MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Číslo 23/2012 (4.6.2012)
Začiatok revolúcie v lekárskej starostlivosti. Isonas, britská spoločnosť, oznámila, že v spolupráci s Fujitsu a Tolven vyvinuli ako prvý na svete bezdrôtový lekársky monitorovací systém založený na cloud computing, zhodný so smernicami European Medical Device Directive (MDD).
Systém sa skladá zo sieťových postupov pre evidenciu a analýzu lekárskych dát a certifikovaného senzora LifeTouch HRV011 nepretržite meria päť životne dôležitých parametrov a prenáša ich bezdrôtovo v reálnom čase: srdcová frekvencia (HR), rýchlosť dychu (RR), krvný tlak (BP), pulzová oximetria (SpO2) a teplota (T). Iné senzory je možno jednoducho do siete.
Systém je možné použiť ako pre veľké skupiny, napríklad pre všetkých obyvateľov mesta, tak aj pre určité nemocnice. V súčasnej dobe sú vykonávané praktické skúšky na skupine pacientov v Holandsku, systém bude už čoskoro testovaný vo Veľkej Británii a Indii.
Snímač LifeTouch HRV011 je jedným z prvkov certifikovaného bezdrôtového systému zdravotnej starostlivosti založeného na cloud computingu
zdroj: www.isonas.com
Nové vývojové trendy spojené so vzdialenou zdravotnou starostlivosťou sú tiež viditeľné v USA, FCC (Federal Communications Commission, agentúra, ktorá upravuje pravidlá pre využívanie rádiových frekvencií v komunikácii) schválila technické štúdie o pridelení rádiového spektra pre bezdrôtové sledovanie pacientov. Spektrum pre MBAN (Medical Body Area Network) bude rozdelené medzi 2,360-2,400 MHz. Konečné schválenie normy sa plánuje na rok 2013.
Nové technológie majú začleniť dva princípy: poskytnúť pacientovi základný lekársky dohľad na zodpovedajúcej úrovni a znížiť náklady v porovnaní s konvenčnými systémami. Okrem toho môžu prostredníctvom on-line sledovanie a analýzy dát lekári okamžite reagovať na prípadné ohrozenie pacientov.
"Zanietene o anténach" - 11 ročník. Táto fotografická súťaž začala 1. júna.
Pravidlá súťaže a snímky z minulých rokov
Pozývame vás na účasť!
Engagingly about Antennas - 11th DIPOL's Summer Holiday Contest 2012
Rekordér Signal cez Google Chrome. Najnovší firmvér rekordérov SIGNAL DL-83xx ( M78316, M78308 ) umožňuje prístup k zariadeniam nielen s IE, ale aj cez Google Chrome. Tento firmvér je dostupný na FTP DIPOL. Softvérový balík obsahuje podrobné pokyny k aktualizácii firmvéru.
Náhľad pomocou Google Chrome sa začne podobne ako pri IE. Pri prvom spustení prehliadač načíta plug-in, ktorý by mali byť uložený a nainštalovaný. Užívateľ nepotrebuje meniť žiadne nastavenia Internetu.
Ako napájať multiprepínače TERRA v SMATV systémoch? Optimalizácia napájania v zdieľaných anténnych systémoch je jednou z kľúčových otázok. V prípade riešení TERRA môže centrálne napájanie výrazne znížiť náklady, vďaka:
 • Menší počet zdrojov a pripojenie k 230 VAC elektrickej sieti (počet multiprepínačov je napájaný pomocou signálových liniek) - nižšie náklady na inštaláciu a spotreba energie,
 • nižšia miera zlyhania systému dosiahnutá inštaláciou centrálnych zdrojov napájania v dobre vetraných miestach s dostatočnou vlhkosťou (lokálne napájané multiprepínače sú často inštalované v malých, zle vetraných boxoch alebo v prekúrených podkroviach) - nižšie náklady na údržbu.
Vyhradený splitter a odbočovače umožňujú obojsmernú distribúciu napájania medzi aktívnymi zložkami systémov Terra (multiprepínače, zosilňovače). Takže je možné tieto komponenty napájať z rôznych zdrojov:
 • SA-501 R70501 zosilňovač (pre jeden satelit) a SA-901 R70901 (pre dva satelity) vybavený napájacími zdrojmi s 2 A kapacitou,
 • MSR multiprepínače so zabudovaným zdrojom napájania s 21 W výkonom (jeden 5-vstupový multiswitch spotrebuje 2,5 W, 9-vstupový - 4 W),
 • napájacie zdroje R71465 pripojené k MSV multiprepínačom, MS-554 R70554 alebo SA-511 R70511 a SA-911 R70911 zosilňovače.
Vhodné riešenie možno nájsť pre každú sieťovú topológiu. Nižšie uvedený obrázok predstavuje možnosti poskytovania napätia na linkách H (18 V) cez vstupy a výstupy splitterov Terra SS-504 a Terra SSQ-508.
Možnosť prenosu DC napätia medzi vstupmi a výstupmi SS-504 R70515 rozbočovača (vľavo) a SSQ-508 R70520 splittera (vpravo). Oba splittery sú vybavené prepínačmi meniacimi trasy prenosu energie. V SS-504 prepínač v polohe ON vedie prúd cez linky "H" na oboch vetvách. V polohe OFF je to možné iba v rámci jednej trasy. V prípade SSQ-508, sú štyri možné kombinácie jeho dvoch prepínačov pre rôzne konfigurácie pripojených multiprepínačov.
Nižšie uvedený príklad ukazuje použitie SSQ-508 R70520 rozbočovača pre rozdelenie satelitných signálov a distribúciu napätie z napájacieho zdroja pripojeného k jednému z multiprepínačov MSV-512 R70712 so zvyškom systému.
Multiswitch Terra MSV-512 (5-in, 12-out) - with IF gain adjustmentMultiswitch Terra MSV-512 (5-in, 12-out) - with IF gain adjustmentMultiswitch Terra MSV-512 (5-in, 12-out) - with IF gain adjustmentSwitching Power Supply: Terra PS182F (18 V / 2 A, for MS-952/554 multiswitches, F-m)TV/SAT Splitter: Terra SSQ-508 (5-in, 20-out)
Tri multiprepínače MSV-512 sú napájané z jedného AC/DC adaptéra R71465
s použitím splittera SSQ-508 R70520 s priechodným napätím
Moderný prístup k multiswitchovým systémom je odprezentovaný v článku: Navrhovanie SMATV systémov so softvérom SatNet od firmy TERRA
Komponenty pre vysokorýchlostné optické linky. Inštalačná spoločnosť nasadila veľkokapacitné spojenie medzi dvoma serverovými miestnosťami v rovnakej kancelárskej budove. Požadovaný prenos dát bol 1 Gbps na vzdialenosť 200 metrov. Investor zvolil optické riešenie založené na gigabitových optických media konvertoroch ULTIMODE a vnútornom distribučnom kábly ULTIMODE IDC. Káble boli rozdelené do vlákien vo vnútri optického panela v 19'' rackovej skrini, ktoré boli pripojené k pigtailom s mechanickými spojkami KeyQuick.
Fiber Optic Box (19Ethernet Media Converter M-203G (for two single-mode fibers up to 20km)Indoor Distribution Cable: ULTIMODE IDC-8SM (8xG.652.D)Ethernet Media Converter M-203G (for two single-mode fibers up to 20km)Fiber Optic Box (19
Prvky optického prepojenia v budove
Zoznam zariadení a príslušenstva pre vybudovanie optickej linky:
 • Prenosová linka
 • Vnútorný distribučný kábel ULTIMODE IDC-8SM (8x G.652.D fiber) L7508
 • Ukončenie prenosovej linky
 • Univerzálny mechanický spoj KeyQuick10 SC/UPC SM L5753
  Fiber Optic Box (19") ULTIMODE MT-024 L5024
  Fiber Optic Splice Tray: ULTIMODE P-21 L5521 for ULTIMODE MT-024
  Single-mode Adaptér ULTIMODE A-511S (1xSC to 1xSC) L4211
 • Aktívne zariadenia
 • Media konvertory M-203G (1 Gbps priepustnosť, max vzdialenosť 20 km) L11025
Back focus v CCTV kamerách. Existujú situácie, keď po inštalácii objektívu na kameru, zaostrenie nie je dobré. To je viac pravdepodobné pri extrémnych nastaveniach zoomu. Protiopatrením je nastaviť vzdialenosť od senzora k zadnej časti objektívu. Táto regulácia (tzv. spätné zaostrenie) je zvyčajne možná s použitím špeciálneho kruhu zaisteného skrutkou. Táto úprava by sa mala vykonávať pri maximálnej clone, ktorá chráni proti riziku straty zaostrenia v noci alebo za zlých svetelných podmienok. Ďalšou požiadavkou je najkratšia ohnisková vzdialenosť a zaostrenie nastavené na nekonečno.
Je potrebné poznamenať, že táto úprava by mala byť vykonaná iba v prípade potreby, keďže v praxi sú tieto prípady skôr vzácne.
IP CMOS Camera: Sunell SN-IPC54/12DN (2MP, H.264, ONVIF)
Back focus v kamerách Sunell môže byť nastavený s otočným krúžkom zaisteným zospodu skrutkou
Megapixlový kamerový systém s kamerami Sunell. Majiteľ dielne sa rozhodol pre inštaláciu IP kamerového systému. Dodávateľom bola spoločnosť DIPVISION. Systém mal poskytnúť megapixelové snímky citlivých častí obchodu: brány a nádvorie s parkoviskom, vchodové dvere, ploty a ich bezprostredné okolie.

Požiadavky investora boli nasledovné:
 • Vysoko kvalitné snímky vo vysokom rozlíšení,
 • Bezúdržbová prevádzka,
 • Stabilná a spoľahlivá platforma,
 • Vzdialený prístup k obrazom z kamier a archív na NVR,
 • Možnosť pripojenia ďalších kamier.
Pre splnenie vyššie uvedených podmienok inštalatér použil Full HD kamery Sunell K1630 a megapixelové objektívy ClearHD 2.8-12 mm M2270 a NUUO NVR Titan K4204. Všetky zariadenia sú pripojené k sieti pomocou PoE prepínača, ktorý priamo napája kamery umiestnené v krytoch Marathon M5406. Vzhľadom k problémom s inštaláciou kábla v časti závodu, jedna kamera je pripojená k sieti bezdrôtovo, pomocou prístupových bodov ULTIAIR 423KC N2301.
Archivované 2MP snímky z kamier je možné priblížiť na obrazovke monitora, ktorý ukazuje detaily, ktoré by boli na nerozoznanie v analógovom CCTV systéme. IP CCTV systém nevyžaduje operátora - je úplne bezúdržbový. V prípade potreby môžu byť záznamy, rovnako ako živé obrazy z kamier zobrazené pomocou klientskej aplikácie alebo webového prehliadača z ľubovoľného miesta na svete. K dispozícii je možnosť zakúpenia licencie pre ďalšie kanály na NVR, ktoré zvládnu aj 64 5-megapixelových kamier.
PoE ešte jednoduchšie! PoE switch TL-SF1008P je stolné zariadenia, ktoré umožňuje plynulý prenos dát v 10/100 Mbps etherentových sieťach. Jeho osem RJ45 portov podporuje automatické negociačné funkcie, z ktorých štyri poskytujú Power over Ethernet (PoE funkcia). Switch automaticky detekuje PD zariadenia podľa štandardu IEEE 802.3af a napája ich elektrickou energiou. Táto funkcia umožňuje užívateľovi rozšíriť pokrytie siete v oblastiach, kde nie je prístup k elektrickému vedeniu / zásuvky a využiť prístupové body, IP kamery, IP telefóny, atď.
Tento switch má prioritnú funkciu, ktorá pomáha chrániť hlavné funkcie systému v prípade preťaženia. Maximálna spotreba (všetkých zariadení pripojených k PoE portom 1-4) nesmie presiahnuť 53 W. V prípade preťaženia switch odpojí napájanie zariadení pripojených na porty s nižšou prioritou.

Charakteristické znaky:
 • Štyri PoE porty (každý z nich zabezpečuje komunikáciu a napájanie pre sieťové zariadenia pomocou jedného kábla UTP)
 • Nie je potrebné inštalácie a konfigurácie
 • Max kapacita každého PoE portu: 15.4 W
 • Total PoE capacita: 53 W
 • Podpora (PD) PoE zariadení zhodných so štandardom IEEE802.3af
 • Podpora riadenia šírky pásma v plnom duplexe (IEEE802.3x) a funkcia back-pressure v režime polovičného duplexu
 • Podpora auto-learning a auto-aging MAC adries
 • LED indikátory poskytujú informácie o stave/rýchlosti/aktivite/PoE
PoE Switch: TP-LINK TL-SF1008P (8x10/100Mb/s incl. 4xPoE)
Typická aplikácia POE switchu

Indoor Duplex Cable: ULTIMODE IDC-2MM (2xOM2-50/125)
Universal Cable: ULTIMODE UNI-4MM (4xOM2 50/125)
High Speed HDMI Cable with Ethernet (v1.4, 0.5m, 28AWG)
Vnútorný duplexový kábel
ULTIMODE IDC-2MM
(2xOM2-50/125)
L7202
Univerzálny kábel
ULTIMODE UNI-4MM
(4xOM2 50/125)
L7354
Vysoko rýchlostný
HDMI kábel s ethernetom
(v1.4, 0,5m, 28AWG)
H1002

Ako vytvoriť "súkromné​​" DVB-T multiplexy zložené zo satelitných kanálov? Koncová stanica TERRA MMH-3000 ponúka možnosť vytvárať digitálne multiplexy (DVB-T alebo DVB-C), ktoré môžu byť zložené zo všetkých satelitných kanálov, a to aj z rôznych transpondérov a satelitov.
V porovnaní s väčšinou konkurenčných riešení koncová stanica Terra umožňuje efektívnejšie využitie šírky pásma a kapacity kanálu.
Sada RDC-311 R817102 a TRX-360 R81709 modulov prevádza satelitné kanály na DVB-T multiplexu. Každý z RDC-311 R817102 modulov prijíma vybraný satelitný transpondér...
Centrálne napájanie CCTV kamier. Bezpečnostné kamery inštalované v domoch, malých obchodoch atď. sú zvyčajne pripojené do systému pomocou koaxiálnych káblov s dvoma napájacími žilami, napr. CAMSET M5995, alebo (na dlhšie vzdialenosti) CAMSET 100 M6100. Kamery je možné napájať z centrálneho umiestnenia so stabilizovaným zdrojom...
Usporiadanie optických vlákien v RACK paneloch. Optické rozvádzače sú určené pre použitie v FTTx sieťach ako distribučné panely a rámy. Dôležitou vlastnosťou, ktorá by mala byť vyriešená pri výbere optických panelov, je možnosť pohodlného usporiadania vlákien v zásobníkoch a ľahký prístup ku všetkým komponentom pre účely údržby.
Zásobníky na spoje by mali plne ochrániť spoje a zaistiť aspoň minimálny polomer ohybu použitého vlákna...
19-palcová krabica ULTIMODE MT-548 L5148 s predným panelom ULTIMODE P-48SC L5542, s adaptérmi L4213.
Zásobník uchováva mechanické spoje ULTIMODE L5550 spájajúce pigtaily L3551 single-mode.
DIPOL at ANGA Cable, Cologne, Germany, June 12-14, 2012
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI