MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

DIPOL týždenní prehľad - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Č. 4/2008 (28. január 2008)
Bezpečnosť má vlastnú cenu - veľké športové udalosti. Svetové športové akcie, priťahujúce pozornosť miliónov ľudí, majú za následok problém s ochranou takého masového zhromaždenia. Kvôli vysokému riziku teroristických útokov organizátori nesú veľkú zodpovednosť za bezpečnosť všetkých súťažiacich i divákov.
Známa tragédia na Olympijských hrách v Mníchove v roku 1972 je pripomienkou najhoršieho možného scenáru. Skupina palestínskych teroristov vpadla do Olympijskej dediny a vzala rukojemníkov. Následkom neúspešného policajného zásahu bolo zabitých 11 súťažiacich z Izraelu, 5 teroristov a jeden nemecký policajt.
Náklady na bezpečnostne opatrenia Olympijských hier v Los Angeles, 1984, tvorili 79 miliónov USD. So 6,829 súťažiacimi a 5,720,000 predanými vstupenkami to predstavuje 11,627 USD na jedného športovca a 14 USD na jedného návštevníka.
Na nasledujúcich Olympijských hrách náklady na ochranu jediného súťažiaceho / jediného diváka (USD) tvorili:

 • Soul 1988 - 13,312 USD a 34 USD
 • Barcelona 1992 - 7,072 USD a 22 USD
 • Atlanta 1996 - 10,486 USD a 13 USD
 • Sydney 2000 - 16,062 USD a 34 USD
 • Atény 2004 - 142,857 USD a 283 USD(zdroj: Wall Street Journal, 22. augusta 2004)
Rozhodujúcim okamžikom pre tempo rastu nákladov bol útok na Svetové obchodne centrum (WTC - WORLD TRADE CENTER) v roku 2001 - všimnite si ohromného rastu v roku 2004 (Atény).
Náklady na bezpečnostne opatrenie Olympijských hier v Pekingu 2008 nie sú doposiaľ známe, pravdepodobne však prekonajú rekord. V samotnom Pekingu bude nainštalovaných 260,000 CCTV kamier. (zdroj: China Public Security International). Okrem bezpečnostných koncernov, spolupracujúci organizátori s najlepšími bezpečnostnými expertmi zo Spojených štátov a Izraelu.
Plánuje sa, že rozpočet pre zabezpečenie Olympijských hier v Londýne dosiahne 400 miliónov USD. Počet kamier v Londýne vzrastie na 500,000 (zdroj: BusinessWeek, 15. augusta 2005), čo je ťažké na predstavenie, rovnako sa premýšľa o sieti monitorovacích stredísk a počte zamestnancov.

Monitorovanie športových zariadení je nevyhnutnosť. Na obrázku - CCTV kamery v San Siro v Miláne.
Riadiaca stanica Alcad - pre SMATV systémy a káblové operátori. DVB-S prijímače, tiež nazývané QPSK/PAL transmodulátori, umožňujú prijímať digitálny MPEG-2-komprimované programy a konvertovať ich na formu používanú štandardnými televízormi (VSB-AM modulácia, verzia pre PAL B/G (CCIR), PAL I (UK) a PAL D/K systémy).
Toto riešenie je možné efektívne použiť pre 200 alebo viac výstupov, ale je tiež veľmi vhodné pre menšie anténne systémy, napr. v penziónoch, moteloch, hoteloch atd. Počet dostupných satelitných kanálov môže byť limitovaný, hlavnou výhodou takéhoto systému však je nezávislosť individuálnych satelitných prijímačov - izby pre hostí sú vybavene iba televízormi - bez starostí so satelitným vybavením alebo možnými škodami.
Jediný DVB-S prijímač (modul) umožňuje konvertovať digitálny satelitný program na
analógový PAL kanál, vybraný zo špeciálnych (kábel), VHF alebo UHF pásiem.
TP-569 R912128 prijímač má možnosť inštalácie CAM (Conditional Access Module). Podporuje akýkoľvek šifrovací systém, ktorý nepotrebuje párovú čipovú kartu s CAM alebo prijímač.
Interní modulátor používajúci VSB-AM moduláciu umožňuje prevádzku susedného kanálu, s maximálnou úrovňou výstupu 83 dB.

Typická inštalácia používajúca TP moduly
Kabeláž pre multiswitch systémy. SMATV systémy vybudované s multiswitch-mi sú viac káblové inštalácie - v káblovode je niekoľko koaxiálnych káblov distribuujúcich rôzne signály. Vo veľkých budovách môže dĺžka káblov dosiahnuť desiatky metrov. To so sebou nesie riziko nežiaduceho signálu medzi káblami. Rušenie zvyšuje BER, čo môže viest ku strate snímkov atd. Pre vyhnutie sa nežiaducim signálom musí inštalátor použiť prinajmenšom kábel triedy A+ . DIPOL ponúka TRISET káble, ktoré túto požiadavku uspokojujú. Nebezpečenstvo pri použití lacných káblov s neznámymi parametrami je veľmi vysoké - môžu byť príčinou nestabilnej činnosti prijímačov a v každom prípade bude potrebné ich vymeniť za lepšie.
TRISET-113 PE gélom plnený kábel (E1017) používaný pre spájanie antén/LNBs s izbovými zariadeniami/multiswitch-mi
Rada TRISET obsahuje:
 • E1015 TRISET-113 - pre spájanie multiswitch výstupov a odberateľských zdierok.
 • Prvotriedny RF distribučný kábel. Kvalita bola potvrdená cenou "Produkt roka" na obchodnom veľtrhu SatKrak 2007. Hlavné vlastnosti: nízky útlm, veľmi dobrá sieťová účinnosť, veľká flexibilita umožňujúca jednoduchú inštaláciu (vrátane pripojenia do zdierok).
 • E1017 TRISET-113 PE GEL-FILLED pre spájanie antén/LNBs s vnútornými zariadeniami/multiswitch-mi. Plášť káblu (polyethylen - PE) je odolný proti UV žiarení. Gél medzi plástom a pletením káblu chráni vnútornú časť proti preniknutí vlhkosti/vody.
 • E1025 TRISET-11 PE GEL-FILLED - pre spájanie vedľajších sietí, vhodný pre výstavbu veľmi rozsiahlych systémov. V porovnaní s TRISET-113 - nižší útlm, avšak rovnako excelentná sieťová účinnosť (A+). PE plášť káblu a gélom plnené vnútro káblu - môže byť uložené priamo v zemi, bez akejkoľvek dodatočnej ochrany.
 • E1027 TRISET-11 HF i E1019 TRISET-113 HF (bez halogénu) - vďaka HF (halogén free) technológii je kábel vhodný pre vytváranie inštalácií v školách, nemocniciach atd., kde požiarne smernice takúto kabeláž vyžadujú.
Konektory pre multiswitch systémy. Konektory používané v multiswitch inštaláciách tvoria malú časť celkových nákladov, sú však veľmi dôležité pre kvalitu signálu, spoľahlivosť systému a - v neposlednom rade - podmieňujú spotrebu práce behom inštalačných prác. Nevhodné alebo nekvalitné konektory môžu redukovať úrovne signálu a vystaviť systém interným (z iných polarizácií) a externým interferenciám. Stáva sa, že sa väčšina času premárni hľadaním zlých pripojení. Teda dôležitosť správneho výberu.

Dôležitým parametrom každého RF konektoru je VSWR. V satelitnom pásme by nemalo byť vyššie ako 1.5 dB. Ďalším rozhodujúcim parametrom, zvlášť významným v multiswitch systémoch, je sieťová účinnosť. U značkových konektorov je hodnota vyššia ako 70 dB. Pre profesionálne účely sa obvykle používajú krimpovacie konektory - rýchlejšie na montáž, lepšie tienenie, viacej precízne a stabilne.
DIPOL ponúka profesionálne F konektory série Platinum vhodné pre vnútorné a vonkajšie aplikácie, s distribučnými a diaľkovými káblami, zaisťujúcimi sieťovú účinnosť cez 100 dB. Náradie potrebné pre krimpovanie konektorov je TR-255 E80077.
Pre kaskádovité pripojenie multiswitch-ov sa používajú "rýchle" F-plug/F-plug konektory - E8242.


Professional F-connector: Platinum (on TRISET-113)
F-male to quick F-male adapter
Konektor prikrimpovaný na TRISET-113 E80274 kábel
"Rýchly" F-plug/F-plug konektor - E8242


Príjem satelitnej TV v kempe. Satelitne vysielanie umožňuje cestovateľom, napr. tým cestujúcim po celej Európe, prijímať programy v ich materskom jazyku. Využívajú ich ako rekreačný turisti, tak vodiči nákladných aut. Pre využitie tejto možnosti môžu cestovatelia použiť veľmi užitočný mobilný satelitný tanier A9535.
tanier je možné namontovať pomocou prísavky, alebo na stožiar. Montáž a demontáž je veľmi ľahká úloha.
Behom skúšok robených v Krakowe (Hotbird 13oE, zaťažený s dažďom) sme získali BER signál 10-3 (pred korekciou). Hodnota umožňujúca uspokojivý príjem MPEG-2 streamu.

Mobile Sat Dish: Camping 35 (offset)
Kufrík robí súpravu skutočne mobilnou - A9535
PoE technológia v IP CCTV. Zvyšujúci sa počet IP zariadení má možnosť napájania cez Ethernet (PoE). Najlacnejším riešením prenosu elektrickej energie k vzdialeným zariadeniam spoločne s dátami je pomocou štandardných UTP káblov. Navyše umožňuje jednoduchú implementáciu Uninterrupted Power Supply (UPS). Pre IP CCTV zariadenia majúce PoE vyhovujúce IEEE 802.3af (48V) je možné použiť PSA16U-480 M1890 zdroj energie. Umožňuje chod systému s jediným UTP/FTP káblom, ktorý prenáša dáta a dodáva napájacie napätie.
Pokiaľ IP zariadenie nemá schopnosť PoE, je možné použiť N9205 adaptér. Je dôležité si uvedomiť, že v tomto prípade musí byť napájacie napätie zhodné s požiadavkami napájaného zariadenia (malo by to byť garantované dodávateľom). Adaptér a UTP kábel nemôžu prenášať viac ako 400mA - čo znamená limit pre maximálnu energiu spotrebovanú IP zariadeniami pracujúcimi pri relatívne nízkom napätí (napr. 12V).

PoE Power Supply PSA16U-480
PoE Adapter (with leads)
PoE zdroj energie PSA16U-480 M1890

PoE adaptér N9205


Sieťové okolie IP CCTV. IP CCTV (Internet Protokol CCTV alebo CCTV over IP) je implementácia televízie s uzavretým obvodom v IT sieťovej infraštruktúre, s použitím typických sieťových protokolov. Kvôli vysokým kapacitným požiadavkám - prenos videa a zvuku - musí sieť zaisťovať efektívne dátové prenosy, zvlášť v prípade video prenosu s vysokým rozlíšením. Pre správne prúdenie dát je nutné použitie QoS (Quality of Service) mechanizmus - riadenie rezervných zdrojov pre zaistenie požadovaného toku dát.
Avšak rezervácia zdrojov alebo dokonca oddelená sieť nie sú jedinými požiadavkami na účinný IP CCTV systém. Činnosť systému závisí predovšetkým na výkonnosti použitých sieťových komponentov, kabeláži a sieťovej konfiguracie. K zaisteniu plnej kompatibility všetkých zariadení sa odporúča uplatniť vybavenie od jedného výrobcu, s technickými parametrami zhodnými s očakávanými prenosovými rýchlosťami.
Medzi najdôležitejšie parametre patrí maximálny počet paketov za sekundu - pps a maximálna výkonnosť/priechodnosť (v kbps, Mbps, Gbps alebo kBps, MBps atd.).
Oba parametre by mali byť zreteľne vyznačene na každom zariadení (ako celok alebo jeho samostatnom porte). Parametre musia byť vyrovnané s potrebami kamier, web serverov, NVRs - pre dosiahnutie vysokej výkonnosti IP CCTV systéme.

ACTi kamery sú vybavene dvoma sieťovými rozhraniami - LAN a WAN - s nezávisle nastavenými parametrami
MPEG-4 DVR zo série KPD - efektívna prevádzka siete. Hlavnou výhodou DVR je plynulá prevádzka siete. Vďaka MPEG-4 kompresii video prenos nevyžaduje tak široké pásmo ako v prípade mnohých ďalších DVR.
Súčasne sa môže prihlásiť až desať užívateľov. Vzdialený prístup je možné uplatniť prostredníctvom IE alebo klientskeho programu. Výrobca tiež zadarmo poskytuje multi - klientsky softwarový balíček - umožňujúci riadiť niekoľko videorekordérov z rady.
Okrem vyššie spomínaných vlastností má videorekordér ešte jednu kľúčovú funkciu. Je možné definovať dve rôzne kvality obrazu. Prvá, ktorá je vhodná pre lokálne zaznamenávanie (obvykle vyššia rozlišovacia schopnosť) a druhá, ktorá je dostačujúca pre distribúciu prostredníctvom Internetu. Funkcia je veľmi nevyhnutná pokiaľ je modulačná rýchlosť relatívne nízka - zámerný výber kvality umožňuje prenášať obrazy plynule, zatiaľ čo lokálne zaznamenávanie v dobrej kvalite zaisťuje riadnu identifikáciu a analýzu, schopnosť archivačných dát.
KPD DVRs

MPEG-4 DVR: KPD-604PL - 4 channels
Vzdialené monitorovanie rozptýlených miest s KPD608 M8504 DVRs a Multiclient softwarom
VIDEO / VGA konvertor. Zariadenie 15-AD01 M1688 premieňa farebný zložený video signál (CVBS) alebo S-VHS signál na VGA štandard. To umožňuje pripojení CCTV kamier, SAT prijímačov, DVD prehrávačov, videorekordérov alebo akéhokoľvek iného zdroja štandardného video signálu na VGA monitor. Vďaka predchádzajúcej koncepcie VGA obvodu signálu, môže počítač a monitor normálne pracovať. Dodatočný software nie je potrebný. Je možné použiť CRT alebo LCD monitory. Konvertor je možné obsluhovať pomocou priloženého diaľkového ovládača.
Výber signálu sa prevádza spínačom "Source", ktorý je umiestnený na hornej časti zariadenia. Ovládací panel je tiež vybavený ďalšími spínačmi: POWER, MENU a "UP", "DOWN" navigačnými tlačidlami. Nastavenie jasu, kontrastu a saturácie je dostupné v menu. Všetky informácie týkajúce sa typu zdroja alebo zmeny v nastavení parametrov sú zobrazene na obrazovke (OSD). Frekvencia výstupného signálu môže byť nastavená na 60 Hz alebo 75 Hz, k dispozícii sú nasledujúce rozlíšenia: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768.

VIDEO / VGA Converter 15-AD01
Základnou aplikáciou konvertora je rýchle a spoľahlivé monitorovanie videa z vybraného video zariadenia v priebehu činnosti počítača. Konvertor je externe zariadenie pracujúce nezávisle a je inštalované medzi počítačom (grafická karta) a monitorom.
Konfigurácia routeru. Router prepojený jednou počítačovou sieťou s inou sieťou, napr. interná sieť (LAN) s externou sieťou ISP (WAN), tvoriacou spojenia pre tok informácií. Bez vhodnej konfiguracie routeru nie je možné druhu sieť sprístupniť. Typické riešenie spočíva v nahradení počítača pracujúceho v externej sieti routerom (špecializovaný počítač vykonávajúci úlohy routrovania a smerovania) tak, aby sa vytvorila interná sieť.
V tomto prípade konfigurácia počítača vyžaduje:

 • zrušenie všetkých nastavení NIC (pracujúcich v externej sieti),
 • zmena spôsobu priradenia adresy na dynamickú (DHCP),
 • pripojenie počítača do (NIC) LAN port routeru
Po reštartovaní počítača, používajúceho Internetový prehliadač, je možné vstúpiť do nastavenia routra cez IP adresu. Po prihlásení (hesla je možné nájsť v užívateľskej príručke routru) je potrebné konfigurovať router:
 • WAN port - tu by mali byť zapísane skôr zrušené parametre (alebo aktivacia predvoleného nastavenia - DHCP Client),
 • LAN porty - DHCP server vyžaduje:
  • nastavenie prednastavenej adresy z adresného rozsahu,
  • nastavenie koncovej adresy z adresného rozsahu,
  • nastavenie masky vedľajšej siete.
Je nutné si pamätať, že adresa internej LAN musí byť iná ako adresa WAN portu. Napr. s IP adresou WAN 192.168.1.1, môže byť sieť LAN adresovaná 192.168.(nie 1). 1. S takouto konfiguráciou DHCP servera môžu lokálne počítače získať ich IP adresy automaticky. Je to veľmi praktické riešenie.
Pri plánovaní použitia AP je potrebné:

 • zvoliť vhodný kanál,
 • nastaviť SSID,
 • nastaviť šifrovanie dát a šifrovací klíč.
Je nevyhnutné zmeniť predvolené hesla v paneli administrátora. Na Internete sú aktívne programy, ktoré sa pokúsia prihlásiť užívateľov do routrov, ktorí tak zabudli učiniť.
Switch TP-Link TL-SF1008D (8 ports)
Príklad aplikácie TL-WR542G N2950 routru - LAN s prístupom na Internet
Písali sme o:

Objektívy pre megapixelové kamery. Trh ponúka množstvo kamier s megapixelovými senzormi obrazu. Vysoké rozlíšenie obrazových senzorov znamená tiež odpovedajúce požiadavky na objektívy. Nízka kvalita významných súčasti takejto kamery by pokazila celkovú kvalitu súpravy....
- archív DWR 20. august 2007

AI objektív - ako zabudovať a ako pracuje? V súčasnej dobe najviac vyrábané CCTV objektívy používajú DC dúhovku alebo Video Iris control. Objektívy sú pomerne lacné vďaka chytrému riadiacemu systému. Celkovo, dúhovku je možné poháňať malým motorom (omnoho drahšie riešenie používané u pevných kamier) alebo elektromagnetickým poháňacím zariadením....
- archív DWR 10. september 2007

Kvalita digitálnych videorekordérov - rýchlosť a rozlíšení nahrávaní. Tu je veľký rozdiel medzi 400 fps/CIF DVR a 400 fps/ D1...
- archív DWR 1. október 2007

Index zverejnených vydaní.

Kryty Marathon vyhovujú CE, IP, RoHS.
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI