MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný Prehľad DIPOLu - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Č. 25/2009 (22.6.2009)
Dovolenkové voľno
Ako každý rok, v čase prázdnin prerušujeme vydávanie týždenného prehľadu DIPOLu.
Nasledujúce vydanie bude dostupné 24. augusta.

Našim čitateľom a zákazníkom prajeme vydarenú dovolenku
Európsky šampionát vo fotografovaní antén. Pozývame každého k účasti na fotografickej súťaži "Pútavo o anténach". Témou fotografickej súťaže je výzva, ktorá sa na prvý pohľad môže zdať ako nesplniteľná. Čo môže byť na anténach zaujímavé?
Súťaž bola vyhlásená na anglickej verzii stránky www.dipolnet.com ako aj v newsletteroch: Heti Hírmondó, Informator TV-SAT, CCTV, WLAN , DIPOL týdenní přehled i Týždenný prehľad DIPOLu TV-SAT, CCTV, WLAN.

Súťažné snímky prosíme zasielať do 30 septembra 2009. Cena za prvé miesto je tuner HDTV značky Ferguson HF 8900 HD.
I. miesto v minuloročnej edícii 2008 - "V krivom zrkadle" Dariusza Mączyńskiego
Modulátor modulátoru nie bratom - mono, stereo. Pre väčšinu kupujúcich je hlavným kritériom výberu modulátora, cena. Zatiaľ čo sa produkty od seba rozlišujú základnými parametrami, ktoré ich predurčujú na prácu v špecifickej konfigurácii.
 • V jednoduchých inštaláciách, napr. distribúcia signálu zo satelitného tunera do televízneho prijímača v susednej izbe rodinného domu odporúčame modulátor Signal Clasic R95176.
 • Ak je však potrebné distribuovať signál z prijímača na niekoľko koncových zásuviek (sieťová inštalácia), je potrebné použiť jeden z nasledujúcich modulátorov: MT-22P R871722 (pásmo VHF), MT-21P R871721 (pásmo UHF) alebo MT-27P R871727 (obidve pásma).
 • Ak sa jedná o rozľahlú inštaláciu a sú potrebné vysoké výstupné úrovne z modulátorov, je potrebné použiť MT-29 R871729 (100 dBuV) alebo jeden z vyššie uvedených: MT-21P R871721, MT-22P R871722, MT-27P R871727 v spojení so zostavou kanálových zosilňovačov ZG-401/601. Posledné riešenie umožňuje získať úroveň 123 dB na všetkých kanáloch. Takáto úroveň na vstupe inštalácie poskytne signál až 200 koncovým zásuvkám bez dodatočných zosilňovačov.
 • V prípade, že je počet voľných kanálov obmedzený, je potrebné použiť jednovstupové modulátory MT-30A R871731 alebo MT-30C R871733 (verzia stereo), ktoré nezarušujú susedné kanály.
TV Modulator: Terra MT-21P (G,K: ch.21-69, with AC/DC adapter)
TV Modulator: Terra MT-29C (B/G, stereo A2, ch. 1-69/S9-S17)
VSB TV Modulator: Terra MT-30C (B/G ch.1-69 &S1-S38, A2 stereo)
MT-21P (kanály 21-69)
R871721
MT-29C B/G A2 stereo,
ch. 1-69/S9-S17 - R871728
MT-30C B/G A2 stereo, VSB,
ch. 1-69/S1-S38 A2 - R871733
Multiswitchová magistrálna inštalácia a káblová televízia - č. 3. V predošlých vydaniach TPD sme opísali dva spôsoby prepojenia káblovej televízie s magistrálnou multiswitchovou inštaláciou. Koncepcia vybudovania magistrálnej multiswitchovej inštalácie vo viacpodlažných budovách je novodobým spôsobom na prenos televíznych signálov. Práca spojená s kabelážou spočíva v uložení magistrály deviatich káblov, do ktorej, na každom poschodí, pomocou oddeľovača dodáme multiswitch. Umožňuje to vybudovať TV-SAT inštaláciu so širokými možnosťami rozšírenia v budúcnosti.

Ak sú do koncovej zásuvky dovedené dva samostatné káble, v súlade so schémou uvedenou nižšie, je možné doručenie dvoch nezávislých SAT signálov do prijímača spoločne so signálom káblovej televízie. Dva satelitné signály sú potrebné pre prijímače typu TWIN PVR.

Profesionálne multiswitchové inštalácie
SAT/TV TAP: Terra SS-510SAT/TV TAP: Terra SS-510SAT/TV TAP: Terra SS-510SAT/TV TAP: Terra SS-5108-way Tap: Signal O-8 (5-1000 MHz)TV/Sat Combiner (Diplexer) DC-009 TerraSubscriber Terminal Outlet:Signal RTV-SAT-R (return path)9/16 Multiswitch: Terra MSR-916 (active terrestrial path)9/12 Multiswitch: Terra MSR-912 (active terrestrial path)
9-káblový systém pripravený pre PVR prijímače
Distribúcia signálu zo stanice STA na dlhšie vzdialenosti. Veľký útlm koaxiálnych káblov zapríčiňuje problém s budovaním televíznych inštalácií na vzdialenosti prekračujúce 1000 metrov.
Riešením problému je využitie optických prvkov vlnovej dĺžky 1310 nm. V tomto rozsahu útlm optického single-mode kábla predstavuje 0,34 dB/km, čo umožňuje distribúciu signálu na vzdialenosť dokonca až 40 km. Pre vybudovanie inštalácie je možné využiť Optický prevodník MOS-211A TERRA R81720. Na druhej strane optického spoja je potrebné nainštalovať Optický uzol OD-200P TERRA R81722.

Modulárna stanica MMH-3000 spoločnosti TERRA - skutočný diamant.
Optical Node TERRA OD-200P
Optický uzol OD-200P TERRA
R81722
Rozvoj mobilných rekordérov. Bezpečnosť ľudí a tovaru núti špedičné spoločnosti na čoraz častejšie využitie mobilných rekordérov. Technická vyspelosť umožňuje ich aplikáciu ako "čiernych skriniek", ktoré môžu nielen zapisovať obraz z kamier, ale tiež množstvo iných parametrov, indikujúcich správanie sa vodiča a stav vozidla.

Základné parametre, spojené so záznamom obrazu, štandardných mobilných rekordérov sú:
 • záznam obrazu z analógových kamier v rozlíšení D1;
 • snímkovacia frekvencia 25 snímok za sekundu;
 • záznam na pevnom disku v kompresii MPEG-4 a H.264.
Mobile DVR MDR4104 (4 channels)
Mobilný digitálny rekordér DVR MDR4104 (4-kanálový)
M85006
Okrem štandardného záznamu obrazu, rekordéri umožňujú taktiež zápis parametrov vozidiel, ako sú: čas naštartovania, pozícia, rýchlosť, zapnutie smeroviek, stlačenie brzdného pedála a i.
Rekordéri do špecializovaných vozidiel (napr. polícia) sú vybavené softvérom umožňujúcim analýzu obrazu (napr. LPR - systém rozpoznávania evidenčných čísel).
Zariadenia využívané v hromadných prostriedkoch sú prispôsobené na obojsmerný prenos zvuku, umožňujúce vzájomnú komunikáciu a taktiež systémami ich zobrazovania. Často krát je prostredníctvo mobilných rekordérov využívaná možnosť zobrazovania reklamného obsahu.
Rozvoj v oblasti prenosu údajov spôsobil, že štandardným vybavením sa stávajú moduly GPRS, CDMA, WiFi starajúce sa o prenos obrazu z pohybujúceho sa vozidla do monitorovacieho centra.
Príklad zapojenia rekordéra M85006
Kompenzácia protisvetla (BLC). Táto funkcia má za cieľ eliminovať efekt, kedy kamera nasmerovaná na silný zdroj svetla, nedokáže vyrovnať sa s vysokou intenzitou svetla a zobrazovaný obraz nedosahuje požadovanú kvalitu. Vyrovnanie protisvetla závisí od nastavenia zisku kamery až po zlepšenie svetelných podmienok objektov v popredí. To dovoľuje identifikovať taktiež predmety v popredí. Nanešťastie, pozadie sa stáva tiež svetlejším.
BLC vypnuté
BLC zapnuté
Rozšírený dynamický rozsah (WDR). Ide o funkciu predstavenú len nedávno, rozširujúca funkčnosť BLC. Princíp pracuje na využití analýzy nastavenia jednotlivých bodov obrazu a umožňuje súčasné vyjasnenie temných bodov a stmavenie svetlých obrazu. Tento efekt umožňuje efektívnu reguláciu svetla, ako je viditeľné na snímke.
WDR zapnuté
ULTIMAX - DVR pre náročných zákazníkov - mapy v klientskom softvéri. Rozľhlé video monitorovacie systémy a systémy s veľkým množstvom kamier by mali prevádzkovateľovi umožniť jednoduché nájdenie kamery snímajúcej práve sledovaný obraz alebo postupnosti kamier, ktoré sledujú pohybujúci sa objekt. Priradenie názvu/označenia kamier je v takýchto systémoch nedostatočné.
Funkcia mapy rieši tento problém dokonale. To umožňuje import máp/plánov monitorovaných priestranstiev (bmp súbory), ktoré sú podkladom pre kamerové symboly priradené k individuálnym kamerám. Kliknutím na kamerový symbol sa operátorovi zobrazí obraz v jednom z okien v spodnej časti obrazovky, spolu s názvom kamery a spolupracujúcim rekordérom DVR.
Mapy/plány môžu vytvoriť hierarchickú štruktúru, napr. z plánu vývoja je možné identifikovať o ktoré stavenisko/stavbu ide. Funkcia mapy je často používaná v rekordéroch ULTIMAX, ktoré je možné jednoducho integrovať vďaka efektívnemu sieťovému softvéru. Softvér dovoľuje ovládať veľké systémy s viacerými použitými zariadeniami - DVR, IP kamery, video servery.

ULTIMAX - víťaz Zlatej medaily veľtrhu Intertelecom 2008 za najlepší produkt - je 3G digitálnym video rekordérom založeným na novodobej a progresívnej kompresii H.264. Tento typ hĺbkovej kompresie je charakteristický schopnosťou zabezpečenia vysokej kvality obrazu pri podstatne nižšej prenosovej rýchlosti a nároku na priestor na, než pri predošlých štandardoch.
Sieťové digitálne rekordéri rady ULTIMAX sú výbornými digitálnymi monitorovacími zariadeniami. Vybavené integrovanými MCU procesormi a účelovým real-time operačným systémom (RTOS), zlučujú najmodernejšie elektronické a počítačové technológie, ako je efektívne audio/video dekódovacie algoritmy, záznam na pevný disk (podpora virtuálnej neohraničenej diskovej kapacity) a protokoly TCP/IP. Firmvér je uložený vo flash pamäti a je ho možné jednoducho aktualizovať.


Ponuka rekordérov ULTIMAX
"Mapa" - veľmi užitočná funkcia v softvéri
sieťového klienta rekordéra
ULTIMAX
Monitoring klenotníckeho veľtrhu - ide o veľké peniaze. Klenotnícky veľtrh pamätá krádež z roku 2007, kedy v priebehu konania výstavy v meste Gdans (Poľsko, pobaltie) zmizli z bezpečnostného sejfu diamanty za 1,5 milióna amerických dolárov. Majiteľ drahocenných šperkov bol vystavovateľ z Belgicka. Diamanty boli ukradnuté podvodníkom, ktorý vystavovateľovi odcudzil magnetickú kartu.

Organizátori krakovského veľtrhu Jubinale 2009 sa rozhodli zabezpečiť bezpečnosť vystavovateľov a ich drahocenných skvostov. Objekt v Krakowe na ulici Centralna 41, kde sa v dňoch 5-7 júna uskutočnil klenotnícky veľtrh, zabezpečovala strážna bezpečnostná služba spoločnosti SNS Security a o komplexný obrazový monitoring sa postarala spoločnosť DIPOL.
Monitoring of a jewelery trade fair
Každá osoba vstupujúca do objektu bola monitorovaná
Cenné klenoty boli pod neustálym dohľadom 16 analógových kamier s vysokým rozlíšením, 2 otočnými kamerami a 4 magapixelovými kamerami. Na záznam boli použité rekordéri 3Generácie ULTIMAX-716 M77160 spoločne so softvérom ULTISYSTEM K3232.

Výberu kamier pre klenotnícky veľtrh bola venovaná veľká pozornosť:
 • Analógové kamery - zastrešovali celkový monitoring priestranstva veľtrhu. Farebné kamery deň/noc SN-468C/W M11206 s mechanicky odnímateľným IR filtrom a senzorom 1/3" SONY EX-View CCD monitorovali vstupy, priestranstvo medzi stánkami. Tieto kamery boli vybrané pre ich vysokú obrazovú kvalitu vo dne aj v noci.;
 • Otočné kamery - možnosť detailného pozorovania detailov. Použité boli rýchlootočné IP kamery ACTi CAM-6630 K1216 z optickým priblížením 35x a funkciou Wide Dynamic Range, čo umožnilo získať obraz vysokej kvality dokonca aj v slabých svetelných podmienkach.;
 • Megapixelové kamery - použité na monitorovanie špecifických stánkov. Kamery IP 2.0 Mpix ULTICAM K1441, ktorých kvalita sa osvedčila okrem iného v mestskom monitorovacom systéme Tvrdošína, vďaka správne zvoleným objektívom držali patronát nad všetkými stánkami. Existovala však možnosť analýzy detailov (s využitím digitálneho priblíženia) avšak pri nepretržitom zázname obrazu celkovej plochy výstaviska.
Day/Night Color Camera: SN-468C/W<br />(mechanically switching IR filter, w/o lens) Network DVR: ULTIMAX-716 (H.264, 16 channels)IP Speed Dome Camera: ACTi CAM-6630 IP Speed Dome Camera: ACTi CAM-6630 IP Camera ULTICAM DS-852MF-E (2.0 Mpix)IP Camera ULTICAM DS-852MF-E (2.0 Mpix)Software Package: ULTISYSTEM (16 channels)
Schéma monitoringu klenotníckeho veľtrhu
Ako je zrejmé z vyššie uvedenej schémy, digitálny rekordér ULTIMAX slúžil na záznam obrazu z analógových kamier. Obraz z otočných IP a megapixelových kamier bol ukladaný na serveri s využitím softvéru ULTISYSTEM. Takáto konfigurácia umožňovala oddelenie obrazu zo statických kamier, ktorý sa zobrazoval na jednom monitore od obrazu z IP kamier, o ktorých obsluhu sa staral pracovník monitorovacieho centra a z ktorých sa obraz zobrazoval na druhom monitore.

On-line obraz zo zámku Wawel z megapixelovej kamery K1441, ktorá bola použitá aj pri tejto udalosti.
Viacúčelový štvorkanálový video server ACTi. Nový ACTi ACD2000Q K2121 je univerzálne zariadenie určené pre komprimáciu videa do dátového MPEG-4/MJPEG toku. Server dokáže pracovať v jednom z troch režimov, ktoré umožňujú zvoliť najvhodnejšie nastavenie, v závislosti na požiadavkách systému:
 • sledovanie obrazu zo štyroch kanálov (quad) alebo z jedného vybraného kanálu - v D1 rozlíšení, 25 fps / PAL;
 • sledovanie sekvenčného obrazu (nastaviteľný interval) - v D1 rozlíšení, 25 fps / PAL;
 • sledovanie obrazu súčasne (na oddelených monitoroch) - v D1 rozlíšení, 7 fps.
Charakteristické funkcie servera ACD-2000Q K2121:
 • kompresia MPEG 4 / MJPEG;
 • rozlíšenie CIF až D1 pri 25/30 sn./s;
 • obojsmerné audio;
 • hardvérová detekcia pohybu, alarmový vstup / výstup;
 • jeden kanál v plnom rozlíšení alebo 4 v quad.
Quad Video Server: ACTi ACD-2000Q
Video server ACTi ACD-2100Q
K2121
Dva spôsoby využitia TP-LINK TL-WR543G. Zariadenie TP-LINK TL-WR543G N2955 je možné využiť pre káblový aj bezkáblový prístup k Internetu.
TL-WR543G bezdrôtový AP Client Router (N2955) integruje širokopásmový router (pre službu xDSL alebo káblový modem), 4-port FastEthernet switch a Access Point. Má zabudovaný NAT a DHCP server podporujúci statické/dynamické prideľovanie IP adries. Rovnako podporuje Virtual Server a DMZ host ako aj vzdialenú správu a logovanie.
Schéma využitia zariadenia.
Wireless PCI Adapter (eXtended Range): TL-WN551GSwitch TP-Link TL-SF1005D (5 ports)Access Point: TP-Link TL-WR543G - eXtended Range <br />(router &4-p switch, WISP, 2.4GHz)Access Point: TP-Link TL-WR543G - eXtended Range <br />(router &4-p switch, WISP, 2.4GHz)PCI Network Interface Card: TP-Link TF-3239DL 10/100MbpsADSL (Annex A) Router with 4-port Switch: TP-Link TD-8840TWireless USB Adapter: TP-Link TL-WN321G (2.4GHz 54Mbps)Access Point: TP-Link TL-WR543G - eXtended Range <br />(router &4-p switch, WISP, 2.4GHz)
Signál šírený po kábli
a šírený bezdrôtovo
Signál šírený bezdrôtovo
a distribuovaný káblom
Dôležité prvky distribúcie Internetu v malých inštaláciách:
SatKrak 2009. - Výstava digitálnej televízie a sprievodná konferencia sa uskutočnia v Krakowe v dňoch 15-17. októbra 2009. Organizátormi sú, ako obvykle, spoločnosť Hollstar a tím magazínu SAT KURIER.
SAT KRAK 2009 je udalosťou konanou každý rok s veľkým ohlasom, ktorej sa účastina všetky hlavné spoločnosti v obore digitálnej televízie. Tradičné miesto konania veľtrhu je budova výstaviska Chemobudowa na ulici Klimeckiego 14, 30-706 Krakow, Poľsko. Vystavovatelia a návštevníci môžu využiť halu s rozlohou 1800 m2, vhodnej pre viac než 100 veľtržných stánkov.
V predošlých vydaniach sme písali o:

Nahrávanie cestnej dopravy s použitím ULTIAIR zariadení a IP CCTV kamier od ACTi. Ak nedodržíme pravidla cestnej prevádzky v prípade, keď na semafore svieti červená, môže to byť dôvodom kolízií či nehôd. Často je ťažké preukázať chybu...
- archív TPD z 23.02.2009

Ako skombinovať dva SAT signály do jediného kábla - TWINSENDER. Všeobecná chyba pri vytváraní kabeláže v dome/apartmáne (alebo pri inštalovaní satelitného TV systému) je osadenie presného počtu káblov. Mnoho satelitných tanierov je inštalovaných s jediným LNB konvertorom, ktorý je so SAT prijímačom prepojený pomocou jedného koaxiálneho kábla. Ale moderné SAT prijímače s funkciou nahrávania (PVR)...
- archív z 12.01.2009

Ako si poradiť s nastavením OSD v kamere? Použitie mikroprocesorov DSP (Digital Signal Processor) umožňuje zvýšiť množstvo nastaviteľných parametrov obrazu v kamere...
- archív z 18.02.2008

Index publikovaných vydaní.
ULTISYSTEM - integration of analog cameras and IP devices <br />into one system
 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI