MÔJ KOŠÍK
Môj košík je prázdny

PODPORA

Informátor

Týždenný prehľad DIPOLu - TV a SAT TV, CCTV, WLAN
Číslo 26/2011 (29.8.2011)
Nebývalé prenosové rýchlosti pomocou optických vlákien. Počas posledných troch mesiacov sme dostali správy o troch udalostiach, ktoré môžu natrvalo zmeniť moderné optické telekomunikácie.

Prvá, v máji bol svet šokovaný japonskými vedcami, ktorí pracujú v dvoch nezávislých skupinách a dosiahli prenosové rýchlosti cez 100 Tb/s.
Prvá skupina, spojená s NEC, navrhla riešenie skladajúce sa z 370 združených laserových lúčov vyrábajúcich kompozitné pulzy. Každý laser vyžaruje lúč s inou frekvenciou, amplitúdou a polarizáciou, ktoré môžu byť nezávisle dekódované prijímačom. Podarilo sa im dosiahnuť prenosové rýchlosti 101,7 Tb/s na vzdialenosť 165 km, s použitím jediného vlákna.
Druhý tím (spolupracujúci s Japonským národným inštitútom pre informačné a komunikačné technológie) si vybral inú cestu - vyvinuli vlákno obsahujúce nie jedno, ale sedem jadier, z ktorých každé má prepravnú kapacitu 15,6 Tb/s. Celková prenosová rýchlosť na rovnakú vzdialenosť dosiahla 109 Tb/s.

Pre uvedomenie si japonských úspechov je potrebné spomenúť, že rýchlosti na tejto úrovni by mali byť postačujúce pre zvládnutie všetkej prevádzky na internete!

Prvé komerčné aplikácie s prenosom dát rýchlosťou vyššou ako 100 Tb/s môžu byť použité v dátových centrách internetových gigantov - Google, Facebook, Amazon.
O mesiac neskôr, výskumy na Chalmers University of Technology vo Švédsku predstavili nové optické zosilňovače s rekordne nízkym šumovým číslom 1 dB (bežne používané EDFA zosilňovače majú tento parameter na úrovni 3 dB).
Takéto zosilňovače môžu byť umiestnené v optickej dráhe vo väčšej vzdialenosti od seba, čím sa zvyšuje možný prenosový rozsah uzla z 1000 km na 4000 km.

Tretí prelom v optických vláknach bol oznámený v júli. Medzinárodný tím združujúci vedcov z ITEAM (ústav telekomunikácií a multimediálnych aplikácií, Technická univerzita vo Valencii) v Španielsku a odborníci z Eindhoven University of Technology v Holandsku a McGill University v Montreale v Kanade, zostrojili optický routrovací čip nielen 100 krát rýchlejší ako sú v súčasnosti k dispozícii, ale tiež asi 100 000 krát menší (čip má rozmery iba 4,8 mm na 1,5 mm).
V súčasnosti optická chrbticová sieť je podobná tradičným telefónnym sieťam, t.j. sieťové zdroje sú vyhradené na dobu spojenia, bez ohľadu na to, či sú dáta odoslané alebo nie. Navrhované riešenie umožňuje informácie deliť na menšie pakety a poslať ich rôznymi spôsobmi, pomocou liniek viac efektívnejšie. Okrem toho pakety, bez ohľadu na cesty, dosiahnú ciele v správnom poradí. Doteraz boli podobné koncepty založené na konverzii optických signálov do elektrickej podoby, ktorá je spojená so zníženou rýchlosť spracovania. Optický router tieto nevýhody odstraňuje.

Kto vie, čo budeme počuť v blízkej budúcnosti. Možno, že po posledných úspechoch v optike, ďalším krokom bude prielom v konštrukcii optických pamätí, a nakoniec jediným miestom pre medené artefakty bude ... múzeum.
Veža v "pivnom meste". TV veža viditeľná na obrázku je 232 m vysoká a bola dokončená v roku 1984.
Miestnosti na úpätí veže v sebe skrývajú múzeum Olympic, pretože mesto hostilo námorníkov počas olympijskej regaty 2008.
Názov mesta je tiež dobre známou značkou piva.

V ktorom meste je veža na fotke? Odpoveď je na konci tohto vydania.
TV veža v "pivnom meste" - kde to je?
SMATV systém s 240 zásuvkami u producenta elektroniky. Jedna z administratívnych budov vo Varšave, kde je niekoľko poschodí obsadených projekčnými kanceláriami jedného z najväčších výrobcov elektroniky, bola vybavená zaujímavým systémom multiprepínačov.
Vzhľadom k odborným účelom je systém vybudovaný z komponentov najvyššej kvality.
Celý systém poskytuje signál do 240 zásuviek a je založený na multiprepínačoch TERRA MSV. Skladá sa z 10 multiswitchov MSV-924 R70874 a zo zosilňovača pre 9-vstupové multiprepínače, SA-901 R70901, ktorý takisto dodáva energiu pre multiprepínače (cez jednu linku). To je obzvlášť užitočná funkcia MSV multiswitchov, eliminujúcich potrebu použitia ďalších zásuviek v rackových skriniach a zjednodušenie kabeláže (pomerne komplikované vzhľadom k počtu zásuviek).
Malá veľkosť multiprepínačov TERRA a veľký počet výstupov boli hlavnými faktormi umožňujúcimi husté zoskupenie v rackových skriniach, čo je ukázané na fotografiách. Tento systém tiež používa F-patch panely R9120312 umožňujúce lepšiu správu káblov.
Hlavným typom koaxiálneho kábla použitom pri tejto inštalácii, je TRISET-113 E1015. Najdlhšia časť kábla, spájajúce jednu zo skríň so zásuvkou je 70 m. Zaujímavosťou je, že systém používa viac ako 1500 PCT kompresných konektorov. Vzhľadom k tomu, že investor tiež požadoval prístup k pozemným DVB-T kanálom, ďalšou súčasťou systému je širokopásmový zosilňovač Terra HA-129 R82314.
Investor, hľadajúci najlepšie riešenie, si zvolil multiprepínací systém TERRA. To bolo tiež dobrou voľbou pre dodávateľov, pretože firma Terra poskytuje veľmi dobrú technickú podporu, vrátane softvéru SatNet. Program umožňuje užívateľovi vytvoriť kompletnú inštaláciu, vrátane výberu aktívnych a pasívnych zariadení, elektroinštalácie a vhodného nastavenia parametrov aktívnych prvkov systému SMATV. Najnovšia verzia softvéru umožňuje ukladanie projektov v grafických formátoch, čo je veľmi užitočné pre poskytovanie dokumentácie požadovanej investormi.
Spôsob, ako eliminovať kopnutie, bzučanie a iskrenie - galvanický izolátor Signal. Vo väčších inštaláciách môžu rozdiely napätia medzi jednotlivými časťami antény / káblovej siete spôsobiť prepätie a pozemné slučky prúdov pôsobiace v iskrení pri zapojení zariadenia (a dokonca aj ľahké elektrické šoky). To môže tiež byť z dôvodu neočakávaného zlyhania aktívnej časti zariadenia, ako je RF zosilňovač, alebo dokonca aj televízny prijímač. Riešením týchto problémov je použitie galvanické izolátora Signal R48605.
The way to eliminate shocks, humming and sparking - Signal galvanic isolator
Galvanický izolátor Signal eliminuje negatívny vplyv prípadných rozdielov medzi uzemneniami jednotlivých zložiek anténnych systémov na ich spoľahlivosť, komfort a bezpečnosť používania a kvality prijímaných signálov
DVR pre najnáročnejších zákazníkov. SIGNAL DL-8308 M78308 a DL-8316 M78316 patria k modernej sérii high-end rekordérov. Jeho výkon a vlastnosti ho umiestňujú do popredia v riešeniach ponúkaných na trhu. K niektorým funkciám patrí HDMI, VGA, SPOT výstupy, pokročilý sieťový softvér, rýchlosť záznamu pri 25 fps - každý kanál a 4CIF (maximálne rozlíšenie u analógových CCTV systémov). Rozlíšenie je možné znížiť na CIF. H.264 kompresia, poskytujúca dobrú video kvalitu pri podstatne nižších prenosových rýchlostiach ako u predošlých štandardov, šetrí disponibilnú kapacitu disku a šírku pásma siete.
SIGNAL DL-8308 M78308 (8-kanálov)
SIGNAL DL-8316 M78316 (16-kanálov)
SIGNAL rekordéri už získali širokú popularitu, vďaka funkčnosti a výkonnostným parametrom:
 • VGA výstup (až do 1280x1024), BNC video výstup a HDMI výstup pracujúce simultánne (menu rekordéra je dostupné cez HDMI a VGA alebo VIDEO OUT),
 • Live digital zoom,,
 • Ochrana vybraných záznamov pred prepísaním,
 • Súbory môžu byť archivované v natívnom formáte rekordéra alebo vo formáte AVI,
 • Možnosť vytvorenia užívateľských účtov s rôznymi prístupovými / riadiacimi právami,
 • Editovateľný Black a White lists (blokované a povolené IP adresy),
 • Vstavaný web server - prístup k rekordéru cez klientsky softvér alebo web stránku (dostupné vo viacerých jazykoch).
Rekordéri SIGNAL nastolili nové štandardy vspôsoboch akými sú nové CCTV systémy konštruované a prevádzkované
Optické konektory. Optické konektory umožňujú rýchle pripojenie, odpojenie, prepojenie optických vlákien. Pre zabezpečenie minimálneho útlmu, konektory musia spĺňať vysoké nároky na kvalitu, vrátane vysoko precízneho geometrického centrovania optických vlákien (tisíciny milimetra). Existuje mnoho typov optických konektorov, napr. SC, E-2000, FC, LC, MU, MT-RJ. Okrem toho existujú rozdiely v závislosti od typu vlákna, alebo veľkosti kovania a spôsobu ich čistenia (ferulla je rúrka vyrobená z kovu alebo keramiky, chrániaca a poskytujúca vedenie pre koniec optického vlákna).

Optické konektory možno rozdeliť do troch kategórií v závislosti na:
vyleštený predok ferully:
- PC (fyzický kontakt)
- APC (uhlový fyzický kontakt)

APC ferully sú leštené pod uhlom 8o, aby sa minimalizovali odlesky. PC konektory sú obvykle zafarbené na modro, zatialčo APC konektory na zeleno.
Single-mode Pigtail ULTIMODE PG-51S (1 x SC, 9/125)
Single-mode Pigtail ULTIMODE PG-52S<br />(1 x SC/APC, 9/125)
Single-mode pigtail s konektorom SC/PC ( L3551 )
Single-mode pigtail s konektorom SC/APC ( L3552 )
metóde mechanického párovania:
- snap
- skrutka

Obe met'dy zabezpečujú dobrú stabilitu, ale konektory typu snap-in môžu byť menšie (napr. LC).
Multimode Pigtail ULTIMODE PG-05S (1xLC, 62.5/125)
Multimode Pigtail ULTIMODE PG-03S (1xFC, 62.5/125)
Multimode pigtail s konektorom snap-in LC
( L3505 )
Multimode pigtail so skrutkovacím konektorom FC ( L3503 )
veľkosti konektora/ferully:
- 2.5 mm priemer
- 1.25 mm priemer

Konektory s 2.5 mm kovaním sú najpopulárnejšie a najspoľahlivejšie produkty (SC, FC). Ale optické konektory s ferullou s priemerom 1.25 mm (napr. LC) na trhu dominujú vďaka dvojitej hustote a nízkym nákladom. Takže namiesto jedného adaptéra a SC konektora, môžete si nainštalovať duplex LC adaptér s dvoma LC konektormi.
Single-mode Pigtail ULTIMODE PG-51S (1 x SC, 9/125)
Single-mode Pigtail ULTIMODE PG-55S (1xLC, 9/125)
Single-mode pigtail s konektorom SC/PC,
2.5 mm ferrule ( L3551 )
Single-mode pigtail s konektorom LC/PC,
1.25 mm ferrule ( L3555 )
Neviditeľný video monitoring. DIPOL ponúka dva nové modely IR žiaričov: Redbeam IRN60 940 nm M1653 - dosah do 60 m a IRN40 940 nm M1649 - dosah do 40 m.

Ich zvláštnosťou je úplná neviditeľnosť pre ľudské oko - vyžarujú infračervené žiarenie na vlnovej dĺžke 940 nm.

IR žiariče sa používajú v CCTV systémoch, v ktorých je nutné sledovať prostredie v úplnej tme. Infračervené žiariče, podobne ako zdroje viditeľného svetla, majú rôzne výstupy výkonu a uhly žiarenia.

Takmer-infračervené a infračervené vlnové dĺžky používané v CCTV sú v rozsahoch 700 až 1000 nm. S rastúcou vlnovou dĺžkou je svetlo menej viditeľné pre ľudské oko. Mnoho infračervených osvetľovačov má vstavané filtre: 750 nm (viditeľné žiariace), 830 nm (takmer neviditeľné žiariace), 940 nm (zdroj infračerveného žiarenia úplne neviditeľné pre ľudské oko).
IR illuminator: Redbeam IRN60 (940nm)
IR žiarič Redbeam IRN60 M1653
Okrem toho by mal inštalatér kamerových systémov využiť špeciálne objektívy, ktoré sú určené pre použitie s IR žiaričmi. Tieto objektívy zaistia korekciu v infračervenej oblasti (napr. M2136, M2137, M2139, M2157). Samozrejme, že najlepšie sú objektívy s nízkym F číslom.

Pre efektívne využitie infračerveného svetla pri vlnovej dĺžke 940 nm by mali tieto kamery mať dostatočnú citlivosť pri danej vlnovej dĺžke. Príkladom sú kamery založené na snímači Sony image Exview. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov by mali byť kamery vybavené mechanickým IR cut filtrom (ICR).

Výhodou série Redbeam je použitie špeciálne navrhnutého LED poľa (namiesto tradičnej sady diód), ktoré spolu s optickými objektívmi zaisťujú požadovaný operačný uhol a vzdialenosť. Vďaka inovatívnym riešeniam a parametrom IR žiarič získala zlatú medailu na veľtrhu Securex v poľskej Poznani.

Ďalšou výhodou týchto polí je životnosť použitých materiálov. Štandardné ťažké IR diódy fungujú asi 6000 hodín. V prípade týchto polí je očakávaná životnosť približne 50000 hodín. To znamená, že môžu fungovať viac ako 10 rokov (12/24 cyklus)!
Sieťové video rekordéri od NUUO. NVR NV-4080 K4108 a NV-4160 K4116 od NUUO sú inovatívne plug &play zariadenia pre plné riadenie IP CCTV systémov. Hlavné funkcie týchto NVR zahŕňajú živé sledovanie, nahrávanie video streamov, prehrávanie archívov. Vďaka Linux OS zaisťujú stabilnú prevádzku a odolnosť voči počítačovým vírusom, ktoré napádajú Windows (R) aplikácie.
Náhľad rekordéra NVR od spoločnosti NUUO zo série NVRmini
NVR sú používané vo všetkých typoch systémov nevyžadujúcich žiadnu údržbu. V tomto druhu malých a stredne veľkých systémov môžu byť NVR pripojené ku každému uzlu IP siete a poskytujú služby pre rad zákazníkov (klientov) s hierarchickými prístupovými právami. Takéto systémy sú vhodné pre monitorovanie videa v kanceláriách, továrňach, skladoch, obchodoch, podnikoch, rôznych budovách, atď.
Pri bežnej prevádzke užívatelia NVR nemusia spúšťať počítač alebo zapájať počítačové zdroje. Počítače sa používajú len ako klienti pre online prístup k live a nahranému videu a pre konfiguráciu. Riadenie sa vykonáva pomocou Internet Explorer alebo klientskeho softvéru. Toto riešenie je vhodné z tohto dôvodu, že nevyžaduje ďalšie aplikácie, pričom posledné menované umožňuje správcom ovládať niekoľko NVR s priradením jednotlivých užívateľských práv na monitorovanie vybraných kamier. Pomocou bezplatnej aplikácie s názvom "NUUO Live Viewer" a "NUUO Playback System" je možné na diaľku sledovať kamery, prezerať archívne nahrávky a vyhľadať zaznamenané udalosti, a to najmä:
 • General Motion
 • Foreign Object
 • Missing Object
 • Focus Lost
 • Camera Occlusion
Táto flexibilná NVR platforma umožňuje multi-server multi-client prevádzku - je možné vytvoriť simultánne pripojenie až 128 kamier. NVR sú veľmi tiché zariadenia s nízkou spotrebou (78 W), oveľa nižšiou než u PC alebo DVR riešení.
Ako si vybrať najlepší prístupový bod? Voľba prístupového bodu by mala byť založená na požiadavkách na svoje funkcie a rozsah činnosti (výkon, smerovosť).
Ak chcete jednoducho porovnávať prístupové body TP-LINK, poskytujeme vhodné informácie v tabuľke nižšie.
 
NázovTL-WA901NDTL-WA701NDTL-WA500GTL-WA5110GTL-WA5210G
Kód
N2944N2942N2941N2945N2350
Prenosový rozsah

*w. additional ant.
Wi-Fi štandard
802.11 n/g/b802.11 n/g/b802.11 g/b802.11 g/b802.11 g/b
Max bezdrôtová rýchlosť300 Mb/s150Mb/s54 Mb/s54 Mb/s54 Mb/s
Anténa3x 4 dBi1x 4 dBi1x 4 dBi1x 4 dBiDual 12 dBi
MIMO3T3R----
Výstupný výkon
<100 mW<100 mW<100 mW<400 mW<500 mW
WDSÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
PoEÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
QSSÁNOÁNO---
AP režim
ÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
APC režim
ÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
Bridge mód
ÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
Repeater mód
ÁNOÁNOÁNOÁNOÁNO
WMM (Wi-Fi Muldimedia)ÁNOÁNOÁNO  
AP Client Router (WISP)   ÁNOÁNO
BezpečnosťWEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSKWEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK

WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK

WEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSKWEP, WPA, WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK
Qingdao (Tsingtao). Mesto Qingdao leží na východnom pobreží Číny a má takmer 8 miliónov obyvateľov. Sú to pravdepodobne najväčšie kúpele na svete. Nachádza sa tu pivovar, produkujúci pivo Tsingtao.
Pivovar v Tsingtao a exponáty v múzeu pivovarníctva
Nové produkty ponúkané DIPOLom:
Day/Night IP Camera: ULTICAM DS-852MF-E/ICR (2.0MP)
IP High Speed Dome Camera: Sunell D1 SN-IPS54/60DN/Z36
Wireless Access Point: ULTIAIR 319KC 150Mb/s 802.11n
Coaxial Cable (50 ohm): Tri-Lan 240 PVC (white) [100m]
IP camera
2.0MP+ICR
K1442
IP High Speed
Dome Camera
K1650
ULTIAIR
802.11n
N2314
50 ohm koaxiál
Tri-Lan 240 biely PVC
E1172
Oplatí sa prečítať:
Ochrana nízkonapäťových inštalácii proti zlyhaniam siete. Zodpovedné zariadenia napájaná z 12 V DC AC / DC adaptérov, ako sú systémy signalizácie a video monitoring, by mali byť chránené pred dočasným výpadkom napájania.
Nepretržité napájanie garantuje záložný zdroj. DIPOL ponúka dva modely: ZBP-13.8V/3A AWZ 300 M18287 a CS24U12V/2A M1853...
Príklad použitia záložného napájania M1853
Ako prijímať programy zo satelitnej pay-tv platformy v celom dome, pomocou jednej čipovej karty? Pre príjem kanálov z digitálnej platformy SECA Mediaguard na niekoľko televízií (až 8), účastníci Cyfra+ (Poľsko), Digital + / Astra (Španielsko), Canal Digitaal (Holandsko), Canals (Francúzsko), Meo (Portugalsko) môžu použiť jednu kartu (a predplatné), ale toľko satelitných prijímačov ako je počet televízorov, ktoré sú vybavené bezdrôtovými klientskými kartami pre Clone+ (A9911). Pôvodné čipové karty nie sú vložené do prijímača, ale do centrálnej jednotky - Clone+ Wireless Smart Card Splitter (A9910) - čo bezdrôtovo prenáša užívateľské práva na Clone+ klientske karty...
Na každej TV pripojenej na jednotlivý prijímač môžu používatelia vyberať a sledovať všetky pozemné alebo satelitné televízne programy z platformy platenej televízie, a navyše - obraz z analógových CCTV kamier

Video prenos z niekoľkých analógových kamier cez jeden kábel. Každý z inštalatérov aspoň raz zažil problém zasielania signálov z niekoľkých analógových kamier prostredníctvom jediného kábla. Často je to spôsobené tým, že miesto je vybavené nejakým druhom vedenia - UTP / FTP, koaxiálne alebo optické káble (single-mode alebo multimode). Stojí za to využiť existujúcu kabeláž ...
Schéma použitia UTP/FTP kábla na prenos signálu zo 4 analógovych kamier. Maximálne na 2 km.

 
PRIHLÁSENIE
Osoby so záujmom o týždenný informátor Informátora prosíme o zadanie e-mailu elektronickou poštou:
 
 
V PREDOŠLOM VYDANÍ
ARCHÍV INFORMÁTORA
VÝHODNÁ CENA
NOVINKY V KNIŽNICI
PREČÍTAJTE SI