systémov a rozsiahlych káblových systémov (MATV, TV kábel).

TRISET-113 HF 1.13/4.8/6.8
E1019
Coaxial Cable (75 ohm): Triset-11 HF 1.65/7.2/10 -/100m/
TRISET-11 HF 1.65/7.2/10
E1027
ULTIMAX DVR - podpora nahrávania záznamu. ULTIMAX DVR séria 500 (M75160, M75080, M75040) a 700 (M77160, M77080) môže pojať až 8 pevných diskov, každý o kapacite až 2TB. To umožňuje archivovať obrovský objem dát po veľmi dlhú periódu z mnohých kanálov (kamier). Dĺžka periódy je samozrejme závislá na parametroch nahrávania. Požadovaná kapacita HDD môže byť odhadovaná špecializovanoukalkulačkou.
Pokiaľ DVR využíva najmenej dva HDD, jeden z nich môže byť definovaný ako podpora disku. Kópia môže byť vytvorená napr. jeden krát denne, kedy zaisťuje ochranu nahratých údajov v prípade chyby pevného disku.

Podpora archívu môže byť vytvorená s použitím:

 • Sieťového pripojenia (sieťový klientsky program, Internetový prehliadač),
 • USB rozhrania (flash pamäť, externý HDD, externá DVD napaľovačka),
 • SATA rozhrania (pre DVD napalovačku: vďaka montážnemu kitu pre DVD/CD mechaniku M77950 ide o pomerne jednoduchú úlohu).
Vďaka nízkej prenosovej rýchlosti sú vhodné len pre krátke video sekvencie (pokrývajúce dôležité udalosti). Pre intenzívne použitie a väčší objem by malo byť použite špeciálne eSATA rozhranie umiestnenie v zadnej časti panelu. To bude užitočné k použitiu fakultatívneho eSATA káblu M77981 a špeciálneho SATA disku. SATA spojenie ponúka 200x vyššiu prenosovú rýchlosť ako USB 1.0 rozhranie.
DVD/CD Drive Assembly Kit <br /> for ULTIMAX 5xx &7xx
eSATA cable for ULTIMAX DVRs
Montážny kit pre DVD/CD mechaniku
pre DV rekordéry ULTIMAX 5xx a 7xx
M77950
eSATA kábel pre ULTIMAX DVRs
M77981
ULTISYSTEM - a unikátny a ocenený zabezpečovací systém - rozšírenie vysielacích výstupov. ULTISYSTEM software môže spolupracovať s automatickou bránou, kontrolou osvetlenia, zlodejov, požiarového alarmu, prístupovú kontrolou, atd. využívajúci vysielacie výstupy pripojených IP zariadení.
Rozšírenie umožňuje integrovať ULTISYSTEM s týmito systémami a vzdialenou kontrolou z centra. Kontrola funkcií môže byť vykonávaná operátorom (cez kontrolný panel) napr. zapnutím/vypnutím systémov, alarmových signálov, atd. Niektoré funkcie môžu byť programované podľa časového plánu.
ULTISYSTEM software umožňuje konfigurovať systém tak, že výstupy sú aktivované automaticky pohybovou alebo zvukovou detekciou, spustenou adekvátnym alarmovým vstupom alebo nadefinovanou udalosťou. Konfigurácia je robená v paneli "Výstupné nastavenie" a programového nastavenia.

"Výstupne nastavenie" panel v ULTISYSTEM softwari
Megapixelové monitorovanie obchodov. Densy B&W Technics je elektronický obchod, veľmi dobre známy v Bulharsku. K ochrane svojho tovaru pred krádežou sa majitelia rozhodli inštalovať monitorovací systém. Po porovnaní obrazov z VGA, D1, a 1.3 Mpix kamier, majiteľ vybral posledne uvedenú, pretože zaisťuje vysokú kvalitu a detailné obrazy.
Použité kamery (ACM4200 K1510) umožňujú implementovať efektívne IP CCTV riešenia pre obchody, kancelárie, podniky, atd. farebné IP kamery zaisťujú obrazy s rozlíšením 1280 x 1024 pixelov pri počte 8 snímkov za sekundu - detailne a plynulé video je ideálne pre účely zabezpečenia v obchodných podmienkach. IP technológia dovoľuje majiteľom, bezpečnostným manažérom, atd. riadiť systém z akéhokoľvek miesta s adekvátnym Internetovým pripojením.
Systém v obchode je založený na NVR Enterprise, centralizovaný riadiaci software od ACTi.


Megapixelové kamery
Megapixlová revolúcia na veľtrhu Intertelecom, Lodz, Poľsko - 17-19.3.2009

Stavba IP CCTV systému
Prevencia a diagnostika problémov s LAN kabelážou - Multifunkčný káblový testér N7058. NetWork káblový Testér N7058 s LCD displayom umožňuje užívateľovi overiť správnosť inštalácie Ethernetovej kabeláže (CAT 5e, 6e) a telefónneho spojenia. Testér umožňuje skontrolovať prerušený obvod, obrátené spojenie, dĺžku káblu, presnú lokalitu (vzdialenosť od testeru v metroch).
Dlhá životnosť batérie (až 50 hodín) a obrovský LCD display uľahčuje použitie v akomkoľvek mieste. Zariadenie je dodávané s detailným užívateľským manuálom v angličtine a poľštine.
Multifunctional Cable Tester (with LCD display)
Pohľad na zariadenie a jeho vzdialený koncový adaptér
Prenos video tokov z ULTIMAX DVR s ULTIAIR zariadením. ULTIMAX DVR podporuje klientske aplikácie. Klienti sa môžu spojiť prostredníctvom Internetu, live video kanálov a nahratých archívov. DVR môže byť rovnako pripojene k miestnej sieti a súčasne prenášať video prostredníctvom rádio spojenia ku klientovi umiestenému v inej budove.
To connect the two buildings via a wireless link we recommend to employ in the first one ULTIAIR N2300 or N2301 (configured as AP), in the second - ULTIAIR N2310 or N2311 (configured as Client).
Hlavné vlastnosti ULTIAIR APULTIAIR:
 • Flexibilná konfigurácia;
 • Možnosť vytvoriť moderné sieťové systémy;
 • Účinný dátový prenos;
 • Puzdro odolné poveternostným podmienkam (IP 66);
 • Ľahká inštalácia.
Dátový prenos medzi zariadeniami môžu dosiahnuť až 25 Mbps (v každom smere). Jeden ULTIMAX klient vyžaduje 5 Mbps šírku pásma.
Wireless Access Point: ULTIAIR 423KCWireless Access Point: ULTIAIR 323KCULTIMAXULTIMAX Client <br /> User Manual of Remote Client SoftwareULTIAIR
Bezdrôtový klient ULTIMAX DRS s použitím ULTIAIR zariadení
Krakow prostredníctvom on-line kamery. DIPOL nainštaloval v Krakowe 2.0 Mpix IP kameru ULTICAM DS-852MF-E K1441 dostupnú on-line na Internetu. Toto on-line použitie využíva zabudovaný RTSP protokol, umožňujúci prenos videa a zvuku v reálnom čase. Dátový tok je menený externým serverom do FVL súborového formátu videného vo väčšine prevádzkových systémov. Tento formát je používaný napr. Youtube a Google Videom. Systém je schopný zaistiť simultánny servis až 100 Internetových užívateľov.

Megapixelová kamera ULTICAM DS-852MF-E K1441 je vybavená 1/3" CMOS senzorom. Jeho pôvodne rozlíšenie je 1600x1200 (UXGA). MPEG-4 zaisťuje video tok UXGA rozlíšenie pri 12.5 fps. Administrátor môže vymedziť až 15 úrovní prístupových práv. S F1.2 objektívom, má kamera citlivosť 0.5 lx. Táto vysoká citlivosť a nízky šum umožňuje zachytiť obraz dokonca v podmienkach nízkeho osvetlenia.

ULTICAM online camera - Wawel in Krakow
Chang Ling - Čína. V hrobke Chang Ling, asi 45 km severozápadne od Pekingu, boli pochovaný cisári (1368 - 1644).
Na obrázku - socha cisára Yongle (1403 - 1424), ktorý presťahoval hlavné mesto Číny z Nanjingu do súčasného mesta Pekingu a začal budovať Cisársky palác (zakázané mesto). Po jeho smrti v roku 1424 bolo jeho telo pochované do Chang Ling. Táto bronzová socha je teraz v SáleProminent Favor.

Napísali sme:

Konektory pre multiswitch systémy. Konektory používané v multiswitch inštaláciách tvoria malú časť celkových nákladov, ale sú veľmi dôležité pre kvalitu signálu. Spoľahlivosť systému a - v neposlednej rade určujú pracovnú spotrebu v priebehu inštalačných prác....
- archív DWR 28. januára 2008.

Aktívne video vysielače. Pre vytvorenie CCTV inštalácie je často praktické použitie tenkých káblov. Niekedy sú potrebné dlhé káble, cez 150 metrov...
- archív DWR 21. januára 2008

NUUO Sieť Video Rekordérov - bezpečnosť a výkonné monitorovacie video nahrávanie NUUO - veľmi dobre známy svetový výrobca IP monitorovacieho softvérov predstavil hardvér digitálnych monitorovacích rekordérov pre kooperáciu s IP kamerami: 4 - kanálový K4104 a 8 - kanálový K4108. Zariadenie môže fungovať samostatne pomocou zabudovaného softvéru. Sú navrhnuté pre nahrávanie video sekvencií z IP kamier štandardného a megapixelového rozlíšenia...
Knižnica

Index publikovaných vydaní

Megapixel revolution at Intertelecom<br />Lodz, Poland, March 17-19, 2009
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI