MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV and SAT TV, CCTV, WLAN
Č. 6/2009 (9. Feb, 2009)
Ocenenia na výstave IIPSEC 2009. Posledná výstava IIPSEC v meste Coventry, Anglicko, sa konala od 27 do 29 Januára, 2009. Na výstave sa predstavilo 53 vystavovateľov, ale neobjavili sa najväčší hráči na trhu IP: ACTi, Hikvision, Milestone, Sony, Vivotek. Ťažko odhadovať aký podiel má na tom hroziaca kríza, alebo prichádzajúca výstava IFSEC v blízkom Birmingham-e, ktorá sa bude konať Máji - najväčšia udalosť v CCTV odvetví na svete.

Ako každý rok, boli vystavované najnovšie úspechy na poli zabezpečovacích systémov založených na IP prenose. Prevládajúci trend je možné odvodiť na základe udelených ocenení.

Víťazom súťaže v kategórii inovatívnych riešení a najlepším zariadením sa stala kompaktná kamera od spoločnosti Sesys. Umožňuje rýchlu montáž vďaka univerzálnemu vonkajšiemu krytu so vstavaným akumulátorom a modulu pre bezdrôtový prenos v sieťach 3G/GPRS. Kamera je vhodná na monitorovanie masových vonkajších udalostí.

Produktom roka sa stala stropná megapixelová kamera od spoločnosti Mobotix, umožňujúca 360o sledovanie. Toto rozhodnutie je vhodné zdôrazniť z dôvodu všeobecného prechodu od používania otočných PTZ kamier k megapixelovým kamerám so širokouhlým objektívom.

Najlepším softvérovým produktom sa stal Pohotovostný oznamovací systém vyvinutý spoločnosťou Dedicated Micros, ktorý je založený na technológii NetVu. Aplikačným víťazom sa stala spoločnosť CEM Systems, ktorá implementovala rozľahlý prístupový/ovládací projekt s viac ako 1000 IP čítačkami kariet a pokročilou "smart card" technológiou na letisku Heathrow.
Kompaktná kamera SeSys
360o kamera Mobotix Q22
Voľba zosilňovačov pre SMATV systémy. Návrh veľkých distribučných sietí vyžaduje rozsiahlé kalkulácie. Napriek tomu, je možné uskutočniť niektoré zjednodušenia v procese plánovania a nákladov. Nižšie prezentujeme tabuľku s odhadmi pre využívanie špecifických zosilňovačov v závislosti od veľkosti siete. Pre účely analýzy sme uvažovali tieto predpoklady:
 • maximálny rozdiel medzi úrovňami signálov ľubovoľných kanálov prijímanými anténami: 10 dB,
 • maximálna dĺžka kábla medzi ľubovoľnou zásuvkou a výstupom zosilňovača: 30m (čo znamená útlm 5,4dB na najvyšších kmitočtoch UHF),
 • na prepojenie budú použité vysokokvalitné koax. káble, dostupné na trhu: TRISET-113 E1015, E1017,
 • min. úroveň signálu v zásuvke: 62dBuV,
 • max. úroveň signálu v zásuvke: 80dBuV,
 • sieť bude distribuovať 7 pozemných TV kanálov,
 • izolácia medzi zásuvkami: 44dB (zásuvky sú pripojené cez odbočovače).
Dole uvedená tabuľka korešponduje so schémami. Úrovne signálov v zásuvke sú spočítané ako rozdiel medzi max. výstupnou úrovňou z anténneho zosilňovača a útlmom komponentov. Výpočet bol vykonaný pre maximálnu a minimálnu úroveň signálov (pásmové zosilňovače nemôžu korigovať jednotlivé kanály, tak ako kanálové zosilňovače).
Minimálny počet pasívnych elementov v systéme s 32 zásuvkami
Minimálny počet pasívnych elementov v systéme so 48 zásuvkami
Minimálny počet pasívnych elementov v systéme s 256 zásuvkami

Počet zásuviek

32

48

256

Typ zosilňovača

CA-310

CA-310

ZG-401

KódCode

R904014

R904014

R90517

Max. výstupná úroveň

110dBuV

110dBuV

2x123dBuV

Redukcia max. výstupnej úrovne kvôli mnohonásobným kanálom

5,5dB

5,5dB

0dB

Útlm kábla E1015 (30m) a konektora (1dB)

6,4dB

6,4dB

6,4dB

Útlm odbočovača

3,7dB

7dB

14,7dB

Útlm odbočovača: O-8-18 R602818

18dB

18dB

18dB

Útlm zásuvky: Signal R694100

2,8 dB

2,8dB

2,8dB

Výstupná úroveň zásuvky (outlet) pre kanál s najvyššou úrovňou

73,6dBuV

70,3dBuV

81,1dBuV

Výstupná úroveň zásuvky (outlet) pre kanál s najnižšou úrovňou

63,6dBuV

60,3dBuV

81,1dBuV

zelená - zosilňovač vhodný pre distribučnú sieť
červená - zosilňovač nevhodný pre distribučnú sieť

Hore uvedená kalkulácia ukazuje, že zosilňovač CA-310 je možné použiť iba v systéme s 30-45 zásuvkami. V prípade väčšieho množstva spadne úroveň najslabšieho kanála pod normu (62dB). Potom, použitý pásmový zosilňovač musí mať vyššiu výstupnú úroveň, ako napr. MA-113 R82313 119dBuV.

Väčšie siete sú založené na kanálových zosilňovačoch ZG, ktoré majú vysokú výstupnú úroveň a nevyžadujú jej redukciu. Umožňujú vyrovnanie úrovní všetkých kanálov na konštantnú veľkosť, takže signál v zásuvkách nepresiahne 80dBuV.
Viac o pravidlách navrhovania VF distribučných sieti v článku Základy návrhu MATV/komunitných anténnych systémov .
Megapixelové sledovanie čerpacích staníc. Monitoring čerpacej stanice vyžaduje použitie kamier s vysokým rozlíšením. Autá pri pumpách je nutné identifikovať - obraz alebo detail musí zaručiť čitateľnosť ŠPZ.

Megapixlové kamery túto požiadavku spĺňajú a preto sa v tomto druhu aplikácie stávajú čoraz populárnejšie. Približná kalkulácia ukazuje, že toto riešenie nie je omnoho drahšie, pretože rovnakú oblasť pokryje menej kamier. Výhodou megapixelového monitoringu je ešte lepšie pokrytie a niekoľkokrát lepšie rozlíšenie ako pri analógových kamerách.

Jedna megapixelová kamera môže pokryť obe strany čerpacej stanice. V prípade analógového riešenia je treba použiť dve kamery. Najpopulárnejšie megapixelové kamery majú rozlíšenie 1.3Mpix (1280 x 1024) až 5Mpix (2560 x 1920).

Nepochybným lídrom čo sa pomeru cena/kvalita týka je 2Mpix (1600 x 1200) kamera DS-852MF-E K1441. Vyrába je spoločnosť HIKVISION, známa ako producent spoľahlivých DV rekordérov ULTIMAX. Kameru je možné spravovať cez firmware alebo pomocou profesionálneho monitorovacieho softvéru, ako napr. ULTISYSTEM alebo NetStation od spoločnosti Alnet.
IP Camera ULTICAM DS-852MF-E (2.0 Mpix)Megapixel Lens: Computar M3Z1228C-MP<br />(12-36 mm, F2.8)
Monitoring čerpacích staníc prostredníctvom megapixelových kamier
ULTISYSTEM - unikátny a ocenený monitorovací systém - audio funkcie. ULTISYSTEM je unikátne svetové riešenie, ktoré umožňuje integráciu lokálnych CCTV systémov založených na DV rekordéroch ULTIMAX s mestským kamerovým systémom. Ak je IP zariadenie vybavené audio kanálom a mikrofónom, ULTISYSTEM umožní zaznamenávanie až 18 audio kanálov. Grafické rozhranie umožňuje nastaviť kvalitu záznamov, hlasitosť prehrávania, odozvu systému - nezávisle pre každý kanál. Nastaviteľná audio-detekčná úroveň môže spustiť alarm alebo zmeniť prevádzku kamier (napr. nastaviť PTZ predvoľbu), presne podľa predprogramovanej akcie.

Ak je IP zariadenie vybavené aj reproduktorom/linkovým výstupom, je možné uskutočniť rozhovor.
Nastavenia zvuku v softvérovom balíku ULTISYSTEM
Megapixelový IP kamerový systém v nemocnici. Nemocnica v okrese Chubu v Japonsku bola vybavená moderným monitorovacím systémom. Kvôli veľkosti nemocnice a projektu (54 kamier na 10 poschodiach a parkovisku), ako aj požiadavkám na kvalitu (obraz s vysokým rozlíšením), bolo jediným riešením použitie IP technológie.

Potrebnú kvalitu obrazu zaisťujú megapixelové kamery od ACTi: ACM5611 K1512 a ACM3411 K1314 (deň/noc). Obraz z kamier zaznamenáva šesť ACTi NVR serverov, s prístupom z piatich klientskych staníc. Každá stanica (monitorovacie stanovište) môže nezávisle monitorovať časť systému, umožňuje každému operátorovi zamerať sa na obmedzený počet obrazov.

Použité kamery ACTi poskytujú vysokú kvalitu obrazu s rozlíšením 1.3Mpix, sú spravovaní NVR softvérom, ktorý umožňuje multi-server, multi-client prevádzku. Je možný aj vzdialený prístup prostredníctvom Internetu. Technológia PoE umožňuje jednoduchú inštaláciu rozsiahleho systému.
1.3 Mpix IP Dome Camera: ACTi ACM-3401
Architektúra monitorovacieho systému v japonskej nemocnici
HotSpot založený na zariadeniach ULTIAIR - prístup k Internetu na verejnom mieste. HotSpots umožňuje užívateľovi s bezdrôtovým zariadením 802.11 prístup k Internetu na verejnom mieste. Takéto riešenie je veľmi populárne v mestských centrách, na vlakových a autobusových staniciach, letiskách a pod.
Základným komponentom ľubovoľného HotSpotu je prístupový bod (Access Point - AP), zariadenie, ktoré spája bezdrôtovú a metalickú sieť. Výborným zariadením pre tento účel je ULTIAIR - 417SB N2330. Tento profesionálny, vonkajší prístupový bod je navrhnutý na vytváranie efektívnych bezdrôtových IP CCTV a ISP sietí. Prístupový bod pracuje v nelicencovanom pásme 5GHz. RouterBoard so systémom Mikrotik level 4 je umiestnený v kryte s triedou krytia IP66, čo garantuje plnú ochranu pred vplyvmi počasia a korozívnym prostredím, vrátane použitia v priemysle.


Výhody HotSpotu založeného na ULTIAIR-417SB N2330:
 • možnosť "bezmedzerovej" prevádzky až pre 64 užívateľov (každá jednotka),
 • dynamické natavenie rýchlosti pripojenia pre užívateľov,
 • možnosť obmedzenia max. rýchlosti pripojenia,
 • možnosť obmedzenia času pripojenia pre jedného užívateľa (automatické odpojenia),
 • možnosť zobrazenia reklám v nastavených časových intervaloch,
 • možnosť nastavenia voliteľnej domovskej stránky (pre sponzora HotSpotu),
 • možnosť plánovania pripojenia,
 • doménové filtrovanie,
 • možnosť vyžadovania autentifikácie a autorizácie: meno/heslo, MAC adresa (pre platené hotspoty),
 • možnosť zobrazovania informácií na prihlasovacej obrazovke.
Wireless Access Point: ULTIAIR 417SBWireless Access Point: ULTIAIR 417SBWireless Access Point: ULTIAIR 417SBWireless Access Point: ULTIAIR 417SB
Príklad prístupu k internetu prostredníctvom HotSpotu vybudovaného na zariadeniach ULTIAIR umiestnených na budovách námestia Rynek Główny v Poľskej metropole Krakow
Ako zdieľať štandardnú USB tlačiareň pre WLAN užívateľov? Bezdrôtový tlačový server TP-LINK TL-WPS510U N3310 je ideálne riešenie pre kancelárie a domácnosti, eliminuje potrebu káblového spojenia mobilného počítača s tlačiarňou. Umožňuje tiež tlač dokumentov z mnohých počítačov na jedinej tlačiarni.
Hlavné vlastnosti tlačového servera TP-Link TL-WPS510U:
 • nie je potrebná kabeláž,
 • možnosť tlačenia z mnohých počítačov,
 • možnosť tlačenia z ľubovoľného miesta v dosahu bezdrôtovej siete tlačového servera,
 • kontinuálne sledovanie stavu spojenia a prevádzkového stavu.
Tlačový server môže pracovať v dvoch módoch:

- v prvom móde (Ad-hoc) bezdrôtový tlačový server TL-WPS510U N3310 umožňuje priame tlačenie materiálov na štandardnej USB tlačiarni z ľubovoľného počítača vybaveného bezdrôtovým adaptérom (Wi-Fi).
Wireless Print Server: TP-Link TL-WPS510UWireless PCI Adapter (eXtended Range): TL-WN551GWireless PCI Adapter (eXtended Range): TL-WN551G
Pracovný mód Ad-hoc
- v druhom móde (Infrastructure) tlačový server umožňuje tlačenie materiálov na štandardnej USB tlačiarni z ľubovoľného počítača v lokálnej sieti, ktorá je vybavená prístupovým bodom (napr. N2940).
Wireless Print Server: TP-Link TL-WPS510URouter TP-Link TL-R860 (8 LAN / 1 WAN ports)Access Point: TP-Link TL-WA501G <br />(AP/APC/WDS 2.4GHz, eXtended Range)PCI Network Interface Card: TP-Link TF-3239DL 10/100Mbps
Pracovný mód Infrastructure
Zariadenie je kompatibilné s mnohými modelmi tlačiarní - celý zoznam je dostupný tu.
Wireless Print Server: TP-Link TL-WPS510U
Bezdrôtový tlačový server TP-LINK TL-WPS510U
N3310
Písali sme o:

9-káblový systém - inštalácie s multiprepínačmi. Najflexibilnejšie inštalácie s multiprepínačmi vo viacposchodovej budove vychádzajú z 9-káblového systému. Na každom poschodí je rozbočovač, ktorý poskytuje signál do mutliprepínačov. To umožňuje prispôsobiť sieť podľa aktuálnych podmienok - je možné osadiť prakticky neobmedzené množstvo zásuviek...
- archív TPD, 14. Jan, 2008

MIG-29 - 3.5" servisný LCD monitor - užitočné zariadenie pre inštalatérov CCTV. Servisný monitor MIG-29 M3104 je veľmi užitočné zariadenie pre kohokoľvek, kto sa zaoberá inštaláciami a konfiguráciou CCTV systémov...
- archív TPD, 10. Dec, 2007

Veľkosť objektu na monitore. Podľa normy EN 50132-7, veľkosť objektu, napr. postavy na monitore by mala byť v súlade so zameraním práce operátora - identifikácia, rozoznanie, detekcia alebo všeobecné monitorovanie......
- archív TPD, 26. Nov, 2007


Zoznam všetkých vydaní
ULTISYSTEM - a strong entry - DIPOL at PRAGOALARM<br />Prague, February 24-26, 2009
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI